LEGE nr. 125 din 8 mai 2006privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 11 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte a creditului, aferentă anilor 2004 şi 2005, în valoare de 830.000 USD, din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, în care este inclusă şi suma de 16.199,55 USD reprezentând penalizări de la întârzierea plăţii privind achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente anului 2003, se va efectua din fondurile aprobate cu această destinaţie Ministerului Economiei şi Comerţului de la bugetul de stat.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice va deschide procedura legală pentru a recupera creanţele respective pe baza documentaţiei înaintate de Ministerul Economiei şi Comerţului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Comerţului va urmări recuperarea contravalorii în lei a obligaţiilor financiare prevăzute la art. 1 de la importatori.  +  Articolul 4 (1) Titlurile executorii pronunţate în contradictoriu cu Ministerul Economiei şi Comerţului în litigiile privind recuperarea contravalorii în lei a obligaţiilor financiare prevăzute la art. 1 de la importatori se pun în executare de către organele de executare ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele recuperate potrivit alin. (1) se virează la bugetul de stat la data recuperării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 mai 2006.Nr. 125.-------------