DECRET nr. 110 din 26 aprilie 1989privind înfiinţarea compartimentului de comerţ exterior "Romexim"
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 16 din 26 aprilie 1989     +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează, în cadrul Întreprinderii de comerţ exterior "Terra" Bucureşti din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, Compartimentul de comerţ exterior "Romexim" avînd ca obiect de activitate efectuarea operaţiunilor de export, import, cooperare economică internationala, compensaţii şi a altor activităţi de comerţ exterior cu ţările din Asia de sud-est, Japonia, Australia şi Noua Zeelanda, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Compartimentul de comerţ exterior "Romexim" are personalitate juridică în relaţiile cu partenerii străini şi răspunde patrimonial pentru obligaţiile ce îi revin din contractele la care este parte sau din alte acte şi fapte juridice legate de activitatea proprie.  +  Articolul 3Numărul maxim de personal şi nomenclatorul de funcţii ale Compartimentului de comerţ exterior "Romexim" sînt prevăzute în anexa nr. 2*.  +  Articolul 4Compartimentul de comerţ exterior "Romexim" realizează operaţiunile prevăzute în obiectul sau de activitate pe bază de contracte economice de comision încheiate, potrivit legii, cu unităţile producătoare de mărfuri din import, precum şi cu întreprinderile de comerţ exterior de profil. Compartimentul de comerţ exterior "Romexim" poate realiza şi operaţiuni comerciale în cont propriu.  +  Articolul 5Compartimentul de comerţ exterior "Romexim" poate organiza, potrivit legii, birouri tehnico-comerciale şi alte unităţi pentru comercializarea externa.  +  Articolul 6Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 29/1989, nu se aplică posturilor din unităţile de la care se transfera personalul ce urmează a fi încadrat în Compartimentul de comerţ exterior "Romexim".  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret şi se transmit beneficiarilor interesaţi.-------------------