LEGE nr. 131 din 12 mai 2006pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Separat sau în cadrul asociaţiei profesionale, băncile vor putea să îşi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii ale băncii şi ale societăţilor aparţinând grupului acesteia."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 mai 2006.Nr. 131.-------