DECIZIE nr. 38 din 5 aprilie 2006privind numirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006    Având în vedere propunerile de modificare a componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, formulate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin Adresa nr. 1.039.711 din 23 martie 2006, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/3603/M.A.V. din 28 martie 2006,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 17 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, în următoarea componenţă:● preşedinte:- domnul Alexe Gavrilă, secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Sport;● membri:- domnul Adrian Gorun, secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;- domnul Sorin Sergiu Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;- domnul Iuliu Bara;- domnul Ştefan Neagoe;● membri supleanţi:- domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;- domnul Gheorghe Iancu;- domnul Ion Cârciumărescu.  +  Articolul 2În situaţii de incompatibilitate sau de indisponibilitate, preşedintele comisiei de concurs prevăzute la art. 1 se înlocuieşte cu domnul Adrian Gorun, secretar general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 3În situaţii de incompatibilitate, indisponibilitate sau dacă unul dintre membrii comisiei de concurs îl înlocuieşte pentru motivele menţionate pe preşedintele comisiei, acesta se înlocuieşte, în ordine, cu:- domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;- domnul Gheorghe Iancu;- domnul Ion Cârciumărescu.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, în următoarea componenţă:● preşedinte:- domnul Dan Tudor Lazăr, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;● membri:- domnul Dacian Cosmin Dragoş, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca;- domnul Dragoş Dincă, lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Administrative, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative;- domnul Cătălin Deaconescu, director la Ministerul Administraţiei şi Internelor;- doamna Maria Magdolna Romfeld;● membri supleanţi:- doamna Sofia Colesca, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti;- domnul Emil Bălan, conferenţiar universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.  +  Articolul 5În situaţii de incompatibilitate sau de indisponibilitate, preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 4 se înlocuieşte cu domnul Dragoş Dincă, lector universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.  +  Articolul 6În situaţii de incompatibilitate, indisponibilitate sau dacă unul dintre membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor îl înlocuieşte pentru motivele menţionate pe preşedintele comisiei, acesta se înlocuieşte, în ordine, cu:- doamna Sofia Colesca, conferenţiar universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti;- domnul Emil Bălan, conferenţiar universitar la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Primului-Ministru nr. 276/2005 privind numirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici, cu completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuBucureşti, 5 aprilie 2006.Nr. 38.-------------