LEGE nr. 215 din 26 mai 2006pentru modificarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"c) în învăţământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, profesor corepetitor/acompaniament, maistru-instructor;".2. La articolul 6, litera h) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"h) corepetitor pentru cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 26 mai 2006.Nr. 215.-----------