RECTIFICARE Nr. 624 din 16 august 1995
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 13 din 20 ianuarie 1996    În Hotărârea Guvernului nr. 624/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 august 1995, la articolul 1, în loc de: ".... subordonata Ministerului Învăţământului..." se va citi: "...coordonata de Ministerul Învăţământului...".---------------------------