LEGE nr. 134 din 12 mai 2006pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice şi/sau persoane juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 mai 2006.Nr. 134.-----------