ORDIN nr. 161 din 16 februarie 2006pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţa în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 13 iunie 2006    În baza prevederilor art. 21 alin. (1) şi ale art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 şi 10 din Programul de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Referatul de aprobare nr. 826/S.B./2006,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţa în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prevederile normativului menţionat la art. 1 se aplică la toate apele de suprafaţa, inclusiv apele marine de coasta.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţa pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, şi "STAS 4706/1988 - Ape de suprafaţa - Categorii şi condiţii de calitate" referitor la standardele de calitate pentru caracterizarea apelor marine costiere.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 16 februarie 2006.Nr. 161.  +  AnexăNORMATIV 16/02/2006