ORDIN nr. 265 din 11 aprilie 2006privind modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R6-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnica a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 20 iunie 2006    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnica PT R6-2002, editia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, punerea în funcţiune, exploatarea, repararea şi verificarea tehnica a ascensoarelor electrice şi hidraulice de persoane şi/sau de materiale", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 577/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 14 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După punctul 1.5 "Abrevieri" al capitolului 1 se introduce un nou punct, punctul 1.6 "Recomandări", cu următorul cuprins:"1.6. Recomandări1.6.1. ISCIR recomanda deţinătorilor/intretinatorilor de ascensoare montarea de aparatoare de cabina, care vor contribui la ridicarea gradului de protecţie la căderea în put.1.6.2. ISCIR recomanda, în vederea evitării producerii unor accidente ca urmare a deschiderii unor uşi de ascensor, fără ca acesta să fie prezent la palier, prin intervenţia asupra broastei de către persoane neautorizate, montarea unor sisteme de avertizare acustica care să atenţioneze existenta unei uşi de palier deschise atât cu cabina la palier, cat şi fără prezenta cabinei la palier."2. La capitolul 6, după litera j) a punctului 6.2 se introduce o noua litera, litera k), cu următorul cuprins:"k) dacă exista iluminat permanent de siguranţă în putul liftului, în conformitate cu proiectul iniţial al ascensorului."3. Punctul I.3.1 din anexa I la prescripţia tehnica va avea următorul cuprins:"I.3.1. În cazul reparaţiilor prevăzute la pct. I.2.1 şi I.2.2 se întocmeşte un proiect de reparaţii care se ataşează la documentaţia de reparatie.Proiectele de reparatie vor fi avizate de către un montator de ascensoare pentru reparaţiile prevăzute la pct. I.2.1 şi I.2.2.Prin avizarea proiectelor de mai sus se înţelege aplicarea pe proiectul de reparaţii a următoarelor date:● numele şi prenumele conducătorului/reprezentantului autorizat ISCIR al montatorului de ascensoare;● semnatura acestuia;● data aplicării ZZ.LL.AAAA;● ştampila montatorului de ascensoare."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşBucureşti, 11 aprilie 2006.Nr. 265._________