HOTĂRÂRE nr. 71 din 24 ianuarie 2002 (*republicată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 6 aprilie 2006    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.605/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului naţional de conformitate CS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispoziţii privind obligativitatea aplicării standardelor şi actualizării referirilor la standarde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, şi a regulilor de aplicare şi utilizare a marcajului european de conformitate CE, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 mai 2002.  +  AnexăNORMA (R) 24/01/2002