LEGE nr. 165 din 15 mai 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 18 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 9, litera c) a alineatului (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:c) efectuează operațiuni specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare pentru susținerea obiectivelor de interes național și a tranzacțiilor internaționale;2. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 va fi dimensionată și alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure dezvoltarea activității de comerț exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.3. La articolul I punctul 17, punctul (iv) al literei b) a alineatului (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:(iv) finanțarea, cofinanțarea, refinanțarea, garantarea, asigurarea și reasigurarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;4. Articolul II va avea următorul cuprins:  +  Articolul IISumele din fondul pentru acordarea bonificațiilor de dobândă alocate în baza Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005, se vor utiliza pentru destinațiile menționate la art. 10 lit. a), b) și c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță de urgență.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 15 mai 2006.Nr. 165.-----------