RECTIFICARE nr. 1.020 din 1 septembrie 2005la Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 17 mai 2006    În textul paragrafului final care transpune directive europene din Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, se fac următoarele rectificari (care nu aparţin Redactiei "Monitorul Oficial", Partea I):- în loc de: "... Directiva nr. 777/80/CEE ..." se va citi: "... Directiva 80/777/CEE ...";- în loc de: "... Directiva nr. 1.276/80/CEE ..." se va citi: "... Directiva 80/1276/CEE ...";- în loc de: "... Directiva nr. 7/85/CEE ..." se va citi: "... Directiva 85/7/CEE ...";- în loc de: "... Directiva nr. 70/96/CE ..." se va citi: "... Directiva 96/70/CE ...";- în loc de: "... Regulamentul nr. 1.882/2003/CE ..." se va citi: "... Regulamentul 1882/2003/CE ...";- în loc de: "... Directiva nr. 40/2003/CE ..." se va citi: "... Directiva 2003/40/CE ...".________