ORDIN nr. 9 din 6 ianuarie 2006pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 aprilie 2006    În temeiul art. 110 lit. j) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere necesitatea organizării activităţii de prevenire a efectelor produse de lipsa de apă la sursă şi a asigurării unei repartiţii echitabile a apei între diverşii utilizatori în perioadele secetoase,văzând Referatul Direcţiei pentru siguranţa barajelor şi cadastrul apelor nr. 96.684/MT din 15 decembrie 2005,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 276 din 11 aprilie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis din 26 mai 1997.  +  Articolul 3Direcţia pentru siguranţa barajelor şi cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Administraţia Naţională "Apele Române" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 6 ianuarie 2006.Nr. 9.  +  AnexăMETODOLOGIE 06/01/2006