ORDIN nr. 1.366 din 29 decembrie 2005pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 bis din 8 februarie 2006    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului nr. 2002/55/EC, privind comercializarea seminţelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193, 20/07/2002 şi Directiva Comisiei 89/14/EEC publicată în Jurnalul Oficial L 008, 11.01.1989,văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume nr. 87.751 din 20.12.2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulile şi normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume. (2) Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Consiliului CE nr. 2002/55/CE privind comercializarea seminţelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193 din 20/07/2002, ultima dată amendată prin Directiva Consiliului 2004/117/EC din 22 Decembrie 2004, precum şi ale Directivei Consiliului 89/14/EEC din 15 Decembrie 1988. (3) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, controlului şi certificării calităţii şi/sau comercializării seminţelor de legume în cadrul Comunităţii Europene (denumită în continuare "Comunitate"). (4) Acest ordin nu se aplică seminţelor de legume destinate pentru export în alte ţări, în afara Comunităţii.  +  Articolul 2 (1) În cuprinsul prezentelor reguli şi norme următoarele definiţii se vor aplica după cum urmează:A. "comercializare" înseamnă vânzarea, deţinerea în vederea vânzării, oferirea pentru vânzare şi orice cesionare, furnizare sau transfer în scopul exploatării comerciale a seminţelor de legume către o terţă parte, fie că va fi sau nu remunerată. a) Comerţul cu seminţele de legume nu are ca scop exploatarea comercială a soiului atunci când următoarele operaţiuni nu sunt privite ca o comercializare:- furnizarea seminţelor de legume la organismele oficiale de testare şi inspecţie,- furnizarea seminţelor de legume la prestatorii de servicii pentru procesare sau ambalare, cu condiţia ca prestatorul de servicii să nu obţină un drept (de exploatare) asupra seminţelor de legume astfel furnizate.- furnizarea seminţelor de legume, în anumite condiţii, la prestatorii de servicii pentru producţia unor produse agricole brute destinate unor scopuri industriale, sau înmulţirii de seminţe pentru acest scop, nu vor fi privite ca o comercializare, cu condiţia ca prestatorul de servicii să nu obţină un drept asupra seminţelor de legume astfel furnizată sau a produsului recoltei. Furnizorul seminţelor de legume va furniza autorităţii de certificare o copie a părţilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii iar acesta va include standardele şi condiţiile care trebuie să le întrunească seminţele de legume furnizate. b) Condiţiile pentru aplicarea acestor prevederi pot fi stabilite în conformitate cu procedura Comunităţii;B. "legume" reprezintă plantele din speciile destinate producţiei din agricultura sau horticultura, dar nu pentru folosire în scop ornamental:Allium cepa LCeapa - OnionAllium porrum LPraz - LeekAnthriscus cerefolium (L.) HoffmAsmatui - ChervilApium graveolens LTelina - CeleryAsparagus officinalis LSparanghel - AsparagusBeta vulgaris L. var. vulgaris - Sfecla de petiol - Spinach beet, chardBeta vulgaris L. var. conditiva Alef. Red - Sfecla roşie - beet or beetrootBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica - Varza creaţă - Curly kaleBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis LConopida - CauliflowerBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa DuchBroccoli - Sprouting broccoli or calabreseBrassica oleracea L. convar. oleracea var. Gemmifera DC - Varza de Bruxelles - Brussels sproutsBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. Sabauda LVarza creaţă de Savoya de Milano - Savoy cabbageBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DCVarza albă - CabbageBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DCVarza roşie - Red cabbageBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes LGulie - KohlrabiBrassica pekinensis (Lour.) RuprVarza chinezească - Chinese cabbageBrassica rapa L. var. rapa - Napi - TurnipCapsicum annuum LArdei - Chili Pepper CapsicumCichorium endivia LCicoare creaţă şi scarola, cicoare de grădină - EndiveCichorium intybus L. (partim) - Andiva, cicoare cu frunze late (cicoare italiana), Cicoare industrială (de rădăcini) - Witloof chicory, large-leaved chicory (Italian chicory), Industrial chicoryCitrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Pepene verde - WatermelonCucumis melo LPepene galben - MelonCucumis sativus LCastravete - Cucumber, gherkinCucurbita maxima - Dovleac de copt - Duchesne GourdCucurbita pepo LDovlecel - MarrowCynara cardunculus LCardon - CardoonDaucus carota LMorcov - CarrotFoeniculum vulgare Miller - Fenicul - FennelLactuca sativa LSalata - LettuceLycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex FarwTomate - TomatoPetroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill - Pătrunjel - ParsleyPhaseolus coccineus LFasole de Spania - Runner beanPhaseolus vulgaris LFasole - French beanPisum sativum L. (partim) - Mazăre, excluzând mazărea de câmp sau furajera - Pea, excluding Field peaRaphanus sativus LRidichi - RadishScorzonera hispanica LScortonera - Scorzonera or Black salsifySolanum melongena LVinete - Aubergine or egg plantSpinacia oleracea LSpanac - SpinachValerianella locusta (L.) LaterrFetica - Corn salad or Lamb's lettuceVicia faba L. (partim) - Bob - Broad beancC. "sămânţa Bază" înseamnă sămânţa: i) care a fost produsă sub responsabilitatea menţinătorului prin practici de menţinere a soiurilor acceptate; ii) care sunt folosite pentru producerea de seminţe din categoria "sămânţa Certificată";iii) care, inclusiv a prevederilor art. 22, satisface condiţiile prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Bază; şi iv) care a fost găsită prin examinare oficială sau, în cazul condiţiilor prevăzute în Anexa II, fie prin examinare oficială, fie prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, că îndeplineşte condiţiile stabilite la pct. (i), (ii) şi (iii);D. "Sămânţa Certificată" înseamnă sămânţa: i) care a fost produsă direct din sămânţa Bază sau, dacă menţinătorul solicita, din sămânţa unei generaţii anterioare seminţei Bază, care poate satisface şi este găsită prin examinare oficială că satisface condiţiile prevăzute pentru sămânţa Bază din anexele 1 şi 2; ii) care este destinată în principal pentru producţia de legume;iii) care, inclusiv prevederile din art. 22 lit. b, satisface condiţiile prevăzute în Anexele nr. 1 şi 2 pentru sămânţa Certificată; iv) care a fost găsită, prin examinare oficială sau prin examinare sub supraveghere oficială, că satisface condiţiile minime prevăzute la pct. i), ii) şi iii); v) care, este subiectul post-controlului oficial prin inspecţie de verificare a identităţii şi purităţii varietale.E. "Sămânţa Standard" înseamnă sămânţa: i) care are suficientă identitate şi puritate varietală; ii) este destinată în principal pentru producţia de legume;iii) care satisface condiţiile prevăzute în Anexa nr. II; şi iv) care este subiectul post-controlului oficial, prin inspecţie de verificare a identităţii şi purităţii varietale.F. "masuri oficiale" înseamnă măsurile luate de: a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (denumit în continuare MAPDR) prin autorităţile oficiale responsabile: i) autoritatea oficială centrală responsabilă privind calitatea seminţelor şi materialului de înmulţire stabilită prin Legea nr. 266/2002 este Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, denumită în continuare INCS; ii) autorităţile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii naţionale centrale - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (denumite în continuare ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (denumit în continuare LCCSMS);iii) autorităţile oficiale fitosanitare care acţionează în baza legislaţiei fitosanitare; iv) autoritatea oficială centrală responsabilă privind testarea şi înregistrarea soiurilor în Catalogul oficial al României - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (denumit în continuare ISTIS); v) de o persoană juridică de drept public sau privat, acţionând sub responsabilitatea statului; sau vi) în cazul unor activităţi auxiliare care sunt de asemenea sub controlul statului, de o persoană fizică acreditată pentru acest scop; b) Se va avea în vedere ca persoanele menţionate la pct. v) şi vi) să nu dobândească nici un câştig privat necuvenit provenit în urma acestor măsuri.G. "ambalaje mici" înseamnă ambalajele care conţin seminţe cu greutate netă de maximum: i) 5 kg pentru leguminoase ii) 500 g pentru asmatui, ceapa, dovlecel, dovleac, fetica, morcov, napi, praz, sfecla roşie, sfecla de petiol, pepeni verzi, ridichi, scortonera, spanac, sparanghel;iii) 100 g pentru toate celelalte specii de legume (2) Viitoarele amendamentele ce vor fi făcute la lista speciilor din lit. B), vor fi adoptate în concordanţă cu procedurile Comunităţii. (3) Diferitele tipuri de soiuri, incluzând componentele, pot fi specificate şi definite în concordanţă cu procedurile Comunităţii. (4) Când examinarea se efectuează sub supraveghere oficială la care se referă alin. (1)(C) iv) şi (1)(D) iv), următoarele cerinţe trebuie îndeplinite:A. Inspecţia în câmp a) Inspectorii trebuie: i) să aibă calificarea tehnică necesară; ii) să nu aibă alte activităţi private care au legătură cu activitatea de inspecţie;iii) să fie acreditaţi oficial de către autoritatea de certificare a seminţelor şi aceasta acreditare va include un contract sau o declaraţie sub semnătură că se supune prevederilor regulilor privind examinarea oficială; iv) să efectueze inspecţiile sub supraveghere oficială în conformitate cu regulile şi normele aplicabile inspecţiei oficiale. b) Culturile de seminţe care trebuie inspectate trebuie să fie cultivate din seminţe controlate oficial în post-control, iar rezultatele acestuia să fi fost corespunzător. c) O proporţie din culturile semincere va fi controlată de inspectorii oficiali. Aceasta proporţie trebuie să fie de minim 5%. d) O proporţie a eşantioanelor din loturile de seminţe recoltate din culturile de seminţe va trebui să fie prelevată pentru post-controlul oficial şi, unde este cazul, pentru testarea oficială a seminţelor în laborator pentru stabilirea identităţii şi purităţii varietale. e) Autoritatea oficială de certificare aplică regulile privind sancţiunile pentru încălcarea prevederilor naţionale care guvernează examinarea sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile includ retragerea acreditării prevăzută la lit. a) pct. iii), pentru inspectorii acreditaţi oficial care au fost găsiţi vinovaţi, intenţionat sau din neglijenţă, că au contravenit regulilor examinării oficiale. Orice certificare a seminţelor examinate este anulată în cazul acestor contravenţii, cu excepţia cazurilor în care se poate demonstra că aceste seminţe îndeplinesc toate cerinţele relevante. f) Procedurile, condiţiile şi cerinţele inspecţiei în câmp sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 355/2002 din 5 August 2002.B. Testarea seminţelor a) testarea seminţelor este efectuată de către laboratoarele de testare a seminţelor, acreditate în acest scop de către autoritatea de certificare, care îndeplinesc condiţiile stipulate la lit. (b-d). b) laboratoarele de testare a seminţelor trebuie să aibă un analist sef desemnat care este direct responsabil cu operaţiunile tehnice ale laboratorului şi care are calificarea necesară pentru managementul tehnic al laboratorului de testare al seminţelor. Analiştii laboratorului trebuie să aibă calificarea tehnică necesară, obţinută prin cursuri de instruire organizate în condiţiile aplicabile analiştilor de seminţe oficiali şi confirmaţi prin examinare oficială.Laboratorul trebuie menţinut în spatii şi cu echipament considerat oficial că este satisfăcător pentru scopul de testare a seminţelor în domeniul acreditat de către autoritatea oficială de certificare.Laboratorul va efectua testările seminţelor în concordanţă cu metodele internaţionale în vigoare. c) laboratoarele de testare a seminţelor trebuie să fie: i) un laborator independent; sau ii) un laborator care să aparţină unei companii de seminţe. Pentru cazul la care se referă pct. (ii), laboratorul poate face testări numai pentru seminţele din loturile de seminţe produse de companie şi numai pentru aceasta, exceptând cazul în care există o înţelegere/contract intre aceasta companie, un aplicant de cerere de certificare şi autoritatea de certificare a seminţelor. d) activităţile laboratorului de testare acreditat vor fi supuse supravegherii de către autoritatea oficială de certificare care a eliberat certificatul de acreditare. e) în scopul supravegherii menţionat la lit. d) din acest alineat, o proporţie din loturile de sămânţă intrate pentru certificare oficială vor fi supuse supravegherii de către autoritatea oficială, prin teste de control oficiale. Aceasta proporţie este, în principiu cât mai egal distribuita asupra persoanelor fizice şi juridice cu sămânţa intrata pentru certificare şi asupra speciilor intrate, dar poate fi de asemenea orientată să elimine orice dubiu specific. Aceasta proporţie este de minimum 5%.(f) autoritatea oficială de certificare aplică regulile privind sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor naţionale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include retragerea autorizaţiei prevăzută la lit. a) din acest alineat, ca urmare a seminţei testate de laboratorul autorităţii oficiale care a constatat că voit sau din neglijenţă au încălcat regulile privind examinarea oficială. Autoritatea oficială ia măsuri ca orice certificare a seminţei examinate să fie anulată, cu excepţia cazului când se poate demonstra că aceasta sămânţă, totuşi, întruneşte toate cerinţele relevante. g) procedurile, condiţiile şi regulile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calităţii seminţelor sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002, fără a afecta prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Seminţele de legume nu pot fi certificate oficial sau verificate ca seminţe Standard şi comercializate, decât dacă soiul a fost oficial acceptat în unul sau mai multe state membre. (2) MAPDR va stabili unul sau mai multe cataloage oficiale de soiuri acceptate pentru certificare şi comercializare pe teritoriul României. Pentru soiurile care au fost testate şi aprobate pentru înregistrare în România, a fost stabilit Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de cultură din România (denumit în continuare Catalogul Oficial). (3) Catalogul poate fi subdivizat în funcţie de soiuri:(a) la care seminţele pot fi certificate ca "sămânţa Bază" sau "sămânţa Certificată", sau pot fi verificate ca "sămânţa Standard", şi(b) la care seminţele pot fi verificate numai ca seminţe Standard. Orice persoană poate consulta catalogul. (4) Un catalog comun al soiurilor de specii de legume va fi stabilit în Comunitate, în concordanţă cu prevederile articolelor 16 şi 17, pe baza cataloagelor naţionale ale statelor membre. (5) Statele membre vor prevedea că acceptarea unui soi pentru introducerea în Catalogul Comun sau în catalogul altui stat membru este echivalent cu acceptarea pentru introducerea în propriul catalog.  +  Articolul 4 (1) Un soi este acceptat numai dacă este distinct, stabil şi suficient de uniform. În cazul cicorii industriale, soiul trebuie să posede o valoare culturală şi de utilizare satisfăcătoare. (2) În cazul unui soi modificat genetic, soiul va fi acceptat numai dacă au fost luate măsuri preventive de evitare a efectelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului în concordanţă cu legislaţia specifica în vigoare. (3) Când materialul derivat dintr-un soi este destinat să fie folosit în alimentaţie, în scopul prevăzut în art. 3, sau ca furaj în scopul prevăzut în art. 15 a Regulamentului nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind alimentele şi furajele modificate genetic, soiul va fi acceptat numai dacă a fost aprobat în conformitate cu acest regulament. (4) În interesul conservării resurselor genetice de plante, aşa cum este specificat în articolul 44(2), se poate pleca de la criteriile de acceptare stabilite în alin. (1), până când condiţiile specifice se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunităţii, luând în considerare cerinţele din art. 44(3).  +  Articolul 5 (1) Un soi trebuie să fie privit ca distinct dacă, oricare ar fi originea artificială sau naturală a variaţiei iniţiale din care a rezultat, este în mod clar distinct, prin una sau mai multe caracteristici importante de oricare alt soi cunoscut în Comunitate. Caracterele trebuie să fie capabile de a fi precis recunoscute şi precis definite. (2) Un soi cunoscut în Comunitate trebuie să fie oricare soi, care la data când cererea pentru acceptare a soiului pentru evaluare, depusa în timp util, este:- fie înregistrat în catalogul comun al soiurilor din speciile de plante agricole sau în catalogul soiurilor de legume, sau;- fără să fie înregistrat într-unul din aceste cataloage, a fost acceptat sau propus pentru acceptare în statul membru în chestiune sau în alt stat membru, pentru certificare şi comercializare, sau pentru certificare pentru alte ţări, sau pentru verificare ca sămânţa Standard, decât dacă condiţiile nu mai sunt îndeplinite în toate statele membre implicate, înainte ca decizia privind cererea pentru acceptarea soiului pentru evaluare să fie luată. (3) Un soi se consideră stabil dacă, după înmulţiri sau multiplicări succesive sau la sfârşitul fiecărui ciclu (unde amelioratorul a definit un ciclu specific de înmulţire sau multiplicare), caracterele lui esenţiale rămân la fel ca în descrierea iniţială. (4) Un soi trebuie privit ca fiind suficient de uniform dacă, în afara de foarte puţine aberaţii, plantele din care este compus sunt, ţinând cont de proprietăţile distincte ale sistemelor de reproducere ale plantelor, similare sau genetic identice în ceea ce priveşte caracteristicile, luate ca un întreg, care sunt luate în considerare pentru acest scop.  +  Articolul 6Statele membre trebuie să se asigure că soiurile provenind din alte state membre sunt supuse unor cerinţe similare, în special cu privire la procedura de acceptare, ca şi soiurile naţionale.  +  Articolul 7 (1) Înregistrarea soiurilor se bazează pe rezultatele examinărilor oficiale, în special teste de câmp, acoperind un suficient număr de caracteristici pentru ca soiul să fie descris. Metodele folosite pentru determinarea caracteristicilor trebuie să fie exacte şi sigure. În contextul stabilirii distinctivităţii, testările din câmp trebuie să includă cel puţin soiurile de comparaţie disponibile, care sunt soiuri cunoscute în Comunitate în sensul art. 5 alin. (1). Pentru scopul aplicării art. 9, trebuie incluse alte soiuri de comparaţie disponibile.În cazul soiurilor de legume ale căror seminţe nu pot fi verificate decât ca seminţe Standard, rezultatul examinărilor neoficiale şi al cunoştinţelor câştigate prin experienţe practice pe durata cultivării, pot fi luate în considerare în relaţie cu rezultatele unei examinări oficiale. Pot fi stabilite, în concordanţă cu procedurile Comunităţii că, pentru datele specifice, soiuri ale diferitelor specii de legume nu vor mai fi mult timp acceptate, decât pe baza testelor oficiale. (2) În cazul în care examinarea componentelor genealogice este necesară pentru a studia hibrizii şi soiurile sintetice, autoritatea oficială are obligaţia să asigure confidenţialitatea rezultatelor examinării şi descrierilor componentelor genealogice, dacă amelioratorul o cere.  +  Articolul 8În cererea de înscriere a unui soi pentru testare se va menţiona informaţia privind înregistrarea lui într-un alt stat membru CE sau dacă s-a depus cerere de înscriere la testare într-o ţară comunitară şi a fost acceptată.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea oficială se va ocupa de publicarea oficială a catalogului soiurilor acceptate pe teritoriul tarii. Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România se elaborează de către I.S.T.I.S., se aprobă prin ordin ministerial şi se publică în Monitorul Oficial al României. În Catalog sunt înregistrate numele persoanei sau instituţiei responsabile pentru menţinerea soiului. Când mai multe persoane sunt responsabile pentru menţinerea unui soi, nu este necesar să se publice numele lor. Dacă numele nu sunt publicate, în catalog trebuie să se indice autoritatea care deţine lista numelor persoanelor responsabile pentru menţinerea soiului. (2) Statele membre redactează, pentru fiecare soi înregistrat, un dosar conţinând o descriere a soiului şi un rezumat clar al tuturor factorilor care au stat la baza înregistrării acestuia. Descrierea soiurilor se referă la plantele produse direct din sămânţă şi material săditor din categoria "sămânţa Certificată" sau din categoria "sămânţa Standard". (3) În Catalogul oficial, soiurile modificate genetic înregistrate au indicată clar menţiunea "soiuri modificate genetic". Autoritatea oficială trebuie să asigure în plus că orice persoană care comercializează acest fel de soi va indica clar în catalogul său de vânzări că este un soi modificat genetic.  +  Articolul 10 (1) Orice cerere sau retragere a unei cereri pentru înregistrarea unui soi, orice intrare în catalogul oficial şi, de asemenea, orice amendament în plus trebuie să fie notificate imediat statelor membre şi Comisiei Europene. (2) Autoritatea responsabilă trebuie să transmită, pentru fiecare soi nou înregistrat, autorităţilor din alte state membre şi Comisiei o descriere concisă a celor mai importante caracteristici pentru utilizare. Aceasta măsură nu trebuie să se aplice în cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) care sunt exclusiv destinate să fie componente pentru soiuri finale. La cerere, trebuie să comunice, de asemenea, o descriere a caracteristicilor speciale care fac ca un soi să fie distinct faţă de alte soiuri similare. (3) Autorităţile oficiale trebuie să pună la dispoziţia autorităţilor din statele membre şi Comisiei CE documentaţiile tehnice, la care se referă articolul 9 alin. (2), despre soiurile care au fost înregistrate şi apoi radiate. Informaţiile schimbate cu privire la aceste documente trebuie tratate ca fiind confidenţiale. (4) Documentaţia de înregistrare a unui soi este disponibilă pentru folosire personală şi exclusiva a oricărei persoane cu interes legitim. Aceste prevederi nu trebuie să se aplice când informaţia trebuie, sub incidenta art. 7 alin. (2), tratată ca fiind confidenţială.  +  Articolul 11 (1) Soiurile înregistrate trebuie menţinute conform cu practicile acceptate pentru menţinerea soiului (selecţie conservativă). (2) Se verifică tot timpul menţinerea din înregistrările ţinute de persoana sau persoanele responsabile pentru soi. Aceste înregistrări trebuie să cuprindă producţia din toate generaţiile anterioare seminţei Bază. (3) Probele pentru verificare se solicita de la persoana responsabilă pentru soi. Asemenea probe pot, dacă este necesar, să fie luate pe cale oficială. (4) Atunci când menţinerea este efectuată într-un stat membru altul decât cel în care soiul a fost înregistrat, statele membre în cauză trebuie să asigure unul altuia asistenţa administrativa în ceea ce priveşte verificarea.  +  Articolul 12 (1) Soiurile se menţin în Catalogul oficial până la sfârşitul celui de al zecelea an calendaristic după înregistrare. (2) Înregistrarea unui soi poate fi reînnoită la un interval de timp dat dacă, este încă cultivat la o asemenea scara pentru a justifica acest lucru, este încă distinct, stabil şi suficient de uniform sau dacă trebuie menţinut în interesul conservării resurselor genetice ale plantelor sau dacă sunt satisfăcute criteriile prevăzute de art. 44 (alin. 2 şi alin. 3). Cererile de reînscriere şi seminţele necesare retestării trebuie depuse cu doi ani înaintea termenului de expirare a înregistrării, excepţie făcând varietăţile de conservare în înţelesul art. 44. (3) Perioada de valabilitate a înregistrării este extinsă provizoriu până ce este luată decizia privind cererea de reînscriere.  +  Articolul 13Autorităţile oficiale trebuie să se asigure că nu apar îndoieli după înregistrarea soiului privind aprecierea distinctivităţii sau a numelui lui, care în timpul acceptării au fost clarificate.  +  Articolul 14 (1) Înregistrarea unui soi din Catalogul oficial trebuie să fie revocată dacă: a) se dovedeşte la examinare, că soiul nu mai este distinct, stabil şi suficient de uniform, în sensul în care aceste însuşiri au fost luate în considerare la înregistrarea lui în Catalogul oficial; b) la cererea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru soi, în afara cazului în care menţinerea soiului este asigurată. (2) Soiurile sunt radiate din Catalogul oficial dacă: a) legislaţia, regulamentele şi prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directiva 2002/55/CE nu sunt respectate; b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării, au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul.  +  Articolul 15 (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacă înregistrarea soiului a fost revocată sau dacă perioada de valabilitate a înregistrării a expirat. (2) În ceea ce priveşte teritoriul României se permite, pentru certificarea şi comercializarea seminţei, o perioadă până la data de 30 iunie a celui de-al treilea an de la radiere. (3) Pentru soiurile care au figurat conform art. 17 alin. (1), în catalogul comun al soiurilor la care se referă art. 18, termenul la care expira ultimul dintre termenele de admitere acordate de diferitele state membre în temeiul alin. (2), se aplică comercializări în toate statele membre, în măsura în care seminţele din soiul în cauză nu au fost supuse nici unei restricţii de comercializare în ceea ce priveşte soiul.  +  Articolul 16 (1) Ca efect al publicării la care se referă art. 17, sămânţa soiurilor înregistrate în conformitate cu prevederile Directivei 2002/55/CE sau în conformitate cu principiile care corespund Directivei 2002/55/CE, nu este subiectul nici unor restricţii de comercializare referitoare la soi. (2) Autoritatea oficială poate, la cerere, conform procedurii din art. 46(2) sau 46(3) în cazul soiurilor modificate genetic, să interzică pentru o parte sau pentru întreg teritoriul său, utilizarea soiului respectiv sau să impună condiţii adecvate de cultivare a soiului, iar, în cazul prevăzut la lit. (b), condiţii de utilizare a produselor rezultate din cultivarea soiului respectiv: a) dacă se constată că, cultivarea soiului respectiv, ar putea dauna din punct de vedere fitosanitar cultivării altor soiuri sau specii; sau b) în cazul în care există motive justificate, altele decât cele menţionate mai sus, sau au fost menţionate în perioada procedurii la care se referă art. 10 alin. (2), pentru consideraţia că soiul respectiv prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediul înconjurător.  +  Articolul 17 (1) În conformitate cu informaţiile furnizate de statele membre şi pe măsura primirii lor, Comisia va asigura publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităţii, seria C, sub titlul "Catalogul comun al soiurilor speciilor de legume", a tuturor soiurilor ale căror seminţe nu sunt supuse nici unei restricţii de comercializare referitoare la soi, în conformitate cu dispoziţiile art. 16, precum şi cu indicaţiile prevăzute în art. 9 alin. (1) referitoare la responsabilul sau responsabilii de menţinerea soiului. Catalogul menţionează statele membre care au beneficiat de o autorizare în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) sau ale art. 18. (2) Catalogul va cuprinde soiurile pentru care se aplică un termen de gratie în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (3). El va menţiona, de asemenea, durata termenului de gratie şi, dacă este cazul, statele membre pentru care acesta nu se aplică. Nota însoţitoare publicată indica, în mod clar, soiurile care au fost modificate genetic.  +  Articolul 18În cazul în care se constată că, cultivarea soiului înscris în catalogul comun al soiurilor, într-un stat membru, poate dauna din punct de vedere fitosanitar, cultivării altor soiuri sau specii, sau că ar exista riscuri pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea umană, statul membru respectiv poate fi autorizat, la cerere, în conformitate cu procedurile din art. 46(2) sau, 46(3) în cazul unui soi modificat genetic, să interzică comercializarea seminţelor sau a materialului de înmulţire din soiul respectiv, pe întreg teritoriul său. În caz de pericol iminent de propagare a unor organisme dăunătoare sau în caz de pericol iminent pentru sănătatea umană sau pentru mediu, aceasta interdicţie poate fi stabilită de statul membru interesat din momentul depunerii cererii până în momentul adoptării deciziei finale care va fi luată în termen de trei luni, în conformitate cu procedurile din art. 46(2) sau, 46(3) în cazul soiurilor modificate genetic.  +  Articolul 19În cazul în care un soi nu mai este admis în statul membru în care a fost admis iniţial, unul sau mai multe state membre pot menţine admiterea soiului respectiv dacă sunt menţinute condiţiile de admitere pe teritoriul lor. În cazul unui astfel de soi pentru care se solicita menţinerea să, aceasta trebuie să rămână asigurată.  +  Articolul 20 (1) Seminţele de cicoare industrială (Cichorium intybus L. partim) nu pot fi plasate pe piaţă decât dacă sunt seminţe certificate oficial ca "sămânţa Bază" sau "sămânţa Certificată". (2) Seminţele altor specii de legume nu pot fi comercializate decât dacă sunt, fie seminţe certificate oficial ca "sămânţa Bază" sau "sămânţa Certificată", sau sămânţa Standard. (3) În conformitate cu procedurile Comunităţii, se poate prevedea că seminţele anumitor specii de legume să nu poată fi comercializate, cu începere de la anumite date specificate, decât dacă sunt certificate oficial ca "sămânţa Bază" sau "sămânţa Certificată". (4) Examinările oficiale ale seminţelor se efectuează conform metodelor internaţionale curente, în măsura în care acestea există, ale Comunităţii, OECD, ISTA sau altele.  +  Articolul 21Fără a aduce atingere art. 20 alin. (1) şi (2), pot fi plasate pe piaţă următoarele: a) seminţe de selecţie din generaţii anterioare seminţelor Bază, şi b) seminţe brute, comercializate pentru prelucrare, sub rezerva, că identitatea lor să fie garantată.  +  Articolul 22 (1) Autoritatea oficială, totuşi, prin derogare de la prevederile art. 20 poate: a) să autorizeze certificarea oficială şi comercializarea seminţelor Bază care nu satisfac condiţiile prevăzute în Anexa nr. 2 în privinţa germinaţiei, conform prevederilor din Anexa nr. 7 cap. II pct. E1. În acest sens, se iau toate măsurile necesare astfel încât furnizorul să garanteze o germinaţie determinată pe care să o indice în vederea comercializării, pe o etichetă specială care include numele şi adresa furnizorului şi numărul de referinţă al lotului. b) în scopul unei aprovizionări rapide, deşi în realitate examinarea oficială privind controlul conform condiţiilor din Anexa nr. 2 în vederea respectării germinaţiei nu a fost încheiată, autorizează certificarea oficială şi comercializarea până la primul cumpărător a seminţei din categoria "sămânţa Bază", sau "sămânţa Certificată". Certificarea va fi acordata numai cu prezentarea unui buletin de analiză provizorie a seminţei şi cu condiţia ca numele şi adresa primului destinatar căruia i s-a dat sămânţă să fie trecute pe acest document. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că acel furnizor garantează germinaţia stabilită prin analiza provizorie. Aceasta germinaţie trebuie declarată pentru comercializare pe o etichetă specială care va purta numele şi adresa furnizorului şi numărul de referinţă al lotului. c) aceste prevederi nu se aplică seminţei importate din terţe ţări, exceptând prevederile din art. 36 cu privire la multiplicarea în afara Comunităţii. (2) Statele membre care utilizează derogările prevăzute în alin (1) lit. a) sau lit. b) îşi acorda reciproc asistenţa administrativa privind inspecţiile.  +  Articolul 23 (1) Fără a aduce atingere prevederilor din art. 20 alin. (1) şi (2) autoritatea de certificare poate autoriza producătorii stabiliţi pe teritoriul României pentru a comercializa: a) mici cantităţi de seminţe, în scopuri ştiinţifice sau pentru lucrări de selecţie; b) seminţe ale amelioratorului sau reprezentantului său în România, pentru o perioadă limitată, aparţinând unui soi pentru care s-a depus o cerere de înscriere într-un catalog naţional al soiurilor de specii de plante agricole în cel puţin un stat membru şi pentru care informaţiile tehnice specifice au fost depuse. (2) Condiţiile în care statele membre pot acorda autorizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii, în particular cu privire la obţinerea datelor, felul datelor, păstrarea şi numele soiului şi etichetarea ambalajelor, sunt stabilite în Anexa nr. 6 care transpune Decizia Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind comercializarea seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care a fost înaintată cererea de înregistrare în Catalogul oficial al soiurilor. (3) Autorizaţiile acordate înainte de data adoptării acestui ordin, pentru scopul expus în alin. (1), rămân în vigoare până la 1 august 2006. După aceasta dată toate autorizaţiile trebuie să respecte prevederile stabilite în conformitate cu alin. (2).  +  Articolul 24Prin acest ordin, pentru producţia produsă pe teritoriul României, privitor la condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2, se impun cerinţe suplimentare sau mai severe pentru certificarea seminţei. Aceste condiţii şi cerinţe sunt prevăzute în Anexa nr. 7.  +  Articolul 25 (1) Pentru examinarea seminţelor în vederea certificării, eşantioanele se prelevează oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu metodele corespunzătoare. Eşantionarea seminţei în vederea controlului la comercializare, prevăzut în art. 39, trebuie efectuată oficial. Aceste prevederi se aplică şi în cazul prelevării eşantioanelor de seminţe Standard pentru testare în postcontrol. (2) Când eşantionarea se efectuează sub supraveghere oficială prevăzută în alin. (1), trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) eşantionarea seminţelor trebuie efectuată prin eşantionorii care au fost acreditaţi pentru acest scop de către autoritatea oficială şi îndeplinesc condiţiile stabilite la lit. b), c), d) din acest alineat; b) eşantionorul trebuie să aibă calificări tehnice necesare obţinute în urma participării la cursuri de instruire organizate în condiţiile aplicabile celor pentru personalul oficial şi trebuie confirmat prin examinări oficiale. Aceasta eşantionare trebuie să se efectueze în conformitate cu metodele internaţionale în vigoare ale ISTA; c) eşantionorii trebuie să fie:(i) persoane fizice independente;(ii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi nu implica producţia de sămânţă, recolta de sămânţă, prelucrarea sau comercializarea; sau(iii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi implica producţia de sămânţă, recolta de sămânţă, prelucrarea sau comercializarea seminţei;(iv) în cazul referitor la pct. (iii) de la lit. c) din acest alineat, eşantionorul poate eşantiona sămânţa numai din loturile de sămânţă proprietate a angajatorului său, în afara cazului în care există un alt acord intre angajatorul său, solicitantul de certificare a seminţelor şi autoritatea oficială de certificare. d) performanta eşantionorilor acreditaţi va fi supravegheată de autoritatea oficială de certificare. Când se eşantionează automat, trebuie strict respectat ca operaţiunile să corespundă procedurilor şi să fie supravegheate oficial; e) în scopul supravegherii la care se face referire la lit. d) din acest alineat o proporţie din loturile de sămânţă intrate pentru certificarea oficială va fi eşantionată-controlată de eşantionori oficiali. Aceasta proporţie va fi în principiu egal distribuita pentru persoanele fizice şi juridice cu sămânţa intrata pentru certificare, şi speciile intrate, dar poate fi de asemenea orientată să elimine orice dubiu specific. Aceasta proporţie trebuie să fie de cel puţin 5%. Acest control nu se aplică eşantionării automate. Autoritatea oficială va compara eşantioanele de sămânţă prelevate oficial cu eşantioanele aceloraşi loturi de sămânţă prelevate sub supraveghere oficială. f) autoritatea oficială aplică regulile privind sancţiunile pentru încălcarea prevederilor naţionale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include retragerea acreditării prevăzută la lit. a) din acest alineat, dacă autoritatea oficială a constatat că eşantionorii acreditaţi, intenţionat sau din neglijenţă, au încălcat regulile oficiale de examinare. În acest caz autoritatea oficială va lua măsuri ca orice certificare a seminţei eşantionate să fie anulată, cu excepţia cazului când pot demonstra că aceasta sămânţă, totuşi, îndeplineşte toate cerinţele relevante. g) procedurile, condiţiile şi regulile privind acreditarea persoanelor pentru a eşantiona seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială în România sunt prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 283/2002 din 8 iulie 2002, fără a afecta prevederile din prezentul ordin. (3) În conformitate cu procedurile Comunităţii pot fi adoptate măsuri suplimentare pentru efectuarea eşantionării sub supraveghere oficială. (4) Pentru examinarea seminţelor în vederea certificării şi pentru testarea în postcontrol, eşantioanele sunt prelevate din loturi omogene. Greutatea maxima a unui lot şi greutatea minima a unui eşantion sunt prevăzute în Anexa nr. 3.  +  Articolul 26 (1) Comercializarea seminţei Bază, seminţei Certificate şi seminţei Standard se efectuează numai dacă loturile sunt suficient de omogene şi în ambalaje sigilate, prevăzute cu un mecanism de sigilare şi marcare, în conformitate cu art. 27 şi 28. (2) Autoritatea oficială poate, pentru comercializarea unor cantităţi mici de seminţe către utilizatorul final, să prevadă derogări de la dispoziţiile din alin. (1) în ceea ce priveşte ambalarea, sistemul de sigilare şi marcare. (3) Fără a aduce atingere alin. (1), autoritatea de certificare poate autoriza producătorii din România să plaseze pe piaţă ambalaje mici cu seminţe Standard conţinând mixturi din diferite soiuri ale aceleaşi specii. Când se aplică aceste prevederi, speciile, regulile pentru mărimea maxima a ambalajelor mici şi cerinţele pentru etichetare se stabilesc în conformitate cu procedura la care se referă art. 46 alin. (2).  +  Articolul 27 (1) a) Ambalajele seminţei Bază, a seminţei Certificate, exceptând ambalajele mici CE, trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială, în aşa fel încât acestea să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără ca eticheta oficială prevăzută în art. 28 alin. (1) sau ambalajul să nu prezinte urmele violării acestora. b) În vederea asigurării sigilării, sistemul de sigilare trebuie să fie prevăzut cu etichetă oficială sau prin aplicarea unui sigiliu oficial. c) Măsurile prevăzute la lit. b) din acest alineat nu mai sunt necesare în cazul utilizării unui sistem de sigilare nereutilizabil. d) Dacă un anumit sistem de sigilare corespunde prevederilor din acest alineat se stabileşte în conformitate cu Decizia Comisiei 81/675/CEE care prevede că un sistem de sigilare este un "sistem de sigilare nereutilizabil" în cazul următoarelor ambalaje: i) pungi (saci) de hârtie sau material plastic, prevăzând ca ele să aibă deschiderea la capătul de umplere şi capătul de umplere este echipat cu sistem de lipire autoadeziv sau lipire la cald care închide capătul de umplere, după umplere cu sămânţă, astfel încât nu poate fi deschis fără deteriorarea ambalajului; ii) sacii din materiale neţesute, care se închid prin coasere, trebuie să fie prevăzuţi, cel puţin pe una din laturile deschiderii, cu o imprimare de neşters a unui şir de numere, numerotat începând cu numărul 1 la capătul superior, sau cu o imprimare similară (litere, desene), care să arate că sacul a rămas la dimensiunile originale;iii) autoritatea de certificare va aproba fiecare sistem particular de sigilare. (2) Ambalajele care au fost sigilate oficial pot fi resigilate o dată sau de mai multe ori dar numai oficial sau sub supraveghere oficială. În cazul în care ambalajele se resigilează, se menţionează pe eticheta prevăzută în art. 28 alin. (1): resigilat, data ultimei resigilări şi autoritatea responsabilă. (3) Autoritatea va cere ca ambalajele cu seminţe Standard şi ambalajele mici cu sămânţa Certificată să fie sigilate în aşa fel încât ele să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau să lase urmele deteriorării evidente pe eticheta prevăzută la art. 28 alin. (3) sau pe ambalaj. Cu excepţia ambalajelor mici, ambalajele trebuie să poarte, de asemenea, o plombă sau un sistem echivalent de sigilare ataşat de persoana responsabilă pentru prinderea etichetelor. În conformitate cu procedurile Comunităţii, poate fi stabilit când un sistem particular de sigilare corespunde cu prevederile acestui alineat. În cazul ambalajelor mici cu seminţe din categoria Certificată, ambalajele nu pot fi sigilate o dată sau de mai multe ori decât sub supraveghere oficială. (4) Autoritatea de certificare poate prevedea excepţii la alin. (1) şi (2) în cazul ambalajelor mici cu sămânţa Bază închise în România. Condiţiile relativ la aceste excepţii pot fi determinate în conformitate cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 28 (1) Ambalajele cu sămânţa Bază şi sămânţa Certificată, în măsura în care sămânţa din ultima categorie nu se prezintă sub forma de ambalaje mici, trebuie:(a) i) să fie prevăzute cu o etichetă oficială care nu a mai fost anterior folosită şi care satisface condiţiile din Anexa nr. 4 partea A şi ale carei informaţii sunt date în una din limbile oficiale ale Comunităţii. Eticheta poate fi plasată în interiorul ambalajelor transparente astfel încât să poată fi citită. ii) culoarea etichetei oficiale este albă pentru sămânţa Bază, albastră pentru sămânţa Certificată. Când se folosesc etichetele cu capse sau urechiuşa se sigilează cu un sigiliu oficial;iii) dacă, în cazul prevăzut în art. 22, sămânţa Bază nu satisface condiţiile din Anexa nr. 2 în ce priveşte germinaţia, acest fapt trebuie menţionat pe etichetă; iv) folosirea etichetelor adezive oficiale este autorizata; v) în conformitate cu procedurile Comunităţii poate fi autorizata imprimarea de neşters, sub control oficial, a informaţiilor cerute pe ambalaje, în conformitate cu modelul de etichetă.(b) să conţină o notiţă oficială de aceeaşi culoare cu cea a etichetei, cuprinzând un minimum de informaţii stabilite în Anexa nr. 4 punctele A, I, 4-7. Notiţa va fi redactată de aşa maniera încât să nu poată fi confundată cu etichetă oficială prevăzută la alin. (1) lit. a) pct. i). Notiţa nu este necesară dacă informaţiile sunt imprimate de neşters pe ambalaj sau dacă, în conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. a) pct. i) se foloseşte o etichetă oficială adezivă sau o etichetă rezistenta la rupere. (2) Autoritatea oficială poate prevedea excepţii la alin. (1) în cazul ambalajelor mici închise pe teritoriul României. Condiţiile privind aceste excepţii pot fi determinate în conformitate cu procedurile Comunităţii. (3) Ambalajele normale cu sămânţa Standard şi ambalajele mici cu sămânţa Certificată trebuie, aşa cum se cere în Anexa nr. 4 pct. B, să poarte o etichetă a furnizorului său o notiţă imprimată sau ştampilată în limba română şi, eventual, în altă limbă oficială a Comunităţii. Culoarea trebuie să fie albastru pentru sămânţa Certificată şi galben închis pentru sămânţa Standard. În afara ambalajelor mici cu sămânţa Standard, informaţiile prevăzute sau autorizate conform acestor prevederi trebuie clar separate de orice alte informaţii puse pe etichetă sau pe ambalaj, inclusiv cele prevăzute în art. 30.În conformitate cu procedura din art. 46 alin. (2) poate fi decis ca ambalajele mici cu sămânţa Standard din toate speciile sau din unele specii să fie subiect al acestor cerinţe sau că aceste informaţii prevăzute sau autorizate să fie distincte într-un fel sau altul de orice alte informaţii, dacă o fotografie sau desen distinctiv sunt declarate în mod expres pe etichetă sau pe ambalaj.  +  Articolul 29Autoritatea de certificare ia toate măsurile necesare astfel încât să se poată asigura controlul identităţii seminţelor în cazul ambalajelor mici cu sămânţa Certificată, în special în cazul fracţionării loturilor de seminţe. În acest scop, statele membre pot prevedea ca ambalajele mici, închise pe teritoriul lor, să fie închise oficial sau sub control oficial.  +  Articolul 30 (1) În conformitate cu procedurile Comunităţii, se poate prevedea că, în cazuri diferite de cele prevăzute deja în Directiva 2002/55/CE, ambalajele pentru sămânţa Bază sau sămânţa Certificată de orice fel sau sămânţa Standard să poarte o etichetă a furnizorului (care poate fi o etichetă separata de eticheta oficială sau poate lua forma unor informaţii imprimate de furnizor pe ambalaj). Informaţiile care trebuie înscrise pe o astfel de etichetă se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunităţii. (2) În cazul seminţelor Bază şi al seminţelor Certificate, eticheta sau imprimarea prevăzute la alin. (1) se concep astfel încât să nu poată fi confundate cu etichetă oficială prevăzută la art. 28 alin. (1).  +  Articolul 31În cazul seminţelor dintr-un soi care a fost modificat genetic, orice etichetă aplicată pe lotul de seminţe, precum şi orice document oficial sau neoficial care însoţeşte lotul, în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2002/55/CE, trebuie să indice clar faptul că soiul respectiv a fost modificat genetic.  +  Articolul 32Orice tratament chimic al seminţei Bază, al seminţei Certificate sau al seminţei Standard trebuie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe o etichetă a furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia. În cazul ambalajelor mici, menţiunile respective pot figura direct pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 33În scopul găsirii celor mai bune soluţii pentru înlocuirea anumitor dispoziţii din Directiva 2002/55/EC, se pot organiza experimente temporare, în condiţii specifice la nivel comunitar, în conformitate cu procedurile Comunităţii. În cadrul experimentelor respective, statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii prevăzute prin Directiva 2002/55/CE. Extinderea scutirii se defineşte în funcţie de prevederile la care se aplică. Durata maxima a unui experiment este de şapte ani.  +  Articolul 34 (1) Seminţele comercializate în conformitate cu Directiva 2002/55/EC nu sunt supuse, obligatoriu sau facultativ, în ceea ce priveşte caracteristicile lor, cerinţele de examinare, marcarea şi închiderea (sigilarea), nici unei restricţii de comercializare altele decât cele prevăzute în Directiva 2002/55/EC sau în orice altă directiva comunitară. (2) Până în momentul luării unei decizii în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. (2), orice stat membru poate fi autorizat, la cerere, în conformitate cu procedurile Comunităţii, să prevadă admiterea pentru comercializare a seminţelor anumitor specii de legume, după o dată specificată, doar în cazul în care acestea sunt certificate oficial ca "sămânţa Bază" sau "sămânţa Certificată".  +  Articolul 35Seminţele de selecţie din generaţiile anterioare seminţei Bază (Prebază) pot fi plasate pe piaţă în conformitate cu art. 21 lit. a), în următoarele condiţii:(a) să fie controlate oficial de autoritatea oficială de certificare, în conformitate cu dispoziţiile care se aplică pentru certificarea seminţei Bază;(b) să fie ambalate în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2002/55/CE şi(c) pe ambalaje să fie aplicată o etichetă prin care se furnizează cel puţin următoarele informaţii:- autoritatea de certificare: INCS, ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO,- numărul de referinţă al lotului,- luna şi anul închiderii (sigilării) sau- luna şi anul ultimei prelevări oficiale de eşantioane în vederea certificării,- specia, menţionată cel puţin cu denumirea botanică, care poate fi sub forma prescurtată şi fără numele creatorilor, cu caractere latine,- soiul, menţionat cel puţin cu caractere latine,- menţiunea "sămânţa Prebază",- numărul de generaţii care preced seminţele din categoria "sămânţa Certificată".(d) eticheta este de culoare albă, barată pe diagonala cu o linie de culoare violet.  +  Articolul 36 (1) Statele membre prevăd că seminţele de legume: a) care provin direct din sămânţa Bază sau din sămânţa Certificată, certificate oficial fie în unul sau în mai multe state membre, fie într-o ţară terţă căreia i s-a acordat echivalenta conform art. 37 alin. (1) lit. (d), sau care au fost produse direct din încrucişarea seminţelor Bază certificate oficial într-un stat membru cu seminţe Bază certificate oficial într-o astfel de ţară terţă, şi b) recoltate în alt stat membru, să fie, la cerere şi fără a se aduce atingere altor dispoziţii din Directiva 2002/55/EC, să fie certificate oficial în oricare stat membru, dacă au fost supuse unei inspecţii în câmp, satisfăcând condiţiile stabilite în Anexa nr. 1 pentru categoria respectivă şi dacă s-a constatat, cu ocazia examinării oficiale, că sunt satisfăcute condiţiile stabilite în Anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie. c) atunci când, în aceste cazuri, seminţele au fost produse direct din seminţe certificate oficial din generaţiile anterioare seminţei Bază (Prebază), statele membre pot autoriza certificarea oficială a acestora ca sămânţă Bază, dacă se respecta condiţiile prevăzute pentru aceasta categorie. (2) Seminţele de legume recoltate în Comunitate şi care urmează să fie certificate în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) trebuie să fie: a) ambalate şi etichetate cu o etichetă oficială care îndeplineşte condiţiile stabilite în Anexa nr. 5 pct. A şi B, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 alin. (1), şi b) însoţite de un document oficial care îndeplineşte condiţiile stabilite în Anexa nr. 5 pct. C. c) Dispoziţiile de la lit. a) referitoare la ambalare şi etichetare, pot să nu se aplice în cazul în care autorităţile responsabile cu inspecţia în câmp, cele care eliberează documentele de certificare pentru seminţele care nu sunt definitiv certificate (necertificate final), precum şi autorităţile responsabile cu certificarea finala sunt aceleaşi, sau dacă acestea agrează exceptarea de la lit. a). (3) Statele membre prevăd, de asemenea, că seminţele de legume: a) care sunt produse direct din sămânţa Bază sau din sămânţa Certificată, certificate oficial, fie într-unul sau mai multe state membre sau într-o ţară terţă căreia i s-a acordat echivalenta conform dispoziţiilor art. 37 alin. (1) lit. d), fie care provin direct din încrucişarea seminţei Bază certificată oficial într-un stat membru cu sămânţa Bază certificată oficial într-o astfel de ţară terţă, şi b) care au fost recoltate într-o ţară terţă, trebuie, la cerere, să fie certificate oficial ca sămânţă Certificată în fiecare din acele state membre în care sămânţa Bază fie a fost produsă, fie a fost oficial certificată, dacă sămânţa a făcut obiectul unei inspecţii în câmp şi satisface condiţiile stabilite printr-o decizie de echivalenta adoptata conform cu dispoziţiile art. 37 alin. (1) lit. (a) pentru categoria în cauză şi dacă s-a constatat, cu ocazia examinării oficiale, că se respecta condiţiile stabilite în Anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie. Alte state membre pot, de asemenea, să autorizeze certificarea oficială a seminţelor de acest fel.  +  Articolul 37 (1) La propunerea Comisiei, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, constată dacă:(a) examinările oficiale ale soiurilor efectuate într-o ţară terţă oferă aceleaşi garanţii ca cele prevăzute în art. 7 şi efectuate în statele membre;(b) controalele privind menţinerea soiurilor efectuate în ţara terţă oferă aceleaşi garanţii ca cele efectuate de statele membre;(c) în cazurile la care se referă art. 36, inspecţiile în câmp efectuate în ţara terţă satisfac condiţiile stabilite în Anexa nr. 1;(d) seminţele de legume recoltate într-o ţară terţă şi care prezintă aceleaşi garanţii în ceea ce priveşte caracteristicile lor şi dispoziţiile adoptate în vederea examinării, a asigurării identităţii, a marcării şi a controlului, sunt echivalente cu sămânţa Bază, cu sămânţa Certificată sau cu sămânţa Standard recoltata pe teritoriul Comunităţii şi îndeplinesc prevederile Directivei 2002/55/CE. (2) Alin. (1) se aplică, de asemenea, în cazul oricărui nou stat membru, în perioada cuprinsă intre aderare şi data la care acesta pune în aplicare legile, reglementările sau prevederile administrative necesare îndeplinirii dispoziţiilor Directivei 2002/55/EC.  +  Articolul 38 (1) Pentru depăşirea unor dificultăţi temporare de aprovizionare generala cu sămânţa Bază, cu sămânţa Certificată sau cu sămânţa Standard pe teritoriul Comunităţii, care nu se pot rezolva în alt mod, se poate autoriza în conformitate cu procedura prevăzută în art. 46 alin. (2), că statele membre să permită, pentru o perioadă determinată, pe întreg teritoriul Comunităţii, în cantităţile necesare pentru depăşirea dificultăţilor de aprovizionare, comercializarea de seminţe dintr-o categorie ce corespunde unor cerinţe mai puţin stricte, precum şi de seminţe din soiuri care nu figurează în "Catalogul comun al soiurilor din speciile de legume" sau în cataloagele naţionale ale soiurilor din statele membre. (2) Pentru o categorie de seminţe dintr-un soi din cataloagele prevăzute la alin. (1), eticheta oficială sau eticheta furnizorului este cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare; pentru seminţele din soiuri care nu figurează în cataloagele menţionate anterior, eticheta este de culoare maron, în care caz, eticheta indica faptul că seminţele respective fac parte dintr-o categorie ce corespunde unor cerinţe mai puţin stricte. (3) Regulile de aplicare a alin. (1) pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 39 (1) Autoritatea oficială de certificare ia măsuri pentru ca seminţele de legume să fie controlate oficial, cel puţin randomizat, în cursul comercializării, pentru a se verifica respectarea cerinţelor şi condiţiilor din prezentul ordin, respectiv din Directiva 2002/55/CE. (2) Fără să aducă atingere liberei circulaţii a seminţelor pe teritoriul Comunităţii, autoritatea oficială ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul comercializării unei cantităţi de peste 2 kg de seminţe importate din ţări terţe, îi sunt furnizate următoarele informaţii: i) specia; ii) soiul;iii) categoria; iv) ţara producătoare şi autoritatea oficială de inspecţie; v) ţara de destinaţie; vi) importatorul;vii) cantitatea de seminţe.Modalităţile de furnizare a acestor indicaţii se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută în art. 46 alin. (2).  +  Articolul 40Autoritatea oficială de certificare ia măsuri pentru ca seminţele din categoriile "sămânţa Certificată" şi "sămânţa Standard" să facă obiectul unui postcontrol oficial în câmp prin inspecţie care să compare identitatea varietală şi puritatea varietală prin controale standardizate.  +  Articolul 41 (1) Autoritatea oficială de certificare trebuie să se asigure că persoanele responsabile cu aplicarea etichetelor pentru sămânţa Standard destinată comercializării respecta următoarele: a) informează cu privire la datele începerii activităţii şi terminarea activităţii lor; b) ţin evidenţa tuturor loturilor de seminţe Standard şi le ţin la dispoziţia statelor membre, o perioadă de cel puţin trei ani; c) să ţină la dispoziţia statelor membre, pentru cel puţin doi ani, un eşantion de control martor din seminţele soiurilor pentru care nu se solicita menţinerea (selecţia conservativă); d) să preleveze eşantioane din fiecare lot destinat comercializării şi să le ţină la dispoziţia statelor membre cel puţin doi ani; e) operaţiunile prevăzute la lit. (b) şi (d) trebuie să fie subiect al verificării oficiale, efectuate randomizat. Obligaţia prevăzută la lit. (c) se aplică numai producătorilor. (2) Orice persoană care doreşte în conformitate cu art. 28 alin. (4) să facă referire la menţinerea unui soi trebuie să anunţe intenţia respectivă din timp.  +  Articolul 42 (1) În cazul în care s-a constatat în mod repetabil, cu ocazia testelor în postcontrol efectuate în câmp, că seminţele dintr-un soi nu satisfac corespunzător condiţiile prevăzute pentru identitatea varietală sau puritatea varietală, autoritatea oficială ia măsuri astfel încât persoanei care comercializează seminţele respective să-i fie, total sau parţial, interzis să comercializeze asemenea seminţe (dacă e cazul, pentru o anumită perioadă). (2) Orice măsuri luate în sensul alin. (1) sunt anulate din momentul stabilirii cu suficientă certitudine că seminţele destinate comercializării vor satisface în viitor condiţiile referitoare la identitatea varietală şi puritatea varietală.  +  Articolul 43 (1) Teste şi încercări comparative comunitare trebuie să fie efectuate pe teritoriul Comunităţii pentru a se examina în postcontrol eşantioane de seminţe de legume introduse pe piaţă în conformitate cu prevederile Directivei 2002/55/EC, obligatoriu sau facultativ, şi luate în timpul eşantionării. Testele şi încercările comparative pot include următoarele: i) seminţe recoltate în terţe ţări, ii) seminţe adecvate culturilor organice (ecologice),iii) seminţe comercializate în relaţie cu conservarea "in situ" şi folosirea resurselor genetice de plante. (2) Testele şi încercările comparative trebuie să fie folosite pentru armonizarea metodelor tehnice de certificare şi să verifice satisfacerea condiţiilor pe care seminţele trebuie să le îndeplinească. (3) Comisia stabileşte, în conformitate cu procedura prevăzută în art. 46 alin. (2), dispoziţiile necesare pentru efectuarea testelor şi încercărilor comparative.Comisia va informa Comitetul la care se referă art. 46 (1) despre dispoziţiile tehnice pentru efectuarea testelor şi încercărilor comparative şi despre rezultatele obţinute. (4) Comunitatea poate contribui financiar pentru efectuarea testelor şi încercărilor prevăzute în alin. (1) şi (2). Contribuţia financiara nu va depăşi prevederile anuale stabilite de autoritatea bugetara comunitară. (5) Testele şi încercările care pot beneficia de contribuţia financiara a Comunităţii, şi detaliile regulilor pentru prevederile contribuţiei financiare, sunt stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii. (6) Testele şi încercările prevăzute în alin. (1) şi (2) pot fi efectuate numai de autorităţile statului respectiv sau de persoane juridice care acţionează sub responsabilitatea statului.  +  Articolul 44 (1) Se pot stabili condiţii specifice, în conformitate cu procedurile Comunităţii pentru a se ţine cont de dezvoltarea în ceea ce priveşte condiţiile în care seminţele tratate chimic pot fi comercializate. (2) Se pot stabili condiţii specifice în conformitate cu procedurile Comunităţii pentru a se ţine cont de dezvoltarea în ceea ce priveşte conservarea "in situ" şi utilizarea durabila a resurselor genetice de plante prin cultivarea şi comercializarea seminţelor din:(a) populaţii locale şi din soiuri care sunt cultivate în mod tradiţional, în localităţi şi regiuni speciale şi care sunt ameninţate de eroziune genetica, fără a se aduce atingere dispoziţiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1467/94 din 20 iunie 1994 privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultura;(b) din soiuri lipsite de valoare intrinsecă pentru o cultură de producţie comercială, dar destinate cultivării în condiţii particulare. (3) Condiţiile specifice la care se referă alin. (2) vor include în special următoarele aspecte:(a) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. (a), populaţiile şi soiurile trebuie să fie admise în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2002/55/CE. În particular se iau în considerare rezultatele testelor neoficiale şi cunoştinţele acumulate pe baza experienţei practice din timpul cultivării, al reproducerii şi al utilizării, precum şi descrierile detaliate ale soiurilor şi denumirile corespunzătoare, notificate statului membru în cauză, iar în cazul în care acestea sunt concludente, va rezulta ca excepţie de la cerinţele examinării oficiale. Până la admiterea unei asemenea populaţii sau soi, va fi indicat ca "varietate de conservare" în catalogul comun;(b) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. (a) şi (b), restricţii cantitative adecvate.  +  Articolul 45Modificările care se fac conţinutului anexelor, ca urmare a evoluţiei cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice, se adopta în conformitate cu procedurile Comunităţii prevăzute în art. 46 alin. (2).  +  Articolul 46 (1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent privind Seminţele şi Materialul de Înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Păduri (denumit în continuare "comitet") instituit prin art. 1 al Deciziei Consiliului 66/399/CEE. (2) Când o referire se face la acest alineat se aplică prevederile art. 4 şi 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 care stabileşte procedurile pentru exercitarea mandatului de implementare conferit Comisiei. Perioada stabilită în art. 4 alin. (3) din Decizia 1999/468/CE va fi fixată la o luna. (3) Când o referire se face la acest alineat se aplică prevederile art. 5 şi 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CE.Perioada stabilită în art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE va fi fixată la trei luni. (4) Comitetul adopta propriile reguli de procedura. (5) Reprezentanţii României în cadrul Comitetului Permanent privind Seminţele şi Materialul de Înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Păduri, din cadrul Comisiei Comunităţii Europene se stabilesc de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 47Sub rezerva dispoziţiilor art. 18 şi ale anexelor nr. 1 şi 2, Directiva 2002/55/CE şi prezentul ordin nu aduc atingere prevederilor legislaţiei naţionale justificate prin raţiuni de protecţie a sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor sau de protecţie a proprietăţii industriale şi comerciale.  +  Articolul 48 (1) În conformitate cu procedurile Comunităţii, se pot stabili condiţii speciale pentru a se ţine cont de dezvoltările în următoarele domenii:(a) condiţii în care seminţele tratate chimic pot fi comercializate;(b) condiţii în care seminţele pot fi comercializate, în relaţie cu conservarea "in situ" şi utilizarea durabila a resurselor genetice de plante, inclusiv amestecuri de seminţe din specii care includ speciile enumerate în art. 1 din Directiva 2002/53/CE, şi sunt asociate habitatelor naturale şi semi-naturale specifice şi ameninţate de eroziune genetica;(c) condiţii în care seminţe adaptate pentru cultura organică (ecologică) pot fi comercializate. (2) Condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. b) vor include în special următoarele aspecte:(a) seminţele din speciile respective trebuie să aibă o provenienţă cunoscută şi aprobata de către autoritatea responsabilă cu comercializarea seminţelor în zonele definite;(b) restricţii cantitative corespunzătoare.  +  Articolul 49La solicitarea unui stat membru, în conformitate cu procedurile la care se referă art. 46 alin. (2), acesta poate să fie scutit total sau parţial de obligaţiile de aplicare a Directivei 2002/55/CEE în privinţa anumitor specii, dacă sămânţa acelor specii nu se produce sau nu se comercializează pe teritoriul lui, cu excepţia acelora care se derulează conform art. 16 alin. (1) şi 34 alin. (1).  +  Articolul 50 (1) Autoritatea oficială va comunica Comisiei textul principalelor prevederi din acest ordin şi implementarea acestora. (2) Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va lua toate măsurile necesare pentru conformitatea acestui ordin cu Directiva 2002/55/CEE pe măsura dezvoltării acquis-ului comunitar.  +  Articolul 51 (1) a) Anexa nr. 1 cu referire la seminţele de legume şi Anexa nr. 2.6 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor, se abrogă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. b) Prin derogare de la prevederile de la lit. a) din acest alineat, seminţele din recolta anului 2005 şi a celor provenite din culturile înfiinţate în toamna anului 2005, precum şi cele din stocul anilor anteriori, pot fi certificate conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 şi comercializate până la data de 31 decembrie 2006. (2) Referirile la "Comunitate" şi "state membre" vor avea înţelesul de "România" de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate, în cuprinsul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1) şi alin. (3), art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (1) şi alin. (4), art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (1) şi alin. (2), art. 18, art. 19, art. 22, art. 23 alin. (1) şi alin. (2), art. 26 alin. (3), art. 27 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4), art. 30 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (1)-(3), art. 37 alin. (1) şi alin. (2), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2), art. 44 alin. (1)-(3), art. 45 şi art. 48 alin. (1), (3) Prevederile cu referire la "procedurile Comunităţii" şi "statele membre" din cuprinsul art. 2 alin. (1)A, art. 2 alin. (2) şi alin. (3), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1) şi alin. (2), art. 10 alin. (1) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 18, art. 20 alin. (3), art. 25 alin. (4), art. 28 alin. (1) lit. a), art. 28 alin. (2) şi alin. (3), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 38 alin. (3), art. 43 şi art. 45 alin. (1)-(4), se aplică de la data aderării României la Comunitate. (4) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 52 (1) Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi agenţii economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor de legume vor aplica prevederile prezentului ordin. (2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare după 30 zile de la data publicării.p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Vasile Lupu,secretar de statBucureşti, 29 decembrie 2005.Nr. 1.366.  +  Anexa 1 Condiţii pentru certificarea culturii1. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate varietală şi puritate varietală.2. În cazul seminţei Bază, trebuie să fie efectuate cel puţin o inspecţie oficială în câmp, iar în cazul seminţei Certificată trebuie să fie efectuată cel puţin o inspecţie în câmp, controlată oficial printr-o inspecţie de verificare a cel puţin 20% din culturile fiecărei specii.3. Condiţiile culturale ale câmpului şi stadiul de dezvoltare a culturii trebuie să fie astfel încât să permită verificarea adecvată a identităţii varietale, purităţii varietale şi stării sanitare.4. Distantele minime de izolare faţă de sursele de polen ale plantelor vecine, care pot provoca o polenizare străină nedorită trebuie să fie:A. Beta vulgaris1. faţă de orice sursa de polen a genului Beta nespecificat mai jos: 1.000 m;2. faţă de sursele de polen a soiurilor din aceleaşi subspecii aparţinând la un grup diferit de soiuri:    (a) pentru sămânţa Bază 1.000 m;    (b) pentru sămânţa Certificată 600 m;3. faţă de sursele de polen a soiurilor din aceleaşi subspecii aparţinând la aceleaşi grup de soiuri:    (a) pentru sămânţa Bază 600 m;    (b) pentru sămânţa Certificată 300 m.4. Grupele de soiuri la care se referă pct. 2 şi 3 sunt stabilite în conformitate cu prevederile Directivei Comisiei 89/14/CEE din 15 decembrie 1988 care determina grupele de soiuri de sfecla de petiol şi sfecla roşie, sunt următoarele: i) Beta vulgaris L. var. vulgaris, sfecla de petiol Spinach beet, chard, and Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., sfecla roşie, red beet or beetroot: când cultura este dintr-un soi genetic monogerm, soiurile plurigerme vor fi privite ca aparţinând unui grup diferit. ii) Beta vulgaris L. var. vulgaris, sfecla de petiol, Spinach beet, chard: subiect al pct. I, soiurile trebuie să fie clasificate în 5 grupe în funcţie de caracteristicile lor, astfel:┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa │ Caracteristici │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │petiol alb şi limbul verde deschis, fără antocian; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │petiol alb şi limbul verde deschis mijlociu spre verde închis, fără ││ │antocian; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │petiol verde şi limbul verde deschis mijlociu spre verde închis, fără ││ │antocian; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │petiol roz, limb verde mijlociu spre verde închis; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │petiol rosu, limb cu antocian. │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘iii) Beta vulgaris L. var. conditiva Alef., sfecla roşie, red beet or beetroot: subiect al pct. I, soiurile trebuie să fie clasificate în 6 grupe, în funcţie de caracteristicile lor, astfel:┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa │ Caracteristici │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 │rădăcina plata sau aplatizată, cu pulpa roşie sau violetă; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 │rădăcina rotunda sau rotunjită cu pulpa albă; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 │rădăcina rotunda sau rotunjită cu pulpa galbenă; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 │rădăcina rotunda sau rotunjită cu pulpa roşie sau violetă; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 │rădăcina alungită, îngustă, cu pulpa roşie sau violetă; │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 │rădăcina mucheată, îngustă, cu pulpa roşie sau violetă. │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Specii de Brassica1. faţă de surse de polen străin capabil să provoace deteriorarea serioasă a soiurilor din speciile de Brassica: a) pentru sămânţa Bază - 1.000 m; b) pentru sămânţa Certificată - 600 m;2. faţă de alte surse de polen străin capabil să provoace încrucişarea soiurilor din speciile de Brassica: a) pentru sămânţa Bază - 500 m; b) pentru sămânţa Certificată - 300 m;C. Cicoare industrială1. faţă de alte specii din acelaşi gen sau subspecie - 1.000 m;2. faţă de alt soi de cicoare industrială: a) pentru sămânţa Bază - 500 m; b) pentru sămânţa Certificată - 300 m;D. Alte specii1. faţă de surse de polen străin capabil să provoace deteriorarea serioasă a soiurilor din alte specii ca rezultat al polenizării încrucişate: a) pentru sămânţa Bază - 500 m; b) pentru sămânţa Certificată - 300 m;2. faţă de alte surse de polen străin capabil să provoace încrucişarea cu soiuri din alte specii ca rezultat al polenizării încrucişate: a) pentru sămânţa Bază - 300 m; b) pentru sămânţa Certificată - 100 m;Aceste distante pot să nu fie luate în considerare dacă se asigura o suficientă protecţie de orice polenizare străină nedorită.5. Organismele dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor trebuie să fie la cel mai redus nivel posibil, luând în considerare condiţiile prevăzute în Anexa nr. 7 tabelul nr. 1.  +  Anexa 2 Condiţii pe care trebuie să le satisfacă sămânţa1. Sămânţa trebuie să aibă suficientă identitate varietală şi puritate varietală.2. Organismele dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor trebuie să fie la cel mai redus nivel posibil.3. Seminţele trebuie să satisfacă, de asemenea, următoarele condiţii: a) Norme (standarde)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                      Puritatea Conţinutul maxim Germinaţia                                       fizică în seminţe din minima               Specia minimă alte specii (% glomerule                                        (% în de plante sau seminţe                                      greutate) (% în pure)                                                    greutate)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Allium cepa 97 0,5 70Allium porrum 97 0,5 65Anthriscus cerefolium 96 1 70Apium graveolens 97 1 70Asparagus officinalis 96 0,5 70Beta vulgaris 97 0,5 50(sfecla Cheltenham) (glomerule)Beta vulgaris 97 0,5 70(alte subspecii) (glomerule)Brassica oleracea (conopida) 97 1 70Brassica oleracea (alte subspecii) 97 1 75Brassica pekinensis 97 1 75Brassica rapa 97 1 80Capsicum annuum 97 0,5 65Cichorium intybus (partim) 95 1,5 65(Andive, cicoare italiana)Cichorium intybus (partim) 97 1 80(cicoare industrială)Cichorium endivia 95 1 65Citrullus lanatus 98 0,1 75Cucumis melo 98 0,1 75Cucumis sativus 98 0,1 80Cucurbita maxima 98 0,1 80Cucurbita pepo 98 0,1 75Cynara cardunculus 96 0,5 65Daucus carota 95 1 65Foeniculum vulgare 96 1 70Lactuca sativa 95 0,5 75Lycopersicon Lycopersicum 97 0,5 75Petroselinum crispum 97 1 65Phaseolus coccineus 98 0,1 80Phaseolus vulgaris 98 0,1 75Pisum sativum 98 0,1 80Raphanus sativus 97 1 70Scorzonera hispanica 95 1 70Solanum melongena 96 0,5 65Spinacia oleracea 97 1 75Valerianella locusta 95 1 65Vicia faba 98 0,1 80────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(b) Cerinţe suplimentare(i) seminţele de legume nu trebuie să fie contaminate de următoarele insecte vii:Acanthoscelides obtectus Sag.Bruchus affinis Froel.Bruchus atomarius L.Bruchus pisorum L.Bruchus rufimanus Boh.(ii) sămânţa nu trebuie să fie contaminată de acarieni vii.  +  Anexa 3 Greutatea lotului şi a eşantioanelor (la care se referă art. 25 alin. (2))1. Greutatea maxima a lotului de seminţe:(a) seminţe de Phaseolus vulgaris, Pisum sativum şi Vicia faba: 25 tone(b) seminţe cu mărimea egala sau mai mare decât a bobului de grâu, altele decât Phaseolus vulgaris, Pisum sativum şi Vicia faba: 20 tone(c) seminţe cu mărimea mai mica decât a bobului de grâu: 10 tone(d) greutatea maxima a lotului de seminţe nu trebuie să fie depăşită cu mai mult de 5%.2. a) Greutatea minima a unui eşantion:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            Specia Greutatea (in g)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Allium cepa 25Allium porrum 20Anthriscus cerefolium 20Apium graveolens 5Asparagus officinalis 100Beta vulgaris 100Brassica oleracea 25Brassica pekinensis 20Brassica rapa 20Capsicum annuum 40Cichorium intybus (partim) (andive, cicoare italiana) 15Cichorium intybus (partim) (cicoare industrială) 50Cichorium endivia 15Citrullus lanatus 250Cucumis melo 100Cucumis sativus 25Cucurbita maxima 250Cucurbita pepo 150Cynara cardunculus 50Daucus carota 10Foeniculum vulgare 25Lactuca sativa 10Lycopersicon lycopersicum 20Petroselinum crispum 10Phaseolus coccineus 1.000Phaseolus vulgaris 700Pisum sativum 500Raphanus sativus 50Scorzonera hispanica 30Solanum melongena 20Spinacia oleracea 75Valerianella locusta 20Vicia faba 1.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) În cazul hibrizilor F1 din speciile de mai sus, greutatea minima a unui eşantion poate fi micşorata la un sfert din greutatea specificată. Totodată, eşantionul trebuie să aibă o greutate de cel puţin 5 g şi să conţină cel puţin 400 seminţe.  +  Anexa 4 ETICHETAA. ETICHETA OFICIALĂ (sămânţa Bază şi Certificată, excluzând ambalajele mici)I. Informaţii obligatorii1. "Reguli şi norme CE"; sau, până la aderării "Reguli şi norme RO"2. Autoritatea de certificare: INCS - ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO.3. Luna şi anul sigilării, exprimate prin menţiunea: "sigilat .... (luna şi anul)", sau luna şi anul ultimei eşantionări oficiale în vederea certificării, exprimate prin menţiunea: "eşantionat ............. (luna şi anul)".4. Numărul de referinţă al lotului.5. Specia, menţionată cel puţin cu caractere latine, cu denumirea botanică, care poate fi dată sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, sau numele comun, sau ambele.6. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.7. Categoria.8. Ţara de producere.9. Greutatea netă sau bruta declarată, sau numărul de seminţe declarate.10. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totala.11. În cazul varietăţilor care sunt hibrizi sau linii consangvinizate:- pentru sămânţa Bază, pentru care hibridul sau linia consangvinizată din care provine sămânţa au fost oficial admise în conformitate cu Directiva 2002/55/EC: numele acestui component sub care a fost oficial admis, cu sau fără referire la varietatea finala, însoţit de cuvântul "component" în cazul hibrizilor sau a liniilor consangvinizate care sunt destinate a fi utilizate numai în calitate de component pentru varietatea finala,- pentru sămânţa Bază în celelalte cazuri: numele componentului însoţit de varietatea finala căreia îi aparţine sămânţa Bază, care poate fi menţionat sub forma de cod, cu sau fără referire la funcţia acestuia (mascul sau femel), indicat prin cuvântul "component",- pentru sămânţa Certificată: numele varietăţii căreia îi aparţine sămânţa, însoţit de cuvântul "hibrid".12. În cazul când cel puţin germinaţia a fost reanalizată, se menţionează cuvintele "reanalizat .............. (luna şi anul)".II. Dimensiuni minime110 x 67 mmB. ETICHETA FURNIZORULUI SAU INSCRIPŢIA PE AMBALAJE (seminţe Standard şi ambalaje mici din categoria "sămânţa Certificată")I. Informaţii obligatorii1. "Reguli şi norme CE"; sau, până la data aderării, "Reguli şi norme RO".2. Numele şi adresa persoanei responsabile pentru etichetare sau marca (codul) sau de identificare.3. Anul de piaţă al sigilării sau a ultimei analize de germinaţie. Sfârşitul anului de piaţă poate fi indicat.4. Specia, menţionată cel puţin cu caractere latine.5. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.6. Categoria: în cazul ambalajelor mici, sămânţa Certificată poate fi marcată cu litera "C", iar sămânţa Standard cu literele "ST".7. Numărul de referinţă dat de persoana responsabilă cu etichetarea - în cazul seminţei Standard.8. Numărul de referinţă atribuit oficial în cazul seminţei Certificate.9. Greutatea netă sau bruta sau numărul de seminţe declarate cu excepţia ambalajelor mici până la 500 grame.10. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totala.II. Dimensiunile minime ale etichetei (excluzând ambalajele mici): 110 x 67 mm.  +  Anexa 5 ETICHETA ŞI DOCUMENTUL PREVĂZUTE ÎN CAZUL SEMINŢEI NECERTIFICATĂ FINAL, RECOLTATA ÎN ALTE STATE MEMBREA. Informaţii obligatorii pentru etichetă1. Autoritatea responsabilă de inspecţia în câmp şi statul membru sau iniţialele lor: Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor - INCS, ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO.2. Specia, menţionată cel puţin cu caractere latine, cu denumirea botanică, care poate fi dată sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, sau numele comun, sau ambele.3. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.4. Categoria.5. Numărul de referinţă al câmpului sau numărul de referinţă al lotului.6. Greutatea netă sau bruta declarată.7. Menţiunea "sămânţa necertificată final".B. Culoarea etichetei: Eticheta este de culoare gri.C. Informaţii obligatorii care figurează pe document1. Autoritatea care eliberează documentul,2. Specia, menţionată cel puţin cu cu caractere latine, denumirea botanică, care poate fi dată sub formă prescurtată şi fără numele autorilor, sau numele comun, sau ambele,3. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine,4. Categoria,5. Numărul de referinţă al seminţei folosite la însămânţare în câmp şi numele ţări sau ţărilor care a certificat această sămânţă,6. Numărul de referinţă al câmpului sau numărul de referinţă al lotului,7. Suprafaţa cultivată pentru producerea lotului precizat în document,8. Cantitatea seminţei recoltate şi numărul de ambalaje,9. Atestarea satisfacerii condiţiilor pe care trebuia să le îndeplinească cultura din care a provenit sămânţa,10. După caz, rezultatele unei analize preliminare a seminţei.  +  Anexa 6 Reguli de acordare a autorizaţiei pentru plasarea pe piaţă a seminţei din soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al soiurilor de legumePrevederile prezentei anexe transpun prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind plasarea pe piaţă a seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care a fost înaintată o cerere de înregistrare în catalogul naţional al soiurilor speciilor agricole sau a speciilor de legume.  +  Capitolul I Prevederi generaleScopul acestei decizii este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizaţii pentru plasarea pe piaţă a seminţei din soiurile speciilor de legume pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al unui stat membru, prevăzut în art. 3 alin. (3) al Directivei 2002/55/EC şi pentru care informaţiile tehnice au fost supuse spre examinare, sub rezerva conformităţii cu prevederile din cap. II:  +  Capitolul II Prevederi speciale1. Autorizarea a) ITCSMS sau LCCSMS pot autoriza amelioratorii stabiliţi pe teritoriul lor să plaseze pe piaţă seminţe de legume dintr-un soi pentru care a fost depusa o cerere pentru înregistrare în catalogul naţional al soiurilor din cel puţin un stat membru şi pentru care informaţiile tehnice au fost supuse spre examinare, sub rezerva conformităţii cu prevederile din acest capitol; b) ITCSMS sau LCCSMS se vor asigura că atunci când se acorda o autorizaţie conform prezentelor reguli, deţinătorul autorizaţiei se conformează cu fiecare condiţie sau restricţie menţionate în autorizaţie.2. Cererea a) autorizaţia poate fi cerută de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiului respectiv în catalogul naţional din cel puţin un stat membru, denumit în continuare solicitant, incluzând în acest termen şi reprezentantul acestei persoane, dacă reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectivă; b) solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informaţii: i) o descriere a soiului; ii) menţinerea soiului.3. ScopulAutorizaţiile vor fi date numai pentru scopul de a obţine cunoştinţe din experienţele practice în perioada cultivării.4. Condiţii tehniceSămânţa de legume trebuie să îndeplinească condiţiile Anexei nr. 2 din prezentul ordin (respectiv Directiva 2002/55/CE)5. Examinarea a) Sămânţa de legume trebuie să fie subiect de verificare prin inspecţie în postcontrol oficial pentru a verifica identitatea şi puritatea varietală pe baza descrierii soiului, aşa cum este ea furnizată de solicitant sau când este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinării oficiale a distinctivităţii, stabilităţii şi uniformităţii aşa cum este prevăzut în art. 7 din prezentul ordin; b) eşantioanele trebuie prelevate din loturi omogene; c) greutatea maxima a unui lot şi greutatea minima a eşantionului este redată în Anexa nr. 3 din prezentul ordin.6. Soiuri modificate geneticÎn cazul soiurilor modificate genetic, autorizaţia poate fi acordata numai dacă toate măsurile necesare au fost luate să evite riscurile pentru sănătatea omului şi a mediului. Materialul modificat genetic trebuie să fie autorizat fie conform Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, fie să fie autorizat conform Regulamentului (CE) nr. 1829/2003.7. Furnizorul a) Persoana responsabilă cu etichetarea sau imprimarea sau ştanţarea (stampilarea) ambalajelor trebuie să: i) informeze autoritatea oficială responsabilă cu privire la data începerii şi terminării activităţii; ii) ţină evidenţa tuturor loturilor de seminţe şi să le ţină la dispoziţia autorităţii responsabile pentru cel puţin 3 ani;iii) să preleveze eşantioane din fiecare lot destinat comercializării şi să le ţină la dispoziţia autorităţii responsabile pentru cel puţin 2 ani; b) Operaţiunile de la lit. b) şi c) vor fi subiect de verificare oficială efectuată randomizat.8. Ambalarea şi sigilarea.Seminţele pot fi comercializate numai în ambalaje închise prin sigilare. Ambalajele cu sămânţă trebuie să fie sigilate astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără a lasă urme de violare pe eticheta prevăzută la pct. 9 sau pe ambalaj.9. Etichetarea. a) ambalajele cu seminţe trebuie să poarte o etichetă a furnizorului sau o imprimare sau ştanţare (ştampilare) în limba română şi dacă este cazul, într-o limba oficială a Comunităţii; b) informaţiile care se menţionează pe eticheta prevăzută la lit. a) sunt următoarele: i) numărul de referinţă al lotului; ii) luna şi anul sigilării;iii) specia; iv) denumirea soiului sub care urmează a fi comercializate seminţele (referinţă amelioratorului, denumirea propusă de menţinător sau aprobata) şi numărul oficial al cererii pentru înregistrarea soiului, după caz; v) indicaţia "soiul nu este încă înscris oficial în lista"; vi) după caz, menţiunea "soi modificat genetic";vii) greutatea netă sau bruta declarată sau numărul de seminţe pure, sau după caz, glomerule (seminţe multiple);viii) atunci când se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure sau, după caz, a seminţelor multiple şi greutatea totala; c) Eticheta prevăzută la lit. a) este de culoare portocalie.10. Tratamentele chimiceOrice tratament chimic trebuie notat fie pe eticheta prevăzută la pct. 9, fie pe ambalaj, sau în interiorul acestuia.11. Perioada de timpFără a afecta prevederile pct. 13 şi 14, autorizaţiile acordate în conformitate cu prevederile acestui ordin trebuie să fie valabile pentru o perioadă de timp care să nu depăşească un an şi fiecare trebuie reînnoită conform pct. 12.12. Cererea de reînnoire a) fără a afecta prevederile pct. 13 şi 14, autorizaţiile la care se referă pct. 1 trebuie să fie reînnoite de maximum 2 ori pentru o perioadă care nu depăşeste fiecare un an. b) Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: i) o referire la autorizaţia originală; ii) orice informaţie disponibilă care suplimentează informaţia deja oferită asupra descrierii, menţinerii şi/sau cunoştinţelor despre experienţa practica din perioada cultivării soiului care face subiectul autorizaţiei originale;iii) dovada că evaluarea pentru înscrierea în catalog a soiului se efectuează în continuare, dacă evaluarea nu este disponibilă.13. Încetarea valabilităţii Autorizaţiile nu mai sunt valabile dacă cererea de înscriere în catalogul naţional este retrasă sau respinsă, sau soiul este înscris în catalog.14. Măsuri de siguranţăCu toate că o autorizaţie a fost acordata conform pct. 1, un stat membru poate fi autorizat să interzică utilizarea soiului pe întreg teritoriul său, sau pe o parte a teritoriului său, sau poate stabili condiţii corespunzătoare de cultivare a soiului, în cazurile prevăzute la lit. b), în concordanţă cu condiţiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultură: a) atunci când cultivarea soiului este considerată potenţial dăunătoare din punct de vedere al sănătăţii plantelor în raport cu alte soiuri sau specii, sau b) atunci când are motive serioase să considere că soiul prezintă un risc pentru sănătatea omului sau a mediului;15. Obligaţii de raportare a) După acordarea autorizaţiei, ITCSMS sau LCCSMS care a autorizat, sau ISTIS, poate cere persoanei autorizate să raporteze: i) cunoştinţele obţinute ca urmare a experienţei practice din perioada cultivării soiului; ii) cantităţile de seminţe plasate pe piaţă în timpul perioadei de autorizare şi statul membru sau beneficiarii din România pentru care sămânţa a fost destinată. b) Informaţiile prevăzute la lit. a) pct. ii) trebuie tratate confidenţial.16. Verificări de menţinereStatul membru care a acordat autorizaţia poate verifica menţinerea soiului. Atunci când menţinerea are loc într-un stat membru, altul decât statul membru care autorizează, cele două state trebuie să se asiste administrativ în ceea ce priveşte verificările necesare. Un stat membru poate accepta menţinerea într-o terţă ţară, cu condiţia ca verificările practicilor de menţinere să permită aceleaşi garanţii ca şi cele efectuate în statele membre în conformitate cu art. 37 alin. (1) lit. b) al Directivei 2002/55/CE.17. NotificareaStatele membre trebuie să notifice unul celuilalt şi Comisiei următoarele: a) despre fiecare cerere de autorizare, de îndată ce este primită, sau de respingerea cererii de autorizare; şi b) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea unei autorizaţii.18. Schimbul de informaţii a) Statele membre vor utiliza sistemul informaţional computerizat pentru a facilita schimbul de informaţii cu privire la cererile de acceptare a soiurilor în cataloagele naţionale şi autorizaţia pentru seminţele soiurilor neînscrise încă în lista. b) ITCSMS sau LCCSMS vor utiliza sistemul informaţional computerizat naţional al INCS pentru notificarea informaţiilor de la pct. 16, iar INCS va publica aceste informaţii.19. Publicarea unei liste a soiurilor a) Comisia poate, pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, să publice o lista de soiuri care au fost autorizate. b) INCS împreună cu ISTIS, în baza informaţiilor de la pct. 17, va publica pe internet o lista a soiurilor autorizate în România în conformitate cu prevederile acestei anexe.  +  Anexa 7 Cerinţe suplimentare şi proceduri pentru producerea, controlul,certificarea şi comercializarea seminţelor de legume în România  +  Titlul I CERINŢE GENERALE PENTRU CONTROLUL ŞI CERTIFICAREA SEMINŢELOR  +  Capitolul I Producerea seminţelorA. Înscrierea la multiplicare a culturilor semincere1. Agenţii economici înregistraţi pentru producerea de sămânţă pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere de legume pe un document denumit "Declaraţie de multiplicare", prevăzut în Anexa nr. 8, care se depune la autoritatea de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde este amplasată cultura seminceră, până la data de 1 decembrie pentru culturile semincere de toamna, 1 mai pentru culturile semincere de primavară. După aceste date, prin excepţie, dacă inspectarea culturii la data depunerii "Declaraţiei de multiplicare" permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetaţie, de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea. Declaraţia de multiplicare se depune şi în cazul producerii seminţei Standard care se produce sub supraveghere oficială.2. O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă Declaraţia de multiplicare este însoţită de: a) un contract de multiplicare intre multiplicator (amelioratorul sau menţinătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei) şi un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau b) o declaraţie proprie, din care să reiasă că multiplicatorul (amelioratorul sau menţinătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei) îşi multiplica singur sămânţa pe teren propriu, închiriat, arendat sau prin contract de asociere în participaţiune, sau alt contract legal de folosire al terenului destinat multiplicării; c) o declaraţie sau contract de redevenţă din care să reiasă că menţinătorul îşi da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator. d) în cazul seminţei importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicării:- în cazul multiplicării pentru export, acordul (acceptul) autorităţii de certificare din ţara de menţinere a soiului sau din care provine sămânţa pentru multiplicarea soiului şi condiţiile sub care se multiplica sămânţa, transmis la INCS;- în cazul multiplicării pentru comercializare la intern acordul menţinătorului sau furnizorului seminţei soiului respectiv pentru comercializarea seminţei multiplicate.3. "Declaraţia de multiplicare" va fi, de asemenea, însoţită de următoarele documente: a) copie după documentele de calitate în care se stabileşte provenienţă sau originea şi categoria biologică; b) toate etichetele oficiale din care, după verificare, inspectorul retine o etichetă din fiecare lot; c) schiţa, pe cât posibil topografica, de amplasare a culturii şi a culturilor premergătoare; d) descrierea morfologică şi fiziologică a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul naţional sau nu sunt disponibile autorităţii de certificare.4. O cultură se consideră înscrisă pentru certificarea oficială dacă, în urma verificării documentelor şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru înfiinţarea acesteia. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maxim 10 zile de la data solicitării.5. Fiecare cultură seminceră admisă în vederea certificării oficiale sau sub supraveghere oficială poarta unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe "Declaraţia de multiplicare". Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii şi a partidei de sămânţă, inclusiv pentru sămânţa Standard produsă sub control oficial.6. Agenţii economici înregistraţi pentru producerea de sămânţă trebuie să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia de amestecare a unor partide înainte de prelucrare.B. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru producerea de sămânţăAgenţii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor (multiplicatorii) au următoarele obligaţii: a) să ceara autorităţii de certificare, prin "Declaraţia de multiplicare", la termenele fixate, înscrierea pentru inspecţia în câmp oficială sau sub supraveghere oficială a culturilor semincere destinate multiplicării; b) să însoţească, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul responsabil, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecţia în câmp şi să contrasemneze de primirea unei copii a "Fisei de control"; c) să pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţelor, inclusiv metoda de producere şi descrierea componenţilor sau a soiurilor; d) să permită menţinătorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menţinerea identităţii şi purităţii varietale şi a altor elemente, în toate fazele de producere a seminţelor; e) să ţină evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrări şi ieşiri"; f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS şi LCCSMS sau acreditat pentru inspecţia în câmp; g) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenta calitatea seminţelor sau nerespectarea legalităţii; h) în plus, menţinătorii, inclusiv pentru sămânţa Standard, trebuie să completeze la zi registrul de selecţie conservativă; i) în plus, menţinătorii trebuie să elibereze documentul de garantarea autenticităţii pentru sămânţa Amelioratorului, destinată multiplicării atât pentru filiera de certificare oficială cât şi pentru filiera de sămânţă Standard; j) să anunţe cu 3 zile înainte de recoltat, data, respectiv ora, începerii recoltatului, pentru ca inspectorul să eşantioneze un eşantion martor din fiecare lot sau partidă, înainte de expedierea seminţei pentru prelucrare sau de efectuare a amestecului. Eşantionul se divide în două subeşantioane pentru păstrare, unul la ITCSMS sau LCCSMS şi celălalt la producător, respectiv prelucrător; k) să respecte prezentele reguli şi norme.C. Inspecţia în câmp a culturilor semincere1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, după caz, provenienţa sau originea şi categoria biologică la înfiinţarea unei culturi semincere sunt:A. Documente emise în România: a) Registrul de selecţie conservativă pentru menţinerea soiurilor, pentru seminţele din categoriile biologice sămânţa Amelioratorului, Prebază, Bază şi pentru sămânţa Standard; b) Act de garantarea autenticităţii, pentru sămânţa Amelioratorului, inclusiv pentru generaţiile de sămânţă Standard; c) "Documentul oficial de certificare" al lotului de sămânţă pentru sămânţa certificată oficial sau sub supraveghere oficială sau "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului" şi/sau eticheta oficială, vigneta oficială sau "Documentul de inspecţie în câmp", după caz, şi "Documentul de inspecţie în câmp", "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", eticheta furnizorului, buletinul de analiză, în cazul seminţei Standard;B. Documente emise în ţări membre CE: a) Eticheta oficială tip CE; b) Certificat sau buletin de analiză, eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat şi recunoscut de autoritatea din ţara respectivă; c) Eticheta furnizorului pentru ambalajele mici; d) Eticheta furnizorului în cazul seminţei Standard.C. Documentele de calitate însoţitoare ale seminţelor din import din ţări terţe sunt: a) Certificat de puritate varietală, tip OCDE pentru tarile afiliate la acest sistem sau "Field inspection" pentru celelalte ţări; b) Certificat (buletin) internaţional de analiză ISTA, eliberat de un laborator acreditat de Asociaţia Internaţională de Testare a Seminţelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut de autoritatea din ţara respectivă; c) Eticheta tip OCDE.2. În cadrul inspecţiei culturii semincere inspectorul verifică următoarele: a) documentele de provenienţă şi documentele de descriere a caracterelor genealogice a componenţilor sau descrierea caracterelor morfologice şi însuşirilor fiziologice; b) distantele de izolare, rotaţia, identificarea culturii semincere printr-o etichetă la fiecare lot (parcela); c) determinarea purităţii varietale având în vedere metodele descrise în "Manualul OCDE privind certificarea purităţii varietale a seminţelor destinate comerţului internaţional, Anexa nr. 2: Inspecţia în câmp a culturilor semincere".În cadrul inspecţiei se examinează un număr cât mai mare de plante, acest număr depinzând de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele componenţilor parentali, ai soiului şi uniformitatea lor. Examinarea se efectuează prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficială DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în "Fişa de control", stabilită de autoritatea oficială şi adaptată de inspector cerinţelor de control al speciei sau soiului, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informaţional INCS; d) cultura seminceră se examinează în perioadele optime de vegetaţie şi se urmăreşte dacă s-au eliminat plantele netipice şi cele atacate de organismele dăunătoare; e) numărul de verificări este de minimum una, sau de câte ori inspectorul consideră necesar, iar mărimea, numărul şi distribuţia punctelor de verificare elementare, se stabilesc de inspector în conformitate cu metodele în vigoare; f) în cazul când cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme, inspectorul anunţă, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspecţie. Dacă şi în urma reinspecţiei cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile din prezentul ordin, aceasta se respinge şi inspectorul eliberează documentul "Document de inspecţie în câmp" cu decizia "respinsă", conform modelului din Anexa nr. 8; g) în cazul când cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme pentru categoria respectivă, dar îndeplineşte condiţiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anunţă, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă doreşte declasarea. În cazul când se hotărăşte declasarea, inspectorul poate elibera "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia "admisă cu declasare". Dacă multiplicatorul nu doreşte declasarea, cultura se respinge şi inspectorul eliberează documentul "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia "respinsă"; h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anunţată multiplicatorului cu cel puţin 3 zile înainte de recoltare; i) în cazul în care culturile semincere nu îndeplinesc unele condiţii de aprobare în câmp datorita unor cauze care pot fi remediate până la certificarea finala sau dacă inspectorul consideră că sămânţa poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura şi eliberează documentul "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia "admis sub rezerva", care presupune efectuarea unor examinări oficiale ulterioare recoltării seminţelor, în sarcina şi sub responsabilitatea producătorului; j) se resping de la aprobarea în câmp culturile semincere care nu îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia "respinsă"; k) se aprobă în câmp culturile semincere care îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia "admisă"; l) se pot elibera, în cazul unei diferenţieri evidente a uniformităţii culturii, documente de inspecţie separate pentru fiecare porţiune caracteristica; m) se poate elibera pentru acelaşi soi, categorie biologică şi provenienţa, pentru mai multe parcele care pot constitui o partidă, un singur document de inspecţie dacă nu sunt alte restricţii legale; n) numărul "Documentului de inspecţie în câmp" este numărul de identitate al partidei de seminţe sau a câmpului; o) inspectorul va preleva un eşantion martor din fiecare partidă recoltata înainte de expedierea seminţei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului şi care se divide în cel puţin două subeşantioane pentru păstrare: una la producător sau, după caz, la prelucrător şi una la ITCSMS sau LCCSMS; p) cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspecţie, se rezolva în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinărilor efectuate în câmp, de alt inspector oficial în prezenţa directorului executiv şi a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, al INCS; r) modelul "Documentului de inspecţie în câmp" este redat în Anexa nr. 8, iar modelul "Actului de inspecţie în câmp" utilizat în conformitate cu Ordinul MAAP nr. 350/2002 rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare şi va fi recunoscut ca document oficial atât timp cât va produce efect asupra seminţelor din stoc; s) cerinţele şi condiţiile de aprobare în câmp ale seminţei Standard sunt prevăzute la Cap. III şi IV din Secţiunea II Sămânţa Standard; t) pentru sămânţa Standard se poate folosi un document de inspecţie în câmp al menţinătorului care poate fi asemănător celui oficial, convenit cu autoritatea de certificare responsabilăD. Recoltarea şi depozitarea seminţelor1. Recoltarea se efectuează pe partide din aceeaşi specie, soi şi categorie, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspecţia în câmp, consemnate în documentele de inspecţie în câmp, urmărindu-se evitarea oricăror impurificări ale seminţei. Operaţiunea de recoltare se efectuează cu acordul inspectorului responsabil cu inspecţia în câmp care eliberează "Documentul oficial de inspecţie în câmp". Orice mijloc de transport al recoltei de seminţe de la producător la staţia de prelucrare trebuie să fie însoţit de documentul "Adeverinţa de transport seminţe", înseriat de autoritate, conform modelului din Anexa nr. 8, care se completează de producător pentru fiecare mijloc de transport.2. Depozitarea recoltei de seminţe, atât înainte de condiţionare cât şi după condiţionare, atât la producător cât şi la prelucrător se face strict pe specii, soiuri, categorii biologice, pe provenienţe respectiv pe partide, în măsura în care prezentele reguli şi norme nu prevăd altfel. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiul de depozitare şi recolta de sămânţă sunt următoarele: a) spatiile de depozitare a recoltei de seminţe trebuie să fie curate, dezinfectate şi să ofere cerinţe de mediu specifice speciei; b) recolta depozitată va fi marcată pentru identificare cu o etichetă pe care vor fi înscrise următoarele: producătorul, numărul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria biologică, cantitatea, anul recoltei; c) recolta de sămânţă dintr-un anumit soi, din categoriile Prebază şi Bază poate fi constituită din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiaşi producător, din aceeaşi provenienţă, sau, după caz, din partide de la mai multi producători dacă nu sunt aplicabile alte restricţii legale; d) sămânţa bruta dintr-un anumit soi, din categoria Certificată sau Standard, poate fi constituită din partide de la mai multi producători, în special dacă au aceeaşi provenienţă, cu condiţia evidenţierii cantităţilor care formează amestecurile pe producător şi a documentelor de inspecţie în câmp; e) amestecul se notifica de către producător sau prelucrător la ITCSMS sau LCCSMS. În cazul unui amestec, se înregistrează partidele cu numerele de identitate iniţiale care intra în amestec, iar amestecul va primi, după caz, numărul de identitate al partidei cu indicii de calitate inferiori sau a unui alt criteriu de indentificare.  +  Capitolul II Prelucrarea şi certificarea seminţelorA. Înscrierea pentru certificarea seminţelor1. Agenţii economici multiplicatori proprietari de sămânţă pot cere eşantionarea şi certificarea oficială printr-un document denumit "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă", conform modelului din Anexa nr. 8, care se înaintează de către aceştia autorităţii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde se afla staţia de prelucrare şi ambalare.2. Proprietarii de sămânţă pot cere eşantionarea şi certificarea oficială prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă", dacă deţin staţie de prelucrare dotată corespunzător scopului propus şi sunt autorizaţi ca prelucrători sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării şi ambalării, fără transferul proprietăţii asupra seminţei;3. Prelucrarea seminţelor se finalizează prin ambalare, închidere, sigilare şi etichetare în conformitate cu prezentele reguli şi norme;4. "Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă" va fi însoţită de următoarele: a) elemente de identificare şi puritate varietală din "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia "admisă"; b) contractul de prestare de servicii pentru procesare şi ambalare cu elementele tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească sămânţa în cazul în care proprietarul seminţei nu deţine instalaţii proprii de prelucrare a seminţei; c) documentul care atesta acordul menţinătorului soiului brevetat; d) notificarea la autoritate a intenţiei de amestec a unor partide sau loturi; e) elemente de identificare a loturilor care rezulta.5. Cererea se consideră admisă dacă, în urma verificării documentelor de către autoritate şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, condiţiile preliminare obligatorii sunt satisfăcute.6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maxim 3 zile de la data solicitării.B. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţeiAgenţii economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor au următoarele obligaţii: a) să ceara autorităţii de certificare, eşantionarea şi certificarea oficială a loturilor de seminţe prin documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă"; b) să aibă instalaţii şi echipamente specifice activităţii pe care o desfăşoară; c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile efectuate de ITCSMS şi LCCSMS, iar managementul calităţii să fie asigurat; d) să răspundă de menţinerea identităţii şi purităţii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare; e) să permită menţinătorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menţinerea identităţii şi purităţii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a seminţelor; f) să depoziteze seminţele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; g) să înregistreze pe fluxul de prelucrare într-un registru, pe ore şi cantităţi, schimbarea soiului, categoriei biologice şi provenienţei, după caz; h) în cazul când poseda un laborator acreditat trebuie să respecte toate condiţiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum şi măsurile luate de autoritate; i) să utilizeze ambalaje, etichete şi sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli şi norme; j) să ţină evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrări şi ieşiri"; k) să pună la dispoziţia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea controlului sau certificării seminţei; l) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi să nu efectueze aceste operaţiuni înainte de verificarea şi acordul autorităţii; m) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; n) să stabilească şi să menţioneze pe eticheta proprie şi pe "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", prevăzut în Anexa nr. 8, după caz, perioada de valabilitate, ţinând cont de condiţiile de depozitare, de tratamentul aplicat seminţei şi de particularităţile speciei sau soiului şi să garanteze utilizatorului de sămânţă, cantitatea şi calitatea seminţelor pe perioada de valabilitate.C. Prelucrarea, formarea loturilor de sămânţă, ambalarea, sigilarea şi marcarea oficială1. Prelucrarea seminţei se efectuează de către prelucrători înregistraţi în acest scop de către ITCSMS sau LCCSMS.2. Loturile se formează după condiţionare pe specii, soiuri, categorii biologice şi, dacă e cazul, pe provenienţe. Loturile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) loturile trebuie să fie omogene din punct de vedere al identităţii şi al condiţiilor tehnice de calitate; b) dintr-o partidă care are un număr de identitate se formează unul sau mai multe loturi; c) fiecare lot se identifica printr-un număr de referinţă. Numărul de referinţă se atribuie oficial sau de persoana responsabilă într-un sistem unitar pe teritoriul României; d) loturile trebuie marcate în depozit pentru identificare cu o etichetă de lot care cuprinde următoarele menţiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologică, numărul lotului, numărul de ambalaje, cantitatea şi data formării lotului sau, după caz, data modificării mărimii lotului; e) loturile de seminţe din stoc se restivuiesc cu ocazia reeşantionării, sau de câte ori se consideră necesar, dar nu mai târziu de 18 luni; f) loturile pot fi blocate şi sigilate oficial de inspectorii autorităţii oficiale; g) greutatea maxima a loturilor este redată în Anexa nr. 3.3. Ambalarea se efectuează în ambalaje de diverse mărimi şi confecţionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitarii, transportului şi care să nu afecteze calitatea seminţelor. Ambalajele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) pentru un lot se foloseşte un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau numărul seminţelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie aceeaşi, cu excepţia ultimei fracţii ramase; b) ambalajele din materiale neţesute care sunt închise prin coasere trebuie să aibă pe una din laturile deschiderii imprimate un şir de numere, litere sau un desen care să arate că ambalajul şi-a menţinut dimensiunile iniţiale. c) ambalajele din hârtie sau plastic, cu condiţia ca ele să nu poată fi deschise decât prin partea sistemului de umplere şi care îndeplinesc condiţiile din art. 27.Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevăzute în acest ordin.4. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuată oficial sau sub supraveghere oficială având în vedere următoarele: a) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilări noi, decât oficial sau sub supraveghere oficială. Sistemul de sigilare utilizat este verificat şi aprobat de ITCSMS sau LCCSMS. b) sigiliul folosit de autoritate poate fi banda autoadezivă cu menţiunea INCS, aceasta fiind folosită pentru sigilarea eşantioanelor oficiale, pentru acoperirea spărturilor în ambalajele de hârtie ca urmare a eşantionării, pentru sigilarea parţială sau totala a ambalajelor cu seminţe care au fost deschise de reprezentanţii ITCSMS, LCCSMS sau în alte situaţii de sigilare oficială. Autoritatea poate folosi şi alt tip de sigiliu.5. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se efectuează cu eticheta oficială care poate fi o etichetă adezivă sau nu, fie o vigneta oficială, stabilite de autoritate, având în vedere: a) eticheta trebuie confecţionată dintr-un material suficient de rezistent la rupere şi intemperii, şi fixată în aşa fel încât să facă imposibilă înlocuirea ei cu o altă etichetă sau să poată fi reutilizată; b) toate informaţiile vor fi imprimate, neadmiţându-se adăugiri prin manuscriere, iar mărimea literelor şi cifrelor să fie uşor lizibilă. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele părţi ale etichetei; c) etichetele se prind la ambalajele de seminţe prin coasere, lipire, în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.6. Marcarea seminţei Standard se face cu eticheta furnizorului. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească eticheta furnizorului sunt aceleaşi ca şi cele precizate la pct. 5 lit. a), b) şi c).D. Controlul oficial, eşantionarea, testarea şi certificarea seminţelor1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii autorităţii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura că puritatea varietală s-a menţinut pe tot parcursul operaţiunilor de condiţionare, ambalare, sigilare şi etichetare. Inspectorii autorităţii au în vedere următoarele: a) în urma stabilirii punctelor critice, urmăresc în principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenienţei, precum şi evidentele din "Registrul de intrări şi ieşiri"; b) urmăresc şi intervin în orice situaţie considerată a crea suspiciuni privind menţinerea purităţii varietale şi a condiţiilor tehnice de calitate a seminţelor şi pot respinge sau bloca lotul de sămânţă. Lotul poate fi blocat până la obţinerea rezultatelor oficiale din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigilează. Se pot cere sau efectua orice fel de investigatii tehnice, ştiinţifice sau de litigiu.2. Prelevarea eşantioanelor: a) prelevarea eşantioanelor în scopul testării şi certificării oficiale este efectuată de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate în acest scop, sub supraveghere oficială, după caz, iar cele pentru control oficial numai de către personalul autorizat al autorităţii. b) prelevarea eşantioanelor poate fi efectuată şi mecanic (automat) de către prelucrătorii care dispun de instalaţii prevăzute cu dispozitive automate, reglate corespunzător, sub controlul şi cu autorizarea autorităţii oficiale; c) prelevarea eşantioanelor efectuată de persoane fizice sau juridice neautorizate sau neacreditate, nu este oficială, în care caz analiza informativă reprezintă numai eşantionul analizat şi nu e reprezentativă pentru întreaga cantitate de seminţe din care s-a eşantionat, iar buletinul de analiză eliberat nu poate fi utilizat pentru comercializarea seminţelor. La cerere, se pot preleva eşantioane de către personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate, din loturi sau partide de seminţe nesigilate oficial sau sub supraveghere oficială pentru analize informative, în care caz analiza informativă reprezintă lotul sau partida, dar nu fac obiectul certificării oficiale; d) eşantioanele pentru teste oficiale speciale (testări virotice, prezenţa organismelor de carantină, etc.) se prelevează numai de personal oficial; e) pentru loturile de seminţe destinate exportului în sistem OCDE, eşantioanele se prelevează de personalul autorizat din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, împuternicit de LCCSMS; f) prelevarea eşantioanelor în scopul testării în cazul seminţei Standard, se efectuează de către personalul acreditat al furnizorului sau de personalul oficial al ITCSMS sau LCCSMS; g) sparturile din ambalajele de hârtie rezultate în urma eşantionării seminţelor cât şi dacă pentru extragerea eşantioanelor oficiale este nevoie să se desfacă ambalajele, acestea se acoperă sau se vor resigila cu banda adezivă cu sigla INCS; h) după efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de sămânţă rămasă din eşantion se sigilează şi se păstrează ca eşantion martor la autoritatea oficială sau la furnizorul de sămânţă Standard care deţine laborator acreditat, cel puţin un an de la data eliberării documentelor sau până la o noua eşantionare şi testare a seminţelor din stoc; i) greutatea minima a unui eşantion şi greutatea maxima a unui lot sunt prezentate în Anexa nr. 3.3. Testarea seminţelor: a) testele efectuate la seminţele destinate comercializării se efectuează după metodele ISTA transpuse în standardele naţionale în vigoare. Testele pentru export se efectuează conform regulilor ISTA în funcţie de afilierea tarii de destinaţie la organizaţiile internaţionale, sau prevederilor din contract; b) testarea seminţelor şi rezultatele testării trebuie să răspundă normelor şi altor condiţii precizate în Anexa nr. 2; c) testele se pot efectua la sămânţa netratată sau tratată specificându-se acest lucru pe documentul eliberat; d) în funcţie de rezultatele testării, loturile de seminţe pot fi acceptate sau respinse de la comercializare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destinaţiei; e) stocurile de seminţe trebuie reanalizate anual, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţă, excepţie făcând ambalajele mici închise ermetic care se reanalizează cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate sau, pentru control, efectuat randomizat în perioada de valabilitate; f) analiza componentelor mixturii în cazul stocului, se efectuează pe fiecare specie în parte şi pe buletinul de analiză se specifica ca germinaţie finala media ponderată a germinaţiei componenţilor. Valoarea mediei ponderate trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu germinaţia normată a componentului cu germinaţia cea mai mica; g) testele care se efectuează în urma unor acţiuni ale autorităţii oficiale pentru efectuarea de controale sau expertize oficiale nu se plătesc de agenţii economici în cauză.4. Certificarea seminţelor: a) certificarea oficială finala se efectuează când sămânţa îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în acest ordin; b) certificarea oficială se efectuează, la cerere, de către proprietarul seminţei prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă"; c) pentru certificarea oficială a unui lot de sămânţă, autoritatea va elibera următoarele documente: "Documentul oficial de certificare", eticheta oficială sau, eticheta oficială adezivă sau, vigneta oficială, după caz. "Documentul oficial de certificare", prevăzut ca model în Anexa nr. 8, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar, originalul, la solicitantul declaraţiei de certificare şi un exemplar la emitent. În caz de necesitate se poate elibera încă un exemplar, duplicat; d) se aprobă mixtura sub forma de amestec din specii sau soiuri de legume şi, eventual cu soiuri din specii de plante furajere, cereale, oleaginoase şi textile, conform prevederilor acestui ordin. Componenţii care alcătuiesc mixtura trebuie ca, înainte de efectuarea amestecului, să fie certificate conform prezentelor reguli şi norme aplicabile fiecărei specii; e) prin excepţie, în cazul certificării la cerere a necesarului propriu în vrac al agricultorilor-multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, eşantionarea oficială a unor loturi distincte, în cazul în care condiţiile tehnice de calitate din aceste reguli şi norme corespund şi nu sunt impuse alte restricţii de ambalare, sigilare şi marcare prin alte prevederi în vigoare; f) în cazul redeschiderii de către vânzător a ambalajelor cu seminţe certificate oficial, în scopul tratării înainte de vânzare, sămânţă se recertifică oficial sau sub supraveghere oficială, aceasta notificându-se autorităţii oficiale, iar pe noile documente oficiale sau ale furnizorului menţionându-se substanţa de tratare; g) în cazul redeschiderii de către beneficiarul utilizator de sămânţă în vederea tratării prin prestare de servicii, după vânzarea şi recepţia de către beneficiar, recomandarea privind perioada de timp în care trebuie efectuat semănatul va fi dată de persoana autorizata care executa tratamentul şi care va informa utilizatorul seminţei de acest lucru şi substanţa de tratare, pe un document propriu însoţitor al seminţei; h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectuează de prelucrător în momentul sigilării ambalajelor şi al eşantionării sau după sigilare; i) eliberarea şi aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua înainte de obţinerea documentului oficial, la cerere pe proprie răspundere a prelucrătorului, pe baza analizei informative preliminare, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale finale pentru certificare să indice necertificarea sau declasarea sau neconcordanţa intre informaţiile menţionate pe eticheta şi documentul oficial de certificare, cazuri în care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de către ITCSMS sau LCCSMS şi, dacă e cazul, înlocuirea lor; j) inspectorii oficiali verifică lotul de sămânţă în vederea admiterii sau respingerii pe un document "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului" conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, document care sta la baza admiterii şi eliberării "Documentului oficial de certificare" sau, după caz, respingerii de la comercializare a lotului sau pentru necesar propriu; k) seminţele care nu întrunesc condiţiile de calitate din aceste norme se depozitează separat şi îşi vor schimba destinaţia, aceasta notificându-se autorităţii.E. Derogarea calităţii seminţelor, resondarea, fracţionarea, reambalarea, recondiţionarea şi declasarea1. Derogarea calităţii seminţelor. a) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogări pentru certificarea şi comercializarea seminţelor Prebază şi Bază care nu îndeplinesc condiţiile de germinaţie din Anexa nr. 2, în conformitate cu art. 22, alin. 1, lit. a) din prezentul ordin. Aceasta derogare se poate acorda până la 10% din procentul de germinaţie normat al fiecărei specii, iar peste acest procent derogarea poate fi acordata numai de MAPDR, la solicitarea agentului economic.Autoritatea va elibera "Documentul oficial de certificare" a lotului de sămânţă, eticheta oficială sau vigneta oficială, cu menţiunea "Sămânţă cu derogare" şi indicele pentru care s-a dat derogarea. Furnizorul trebuie să garanteze germinaţia pentru care s-a aprobat derogarea şi să menţioneze pe o eticheta proprie indicele efectiv al acesteia, numele şi adresa sa, cât şi numărul de lot. Furnizorul trebuie să reducă proporţional preţul seminţei cu derogare sau să compenseze cantitatea vândută. b) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogări de la germinaţie în vederea certificării necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS va elibera "Buletin de analiză oficială" a lotului de sămânţă, cu menţiunea "Sămânţă cu derogare" şi indicele pentru care s-a dat derogarea. Aceasta derogare se poate acorda până la 10% din procentul de germinaţie normat al fiecărei specii. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea realizării unei culturi corespunzătoare scopului propus. c) derogarea de la germinaţia normată prevăzută prin prezentul ordin în scopul comercializării categoriilor Certificată, Certificată prima şi a doua generaţie poate fi acordata numai de autoritatea oficială, în conformitate cu procedurile Comunităţii. d) Multiplicatorii pot remultiplica sămânţă proprie cu germinaţia sub norme, fără drept de comercializare, pe teren propriu, în vederea obţinerii unei noi generaţii de seminţe dacă identitatea şi puritatea varietală a corespuns la inspecţia în câmp, iar noua cultura seminceră poate fi inclusă în programul de certificare pe baza documentului de inspecţie în câmp, cu decizia admisă, ca document de provenienţă.2. Resondarea seminţelor: a) un prelucrător poate cere o noua eşantionare a unui lot fără o prelucrare ulterioară, cu menţiunea "resondare" pe documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de seminţe". b) la sămânţa stocurilor din anii precedenţi sau în alte situaţii, precum şi la cerere, se efectuează testări la seminţe, în special pentru germinaţie şi se aplică o vigneta oficială pentru germinaţie cu menţiunea "reanalizat ........... (luna şi anul)" şi ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceasta vigneta se aplică pe eticheta oficială. Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dacă acesta se modifica.3. Fracţionarea şi reambalarea: a) fracţionarea loturilor şi a conţinutului ambalajelor cu seminţe se efectuează numai de prelucrători sau ambalatori înregistraţi, la cererea acestora, şi sub supravegherea autorităţii. Înainte de a se recurge la fracţionare şi reambalare, aceasta se notifica autorităţii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele şi sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării acestora la controlul reprezentanţilor autorităţii; b) se consideră fracţionarea lotului: i) când părţi dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalată va avea un număr nou de lot şi se efectuează reetichetarea, resigilarea şi recertificarea şi se notifica autorităţii prin documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă"; ii) când părţi dintr-un lot se reambalează şi resondează, partea reambalată are un număr nou de lot şi se reetichetează şi resigilează; c) când se reambalează întreg lotul, cu acelaşi tip de ambalaj, iar masa sau numărul seminţelor din fiecare ambalaj este aceeaşi, dacă este posibil, se poate menţine acelaşi număr de lot pe noua eticheta; d) fiecare lot de sămânţă va fi eşantionat de eşantionori oficiali sau acreditaţi în timpul reambalării şi reetichetării, iar eşantionul se va stoca cel puţin doi ani, la autoritate sau, după caz, la furnizorul acreditat; e) fracţionarea, reambalarea şi reetichetarea unui lot de seminţe din import în sistem OCDE, se notifica autorităţii oficiale şi trebuie să aibă acordul autorităţii naţionale din ţara de origine a seminţelor, care va fi transmis autorităţii oficiale INCS. Sămânţa reambalată şi reetichetată sub schemele OCDE se va recunoaşte ca "Sămânţă certificată în conformitate cu Schemele OCDE"; f) în cazul reambalării şi reetichetării unui lot din import în sistem OCDE, etichetele şi sistemul de sigilare vor fi scoase şi toate operaţiunile se fac în prezenţa autorităţii oficiale care supraveghează reambalarea şi reetichetarea. Fiecare lot de sămânţă va fi eşantionat oficial în timpul reambalării şi reetichetării. O parte din eşantion poate fi trimisă la laboratorul de analiză pentru diverse analize şi, după caz, în postcontrol, iar o parte se va stoca cel puţin un an în magazia de eşantioane a autorităţii. Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referinţă, iar acestea reproduc toate informaţiile date pe eticheta de origine, incluzând ţara de provenienţă. Informaţiile vor include şi menţiunea "reambalat ....". Numărul de referinţă original nu se mai foloseşte. O copie a informaţiilor care au apărut pe etichetă poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj dar trebuie clar diferenţiată de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptând mixtura, a carei culoare este verde; g) în cazul mixturii, autoritatea oficială va ţine o listă cu toate numerele de referinţă a loturilor care compun mixtura şi proporţia fiecărui lot din amestec. Dacă loturile componente ale amestecului au fost produse în diferite ţări, toate ţările de producere trebuie menţionate pe etichetă; h) ambalajele în care se face reambalarea pot fi de mărimi diferite; i) pe etichetă se va menţiona "reambalat .......... (luna şi anul)" şi numele autorităţii responsabile de noua etichetă.4. Recondiţionarea seminţelor: a) prelucrătorul cere recertificarea unui lot după recondiţionare pe o noua "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă". b) ambalajele vor purta intactă eticheta şi sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentanţilor autorităţii, iar etichetele iniţiale vor fi retrase de autoritate şi lotul se va reeticheta cu un număr de referinţă nou.5. Declasarea seminţelor: a) sămânţa poate fi declasată la o altă categorie biologică (generaţie) inferioară, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de norme pentru aceasta; b) declasarea se poate face la cerere, numai la menţinător sau cu acceptul acestuia şi numai dacă s-a efectuat pre sau postcontrolul categoriei supusă declasării sau a unei generaţii anterioare acesteia care să confirme identitatea şi puritatea varietală; c) dacă declasarea se face după recondiţionarea unui lot sau după fracţionare şi reambalare, aceasta operaţiune se notifica autorităţii şi se efectuează sub supraveghere oficială. Etichetele iniţiale sunt retrase, iar sigilarea şi etichetarea ambalajelor se efectuează în conformitate cu prezentele norme.F. Documente oficiale şi documente neoficiale eliberate în urma testării seminţelor1. Documente oficiale pentru seminţele certificate oficial: a) "Documentul oficial de certificare", model prezentat în Anexa nr. 8, destinat circulaţiei sau comercializării pentru însămânţare a seminţelor certificate oficial se eliberează de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat, cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se eliberează în următoarele cazuri: i) loturilor certificate în care sămânţa îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în prezentele reguli şi norme, fără restricţii de comercializare sau folosire; ii) reambalării loturilor, sau a unor părţi de lot, sub supraveghere oficială şi atunci când documentele emise anterior atesta calitatea corespunzătoare a acestora, cu menţiunea "Certificare prin supraveghere oficială", iar informaţiile se preiau din documentele oficiale ce însoţesc sămânţa, dacă aceasta se afla în termen de valabilitate; b) "Buletinul de analiză oficială" model prezentat în Anexa nr. 8, document eliberat de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat, cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă.Acest document se eliberează în următoarele cazuri: i) "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când condiţiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli şi norme, cu menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare"; ii) "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat pentru necesarul propriu în vrac, când condiţiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli şi norme, cu menţiunile "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea";iii) "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când se reanalizează toate sau unele dintre condiţiile tehnice de calitate a seminţelor. Când acestea corespund prezentelor reguli şi norme, buletinul va purta menţiunea "Sămânţă admisă pentru însămânţare" şi este valabil numai împreună cu "Documentul oficial de certificare" emis anterior, sau cu documentul corespunzător, dacă sămânţa provine din import. Când acestea nu corespund prezentelor reguli şi norme, "Buletinul de analiză oficială" va purta menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare".În ambele cazuri, se va menţiona la denumirea buletinului "reanaliză parţială sau totala", după caz; iv) "Buletin de analiză oficială" parţială, eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, pentru reanaliza mixturii. Când condiţiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli şi norme, "Buletinul de analiză oficială" va purta menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare". Când condiţiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli şi norme, buletinul va purta menţiunea "Sămânţă admisă pentru însămânţare".2. Documentele oficiale prevăzute la pct. 1 arată calitatea seminţelor din lotul respectiv, la data eşantionării, respectiv a sigilării ambalajelor.3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale şi etichete şi le va adapta imprimării prin mijloace electronice şi cerinţelor sigilării.4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate în scop informativ: a) "Buletinul de analiză informativ" este documentul destinat testelor solicitate în scop informativ, fără nici o valoare oficială dacă eşantionul a fost ridicat de o persoană neautorizată. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie albă şi cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum şi menţiunile "Acest buletin este informativ" şi "Sămânţa nu poate fi comercializată". Buletinul nu conţine decizii sau concluzii şi arată calitatea seminţelor din eşantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării.G. Postcontrolul seminţelor1. Verificarea identităţii şi purităţii varietale se efectuează în pre sau postcontrol, se organizează de către Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS) şi se efectuează de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS).2. Verificarea seminţelor în pre sau postcontrol urmăreşte: a) dacă caracterele soiurilor au rămas distincte, uniforme şi stabile în cursul multiplicărilor conform descrierii oficiale în baza căreia a fost înregistrat soiul în catalogul oficial şi, dacă identitatea şi puritatea varietală este conforma normelor; b) interzicerea la multiplicare sau în producţia pentru consum a loturilor de seminţe necorespunzătoare ca identitate, puritate şi stare fitosanitara; c) supravegherea şi monitorizarea activităţii agenţilor economici înregistraţi care produc şi multiplica sau prelucrează şi comercializează sămânţa; d) verificarea şi îmbunătăţirea functionării sistemului de asigurare a calităţii seminţelor.3. Precontrolul se efectuează în parcele de control în câmp, spatii protejate şi/sau prin analize de laborator. a) În parcelele de precontrol se urmăreşte: i) în precontrol se însământează parcele de control la marginea sau în interiorul culturii semincere destinate multiplicării (precontrolul poate reprezenta şi postcontrolul generaţiei anterioare); ii) examinarea plantelor crescute din eşantionul de sămânţă se efectuează în fazele care permit observarea caracterelor esenţiale; b) când rezultatul din parcelele de precontrol arată că identitatea şi puritatea varietală nu au fost menţinute, autoritatea oficială interzice comercializarea seminţei obţinută din parcelele sau loturile respective; c) precontrolul se poate efectua în laborator prin analize fizice, biochimice sau genetice, sau în perioada de extrasezon în sere sau zone climatice care permit creşterea plantelor în perioada de iarnă.4. Postcontrolul se efectuează în microculturi în câmp pe baza metodologiei ISTIS sub supravegherea INCS.4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci când: a) este destinat producerii unei noi generaţii de seminţe (postcontrolul în acest caz reprezintă precontrolul generaţiei următoare); b) sămânţa multiplicată provine din sămânţa venită din alte ţări pentru multiplicare; în acest caz, dacă ISTIS nu deţine o probă de referinţă (etalon) pentru soiul respectiv, se ridica un eşantion de referinţă din fiecare lot de sămânţă înainte de semănat şi se trimite în postcontrol o dată cu eşantioanele ridicate din loturile de sămânţă multiplicată şi, dacă e cazul, cu descrierea soiului respectiv. Nu se ridica eşantioane de referinţă din sămânţa soiurilor înregistrate în catalogul oficial al României; c) când sămânţa a fost produsă în afara ţării de înregistrare a soiului, cele două autorităţi se vor pune de acord în privinţa efectuării testelor de postcontrol; d) se verifică în postcontrol sămânţa din toate loturile destinate exportului, atât sămânţa certificată final cât şi sămânţa necertificată final;4.2. Eşantioanele de sămânţă, pe categorii biologice, care se prelevează în vederea verificării în postcontrol sunt: a) din sămânţa Prebază şi Bază sau din sămânţa (de baza) destinată producerii seminţei Standard se verifică un eşantion din fiecare partidă; b) din sămânţa Certificată şi sămânţa Standard un eşantion din fiecare partidă şi lot; c) eşantioanele prelevate în urma reambalării sau pentru seminţele certificate sub supraveghere oficială se trimit în postcontrol, prin sondaj; d) autoritatea oficială poate stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau lot de seminţe când consideră necesară verificarea; e) în postcontrol, caracteristicile trebuie controlate în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan internaţional.4.3. Eşantioanele destinate pre sau postcontrolului se eşantionează de către persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, în conformitate cu standardele în vigoare aliniate la metodele internaţionale.4.4. Eşantioanele se expediază la Centru de Testarea Seminţelor Târgovişte sau alte centre stabilite de ISTIS, până la datele stabilite pe grupe de specii, însoţite de un borderou în care se va specifica: specia, soiul, categoria biologică, lotul sau partida, iar un exemplar al borderoului se va trimite şi la INCS.4.5. Cantitatea de sămânţă a eşantionului pentru pre sau postcontrol este cea prevăzută în Anexa nr. 3 şi pentru alte specii în Tabelul nr. 3 pct. B.4.6. Se consideră corespunzătoare puritatea varietală determinată în postcontrol, egală cu normele interne de puritate varietală din Tabelul nr. 2 din prezenta anexă, sau mai reduse cu maxim 2% în cazul hibrizilor.  +  Capitolul III Comercializarea seminţelorA. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelorAgenţii economici înregistraţi de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea seminţelor au următoarele obligaţii: a) să facă dovada certificării, provenienţei, tranzacţiilor, a cantităţilor preluate şi vândute şi a stocurilor de seminţe în "Registrul de intrări şi ieşiri"; b) să aibă sau să fie asistat de personal calificat în domeniul de activitate desfăşurat în materie de seminţe, cu excepţia celor a căror activitate se rezuma la vânzarea de seminţe ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesionişti dar care, totuşi, trebuie să cunoască regulile de comercializare a seminţelor, instruit şi atestat de ITCSMS şi LCCSMS; c) să asigure menţinerea identităţii şi purităţii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare şi comercializare; d) să depoziteze seminţele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale şi să păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicată pe ambalaj; f) să nu comercializeze seminţe necertificate oficial sau necontrolate ca Sămânţa Standard, neambalate, neetichetate şi nesigilate sau preluate de la agenţi economici neautorizaţi de ITCSMS sau LCCSMS; g) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia să de reambalare şi reetichetare, dacă agentul economic este şi prelucrător înregistrat pentru ambalare; h) să retragă din circulaţie seminţele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli şi norme sau afectate de organisme dăunătoare, să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor şi să ia măsuri de îndepărtare urgenta a acestor cantităţi către alte scopuri, în prezenţa unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS; i) să solicite refacerea analizelor privind condiţiile tehnice de calitate a seminţelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul; j) să pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activităţii în domeniul comercializării seminţei; k) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenta calitatea seminţelor;B. Comercializarea seminţelora. Sămânţa necertificată final1. Sămânţa poate circula ca sămânţă necertificată final de pe raza teritorială a unui ITCSMS pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS sau într-o altă ţară, înainte de a cunoaşte rezultatul certificării finale, cu condiţia să fi fost admisă în urma inspecţiei în câmp şi însoţită de eticheta oficială de culoare gri şi documentul oficial prevăzut în Anexa nr. 5.2. Sămânţa necertificată final poate fi: a) sămânţa bruta, ambalată sau vrac în containere sau mijloace de transport curate, închise, sigilate şi însoţită de eticheta oficială şi documentul oficial din Anexa nr. 5; b) sămânţa condiţionată, neambalată dar în containere sau ambalată, etichetată oficial, care nu a fost eşantionată oficial sau după eşantionare oficială dar înaintea obţinerii rezultatelor analizei de laborator privind germinaţia pentru a fi certificată final, însoţită de eticheta oficială şi documentul oficial din Anexa nr. 5.3. Sămânţa necertificată final, produsă pe raza teritorială a unui ITCSMS sau LCCSMS şi care se prelucrează pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS, trebuie să fie însoţită de eticheta oficială şi documentul oficial din Anexa nr. 5, iar multiplicatorul va depune "Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă" la autoritatea pe raza căreia se prelucrează sămânţa;4. Sămânţa necertificată final care s-a produs şi se comercializează pentru prelucrare în aceiaşi zona, sub aceeaşi autoritate responsabilă cu inspecţia în câmp şi cu certificarea oficială, este suficient să fie însoţită de Adeverinţa de transport.b. Condiţii pentru comercializarea seminţei certificată final1. Sămânţa poate fi plasată pe piaţă dacă a fost certificată oficial ca sămânţă Prebază, Bază şi Certificată, sau controlată ca sămânţă Standard.2. Sămânţa de la pct. 1 se comercializează numai ambalată, sigilata, etichetată şi însoţită de documente oficiale sau ale furnizorului, după caz.3. Loturile de sămânţă care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE şi au rămas în ţară pot fi comercializate, dacă soiul este admis pentru comercializare, pe baza "Documentului oficial de certificare" şi a etichetei tip OCDE, dacă sămânţa corespunde condiţiilor din acest ordin şi dacă nu se recurge la deschiderea ambalajelor şi reetichetare.4. Sămânţa se comercializează însoţită de documentele de calitate, în termenul de valabilitate al acestora, şi anume: a) la livrarea en gros: "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din "Documentul oficial de certificare". Documentele însoţitoare din import, Certificat sau buletin de analiză sau, documentele din statele membre preluate în "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului" şi/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale; b) la livrarea cu amănuntul eticheta oficială sau a furnizorului, după caz, este obligatorie şi ţine loc de document de calitate şi conformitate, iar la cererea cumpărătorului furnizorul poate emite "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului".5. În cazul comercializării seminţelor din import din terţe ţări în sistem OCDE trebuie respectate regulile şi normele de echivalenta ale Comunităţii Europene, iar etichetele tip OCDE să conţină menţiunile: "Reguli şi norme CE" şi "Testate prin metoda ISTA (sau altă metodă echivalenta)".6. În timpul depozitarii şi comercializării, umiditatea seminţelor nu va depăşi prevederile din Tabelul nr. 3.7. Sămânţa rămasă pe stoc după fiecare campanie va fi declarată de agenţii economici la autoritatea oficială teritorială, conform înregistrărilor din "Registrul de intrări şi ieşiri", la data de 31 decembrie şi 30 iunie.c. Seminţe destinate comerţului internaţional1. Importul de seminţe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează din statele membre CE până la data aderării României, în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi a Ordinului MAAP nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor şi, din alte ţări cărora li s-a acordat echivalenta CE în conformitate cu art. 36 şi art. 37 din Directiva 2002/55/CE şi în conformitate cu sistemul OCDE.2. Importatorul trebuie să prevadă în contractul de import ca seminţele să îndeplinească cel puţin condiţiile tehnice şi de calitate din Directiva 2002/55/CE şi soiul să fie înscris în Catalogul comun al CE sau în catalogul unui stat membru sau, până la data aderării României la CE în Catalogul Oficial al soiurilor din România, sau alte soiuri înscrise în Catalogul OCDE care se multiplica în vederea exportului în sistem OCDE în ţări necomunitare. Soiurile din speciile de legume necuprinse în prezentul ordin circula intre statele membre conform contractelor intre parteneri şi a normelor interne din fiecare stat membru, iar importurile din terţe ţări conform normelor interne şi a echivalentei acordate sau a sistemului OCDE.3. Importatorii care multiplica seminţele importate din terţe ţări afiliate la sistemul OCDE au obligaţia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, iar contractele să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispoziţia ITCSMS sau LCCSMS o dată cu "Declaraţia de multiplicare".4. În cazul importului în vederea multiplicării în sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura că acceptul de multiplicare al autorităţii naţionale al tarii respective a fost transmis la INCS.5. În cazul importurilor din terţe ţări, în cantităţii mai mari de 2 kg se aplică art. 39 alin. 2 din prezentul ordin.6. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o ţară terţă, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării seminţelor de către autoritatea oficială de certificare din ţara respectivă, cu condiţia ca această autoritate să fie recunoscută ca echivalentă. Documentele care însoţesc sămânţa care se exportă sunt prevăzute în regulile OCDE, eliberate de ITCSMS sau LCCSMS, sau alte organisme acreditate de acestea, în original sau duplicat.7. Exportul în terţe ţări se realizează pe baza unui contract care poate prevedea condiţii mai puţin restrictive faţă de regulile şi normele din prezentul ordin.8. Pentru export se impune acordul menţinătorului soiului sau al titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referinţă pentru loturile care se exportă, eşantionarea, testarea şi eliberarea documentelor oficiale OCDE.  +  Capitolul IV Evidenţa culturilor semincere şi a seminţelorA. Evidentele ţinute de agentul economic1. Agenţii economici producători, prelucrători şi comercianţi trebuie să ţină evidenţa la zi a producţiei, tranzacţiilor şi stocurilor într-un "Registru de intrări şi ieşiri".2. Agenţii economici producători, prelucrători şi comercianţi trebuie să ţină evidenţa separată a documentelor privind cantitatea şi calitatea seminţelor: "Documentele de inspecţie în câmp", "Adeverinţele de transport seminţe şi material săditor", "Documentele oficiale de certificare", "Buletinele de analiză oficiale", Buletinele de analiză informative, Procesele verbale de luare a probelor, "Document de calitate şi conformitate al furnizorului" eliberate, precum şi evidenţa strictă a producţiei, a etichetelor, a intrărilor şi ieşirilor de partide, a loturilor necertificate final sau certificate final, a ambalajelor.3. Amelioratorii sau menţinătorii care produc sămânţa Prebază sau Bază sau Standard, care efectuează lucrări de selecţie conservativă şi fitosanitara, sunt obligaţi să ţină la zi "Registrul de selecţie conservativă".4. Agenţii economici producători, prelucrători şi comercianţi trebuie să ţină evidenţa eşantioanelor martor, prelevate de către eşantionori oficiali sau ai furnizorului, sub supraveghere oficială, din partidele şi loturile de sămânţă produse sau prelucrate şi să le stocheze în condiţii optime de păstrare cel puţin nu an.B. Evidentele ţinute de ITCSMS sau LCCSMS1. ITCSMS sau LCCSMS va ţine următoarele evidenţe: a) evidenţa agenţilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, a autorizaţiilor eliberate şi a vizelor anuale; b) evidenţa laboratoarelor acreditate şi a persoanelor acreditate cât şi evidenţa rezultatelor supravegherii şi monitorizării acestora; c) evidenţa "Declaraţiilor de multiplicare", a "Fiselor de control", "Documentelor de inspecţie în câmp", "Adeverinţelor de transport seminţe şi material săditor", "Declaraţiilor de certificare a loturilor de sămânţă", "Documentelor oficiale de certificare", "Buletinelor de analiză oficială", "Buletinelor de analiză informative", Proceselor verbale de luare a probelor, "Documentelor de calitate şi conformitate al furnizorului"; d) evidenţa loturilor acceptate, respinse, declasate, cu derogare, recondiţionate, fracţionate, reambalate; e) evidenţa etichetelor, oficiale, a vignetelor oficiale sau ale furnizorului utilizate sau retrase; f) evidenţa prelevării eşantioanelor; g) evidenţa importurilor şi exporturilor; h) evidenţa Fişelor de analiză a seminţelor; i) evidenţa copiilor borderourilor şi a rezultatelor obţinute în pre sau postcontrol; j) evidenţa eşantioanelor prelevate şi păstrate în magazia de eşantioane; k) alte evidente cerute de INCS.2. Toate documentele se arhivează la ITCSMS sau LCCSMS şi se păstrează 6 ani.3. Supravegherea şi monitorizarea inspectorilor acreditaţi care efectuează inspecţia în câmp, sondatorilor acreditaţi şi laboratoarelor acreditate.  +  Titlul II CERINŢE SPECIALE PENTRU CONTROLUL ŞI CERTIFICAREA SEMINŢELOR  +  Secţiunea I Seminţe de legume certificate oficial  +  Capitolul I Categorii admise1. Se supune controlului în câmp şi certificării sămânţa admisă la producătorii înregistraţi în acest scop de ITCSMS sau LCCSMS, din următoarele categorii: Prebază, Bază şi Certificată.2. Generaţia anterioară seminţei Prebază, respectiv sămânţa Amelioratorului, poate fi supusă controlului pe baza registrului de selecţie conservativă şi sanitară şi, dacă e cazul, poate circula cu act de garantarea autenticităţii şi cu etichete emise de menţinător.  +  Capitolul II Controlul culturilor semincere1. Inspectorii examinează culturile semincere pentru a verifica dacă ele corespund caracteristicilor soiurilor, liniilor sau componenţilor parentali enumerate în descrierea oficială.2. Culturile de sămânţă Prebază, Bază şi Certificată se inspectează în câmp oficial sau sub supraveghere oficială.3. Pentru formele parentale ale loturilor de hibridare se verifică şi rezultatele obţinute în precontrol, iar pentru seminţele din soiurile cu autopolenizare din categoria biologică Prebază, Bază, se verifică datele din registrul de selecţie conservativă şi se supun postcontrolului.4. Starea culturala a câmpului semincer şi dezvoltarea plantelor trebuie să permită o examinare satisfăcătoare a identităţii şi purităţii varietale, precum şi a stării sanitare.5. În cadrul inspecţiei culturii semincere, inspectorul parcurge câmpul în totalitate, examinând un număr satisfăcător de plante, acest număr depinzând de dificultatea cu care caracterele liniei, componenţilor parentali, soiului şi uniformitatea lor pot fi deosebite.6. Distantele minime de izolare faţă de culturile vecine care pot duce la o polenizare străină nedorită a culturii semincere sunt prezentate în anexa nr. 1. De asemenea, amelioratorul sau menţinătorul poate stabili distante de izolare mai mari, pentru soiurile proprii, care vor fi prevăzute în contractele de multiplicare.7. Prezenţa organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor nu este admisă decât în limita cea mai scăzută posibil.8. Se consideră plante atacate, cele care prezintă semne şi simptome specifice organismului dăunator respectiv, indiferent de intensitatea atacului, iar acestea fie se tratează corespunzător fie se elimina din cultura seminceră. Organismele dăunătoare sunt redate în tabelul nr. 1.9. Rotaţia recomandată, după aceeaşi specie:    - spanac, salata minimum 2 ani;    - ceapa, praz minimum 4 ani;    - toate celelalte specii minimum 3 ani.Aceste perioade nu sunt obligatorii atunci când sunt luate toate măsurile de eliminare a efectelor nedorite.10. Puritatea varietală minima admisă în vederea aprobării în câmp este prezentată în tabelul nr. 2. "Documentul de inspecţie în câmp" se eliberează de către inspector după efectuarea ultimului control.11. Cerinţe privind verificarea culturilor semincere la unele specii: a) La ceapa şi praz în fenofazele începutului înfloritului şi înfloritul în masă se verifică dacă s-au eliminat plantele netipice, plantele bolnave (la ceapă se elimină plantele virozate sau atacate de Sclerotinia, iar la praz de bacterioză). b) La ridichi în faza de înflorit inspectorul va urmări dacă producătorul a eliminat plantele cu înflorire timpurie sau tardivă, precum şi cele afectate de organisme dăunătoare.Înainte de recoltare inspectorul verifică starea sanitară a culturii, şi dacă s-au eliminat lăstarii tardivi. c) La varza albă, varza roşie, varza chinezească, varza de Bruxelles, varza creaţă, broccoli, gulie înainte de apariţia primelor flori şi la înflorit inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele netipice, slab dezvoltate, precum şi a celor atacate de organisme dăunătoare. Înainte de recoltare se controlează starea sanitară, şi dacă s-au eliminat lăstarii tardivi. d) La conopida, în fenofaza de căpăţână falsa incomplet formata, inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele netipice, a celor cu foliole verzi în căpăţână falsa, precum şi a celor care au emis timpuriu lăstari floriferi. În fenofazele începutului înfloritului şi înflorit, verifică eliminarea plantelor netipice, slab dezvoltate sau bolnave, precum şi a celor cu înflorire timpurie sau tardivă. e) La ardei, tomate, vinete - soiuri, culturile semincere din categoriile biologice Prebază şi Bază se înfiinţează cu răsad repicat.Pentru culturile semincere din categoria biologică Certificată, înfiinţarea culturilor se face cu răsad corespunzător, iar tomatele pentru industrializare se pot înfiinţa şi prin semănat direct în câmp.La înfloritul în masă al plantelor inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele netipice, având în vedere: tipul de inflorescenţă, talia plantelor, tipul şi culoarea frunzelor, prezenţa sau absenţa antocianului pe tulpini şi frunze etc.În faza de formare a fructelor din prima inflorescenţă la tomate, iar la ardei şi vinete când primele fructe formate au ajuns aproape de maturitatea de consum, inspectorul urmăreşte dacă producătorul a eliminat plantele netipice după forma, mărimea şi culoarea fructelor şi eliminarea plantelor atacate de organisme dăunătoare.La maturitatea de consum a fructelor din inflorescenţa a doua sau a treia la tomate, iar la ardei şi vinete când majoritatea plantelor au al doilea fruct în faza maturităţii de consum, inspectorul verifică eliminarea plantelor netipice, tardive, slab dezvoltate, precum şi a celor atacate de organisme dăunătoare.În faza maturităţii fiziologice al celui de-al doilea fruct la culturile de ardei, se va verifica starea sanitară şi limitarea numărului de fructe pe planta, după caz, în funcţie de soi.După recoltare, înainte de extragerea seminţelor inspectorul va urmări dacă producătorul a sortat fructele, prin îndepărtarea celor netipice soiului, slab dezvoltate sau atacate de organisme dăunătoare. f) La ardei, tomate, pătlăgele vinete - hibriziLoturile de hibridare la ardei, tomate şi vinete se va înfiinţa numai cu răsad repicat, ce a fost supus controlului.Formele parentale se vor planta conform metodei stabilită de ameliorator.La apariţia primelor flori pe planta, inspectorul va verifica dacă producătorul a eliminat toate plantele netipice, bolnave. După verificarea purităţii varietale a formei paterne, care trebuie să fie de 100% şi eliminarea tuturor florilor autopolenizate din forma materna, inspectorul va da avizul pentru începerea hibridărilor.În perioada hibridărilor inspectorul urmăreşte dacă producătorul a respectat tipicitatea formelor parentale, starea fitosanitara a culturilor, castrarea şi polenizarea corecta a florilor. La fiecare control consemnează procentul de flori autopolenizate.După recoltare, înainte de extragerea seminţelor inspectorul va controla dacă producătorul a sortat fructele prin îndepărtarea celor netipice sau atacate de organisme dăunătoare.Se controlează dacă s-a făcut carnitul formei parentale materne după ultima inflorescenţă hibridată admiţându-se maximum 3% plante necarnite. g) La fasole, mazăre, bob în fenofazele început de înflorit şi înflorit în masă, inspectorul controlează producătorul, dacă a eliminat plantele netipice (după culoarea frunzei, forma tufei, talia plantelor, culoarea florilor), a celor cu înflorire timpurie sau tardivă şi starea fitosanitara. La mazăre se controlează eliminarea plantelor de Pisum arvense.La maturitatea tehnologica inspectorul controlează producătorul dacă a eliminat plantele netipice, având în vedere forma, mărimea, culoarea păstăilor şi starea fitosanitara.La maturitatea fiziologică a primelor păstăi, se determina puritatea varietală după caracteristicile seminţelor (culoarea, mărimea şi forma bobului) şi starea fitosanitara. După recoltare şi prelucrare, se verifică puritatea varietală în laborator, după caracteristicile seminţelor. h) La pepeni, castraveţi, dovlecei, dovleac - soiuri, în faza de început înflorit inspectorul verifică dacă producătorul a îndepărtat plantele netipice şi cele slab dezvoltate.La maturitatea tehnologica a primelor fructe se verifică tipicitatea fructelor, limitarea numărului de fructe pe planta (în funcţie de specie şi soi), precum şi starea fitosanitara a culturii. i) La pepeni şi castraveţi - hibrizi, inspectorul verifică dacă producătorul a suprimat toate florile deschise şi autopolenizate, determinarea numărului de flori polenizate liber, dacă a eliminat plantele netipice şi cele afectate de organismele dăunătoare. În fenofaza de maturitate tehnologica inspectorul controlează dacă s-au eliminat plantele netipice din forma mama, cele slab dezvoltate sau afectate de organisme dăunătoare şi îndepărtarea florilor formate după operaţia de carnire. j) La salata şi spanac, în fenofaza de rozeta şi în fenofaza de formarea capatanii (la salata), inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele netipice, cele slab dezvoltate şi afectate de organisme dăunătoare. Se vor elimina plantele care au emis direct tija florala, fără a forma căpăţâna.În fenofaza de început înflorit şi înflorit în masă, inspectorul controlează dacă s-au eliminat plantele netipice, cele slab dezvoltate şi cele afectate de organisme dăunătoare.La spanac se elimina plantele care au emis tija florala fără a trece prin fenofaza rozeta normala.12. Pentru determinarea purităţii varietale se stabileşte un număr de puncte din care se iau probe, precum şi numărul de indivizi analizaţi, în funcţie de suprafaţa şi particularităţile speciei, după cum urmează: a) La plantele mama de bulboase, rădăcinoase, recoltarea probelor se face în 10-20 puncte aşezate randomizat. Din fiecare punct, de pe două rânduri alăturate, se recoltează câte 30-40 plante. În funcţie de mărimea lotului semincer este necesar a se analiza un număr total de 400-600 indivizi. b) La celelalte specii la care plantele se examinează în câmp, determinarea se face în 10-20 puncte, dispuse randomizat. Se analizează în total un număr minim de plante, astfel:- 1000 pentru mazăre, fasole, bob;- 250 pentru dovleac, dovlecel şi pepeni;- 500 pentru celelalte specii. c) La culturile bienale, plantele care dau în primul an tije florale nu se iau în calcul. d) Plantele culturii de baza se grupează în tipice şi netipice soiului cultivat. În vederea stabilirii plantelor care aparţin celor două grupe, se procedează la analizarea unui număr de rădăcini, fructe sau căpăţâni examinate, stabilindu-se caracterele specifice soiului (forma fructului, culoarea pulpei, numărul de loji şi alte caractere specifice). e) La loturile de hibridare, determinarea purităţii varietale a formelor parentale, controlul numărului de flori autofecundate în perioada castrării şi a carnitului plantelor mama (tomate), se face în 10-20 puncte, în funcţie de mărimea lotului, analizându-se în fiecare punct câte 10 plante de pe 4 rânduri alăturate, analizându-se în final un număr de plante după cum urmează:200-400 plante la vinete, castraveţi şi pepeni;400-800 plante la ardei şi tomate.În loturile de hibridare, forma parentală tată trebuie să aibă puritatea varietală 100%, înainte de începerea recoltării polenului şi pe toată perioada de hibridare;Numărul de flori autofecundate la 100 plante de la componentul matern găsit la fiecare control, să nu fie mai mare de 3% la tomate şi vinete, 2% la ardei, castraveţi şi pepeni (8 flori la 100 plante pe total controale) şi 1% flori mascule deschise în loturile mama de castraveţi şi pepeni; f) Pentru pepeni, la plantele componentului matern în cele 3 controale să nu fie găsit în total mai mult de 2% flori mascule înflorite.  +  Capitolul III Controlul şi certificarea loturilor de seminţeA. Transportul şi prelucrarea1. Seminţele necondiţionate se vor transporta, depozita şi identifica pe partide.2. Pe durata prelucrării seminţelor, inspectorii efectuează controale, prin sondaj, ori de câte ori consideră că este necesar.B. Lotul şi proba de analiză1. Loturile trebuie să fie identificabile şi omogene.2. Greutatea maxima a loturilor este precizată în Anexa nr. 3.3. Greutatea minima a unui eşantion pentru analiza este redată în Anexa nr. 3.4. Greutatea eşantionului pentru postcontrol este aceeaşi cu a eşantionului pentru analiză, din Anexa nr. 3.C. Condiţii de certificare1. a) Sămânţa de legume trebuie să îndeplinească condiţiile şi normele tehnice de calitate cuprinse în Anexa nr. 2 şi în tabelele nr. 1-3. b) În plus, prezenţa seminţelor de Cuscuta spp. trebuie să fie 0 (zero). Analiza pentru Cuscuta se efectuează din proba de laborator. Prezenţa unui bob de Cuscuta spp. într-o probă nu se consideră impuritate dacă se ridică o a doua probă de aceeaşi greutate şi este liberă de cuscută. c) La fasole, seminţele tari se consideră 100% germinabile.2. După efectuarea tuturor controalelor şi a aprobării în câmp, a determinării condiţiilor tehnice de calitate a seminţei, a stării sanitare se eliberează documentele de certificare.3. Verificarea autenticităţii, purităţii varietale şi a stării sanitare a seminţelor de legume se efectuează, în pre şi postcontrol.D. Condiţii de comercializare1. Ambalarea, închiderea, şi marcarea se efectuează oficial sau sub supraveghere oficială.2. Ambalajele normale sunt cele care depăşesc capacitatea celor mici şi sunt marcate cu eticheta oficială pentru categoriile de sămânţă Prebază, Bază şi Certificată. Menţiunile care figurează pe eticheta oficială pentru sămânţa Prebază, Bază şi Certificată sunt prevăzute în Anexa nr. 4 pct. A.3. Sămânţa de legume se poate comercializa şi ca "sămânţă necertificată final". Informaţiile care figurează pe etichetă şi pe document sunt prevăzute în Anexa nr. 5.4. Ambalajele mici pentru sămânţa Certificată sunt prevăzute cu o etichetă a furnizorului sau o vigneta oficială de culoare albastră, sau menţiunile prevăzute pe etichetă sunt imprimate (tipărite) direct pe ambalaj de către furnizor, sub supravegherea autorităţii.5. Menţiunile care figurează pe eticheta furnizorului ambalajelor mici pentru seminţele din categoria Certificată sunt prevăzute în Anexa nr. 4 pct. B.6. La cererea menţinătorului sămânţa Bază se poate ambala şi în ambalaje mici. Menţinătorul poate preciza, dacă o doreşte, pe etichetă: "interzisă multiplicarea". Menţiunile care figurează pe eticheta furnizorului, sunt precizate în Anexa nr. 4 pct. B, culoarea etichetei furnizorului este albastră.7. Sămânţa de legume comercializată va fi controlată oficial, prin sondaj.  +  Secţiunea II Sămânţa Standard  +  Capitolul I Domeniul de aplicare1. Seminţele din soiurile tuturor speciilor de legume prevăzute în art. 2 şi cele din Tabelul nr. 3 pct. B, dacă menţinătorul soiurilor le produce, prelucrează şi comercializează în condiţiile prezentului ordin pentru sămânţa Standard. Nu face obiectul seminţei Standard sămânţa de cicoare industrială (Cichorium intybus L. partim).2. Producerea seminţei Standard se face de către producătorul care efectuează selecţia conservativă a plantelor mama sau sub responsabilitatea sa, în una sau mai multe generaţii care vor fi numerotate convenţional începând cu cifra 1 sau în alt mod convenit cu ITCSMS sau LCCSMS, corespunzător numărului de generaţii stabilite de ameliorator pentru înmulţire.  +  Capitolul II Obligaţiile furnizorului de sămânţă Standard1. Furnizorul care produce, prelucrează şi/sau comercializează sămânţa Standard are pe lângă obligaţiile generale, următoarele obligaţii: a) producătorul ţine într-un registru evidenţa tuturor operaţiunilor de la înfiinţarea până la sfârşitul culturii semincere şi anunţă, anual sau la fiecare ciclu de producţie, autoritatea de intenţia sa; b) producătorul, printr-un inspector angajat, acreditat de autoritatea oficială, care aplică regulile, normele şi procedurile aplicabile inspectorilor oficiali, inspectează toate parcelele pe care se produc culturi semincere, face aprecieri asupra bolilor şi organismelor dăunătoare care afectează stadiul de creştere, prezenţa altor plante care poate să producă o polenizare nedorită şi determina puritatea varietală. Toate aceste determinări se înscriu într-un registru al furnizorului, care este păstrat de acesta timp de cel puţin 3 ani, pentru a fi pus la dispoziţia autorităţii oficiale; c) furnizorul trebuie să ia anumite măsuri privind starea de sănătate a culturii semincere şi în special a organismelor de carantina din Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 - "Norme metodologice privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România", cu modificările şi completările ulterioare sau a Directivei 2000/29/CE. În cazul în care în urma propriului control sau din propria informaţie reiese că există unul sau mai multe organisme de carantina, furnizorul anunţă acest lucru imediat autorităţii şi aplică măsurile impuse de autoritate; d) producătorul ţine evidenţa tuturor loturilor de sămânţă produse, a celor comercializate şi a celor care se vor comercializa, într-un "Registru de intrări şi ieşiri" pe care îi va păstra cel puţin 6 ani după ultima livrare şi care va fi disponibil autorităţii ori de câte ori este nevoie; e) producătorul prelevează eşantioane, prin persoane acreditate, din fiecare lot ce este destinat comercializării şi păstrează aceste eşantioane cel puţin 2 ani după livrarea loturilor sau pe o perioadă cu un an mai mare decât perioada cât mai sunt seminţe pe stoc din loturile respective, dacă această perioadă depăşeste 2 ani. Fiecare probă este însoţită de o etichetă pe care se specifica lotul din care a fost ridicata. În cazul în care este vorba de un amestec, se vor specifica pe etichetă loturile ce au fost amestecate şi în ce proporţii; f) producătorul efectuează testarea seminţelor într-un laborator acreditat de autoritatea oficială şi sub supravegherea sa sau în laboratorul oficial pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea de prelucrare şi ambalare. g) producătorul stabileşte o persoană responsabilă calificată care răspunde de managementul calităţii şi care menţine în permanenta legătură cu autoritatea; h) producătorul permite accesul autorităţii oficiale, în toate fazele culturii şi în laborator, pentru a se documenta dacă aceasta respecta cerinţele acestor reguli şi norme şi pentru a preleva probe. Furnizorul oferă în mod gratuit tot ajutorul solicitat de autoritate pe perioada supravegherii.2. Furnizorii comercianţi care nu produc sau ambalează în firma lor sămânţa Standard în ambalaje mici, ci doar comercializează sămânţa produsă, ambalată sau importata de alt furnizor înregistrat, trebuie să ţină evidenţa numai a cumpărării sau vinderii seminţei Standard într-un "Registru de intrări şi ieşiri".3. Furnizorul producător, prelucrător sau importator care comercializează sămânţa în ambalaje mici, în numele şi sub responsabilitatea lui, prin alte persoane intermediare neînregistrate, va înregistra şi va înainta o lista cu distribuitorii seminţelor proprii până cel târziu la 1 martie, anual şi care se actualizează înaintea fiecărui sezon de vânzări sau ori de câte ori apar modificări, la ITCSMS sau LCCSMS unde furnizorul este înregistrat, precum şi la ITCSMS sau LCCSMS unde distribuitorul vinde sămânţa sa. Furnizorul va ţine permanent, la zi, lista cu distribuitorii proprii.4. Furnizorul responsabil cu etichetarea trebuie să îndeplinească prevederile de la art. 41 din prezentul ordin şi, de asemenea, să menţioneze perioada maximă de valabilitate a seminţei în ambalaje mici, specificată prin "luna şi anul", sau luna şi anul închiderii ambalajului şi perioada valabilităţii, timp în care furnizorul şi celelalte persoane intermediare pot să comercializeze sămânţa.5. Perioada maximă în care poate fi comercializată sămânţa Standard în ambalaje normale este de cel mult un an de piaţă, iar în ambalaje mici ermetice este perioada prevăzută pe etichetă sau pe ambalaj care nu poate depăşi 5 ani de la anul de producţie sau de la data testării calităţii seminţei, după care sămânţa trebuie reanalizată cu cel puţin 3 luni înaintea expirării valabilităţii şi, dacă e cazul, se prelungeşte perioada de valabilitate, prin reambalare sau aplicarea unei vignete.6. Furnizorul va: a) obliga persoanele intermediare să comercializeze numai seminţe ambalate în ambalaje mici, închise, livrate de către şi în numele furnizorului, în care scop va înmâna o împuternicire fiecărei persoane intermediare; b) lua măsuri asupra persoanelor intermediare care comercializează sămânţa în ambalaje necorespunzătoare, sau cu perioada de valabilitate expirată, sau comercializează seminţe ce nu satisfac prezentele reguli şi norme; c) obliga persoanele intermediare să facă un raport scris privind toate punctele de vânzare unde se comercializează seminţe livrate de, sau în numele lui, disponibil la cererea autorităţii; d) atenţiona persoanele intermediare să permită accesul personalului autorităţii oficiale, de a face verificări ori de câte ori acesta consideră necesar, sau de a preleva eşantioane de sondaj pentru verificarea calităţii seminţei.  +  Capitolul III Producerea seminţei Standard1. Sămânţa Standard (St) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă suficientă identitate şi puritate varietală prevăzută în Tabelul nr. 2; b) de regula este destinată culturilor de legume pentru consum; c) să se încadreze în condiţiile tehnice de calitate prevăzute în Anexa nr. 2 şi Tabelul nr. 3; d) se supune unui control oficial în postcontrol şi analize de laborator.2. Producătorul care produce sămânţa din generaţiile care preced sămânţa Standard destinată comercializării va efectua selecţia conservativă şi fitosanitara în scopul asigurării identităţii şi purităţii soiului şi va nota toate operaţiunile de selecţie pozitivă şi negativă, după caz, într-un Registru de selecţie conservativă, disponibil pentru a fi verificat de autoritate.3. Înainte de însămânţare, în cazul multiplicării pentru producţia de sămânţă Standard, producătorul, prin eşantionorul acreditat eşantionează fiecare lot de sămânţă care urmează să se multiplice şi va efectua un precontrol într-o microparcelă de control, precontrolul constituind totodată un postcontrol al generaţiei anterioare.4. Producătorul va respecta distantele de izolare faţă de culturile vecine care ar duce la o polenizare nedorită, rotaţia şi regulile de inspecţie a culturii, prevăzute în prezentul ordin.5. Producătorul va elimina plantele netipice, va trata cultura şi va elimina plantele afectate de organisme dăunătoare, va determina puritatea varietală după descrierea oficială a soiului.6. Starea culturală şi stadiul de dezvoltare al plantelor din cultura seminceră trebuie să fie satisfăcătoare şi să permită o examinare obiectivă a identităţii, purităţii varietale şi stării sanitare.7. Verificarea culturilor semincere în câmp se efectuează de către personalul acreditat al producătorului sau de către personal oficial conform obiectivelor de verificare prevăzute în prezenta anexa.8. Producătorul depune notificări, la ITCSMS sau LCCSMS, pentru fiecare din operaţiunile privind producerea, prelucrarea, ambalarea şi etichetarea seminţei Standard, atunci când efectuează operaţiunile de verificare prin personalul propriu acreditat, sau solicita autorităţii efectuarea verificărilor, pentru unele sau pentru toate operaţiunile, conform procedurilor aplicabile certificării oficiale.9. Greutatea lotului şi a unui eşantion sunt prevăzute în Anexa nr. 3.10. Eşantioanele din loturile de sămânţă se prelevează de personalul acreditat al producătorului sau de personal oficial al ITCSMS sau LCCSMS.11. Eşantioanele ridicate din loturile de sămânţă Standard se examinează la laboratorul acreditat al furnizorului sau la un laborator oficial.12. Condiţiile tehnice de calitate pentru sămânţa Standard sunt prevăzute în Anexa nr. 2 sau, pentru unele specii, în Tabelul nr. 3 pct. B.  +  Capitolul IV Supravegherea şi monitorizarea furnizorilor1. Autoritatea supraveghează furnizorii, în momentele critice ale procesului de producţie şi mai ales: a) controlează prin sondaj producătorul dacă a folosit metodele în vigoare de inspecţie a culturii ţinând cont de sistemul de multiplicare, specifica ciclului de producere; b) controlează furnizorul în timpul producerii, prelucrării şi comercializării, dacă acesta a respectat regulile şi normele în vigoare; c) controlează cunoştinţele şi aptitudinile persoanelor responsabile numite de furnizor.2. Autoritatea va controla furnizorul, ori de câte ori consideră necesar, va face expertize, va opri de la comercializare orice cantitate care nu corespunde calitativ şi care nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme.3. Controlul oficial se referă la: a) postcontrolul în câmp pentru verificarea identităţii şi purităţii varietale; b) analize de laborator pentru minim 10% din numărul de eşantioane prelevate şi loturi realizate de furnizor din fiecare specie sau soi, procent care se măreşte dacă se constată neconformităţi.4. Rezultatele din postcontrol sunt comunicate furnizorului. Rezultatele postcontrolului sunt decisive în cazul verificării identităţii, purităţii varietale şi stării sanitare a seminţelor aparţinând unui lot al furnizorului.  +  Capitolul V Condiţii de comercializare1. Sămânţa Standard nu se comercializează decât în ambalajul original al producătorului sau reprezentantului acestuia.2. Sămânţa Standard poate fi comercializată dacă satisface cerinţele din prezentele reguli şi norme.3. Autoritatea poate aproba, la cererea furnizorului, comercializarea în ambalaje mici, de amestecuri din diferite soiuri ale aceleaşi specii. Speciile la care se permit amestecuri, prevederile privind mărimea maxima a ambalajelor mici şi exigentele pentru etichetare sunt stabilite de autoritate.4. Sămânţa Standard se poate comercializa în ambalaje normale şi mici. Pentru sămânţa Standard ambalată în ambalaje normale se foloseşte eticheta furnizorului. Dimensiunile minime ale etichetei sunt 110 x 67 mm, de culoare galben intens, excluzând ambalajele mici. Menţiunile care figurează pe eticheta furnizorului pentru ambalajele normale sunt prevăzute în Anexa nr. 4 pct. B.5. Ambalajele mici sunt cele care conţin seminţe pentru o greutate netă maxima prevăzută la art. 2 alin. 1, lit. G.6. Pentru sămânţa Standard ambalată în ambalaje mici se foloseşte eticheta furnizorului sau inscripţionarea direct pe ambalaj. Menţiunile care figurează pe eticheta furnizorului sunt prevăzute Anexa nr. 4, pct. B.7. În cazul reambalării seminţei Standard, de către un alt furnizor decât producătorul acestei seminţe, pe etichetă se va menţiona numele şi adresa ambalatorului şi numele şi adresa producătorului.8. Pe durata depozitarii şi comercializării seminţelor în ambalaje ermetice sau în alte ambalaje, se recomanda ca umiditatea seminţelor să nu depăşească limitele prevăzute în Tabelul nr. 3 din prezenta anexa.9. Autoritatea supraveghează şi monitorizează furnizorii pe parcursul comercializării seminţei Standard, inclusiv prin eşantionarea şi analizarea randomizată a loturilor comercializate.10. Dacă în urma unei inspecţii oficiale se constată că un lot de sămânţă Standard nu îndeplineşte condiţiile prezentelor reguli şi norme, lotul este blocat de autoritate, informând furnizorul printr-un raport scris, precizând motivele respingerii lotului, iar lotul în cauză nu poate fi comercializat.11. În cazul în care furnizorul vrea să distrugă marfa din lotul blocat, el trebuie să anunţe autoritatea, precizând totodată ziua şi ora distrugerii.12. Dacă furnizorul nu doreşte să distrugă marfa din lotul blocat, dar doreşte să-i schimbe destinaţia, trebuie să anunţe autoritatea.13. Autoritatea poate să blocheze sau să dispună distrugerea, pe toată perioada producerii, prelucrării sau comercializării, a oricărei culturi sau lot, dacă a fost infestat cu organisme dăunătoare de carantina.14. În momentul în care se constată că un lot a fost comercializat de către furnizor, după ce a fost interzis de persoana responsabilă oficială, măsurile vor fi luate în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002.15. În cazul repetării de către furnizor a nerespectării prevederilor Legii nr. 266/2002 şi ale prezentelor reguli şi norme, autoritatea poate retrage temporar sau definitiv autorizaţia furnizorului.16. Aplicarea oricărei măsuri asupra furnizorului va înceta în momentul în care autoritatea stabileşte cu certitudine că acesta respecta regulile şi normele din prezentul ordin.Tabel Nr. 1Norme interne privind prezenţa organismelor dăunătoare la legume în câmp*Font 8*┌───────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ │ % admis (maximum) │ ││ │ ├──────────────────────┤ ││ Specia │ Organismul dăunator │ Categoria biologică: │ Condiţii speciale ││ │ ├──────────┬──────────-┤ ││ │ │Prebază şi│Certificată│ ││ │ │ Bază │ Standard │ │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│Ardei │Fusarium oxysporum │ 2 │ 5 │Cu tratarea seminţelor │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤│Plante mama│Erwinia carotovora │ Lipsă │Eliminarea la sortare ││Bulboase │ │ │ ││Rădăcinoase│ │ │ │├───────────┼─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│Fasole │Xanthomonas campestris │ Lipsă │ - ││ │pv. Phaseoli │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤│ │Pseudomonas syringae pv. │ 2 │ 5 │Cu tratarea seminţei ││ │phaseolicola │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ │Colletotrichum │ 2 │ 5 │ - ││ │lindemuthianum │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤│ │Acanthoscelides obtectus │ lipsă (indivizi vii) │După tratarea seminţelor │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤│Bostănoase │Pseudomonas syringae pv. │ 5 │ 5 │Cu eliminarea integrala a ││ │lachrymans │ │ │fructelor atacate şi tratarea ││ │ │ │ │seminţelor ││ ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ │Colletotrichum lagenarium│ 2 │ 10 │Cu eliminarea fructelor bolnave ││ │ │ │ │şi tratarea seminţelor │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤│Ceapa şi │Allium virus 1 │ Lipsă │Prin eliminarea plantelor şi ││praz ├─────────────────────────┼──────────┬───────────┤butaşilor cu atac ││ │Erwinia carotovora │ lipsă │ lipsă │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┴───────────┤ ││ │Peronospora destructor │ Lipsă │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │Helminthosporium alii │ Lipsă │ - ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │Ditylenchus dipsaci │ Lipsă │Cu sortarea bulbilor înainte de ││ │ │ │plantare │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤│Mazăre │Ascochyta pisi │ 2 │ 5 │ - ││ ├─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤│ │Bruchus pisorum │ lipsă (indivizi vii) │După tratarea seminţelor │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤│Vărzoase, │Alternaria brassicae │ 2 │ 5 │Cu tratarea seminţelor ││ridichi ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┤ ││ │Stemphyllium brassicae │ 2 │ 5 │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ │Xanthomonas campestris │ 1 │ 5 │ - ││ │pv. campestris │ │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ │Phoma lingam │ 1 │ 3 │ - ││ ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ │Ceutorhynchus assimilis │ 5 │ 5 │Cu eliminarea de la plantare a ││ │ │ │ │căpăţânilor atacate │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┴───────────┼────────────────────────────────┤│Tomate │Clavibacter michiganensis│ Lipsă │ - ││ │subsp. michiganensis │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │Xanthomonas campestris │ Lipsă │ - ││ │pv. vesicatoria │ │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┬───────────┼────────────────────────────────┤│ │Pseudomonas syringae pv. │ 2 │ 5 │Cu tratarea seminţei (tomate ││ │Tomato │ │ │câmp) ││ ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ │Fusarium oxysporum │ 2 │ 5 │Eliminarea plantelor, fructelor ││ ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┤bolnave şi tratarea seminţelor ││ │Phytophthora infestans │ 2 │ 5 │ ││ ├─────────────────────────┼──────────┼───────────┤ ││ │Ascochyta hortorum │ 1 │ 3 │ │├───────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│Vinete │Ascochyta hortorum │ 1 │ 3 │Cu tratarea seminţelor │└───────────┴─────────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────────────────────────┘Tabelul Nr. 2Norme interne privind condiţiile de puritate varietală pentru aprobarea în câmp1. Soiuri┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│ │ Puritatea varietală minima, % ││ Specificare ├────────────────────┬─────────────────┤│ │ Prebază, Bază │ Certificată │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Ardei │ 98 │ 96 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Andiva │ 97 │ 95 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Asmatui │ 97 │ 95 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Bob │ 98 │ 96 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Brocoli, conopida │ 96 │ 92 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Cardon │ 97 │ 95 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Castraveţi │ 98 │ 96 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Ceapa, praz │ 95 │ 93 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Cicoare creaţă, industrială │ 97 │ 95 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Dovlecel │ 97 │ 94 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Dovleac │ 99 │ 96 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Fasole, mazăre │ 99 │ 96 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Fenicul │ 97 │ 94 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Fetica │ 98 │ 96 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Gulie │ 98 │ 96 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Morcov │ 94 │ 92 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Napi │ 95 │ 93 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Pătrunjel de rădăcină, frunze │ 96 │ 94 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Pepene galben, verde │ 97 │ 94 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Ridichi │ 95 │ 93 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Salata │ 97 │ 94 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Sfecla roşie, petiol │ 95 │ 93 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Scortonera │ 97 │ 94 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Spanac │ 97 │ 94 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Sparanghel │ 95 │ 93 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Telina │ 97 │ 94 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Tomate │ 98 │ 96 │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Varza albă, creaţă, roşie, de │ 97 │ 93 ││Bruxelles, chinezească │ │ │├───────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤│Vinete │ 97 │ 94 │└───────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘    2. Hibrizi┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Tomate hibride │ 96% │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Castraveţi hibrizi │ 98% │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Pepeni hibrizi │ 98% │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Ardei hibrizi │ 96% │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Vinete hibride │ 98% │├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│Alte legume hibride │ 98% │└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘Nota: Normele din tabel pentru sămânţa Certificată sunt aplicabile şi seminţei Standard.Tabelul Nr. 3Norme interne privind umiditatea şi alte condiţii admise pentru seminţele de legumeA. Specii cuprinse în Directiva 2002/55/CE┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ │ │ Umiditatea max. (%) ││Nr. │ Specia ├───────────────┬─────────────────┤│crt.│ │ În ambalaje │ În ambalaje ││ │ │ normale │ ermetice │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 1. │Allium cepa │ 12 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 2. │Allium porrum │ 12 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 3. │Anthriscus cerefolium │ 12 │ │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 4. │Apium graveolens │ 12 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 5. │Asparagus officinalis │ 12 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 6. │Beta vulgaris (sfecla Cheltenham) │ 13 │ 9 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 7. │Beta vulgaris (altele decât pct. 6) │ 13 │ 9 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 8. │Brassica oleracea (conopida) │ 10 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 9. │Brassica oleracea (alte subspecii) │ 10 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│10. │Brassica pekinensis │ 10 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│11. │Brassica rapa │ 10 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│12. │Capsicum annuum │ 11 │ 5 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│13. │Cichorium intybus │ 12 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│14. │Cichorium intybus (cicoare industrială)│ 12 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│15. │Cichorium endivia │ 12 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│16. │Citrullus lanatus │ 10 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│17. │Cucumis melo │ 10 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│18. │Cucumis sativus │ 10 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│19. │Cucurbita maxima │ 10 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│20. │Cucurbita pepo │ 10 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│21. │Cynara cardunculus │ 12 │ │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│22. │Daucus carota │ 11 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│23. │Foeniculum vulgare │ 12 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│24. │Lactuca sativa │ 9 │ 6 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│25. │Lycopersicon lycopersicum │ 11 │ 8 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│26. │Petroselinum crispum │ 12 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│27. │Phaseolus coccineus │ 14 │ 11 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│28. │Phaseolus vulgaris │ 14 │ 11 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│29. │Pisum sativum │ 14 │ 11 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│30. │Raphanus sativus │ 12 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│31. │Scorzonera hispanica │ 12 │ │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│32. │Solanum melongena │ 11 │ 8 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│33. │Spinacia oleracea │ 13 │ 9 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│34. │Valerianella locusta │ 12 │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────┤│35. │Vicia faba │ 14 │ 11 │└────┴───────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────┘B. Umiditatea şi alte condiţii de calitate la alte specii de legume cuprinse în Directiva 92/33/CEE privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele┌─┬──────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┬──────────────────┐│N│ │Puritatea│Conţin.│Germinaţia│Greutatea│Umiditatea max.(%)││r│ Specia │ fizică │maxim │ minimă │minimă a ├────────┬─────────┤│ │ │ minimă │în se- │ (% din │probei de│ În │ În ││c│ │ (% din │minţe │ sămânţa │laborator│ alte │ ambalaje││r│ │greutate)│de alte│ pura) │ (g) │ambalaje│ ermetice││t│ │ │specii │ │ │ │ ││ │ │ │(% din │ │ │ │ ││ │ │ │greut.)│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤│1│Allium ascalonicum│ 97 │ 0,5 │ 80 │ 25 │ 12 │ 6 │├─┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤│2│Allium fistulosum │ 97 │ 0,5 │ 70 │ 25 │ 12 │ 6 │├─┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤│3│Cynara scolymus │ 96 │ 0,5 │ 65 │ 900 │ 12 │ │├─┼──────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┤│4│Rheum rhabarbarum │ 95 │ 1,0 │ 80 │ 450 │ 12 │ 7 │└─┴──────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┘Nota: Normele din tabele sunt aplicabile şi seminţei Standard.  +  Anexa 8 *Font 7*    A. Formular model "Declaraţie de multiplicare":    ITCSMS/LCCSMS: .....................    ROMÂNIA    Agent economic: .............    DECLARAŢIE DE MULTIPLICARE NR. ......┌─────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┐│Agent economic multiplicator*) │Cod autorizaţie│Provenienţa, │1. ││ │ │nr.lot: │ ││ │ ├───────────────┼──────────┤│ │ │2. │3. │├─────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤│Agricultor multiplicator │Cod autorizaţie│Categorie │1. ││ │ │biologică │ ││ │ ├───────────────┼──────────┤│ │ │2. │3. │├───────────┬─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┤│Specia │Soiul │Categoria │Cantitate lot: │1. ││ │(se specifica dacă soiul este│ ├───────────────┼──────────┤│ │modificat genetic şi codul de│ │2. │3. ││ │identificare) │ │ │ │├───────────┼─────────────────────────────┼───────────────┴───────────────┴──────────┤│Suprafaţa │Producţia propusă UM │Document de calitate şi conformitate, ││totala (ha)│ │nr., data emitent conf. Document ││ │ │oficial de certificare a seminţei nr. │├───────────┼─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┬───────┘│Menţinător │Contract (acord) multiplicare│Etichete oficiale, Nr.││ │Număr şi data │serie şi număr buc./lot││ │ │ │└───────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘    Parcele semănate cu material având aceeaşi provenienţă (loturi provenite din aceeaşi partidă):┌─┬───────────┬───────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┐│ │ Denumirea │Rotaţie│ PI. │ Suprafaţa │ Distanta de │Număr identitate││ │ parcelei │ (ani) │premergătoare│ (ha) │ izolare │ atribuit │├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤│1│ │ │ │ │ │ │├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤│2│ │ │ │ │ │ │├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤│3│ │ │ │ │ │ │├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤│4│ │ │ │ │ │ │├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤│5│ │ │ │ │ │ │├─┼───────────┼───────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┤│6│ │ │ │ │ │ │└─┴───────────┴───────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┘     Agent economic multiplicator, Agricultor multiplicator,       (numele şi prenumele, (numele şi prenumele,      semnătura şi stampila) semnătura şi stampila)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-(se completează de ITCSMS/LCCSMS)INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/LCCSMS: ..........Se repartizează pentru control şi │ÎNSCRIERE: │TARIF CONTROL ÎN CÂMPcertificare conform Ordin MAPDR │ADMISĂ/RESPINSĂ │...................... LEInr. ................. inspectorului │INSPECTOR RESPONSABIL: │responsabil ....................... │...........................│    ÎNREGISTRARE Data şi Nr.: DIRECTOR EXECUTIV,    Nota: Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ...... .    *) În cazul în care nu există contract de multiplicare, rubrica se completează cu numele    agricultorului multiplicator.    Formular tip Ordin MAPDR nr. .............. .    B. Formular model "Document de inspecţie în câmp":    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    ITCSMS/LCCSMS ..........................................    (adresa, telefon/fax, e-mail)    DOCUMENT DE INSPECŢIE ÎN CÂMP NR.:┌───────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐│Agent economic multiplicator │Cod autorizaţie │Provenienţă sămânţă │├───────────────────────────────────────┤ │Număr referinţă lot:││Contract (acord) de multiplicare nr. │ │ │├───────────────────────────────────────┼─────────────────┤ ││Agricultor multiplicator │Cod autorizaţie │ │├─────────────────┬─────────────────────┴─────────────────┤ ││Specia │Soiul │ ││ │(se specifica dacă soiul este modificat│ ││ │genetic şi codul de identificare) │ │├─────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Suprafaţa │Categ. biologică propusă │Categorie biologică │├─────────────────┼───────────────────────────────────────┤ ││Parcela: │Premergătoare: │ │└─────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────┘    REZULTATE INSPECŢIE: (puritatea speciei şi puritatea varietală)    Specifice culturii    DECIZIA ITCSMS/LCCSMS    În urma inspecţiei în câmp, pe baza constatărilor şi determinărilor    efectuate, în conformitate cu prevederile Regulilor şi Normelor    Ordin MAPDR nr. ..........,    suprafaţa şi producţia realizata este:┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ADMISĂ: ha UM │RESPINSĂ: ha UM ││ADMISĂ SUB REZERVA: ha UM │CAUZE: ││ADMISĂ CU DECLASARE: ha UM │ ││CATEGORIA APROBATA: ha UM │ │└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Ridicat eşantion de verificare:    Eliberat la data:                                        Inspector responsabil,    Formular tip Ordin MAPDR nr. ...............    C. Formular model "Adeverinţa de transport":    ADEVERINŢA DE TRANSPORT SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR    SERIA: ....... NR: .........┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│Agricultor multiplicator: │Cod autorizaţie: │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Specia: │Soiul: ││ │(se specifica dacă soiul este modificat genetic şi││ │codul de identificare) │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Categoria biologică: │Nr. identitate: │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│Cantitatea: │An recolta: │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘    Se expediază în condiţiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ........    cu mijlocul de transport nr.: ..................    Subsemnatul ...................... responsabil tehnic garantez că sămânţa    provine din producţia aprobata în câmp cu documentul nr. .... eliberat de    ITCSMS .............. şi că nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau    categorii biologice pe timpul recoltării şi transportului la staţia de    prelucrare.    Contract de prelucrare Nr. ............. (dacă este cazul).                                         Recepţionat: kg      Responsabil tehnic, Responsabil prelucrător,      (numele, prenumele (numele, prenumele         şi semnătura) şi semnătura)    Certificat de atestare nr.: Cod autorizaţie:    Nota: Se întocmeşte în trei exemplare din care unul rămâne la    multiplicator, al doilea însoţeşte sămânţa la prelucrător, al    treilea se depune la ITCSMS.    Formular tip Ordin MAPDR nr. ..................    D. Formular model Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă:    ITCSMS/LCCSMS: ..............    ROMÂNIA    Agent economic:    DECLARAŢIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr. ............┌─────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────┐│Agent economic │Cod autorizaţie │Partida/Agricultor multiplicator ││ │ │(Document de inspecţie în câmp/UM)│├─────────────────────────────────┼─────────────────────┤(Nr. identitate, kg) ││Prelucrător (prestator de │Cod autorizaţie │ ││servicii) │ │1. │├─────────────────────────┬───────┴─────────────────────┤ ││Specia: │Soiul: │2. ││ │(se specifica dacă soiul este│ ││ │modificat genetic şi codul de│3. ││ │identificare) │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤4. ││Categoria biologică: │Puritate varietală: │ │├─────────────────────────┼─────────────────────────────┤5. ││Cantitate partidă: to │Contract prestări │ ││ │servicii nr. │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘    Sămânţa se tratează cu: ...................................    Solicităm eşantionarea oficială, certificarea şi atribuirea unui număr    de ............ etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru următoarele loturi:                                        ┌──────────────────────────────────────┐                                        │(Se completează de către I.T.C.S.M.S.)│┌───┬────────┬─────┬────────┬───────────┼─────────┬────────────────────────────┤│Nr.│Greutate│Amba-│ Număr/ │ Analiza │ Număr │Etichete oficiale atribuite ││lot│ Kg │lat │Greutate│informativă│referinţă├─────┬─────┬─────────┬──────┤│ │ │în: │ambalaj │ Nr./data │ lot │Nr. │Seria│Nr. de la│Până ││ │ │ │ │ │ │total│ │ │la │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 4.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 5.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 6.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 7.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 8.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│ 9.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼─────┼────────┼───────────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼──────┤│10.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────┴─────┴────────┴───────────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴──────┘    Prelucrătorul se angajează să respecte prevederile Regulilor şi Normelor    din Ordinul MAPDR nr. ............. .    Garantăm păstrarea autenticităţii şi purităţii biologice a seminţelor avute    înainte de condiţionare.    Observaţii:         Agent economic proprietar Prelucrător,      (sau împuternicit al acestuia), (numele şi prenumele,          (numele şi prenumele, semnătura şi stampila)           semnătura şi stampila)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    ITCSMS .............. TARIF PT. CERTIFICARE ................. LEI    ÎNSCRIERE ACCEPTATĂ/RESPINSĂ DATA: ...............    Se repartizează pentru control şi certificare:    INSPECTOR RESPONSABIL .................... DIRECTOR EXECUTIV,    Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ........    Formular tip Ordin MAPDR nr. ............. .    E. Formular model: "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului"    INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR    ŞI MATERIALULUI SĂDITOR ............................    (LCCSMS)    RAPORT FINAL DE RECEPŢIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:    .................... din data: .................    Inspector oficial: .............. Produs: .........................Agent economic: │Cod autorizaţie:──────────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────────────Prelucrător: │ │Cod autorizaţie:──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────Specia: │Soiul: │Categoria biologică:──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────Nr. lotului: │An recolta: │Tratament:──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────Ambalaje tip: │Număr: │Loc depozitare:──────────────────────────┴──────────────────────┼───────────────────────────Cantitate: │Ţara de producţie:─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────                                        serie nr. de la până laEtichete/vignete oficiale atribuite: ............ .............. .............        Nr. total: .................În urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform:        Fisei de analiză nr. .......... data ...................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Data recepţie lot: .......................    Etichete/vignete oficiale: - utilizate, nr. total ......... buc.                               - retrase, nr. total ........... buc.    Termen de valabilitate atribuit de deţinător: .............................    În urma verificării, cantitatea de: .......... kg/nr., ambalată în: ..........,    nr. ambalaje: .........., greutate-nr./ambalaj ............ a fost recepţionată    ca lot: ADMIS/RESPINS pentru comercializare/necesar propriu.    Menţiuni:  Inspector responsabil, Agent economic,      Semnătura: Semnătura:    Formular model Ordin MAPDR nr. ............... .    F. Formular model Document oficial de certificare a seminţei:    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development    Inspecţia NaţionalĂ pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    National Inspection for Quality of Seeds    Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti    DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de sămânţă nr. ..........    OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no .............┌──────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Agent economic (nume, adresa) │Cod autorizaţie │Data eşantionării oficiale Eşantionor││Name of applicant (name, address) │Registration number:│Date of official sampling Sampler │├────────────┬─────────────────────────┼────────────────────┤ ││Specia │Soiul │Categoria aprobata │Numărul de referinţă al lotului ││Species │(se specifica dacă soiul │Approved category │Reference lot number ││ │este modificat genetic şi│ │ ││ │codul de identificare) │ │ ││ │Variety │ │ │├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Greutate lot│Număr ambalaje şi tip │Loc depozitare │Data sigilării ││Lot weight │No and type of packages │Storage place │Date of lot sealing │├────────────┴─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Etichete oficiale, seria şi numărul, │Tratamente efectuate│Data recepţie eşantion Număr ││tipul │ │analiza ││Official labels, series, number, type │Treated with: │Date of sample receiving Analysis││ │ │number │└──────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────────┘     Document de inspecţie în câmp nr: ........................................     Field Inspection Document no. ............................................     Agricultor multiplicator .................................................     Grower ...................................................................     Ţara de producţie:     Country of production:     REZULTATE ANALIZE:     ANALYSIS RESULTS:┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ PURITATE PURITY │ GERMINAŢIE GERMINATION │ ││ (% din greutate/weight) │ (% în număr/number) │UMIDITATE│├───────┬───────┬───────────────┼───────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┤ % ││Sămânţa│Materii│Seminţe de alte│Germinaţia │ Germeni │Seminţe│ Seminţe │ Germeni │Seminţe│MOISTURE ││ pura │inerte │ specii plante │ totală │ normali │ tari │proaspete│anormali │moarte │ CONTENT ││ Pure │ Inert │ Other crop │ Total │ Normal │ Hard │ Fresh │Abnormal │ Dead │ ││ seeds │matter │ seeds │Germination│seedlings│ seeds │ seeds │seedlings│ seeds │ │├───────┼───────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘   Natura materiilor inerte:   Kind of inert matter:   Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):   Other seeds:   Alte determinări:   Other tests:   Metoda de analiză:   Analysis method:               SĂMÂNŢA PRODUSĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ŞI NORMELE RO (CE)               SEED PRODUCED ÎN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS RO (CE)    Paşaport fitosanitar:    Data: ..................................    Emitent: ............................... Director executiv,    (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) (nume, prenume,                                                     semnătura, stampila)    Formular tip Ordin MAPDR nr. ................    G. Formular model Buletin de analiză oficială:    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti    BULETIN DE ANALIZA OFICIALĂ NR:┌──────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Agent economic (nume, adresa) │Cod autorizaţie │Data eşantionării oficiale Eşantionor││Name of applicant (name, address) │Registration number:│Date of official sampling Sampler │├────────────┬─────────────────────────┼────────────────────┤ ││Specia │Soiul │Categoria aprobata │Numărul de referinţă al lotului ││Species │(se specifica dacă soiul │Approved category │Reference lot number ││ │este modificat genetic şi│ │ ││ │codul de identificare) │ │ ││ │Variety │ │ │├────────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Greutate lot│Număr ambalaje şi tip │Loc depozitare │Data sigilării ││Lot weight │No and type of packages │Storage place │Date of lot sealing │├────────────┴─────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│Etichete oficiale, seria şi numărul, │Tratamente efectuate│Data recepţie eşantion Număr ││tipul │ │analiza ││Official labels, series, number, type │Treated with: │Date of sample receiving Analysis││ │ │number │└──────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────────┘   Document inspecţie în câmp nr.:   Field inspection document no.:   Agricultor multiplicator:   Grower:   Ţara de producţie:   Country of production:   REZULTATE ANALIZE:   ANALYSIS RESULTS:┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ PURITATE PURITY │ GERMINAŢIE GERMINATION │ ││ (% din greutate/weight) │ (% în număr/number) │UMIDITATE│├───────┬───────┬───────────────┼───────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┤ % ││Sămânţa│Materii│Seminţe de alte│Germinaţia │ Germeni │Seminţe│ Seminţe │ Germeni │Seminţe│MOISTURE ││ pura │inerte │ specii plante │ totală │ normali │ tari │proaspete│anormali │moarte │ CONTENT ││ Pure │ Inert │ Other crop │ Total │ Normal │ Hard │ Fresh │Abnormal │ Dead │ ││ seeds │matter │ seeds │Germination│seedlings│ seeds │ seeds │seedlings│ seeds │ │├───────┼───────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘   Natura materiilor inerte:   Kind of inert matter:   Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):   Other seeds:   Alte determinări:   Other tests:   Metoda de analiză:   Analysis method:   CONCLUZII: Director executiv,   Emitent: ................... (nume, prenume,   (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) semnătura, stampila)   Formular tip Ordin MAPDR nr. ................   H. Formular model Document de calitate şi conformitate al furnizorului:   ROMÂNIA   FURNIZOR:   COD AUTORIZAŢIE:   DOCUMENT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI   Nr. ......... data .................   Beneficiar ..........................................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ Specia │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬──────┬──────┤│Soiul │ │ │ ││(se specifica dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare)│ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Categoria biologică │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Nr. de referinţă al lotului │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Cantitatea livrata (kg) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Nr. de ambalaje şi tip │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Document oficial de certificare a seminţei nr. emitent ................ │ │ │ ││data ................. │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Etichete, seria şi nr., de la ........ până la ........... │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Calitatea lotului: │ │ │ ││- puritate fizică: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- seminţe străine nr. ....../......% │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- germinaţia totală % │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- umiditate % │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- masa a 1.000 boabe: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│- stare sanitară: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Alte determinări: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Producător: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┤│Ţara de producţie: │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┘    - Sămânţa tratată cu ......................................................    - Termen de valabilitate (garanţie) .......................................    Menţiuni:    Sămânţa se livrează în condiţiile art. .... din Legea nr. 266/2002.    Sămânţa corespunde pentru însămânţare conform regulilor şi standardelor    Ordin MAPDR nr. ......    Locul de depozitare - livrare ........................    Furnizor ........................ Beneficiar .................             (numele, prenumele, (numele, prenumele,            semnătura şi stampila) semnătura şi stampila)    Formular tip Ordin MAPDR nr. ........__________