LEGE nr. 137 din 12 mai 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194 din 22 decembrie 2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.189 din 29 decembrie 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul 3, alineatele (3), (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(3) Asociaţiile care reprezintă deţinătorii de animale din populaţiile în stare critică, în pericol de dispariţie sau vulnerabile sunt responsabile de aplicarea programelor de conservare şi utilizare întocmite pentru aceste populaţii. (4) În cazul în care o populaţie de animale în stare critică, în pericol de dispariţie sau vulnerabile este în proprietatea unui singur deţinător, nu este obligatorie îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. c)............................................................................ (6) Alocarea sumelor se face pe baza contractelor încheiate pe o perioadă de 5 ani, între deţinătorul animalelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care vor cuprinde criteriile de eligibilitate şi modalităţile de plată, stabilite prin ordin al ministrului."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Utilizarea sumelor alocate pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, în alte scopuri, constituie infracţiune şi se sancţionează conform prevederilor Codului penal."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 mai 2006.Nr. 137.---------