HOTĂRÂRE nr. 395 din 29 martie 2006pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 3 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor din credite externe pe anul 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La propunerea ordonatorului principal de credite se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 395.  +  Anexa
           
    - mii lei (RON) -
    ExplicaţiiSume alocate din credite externe în anul 2006, actualizateModificări (+/-)Sume alocate din credite externe în anul 2006, modificate
    Ministerul Administraţiei şi Internelor590.2780590.278
    Capitolul 51.06 "Autorităţi publice şi acţiuni externe"22.727+40.00062.727
    Titlul VII Alte transferuri22.727+40.00062.727
    Capitolul 61.06 "Ordine publică şi siguranţă naţională"551.187-40.000511.187
    Titlul II Bunuri şi servicii8.00008.000
    Titlul VII Alte transferuri10.227010.227
    Titlul X Active nefinanciare532.960-40.000492.960
    Capitolul 80.06 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă"16.364016.364
    Titlul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice16.364016.364
  __________