DECRET-LEGE nr. 2 din 3 ianuarie 1990cu privire la organizarea adunărilor publice
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Adunările publice sînt autorizate, ca modalitate de manifestare a libertăţii de opinie şi expresie, precum şi de organizare a participării cetăţenilor la viaţa publică a tarii.  +  Articolul 2În scopul garantarii desfăşurării normale a activităţilor economice şi sociale şi asigurării ordinii şi liniştii publice, adunările publice în pieţe şi alte spaţii deschise pot avea loc numai după înregistrarea acestora de către organizatori, la organele poliţiei din localitatea unde urmează a avea loc adunarea, cu cel puţin 48 de ore înainte.  +  Articolul 3Organizatorii adunării publice sînt obligaţi sa ia toate măsurile care se impun pentru a asigura desfăşurarea acesteia în mod paşnic, cu evitarea oricărui act de violenta sau dezordine.  +  Articolul 4În cazul producerii unor daune materiale sau comiterii de infracţiuni, organizatorii adunării răspund, potrivit legii, împreună cu autorii direcţi ai acestor fapte. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------------------------