HOTĂRÎRE Nr. 635 din 18 august 1995privind culegerea de informaţii şi transmiterea deciziilor în cazul apărării împotriva dezastrelor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 25 august 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Apărarea împotriva dezastrelor reprezintă o activitate de interes naţional.Culegerea de informaţii şi transmiterea deciziilor în cazul apărării împotriva dezastrelor se realizează prin Sistemul integrat de observare, măsurare, înregistrare, prelucrare a datelor şi transmitere a acestora, denumit în continuare Sistem integrat, în scopul avertizarilor, alarmarilor şi luării măsurilor corespunzătoare.  +  Articolul 2Organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor Sistemului integrat prevăzut la art. 1 revine Secretariatului tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor, care funcţionează pe lângă secretariatul general al Guvernului.  +  Articolul 3Secretariatul tehnic permanent este compus din reprezentanţi ai Comandamentului Apărării Civile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Industriilor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului de Interne, Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Transporturilor, Ministerului Comunicaţiilor şi Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.Secretarul general al Guvernului stabileşte, împreună cu autorităţile prevăzute la alin. 1, componenta nominală a Secretariatului tehnic permanent şi coordonează activitatea acestuia.  +  Articolul 4În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Centrul operational de înştiinţare, alarmare şi intervenţie al Comandamentului Apărării Civile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale se subordonează din punct de vedere operativ Secretariatului tehnic permanent şi are următoarele atribuţii principale: (1) efectuează, în mod operativ, culegerea datelor, avertizarea, precum şi transmiterea deciziilor privind măsurile de apărare împotriva dezastrelor stabilite de Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor, prevăzută la art. 2; (2) menţine legătură operativă cu comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre, cu ministerele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994, precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale; (3) colaborează, în teritoriu, cu posturile judeţene şi al municipiului Bucureşti de înştiinţare şi alarmare la dezastre, organizate de către statele majore de apărare civilă, în cadrul secretariatelor tehnice permanente ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi agenţii economici - indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare - au obligaţia de a transmite Centrului operational de înştiinţare, alarmare şi intervenţie date şi informaţii despre situaţiile solicitate în urma producerii unui dezastru.  +  Articolul 6Secretariatul tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor, Centrul operational de înştiinţare, alarmare şi intervenţie, respectiv posturile judeţene şi al municipiului Bucureşti de înştiinţare şi alarmare la dezastre se doteaza cu tehnica şi materiale necesare, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 din prezenta hotărâre, din bugetul aprobat pe anul 1995 Secretariatului general al Guvernului.  +  Articolul 7Secretariatul tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor va funcţiona în sediul Centrului operational de înştiinţare, alarmare şi intervenţie al Comandamentului Apărării Civile.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Viorel Hrebenciucp. Ministrul apărării naţionale,general-locotenent Florentin Popa,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 APARATURA ŞI MATERIALEnecesare Centrului operational de înştiinţare, alarmare şi intervenţie, subordonat operativ Secretariatului tehnic permanent al Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor
               
    Nr. crt.Denumirea materialelorPreţ/buc.Cantitatea necesarăValoarea totalăObservaţii
    1.Complet calculator cu monitor1.900.00023.800.000  
    2.Complet modem intern (cu fax inclus)250.0002500.000  
    3.Complet imprimantă cu jet de cerneală1.930.00023.860.000  
    4.Copiator xerox6.500.00016.500.000  
    5.Posturi telefonice principale:        
      - taxă instalare100.0003300.000  
      - taxă abonament100.0003300.000taxă anuală
    6.Service microcalculatoare (postgaranţie)5.500.00015.500.000taxă prestaţii anuale
          TOTAL:20.760.000  
   +  Anexa 2 APARATURA ŞI MATERIALEnecesare Secretariatului tehnic al Comisiei guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor
               
    Nr. crt.Denumirea materialelorPreţ/buc.Cantitatea necesarăValoarea totalăObservaţii
    1.Complet calculator cu monitor1.900.00023.800.000  
    2.Complet modem intern (cu fax inclus)250.0002500.000  
    3.Complet imprimantă cu jet de cerneală1.930.00023.860.000  
    4.Servicii microcalculatoare (postgaranţie)5.500.00015.500.000taxă prestaţie anuală
    5.Aparat de fotografiat200.0001200.000  
    6.Cameră de luat vederi1.800.00011.800.000  
    7.Autoturism. teren13.580.000113.580.000  
          TOTAL:29.240.000
  -------