DECIZIE nr. 57 din 18 mai 2006privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 23 mai 2006    Având în vedere propunerile formulate de ministrul administraţiei şi internelor prin Adresa nr. 9.882 din 12 mai 2006,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici, în următoarea componenţă:● preşedinte:- domnul Gheorghe Iancu, conferenţiar universitar doctor, Universitatea Bucureşti;● membrii:- domnul Adrian Gorun, conferenţiar universitar doctor, secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;- domnul Gavrilă Alexe, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Sport;- domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;- domnul Peter Buchwald, profesor doctor;● membrii supleanţi:- domnul Viorel Palaşcă, secretar general al Ministerului Economiei şi Comerţului;- doamna Constanţa Pană, secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 7 din 29 ianuarie 2004 privind numirea comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuBucureşti, 18 mai 2006.Nr. 57.----------