ORDIN nr. 48 din 25 ianuarie 2006privind modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 48 din 25 ianuarie 2006
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 3.533 din 3 aprilie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 6 iunie 2006  Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România, Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdău  +  Anexa Modificarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se potorganiza programe finalizate cu certificate de calificareI. Tabelul nr. 1 se modifică după cum urmează:1. După poziţia 22 se introduce o nouă poziţie, poziţia 22^1, cu următorul cuprins:
  "22^1 3330 Instructori - educatori în unităţi de persoane cu handicap 3330.3.1 Pedagog de recuperare"
  2. După poziţia 23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 23^1, cu următorul cuprins:
  "23^1 3413 Agenţi imobiliari 3413.3.1 Agent imobiliar"
  3. La poziţia 24, din coloana a 5-a se elimină calificarea "Hotelier".4. După poziţia 27 se introduc două noi poziţii, poziţiile 27^1 şi 27^2, cu următorul cuprins:
  "27^1 3423 Agenţi de ocupare a forţei de muncă 3423.3.1 Agent ocupare
  "27^2 3429 Agenţi comerciali şi de afaceri, neclasificaţi în grupele de bază anterioare 3429.3.1 Agent nave"
  5. La poziţia 30, coloanele a 4-a şi a 5-a se completează cu codul 3433.3.2, respectiv cu calificarea "Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie".6. După poziţia 33 se introduce o nouă poziţie, poziţia 33^1, cu următorul cuprins:
  "33^1 3460 Asistenţi sociali 3460.3.1 Pedagog social"
  7. După poziţia 34 se introduce o nouă poziţie, poziţia 34^1, cu următorul cuprins:
  "34^1 3473 Muzicieni, cântăreţi, dansatori în localuri publice şi asimilaţi 3473.2.1 Dansator"
  II. Tabelul nr. 2 se modifică după cum urmează:1. La poziţia 2, în coloanele a 6-a şi a 7-a se introduce codul 4113.3.1, respectiv calificarea "Designer pagini web".2. La poziţia 7, în coloana a 7-a, calificarea "Tehnician în turism, hotel şi alimentaţie" se înlocuieşte cu "Tehnician în hotelărie".III. Tabelul nr. 3 se modifică după cum urmează:1. La poziţia 2, coloanele a 8-a şi a 9-a se completează cu codul 5113.3.2, respectiv cu calificarea "Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii".2. La poziţia 4, în coloanele a 8-a şi a 9-a se introduc codurile 5122.3.1 şi 5122.3.2, respectiv calificările "Tehnician în gastronomie" şi "Tehnician nutriţionist".3. La poziţia 5, în coloanele a 8-a şi a 9-a se introduce codul 5123.3.1, respectiv calificarea "Organizator banqueting".4. La poziţia 10, coloanele a 8-a şi a 9-a se completează cu codul 5141.3.3, respectiv cu calificarea "Machior".5. La poziţia 11, în coloana a 5-a calificarea "Lucrător în hoteluri" se înlocuieşte cu "Cameristă".6. La poziţia 12, coloanele a 4-a şi a 5-a se completează cu codul 5149.1.2, respectiv cu calificarea "Agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport".IV. Tabelul nr. 5 se modifică după cum urmează:- La poziţia 29, coloanele a 4-a şi a 5-a se completează cu codul 7241.1.7, respectiv cu calificarea "Confecţioner cablaje auto".V. Tabelul nr. 6 se modifică după cum urmează:1. La poziţia 14, coloanele a 4-a şi a 5-a se completează cu codul 8152.1.2, respectiv cu calificarea "Operatori polistireni armaţi cu fibră de sticlă".2. După poziţia 18 se introduce o nouă poziţie, poziţia 18^1, cu următorul cuprins:
  "18^1 8211 Operatori, prelucrători la maşini-unelte 8211.2.1 Operator maşini unelte cu co- mandă numerică"
  ----------