HOTĂRÂRE nr. 417 din 29 martie 2006privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2006 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Subvenţia de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinţe în anul 2006, se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuinţei calculată la valoarea finală a acesteia categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 alin. 1 din acelaşi act normativ, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 520 lei (RON).  +  Articolul 2Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 520 lei (RON), cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, prevăzută la art. 7 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează: a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 521 lei (RON) şi 600 lei (RON); b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 601 lei (RON) şi 630 lei (RON); c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 631 lei (RON) şi 710 lei (RON).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo Borbelyp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 417.------------