ORDIN nr. 23 din 9 martie 2006pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii şi operaţiunile cu valori mobiliare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 aprilie 2006    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (5), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,în şedinţa din data de 16 februarie 2006,Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea urmatorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii şi operaţiunile cu valori mobiliare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 9 martie 2006.Nr. 23.  +  AnexăREGULAMENT 1 06/04/2006