RECTIFICARE nr. 266 din 22 februarie 2006la Hotărârea Guvernului nr. 266/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 12 aprilie 2006    În Hotărârea Guvernului nr. 266/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 9 martie 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 3, în cadrul textului nou-introdus al pct. 1^3, în loc de: "...laboratoarele care aplică principiile BPL conform art. 1^2,..." se va citi: "...laboratoarele care aplică principiile BPL conform pct. 1^2,...".----