LEGE nr. 191 din 16 mai 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 5 din 19 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 26 ianuarie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (3^1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:(3^1) În cazul în care se face dovada cu documente corespunzătoare, emise sau avizate de autoritățile române, că titularul urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viața sau sănătatea îi este pusă în pericol, prin derogare de la prevederile alin. (2), cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.2. La articolul I punctul 7, alineatele (3) și (4) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:(3) În situația în care se solicită, în conformitate cu alin. (1) și (2), eliberarea unui pașaport pentru un minor sau, după caz, includerea minorului în pașaportul unui părinte și nu există, dacă legea o cere, acordul celuilalt părinte, autoritățile competente vor elibera pașaportul sau, după caz, vor include minorul în pașaportul părintelui solicitant, dacă se face dovada, cu documente corespunzătoare, că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale.(4) În cazul în care se face dovada cu documentele corespunzătoare, emise ori avizate de autoritățile medicale române, că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viața sau sănătatea îi este pusă în pericol, autoritățile competente vor elibera pașaportul chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinți.3. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (3) al articolului 30 va avea următorul cuprins:b) în cazul în care însoțitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinți.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 16 mai 2006.
  Nr. 191.----------