LEGE nr. 190 din 16 mai 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 22 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, cu următoarea modificare:– La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Materialele necesare producerii cărților de identitate, cărților de identitate provizorii și cărților de alegător, precum și elementele de particularizare aplicabile prin ștanțare pe cartea de identitate provizorie se achiziționează, în condițiile legii, de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectorat, și se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 16 mai 2006.Nr. 190.----------