ORDIN nr. 1.234 din 14 martie 2006pentru modificarea și completarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor nr. 1.822/394/2004
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
  • Nr. 133 din 3 februarie 2006
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Nr. 1.234 din 14 martie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 3 aprilie 2006    ORDIN nr. 133 din februarie 2006