HOTĂRÂRE nr. 531 din 19 aprilie 2006pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 8 mai 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 479/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 aprilie 2006.Nr. 531.  +  AnexăREGULAMENT 19/04/2006