HOTĂRÂRE nr. 487 din 16 mai 2002 (*republicată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 aprilie 2006    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 298/2004 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţională a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată**), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- Notă **) Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor este republicată la pag. 4.  +  AnexăNORMA (R) 16/05/2002