RECTIFICARE nr. 50 din 8 martie 2006la Legea nr. 50/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 7 aprilie 2006    În Legea nr. 50/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la articolul unic, punctul 6, referitor la modificarea Legii nr. 248/2005 [articolul 47 alineatul (1) litera c)], în loc de: "cu amendă de la 10 lei (RON) la 150 lei (RON),..." se va citi: "cu amendă de la 100 lei (RON) la 150 lei (RON),...".----------