LEGE nr. 73 din 23 martie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 29 martie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 11 august 2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.16 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, cu următoarele modificări:1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) animal de interes economic - orice animal crescut sau deţinut în gospodăriile private şi în fermele de creştere intensivă, în mod obişnuit, în scopul desfăşurării unei activităţi economice;".2. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(3) Consiliile locale au obligaţia de a-şi asigura contractual serviciile unei unităţi de ecarisare autorizate conform legislaţiei în vigoare."3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de ore consiliul local asupra morţii animalelor la care se referă prezenta ordonanţă. (2) Consiliul local sesizat în condiţiile alin. (1) are obligaţia să anunţe de îndată unitatea de ecarisare."4. Alineatul (3) al articolului 13 se abrogă.5. La articolul 16, punctul 4 al literei b) va avea următorul cuprins:"4. transportul, respectiv manipularea sau depozitarea deşeurilor de origine animală;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 martie 2006.Nr. 73.------------