ORDIN nr. 1.259 din 10 aprilie 2006pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 18 aprilie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 42 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de preşedinte al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, emite prezentul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comitetele pentru situaţii de urgenţă organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri de organizare şi asigurare a activităţilor de înştiinţare şi alarmare în conformitate cu prezentele norme.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 10 aprilie 2006.Nr. 1.259.  +  AnexăNORMA 10/04/2006