RECTIFICARE nr. 95 din 14 aprilie 2006la Legea nr. 95/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 5 mai 2006    În Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la titlul XVII "Medicamentul", cap. XIV "Dispoziţii finale şi tranzitorii", la art. 854, în loc de: "... o taxă de autorizare de punere pe piaţă de 100 euro ..." se va citi: "... o taxă de autorizare de punere pe piaţă de 1.000 euro ..."------------