HOTĂRÂRE nr. 589 din 3 mai 2006pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 2 "Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice" la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul apărării naţionale,Ion-Mircea Plângu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 mai 2006.Nr. 589.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998)     "Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice
    Nr. crt.Elementul concretDefinirea elementului
    a) Liniile ferate de circulaţie, suprafaţa de teren pe care sunt construite, precum şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei căii ferate până la limita de expropriere aprobată sau limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare, potrivit legii
    a) 1Liniile de cale ferată curente dintre staţii şi terenul aferentAnsamblul de elemente tehnice ale căii ferate cu toate componentele sale funcţionale, format din terasamentul căii ferate, suprastructura căii ferate (şină, traverse, sistem de prindere, prismă de balastare), delimitate de semnalele de intrare din direcţii opuse dintre două staţii consecutive, precum şi fâşiile de teren în limita de expropriere aprobată, dar minim două fâşii de 20 m de o parte şi de alta a axei liniilor marginale, care alcătuiesc zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice dacă este satisfăcută şi condiţia de expropriere.
    a) 2Liniile de cale ferată de primiri-expedieri din staţii şi terenul aferentAnsamblul de elemente tehnice ale căii ferate cu toate componentele sale funcţionale, format din terasamentul căii ferate, suprastructura căii ferate (şină, traverse, sistem de prindere, prismă de balastare), care continuă liniile curente în incinta staţiilor, liniile de primiri-expedieri, precum şi alte linii destinate prin planurile tehnice de exploatare desfăşurării circulaţiei trenurilor de călători şi marfă, dotate cu semnale de circulaţie, pasaje pietonale aferente, peroane adiacente şi copertine, precum şi fâşiile de teren în limita de expropriere aprobată, dar minim două fâşii de 20 m de o parte şi de alta a axei liniilor marginale de primiri expedieri, care alcătuiesc zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice dacă este satisfăcută şi condiţia de expropriere.
    a) 3Liniile de cale ferată de evitare şi terenul aferentAnsamblul de elemente tehnice ale căii ferate cu toate componentele sale funcţionale, format din terasamentul căii ferate, suprastructura căii ferate (şină, traverse, sistem de prindere, prismă de balastare), care formează liniile ferate construite în scopul dirijării materialului rulant, care nu poate fi oprit la locul stabilit, în condiţii optime pentru protecţia circulaţiei şi manevrei pe alte linii din staţie sau linie curentă, precum şi fâşiile de teren în limita de expropriere aprobată, dar minim două fâşii de 20 m de o parte şi de alta a axei liniilor marginale, care alcătuiesc zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice dacă este satisfăcută şi condiţia de expropriere.
    a) 4Liniile de cale ferată care asigură accesul la infrastructura portuară sau terminale şi terenul aferent dat în concesiuneLiniile de acces la infrastructura publică în terminalele care servesc sau pot să servească mai mult decât un utilizator final, inclusiv liniile de acces către şi de la alte locaţii şi facilităţi precum şi fâşiile de teren, după caz, date în concesiune în limita de expropriere aprobată, dar minim două fâşii de 20 m de o parte şi de alta a axei liniilor marginale, care alcătuiesc zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice dacă este satisfăcută şi condiţia de expropriere;
      Liniile de acces la infrastructura publică spre şi dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de legătură precum şi fâşiile de teren, după caz, date în concesiune în limita de expropriere aprobată, dar minim două fâşii de 20 m de o parte şi de alta a axei liniilor marginale, care alcătuiesc zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice dacă este satisfăcută şi condiţia de expropriere.
    a) 5Aparate de caleAnsamblul compus din şină, traverse, elemente mecanice şi electrice, care asigură trecerea materialului rulant de pe o linie de cale ferată pe alta.
    a) 6Trecerile la nivel cu liniile de cale feratăAnsamblul de elemente tehnice utilizate la intersecţia la acelaşi nivel între liniile căii ferate şi o cale rutieră.
    b) Podurile, viaductele, tunelurile şi alte construcţii şi lucrări de apărare şi protecţie aferente
    b) 1Lucrările de artă destinate traversării unor obstacole şi terenul aferentAnsamblul elementelor constructive ale podurilor, podeţelor, viaductelor, pasajelor inferioare, tunelurilor, lucrările de apărare şi protecţie aferente şi terenul aferent, până la limita ultimului element component al lucrării respective.
    c) Lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţiile de protecţie a liniilor ferate precum şi terenurile aferente, pe care sunt amplasate
    c) 1Lucrările destinate drenării, captării şi evacuării apelor şi terenul aferentApeductele, drenurile, casiurile, zidurile de retenţie, şanţurile, chesoanele, canalele şi terenul aferent.
    c) 2Lucrările de artă destinate consolidării şi apărării terasamentelor şi tunelurilor de cale ferată şi terenul aferentZidurile de sprijin, horele, contraforturile, pereurile, pragurile, epiurile, digurile, apărările de maluri, polatele, lucrările de protecţie a intrărilor în tuneluri şi deasupra acestora din considerente de securitate şi terenul aferent.
    c) 3Plantaţiile de protecţie împotriva înzăpezirilor şi suprafeţele înierbate destinate protejării taluzelor căii ferate împotriva eroziunii şi terenul aferentPlantaţiile de arbori şi arbuşti destinaţi protecţiei împotriva înzăpezirilor, suprafeţele înierbate destinate protejării taluzelor căii ferate împotriva eroziunii şi terenul aferent acestora, aflat în zona de siguranţă.
    c) 4Protecţiile antifonice şi terenul aferentAmenajările destinate protecţiei antifonice la circulaţia trenurilor pe liniile infrastructurii feroviare publice şi terenul aferent acestora
    d) Instalaţiile fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare, aferente liniilor de cale ferată aparţinând infrastructurii feroviare publice
    d) 1Instalaţiile de asigurare cu încuietori, cu şi fără blocAnsamblul de echipamente mecanice cu care impiegatul de mişcare asigură încuierea macazurilor şi punerea semnalelor mecanice pe liber, numai dacă acestea sunt poziţionate corespunzător parcursului comandat pentru trecerea trenului, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent
    d) 2Instalaţiile de centralizare electromecanicăAnsamblul de echipamente electromecanice cu care impiegatul de mişcare controlează manevrarea şi zăvorârea macazurilor, realizând punerea semnalelor mecanice pe liber, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă corespunzătoare parcursului comandat, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 3Instalaţiile de centralizare electrodinamicăAnsamblul de echipamente mecanice şi electrice bazate în principal pe relee cu care se comandă şi se controlează manevrarea şi înzăvorârea macazurilor, starea de liber/ocupat a liniilor şi macazurilor de către materialul rulant, permiţând punerea pe liber a semnalelor luminoase de manevră sau de circulaţie, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă verificate de instalaţie, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 4Instalaţiile de centralizare electronicăAnsamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul, cu care se comandă şi se controlează manevrarea şi înzăvorârea macazurilor, starea de liber/ocupat a liniilor şi a macazurilor de către materialul rulant, permiţând punerea pe liber a semnalelor luminoase de circulaţie sau de manevră, numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de siguranţă verificate de instalaţie, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 5Instalaţiile dispecer pentru conducerea circulaţiei trenurilorAnsamblul de echipamente electrice, electronice şi de tehnică de calcul, cu care operatorul dispecer realizează de la un post central telecontrolul permanent al circulaţiei trenurilor şi telecomanda şi/sau telecontrolul macazurilor şi semnalelor din staţiile de pe secţia condusă, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 6Instalaţiile de bloc de linie automatAnsamblul de elemente situate în linia curentă, în dependenţă cu instalaţiile de centralizare din staţiile adiacente, prin care se verifică starea de liber/ocupat a liniei curente şi care permite circulaţia mai multor trenuri, în acelaşi sens, la interval de sector de bloc, comanda semnalelor de circulaţie care acoperă sectoarele de bloc realizându-se în mod automat de tren, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 7Instalaţiile de bloc de linie semiautomatAnsamblul de elemente situate în linia curentă, în dependenţă cu instalaţiile de centralizare din staţiile adiacente, prin care se verifică starea de liber/ocupat a liniei curente, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 8Instalaţiile de semnalizare automată a trecerilor la nivel, cu şi fără barierăAnsamblul de echipamente situate în staţii sau în linie curentă prin care, în mod automat, se interzice traficul rutier la trecerea la nivel, când are loc apropierea unui convoi feroviar, astfel încât timpul de interdicţie să fie redus la minimul permis de siguranţa circulaţiei feroviare, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 9Instalaţiile pentru controlul automat al vitezei trenurilor - INDUSI şi ETCS (instalaţia din cale)Instalaţiile automate, în dependenţă cu semnalele instalaţiilor de centralizare sau ale blocului de linie automat, care controlează viteza de circulaţie a trenurilor şi comandă oprirea automată a acestora în cazul depăşirii limitei de viteză impuse prin semnalizare, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 10Instalaţiile pentru înlăturarea sau topirea zăpezii şi a gheţii la macazuriInstalaţiile electrice sau electronice care prin dispozitive cu aer comprimat înlătură zăpada dintre acele şi contraacele macazurilor sau bazate pe efectul termic al curentului electric, fie al unei flăcări de gaz, prin elemente specifice, topesc gheaţa şi zăpada ce se acumulează între acele şi contraacele macazurilor, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 11Instalaţiile de comandă automată a macazurilor în triajeAnsamblul de echipamente cu care operatorul de triere din triajele de reţea, prin intermediul unui pupitru sinoptic, comandă şi controlează manevrarea macazurilor, permiţând trierea trenurilor conform aşezării vagoanelor în cuprinsul acestora, pe liniile alocate direcţiilor de destinaţie, cu respectarea condiţiilor de siguranţă specifice, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 12Instalaţiile de frână de caleAnsamblul de echipamente cu care operatorul de triere din triajele de reţea, moderează viteza vagoanelor care rulează singure pe dispozitivul (cocoaşa) de triere, astfel încât acestea să se oprească la destinaţie, pe liniile de acumulare, fără ca viteza de impact să fie periculoasă pentru materialul rulant sau marfa transportată, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 13Instalaţiile de tracţiune electrică şi de electroalimentare aferente liniilor de cale ferată aparţinând infrastructurii feroviare publice (liniile curente dintre staţii, liniile directe, liniile de primire-expediere din staţii, liniile de evitare, triajele de reţea ale căii ferate)Linia de contact 25 kV - 50 Hz;
    Posturile de secţionare, subsecţionare, alimentare şi de legare în paralel cu echipamentele, instalaţiile, clădirile şi terenurile aferente;
      Substaţiile de tracţiune electrică cu clădirile, platformele, drumurile de acces şi terenurile aferente;
      Instalaţiile de telemecanizare, pentru comanda şi controlul operativ prin dispecer a instalaţiilor fixe de tracţiune electrică, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent;
      Instalaţiile de comandă la distanţă a separatoarelor montate în punctele de secţionare ale liniei de contact, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent;
      Instalaţiile de la posturile Dispecer Energetic Feroviar, ce constau în totalitatea dotărilor tehnice prin care se asigură în timp real informaţiile necesare comenzii operative a instalaţiilor de tracţiune electrică şi se exercită autoritatea de conducere a dispecerului, cu spaţiile special destinate şi terenurile aferente;
        Instalaţiile de protecţie din cale şi vecinătate ce constau în ansamblul de elemente utilizate în zona căii ferate electrificate pentru protecţia omului, a instalaţiilor din cale şi din afara căii aparţinând căilor ferate şi altor instituţii împotriva influenţelor periculoase şi perturbatoare ale tracţiunii electrice în curent alternativ monofazat de 25 kV/50Hz, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent;
        Posturile de transformare care alimentează instalaţiile de siguranţa circulaţiei cu clădirile şi terenurile aferente; Liniile electrice aeriene şi în cablu care alimentează substaţiile de tracţiune electrică şi instalaţiile de siguranţa circulaţiei, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent;
        Grupurile electrogene care alimentează instalaţiile de siguranţa circulaţiei cu clădirile special destinate şi terenurile aferente; Instalaţiile electrice de lumină şi forţă care deservesc instalaţiile de siguranţa circulaţiei, cu toate anexele, clădirile şi terenurile aferente.
    d) 14Alte instalaţii de automatizareAnsamblul de echipamente cu care se determină elementele geometrice sau de poziţie ale vagoanelor, staţionate sau în mişcare, necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de siguranţă specifice cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 15Echipamente speciale de supraveghere, detecţie, avertizare şi climatizareEchipamente pentru supravegherea parametrilor de funcţionare ai instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei, echipamente de telecomandă şi/sau telecontrol, echipamente de avertizare şi/sau stingere a incendiilor, echipamente de climatizare, echipamente de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite, cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    d) 16Instalaţiile electrice de iluminat exterior care deservesc liniile şi spaţiile care aparţin infrastructurii feroviare publiceTotalitatea elementelor utilizate pentru asigurarea iluminatului peroanelor, zonelor de macazuri, pasajelor la nivel, zonelor tehnologice, care deservesc liniile şi spaţiile precizate, compuse din: corpurile de iluminat, sursele de lumină, suporţii pentru corpurile de iluminat, de tip stâlp, pilon sau lampadar, liniile electrice aeriene sau liniile în cablu aferente, elementele de comandă, distribuţie şi protecţie aferente cu toate anexele, clădirile şi terenul aferent.
    e) Triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile afectate acestora
    e) 1Triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile aferente acestora din staţiile: Bucureşti Triaj, Ploieşti Triaj, Craiova, Simeria Triaj, Caransebeş Triaj, Braşov Triaj, Adjud, DejAnsamblul liniilor, echipamentelor şi instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei şi a activităţii de manevră cu clădirile şi terenurile aferente, necesare primirii, descompunerii, acumulării, compunerii şi expedierii trenurilor de marfă.
    f) Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare
    f) 1Reţea feroviară de cabluri cu fibre opticeAnsamblul de cabluri cu fibre optice, elemente de joncţionare pentru continuitate, elemente de protecţie subterană şi de ancorare aeriană prin care se asigură suportul de transmitere a informaţiei, datelor pentru sistemul naţional de telecomunicaţii digitale feroviare.
    f) 2Reţea feroviară magistrală de transmisiuni digitale sincrone DTBNAnsamblul de echipamente electronice, de tehnică de calcul, aplicaţiile specifice de management şi sincronizare, care permite preluarea informaţiei, datelor electronice, prelucrarea şi transmiterea lor, realizându-se interconectarea staţiilor de cale ferată, în vederea asigurării telecomunicaţiilor de siguranţa şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare, precum şi telecomunicaţiile de exploatare, managementul feroviar şi conducerea activităţii feroviare.
    f) 3Reţea feroviară de transmisiuni digitale asincrone ATMAnsamblul de echipamente electronice, de tehnică de calcul cu programele lor de management, care permite implementarea aplicaţiilor informatice specific feroviare, prelucrarea şi gestionarea lor, astfel realizându-se interconectarea centrelor administrative cu centralul companiilor de transport feroviar.
    f) 4Reţea feroviară de telefonie cu servicii integrate ISDNAnsamblul de echipamente electronice, de tehnică de calcul şi aplicaţiile specifice de management, care permite interconectarea nodurilor feroviare, realizându-se transmisiuni comutate de voce, date şi imagini, asigurând posibilitatea efectuării telecomunicaţiilor de exploatare şi administrare a activităţii feroviare.
  -----------