LEGE nr. 142 din 15 mai 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 18 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 53 din 25 august 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 1 septembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La capitolul I secţiunea a 2-a, articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Se aprobă preluarea în evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice din evidenţele contabile ale Băncii Naţionale a României, începând cu trimestrul III al anului 2005, a participaţiilor statului la instituţii financiare internaţionale, după cum urmează:
    Nr. crt.Denumirea instituţiilor financiare internaţionaleNr. de acţiunivalutăSuma în Valuta confirmată de organismele internaţionaleEchivalent RON (curs B.N.R. valabil la data de 1 iulie 2005)
    1.Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)9.600USD16.804.955,20  
      EUR10.800.000,0089.165.691,59
    2.Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)4.011USD30.508.591,5097.944.688,14
    3.Corporaţia Financiară Internaţională (CFI)2.661USD2.661.000,007.953.995,10
    4.Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (MIGA)978USD2.008.836,006.004.611,69
    5.Banca Internaţională de Colaborare Economică (BICE)-EUR9.171.349,0033.062.713,14
    6.Banca Internaţională de Investiţii (BII)-EUR12.636.908,6645.556.055,72
      TOTAL:   USD51.983.382,70  
        EUR32.608.257,66  
          279.687.755,3"
  2. La capitolul II, articolul III se abrogă.3. La capitolul II, după articolul III se introduce un nou articol, articolul III^1, cu următorul cuprins:"Art. III^1. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:«1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se constituie Fondul special pentru produse petroliere, prin includerea în preţul produselor petroliere livrate pe piaţa internă şi externă, benzină şi motorină, obţinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrării.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:Art. 5. - Obligaţia de a calcula şi de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor şi procesatorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului, prin destinaţie înţelegându-se categoria de folosinţă şi tipurile de utilizatori ai produsului în cauză."»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 15 mai 2006.Nr. 142.---------