RECTIFICARE nr. 248 din 20 iulie 2005la Legea nr. 248/2005
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 7 aprilie 2006    În Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, se fac următoarele rectificări (care aparţin atât Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I, cât şi iniţiatorului):- la articolul 43, în loc de: "... suspendării exercitării la liberă circulaţie..." se va citi: "... suspendării exercitării dreptului la liberă circulaţie....";- la articolul 52, în loc de: "... în condiţiile art. 40,..." se va citi: "...în condiţiile art. 38,...".--------