LEGE nr. 124 din 4 mai 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.191 din 29 decembrie 2005, cu următoarea modificare:– La articolul I, alineatele (2) și (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplinește următoarele condiții:a) are licența de sportiv profesionist;b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenție civilă în condițiile legii.(3) Sportivului profesionist, care a încheiat cu o structură sportivă o convenție civilă, i se asigură, la cerere, participarea și plata contribuției la un sistem de pensii, public și/sau privat, în condițiile legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 4 mai 2006.Nr. 124.--------