ORDIN nr. 577 din 26 mai 2006privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 577 din 26 mai 2006
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 909 din 5 iunie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 8 iunie 2006  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit prevederilor art. 368 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,ministrul sănătăţii publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Persoanele juridice care produc sau importă produse din tutun, persoanele juridice care produc ori importă băuturi alcoolice, altele decât bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produse intermediare, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, direcţiile, compartimentele şi instituţiile publice subordonate Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Finanţelor Publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
       
    Ministrul sănătăţii publice,Ministrul finanţelor publice,
    Gheorghe Eugen NicolăescuSebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
   +  AnexăNORMA 26/05/2006