LEGE nr. 1 din 30 iunie 1990privind organizarea şi functionarea serviciilor Presedintiei României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 iulie 1990  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pe data prezentei legi se organizeaza serviciile necesare institutiei prezidentiale în vederea indeplinirii de către Preşedintele României a prerogativelor ce-i sînt conferite prin lege.  +  Articolul 2La Presedintia României funcţionează urmatoarele compartimente: a) Departamentul de analiza politica; b) Secretariatul general; c) Cabinetul Presedintelui; d) Directia de protocol; e) Directia de documentare şi informare.  +  Articolul 3Departamentul de analiza politica este condus de un sef de departament, cu rang de ministru, şi are în componenta sa: a) Directia pentru politica interna; b) Directia pentru politica externa; c) Directia pentru stiinta, invatamint, cultura; d) Directia pentru probleme militare şi ordine publică; e) Directia juridica; f) Directia de presa. Purtatori de cuvint.Directiile din structura Departamentului de analiza politica sînt conduse de consilieri prezidentiali, cu rang de prim-adjunct al ministrului.  +  Articolul 4Secretariatul general al Presedintiei, condus de un secretar general cu rang de prim-adjunct al ministrului, are în componenta sa: a) Directia acte prezidentiale; b) Grupul de analize şi investigatii; relatii cu publicul; c) Directia economica şi administrativa.Compartimentele din cadrul Secretariatului general sînt conduse de directori.  +  Articolul 5Cabinetul Presedintelui este condus de un director general, ajutat de un director şi doi şefi de cabinet.  +  Articolul 6Directia de protocol este condusa de un sef de protocol, cu rang de ambasador.  +  Articolul 7Directia de documentare şi informare este condusa de un director.  +  Articolul 8Atribuţiile, organizarea şi functionarea compartimentelor din structura Presedintiei României se stabilesc prin regulament aprobat de Preşedintele României.  +  Articolul 9Statul de functii, condiţiile de studii şi nivelul de salarizare al functiilor pentru personalul din cadrul Presedintiei României sînt prevăzute în anexa la prezenta lege.Numărul de posturi necesare funcţionarii Presedintiei şi repartizarea acestora pe compartimente se stabilesc de Preşedintele României în cadrul prevederilor bugetului Presedintiei.  +  Articolul 10Numirea şi eliberarea din functie a sefului Departamentului de analiza politica, a secretarului general, a directorului general al Cabinetului Presedintelui, a sefului Directiei de protocol şi a directorului Directiei de documentare şi informare se fac de Preşedintele României.Numirea şi eliberarea din functie a consilierilor prezidentiali se fac de Preşedintele României, la propunerea sefului Departamentului de analiza politica.Numirea şi eliberarea din functie a personalului din compartimentele functionale ale Presedintiei României se fac de către sefii acestor compartimente.  +  Articolul 11Pentru asigurarea securitatii Presedintelui României, precum şi pentru paza sediului Presedintiei, funcţionează Unitatea speciala de paza şi protocol, în subordinea directa a Presedintelui.Regulamentul de organizare şi functionare a acestei unităţi se va aproba de Preşedintele României.  +  Articolul 12Presedintia României are personalitate juridica şi se finanţează din bugetul Presedintiei, aprobat prin lege.Presedintia României are sediul în municipiul Bucureşti, în latura noua şi anexele din incinta a Palatului Cotroceni. Muzeul Cotroceni va functiona ca institutie distincta subordonata Ministerului Culturii.Administratia şi întreţinerea intregului complex al Palatului Cotroceni, inclusiv muzeul, se vor asigura în mod unitar de către guvern. Directorul general al complexului se va afla în subordinea Presedintiei.Presedintia României va dispune şi de alte spatii de protocol care se afla în subordinea şi administratia guvernului.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 27 iunie 1990.PRESEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BIRLADEANUAceastă lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor în sedinta din 27 iunie 1990.PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILORMARTIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Presedintelui României,promulgam această lege şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.PRESEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU  +  Anexa STATUL DE FUNCTIIpentru serviciile Presedintiei României
             
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCondiţii de studii şi vechimeSalariul tarifar lei/ lunar
    minimmaxim
    1.Consilier; director generalstudii superioare800010000
    2.Expertstudii superioare65008000
    3.Directorstudii superioare60008000
    4.Şef de cabinet Istudii superioare 5 ani în specialitate45006000
    5.Şef de cabinet IIstudii medii 5 ani în specialitate35005000
    6.Secretar de cabinetstudii medii 5 ani în specialitate29003700
    7.Consultant (documentarist, analist programator) de specialitate      
      - gradul Istudii superioare 10 ani în specialitate49006300
      - gradul IIstudii superioare 8 ani în specialitate47006000
      - gradul IIIstudii superioare 6 ani în specialitate38005500
    8.Economist (inginer)      
      - gradul 1studii superioare 10 ani în specialitate49006300
      - gradul IIstudii superioare 8 ani în specialitate47006000
      - gradul IIIstudii superioare 6 ani în specialitate38005500
    9.Contabil şefstudii superioare 10 ani în specialitate49006300
    10.Contabil, merceolog, statistician, casierstudii medii 10 ani în specialitate35004500
    11.Revizor contabilstudii superioare 8 ani în specialitate40005500
    12.Revizor contabilstudii medii 10 ani în specialitate30004000
    13.Translator, traducătorstudii superioare 6 ani în specialitate46006000
    14.Stenodactilograf  secretar-dactilografstudii medii 3 ani în specialitate3000 28004000 3500
    15.Funcţionar      
      - gradul Istudii medii 5 ani în specialitate30004000
      - gradul IIstudii medii 3 ani în specialitate29003500
      - gradul IIIstudii medii28003300
    16.Bibliotecarstudii superioare 3 ani în specialitate38004500
    17.Arhivarstudii medii 3 ani în specialitate29003500
    18.Administratorstudii medii 5 ani în specialitate35004500
    19.Curierstudii medii25003300
    20.Portar   25003000
    21.Îngrijitor   25003000
    22.Muncitor      
      - înaltă calificare Istudii medii35004000
      - înaltă calificare IIstudii medii33003800
      - specialiststudii medii38004500
    23.Şofer   33004500
    24.Bufetier   35004500
      ajutor bufetier   25003000
    25.Manipulant bunuri   25003500
  NOTĂ:1. Persoanele incadrate în functiile prevăzute în prezenta anexa beneficiaza şi de sporul de vechime neintrerupta prevăzut de lege.2. Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente, cu excepţia demnitarilor, primesc o indemnizatie de conducere între 500 şi 2.000 lei.3. Persoanele incadrate cu titlu de colaboratori permanenti vor primi lunar o indemnizatie între 1.500 - 3.000 lei, neimpozabila; dacă aceste persoane sînt din provincie, au dreptul în plus la decontarea cheltuielilor de transport şi la o indemnizatie de cazare, în limita sumei de 80 lei pe zi în toata perioada cit îşi desfăşoară activitatea la Presedintie.4. Pentru orele efectuate peste durata normala a zilei de muncă, personalului de execuţie, de specialitate şi administrativ i se poate acorda un spor la salariu de pînă la 1.000 lei lunar, în functie de muncă prestata. Sporul nu este impozabil.Munca prestata în zilele nelucratoare se plateste cu un spor de 100% la salariul tarifar.5. La dispoziţia Presedintelui se va afla un fond de premiere în limite stabilite prin buget.6. Incadrarea unităţii de garda prezidentiala se aproba de Preşedintele României, la propunerea ministrului apararii naţionale şi a directorului Serviciului Roman de Informaţii.----