HOTĂRÂRE nr. 655 din 24 mai 2006privind suplimentarea numărului de posturi la Direcţia Naţională Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 30 mai 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 56 de posturi, dintre care 15 posturi de procuror, 10 posturi de specialist, 15 posturi de personal auxiliar de specialitate şi 16 posturi de personal economic şi administrativ.  +  Articolul 2Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 1 şi fondurile aferente se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în fondurile aprobate Ministerului Public.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 mai 2006.Nr. 655._______