LEGE nr. 167 din 15 mai 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 19 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"a) un procent de 10% se constituie din sumele obţinute din valorificarea metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase confiscate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi valorificate conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată;".2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Guvernul va aproba Normele metodologice privind utilizarea şi repartizarea sumelor provenite din fondul de stimulare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 mai 2006.Nr. 167.-------