RECTIFICARE nr. 384 din 10 iulie 2001la Legea nr. 384/2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006    În Legea nr. 384/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial"):- la pct. 1 al anexei nr. 4, în loc de: "...Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare" se va citi: "... Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare".-----------