ORDIN nr. 171 din 13 martie 2006privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 28 martie 2006    Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005,în baza Referatului nr. 87.797 din 29 decembrie 2005 al Direcţiei generale de implementare politici sectoriale şi de piaţă,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2De la data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 535/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2004 privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 20 august 2004, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 536/2004 privind produsele pentru a căror comercializare se pot constitui grupuri de producători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 19 august 2004, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 537/2004 privind aprobarea Statutului-cadru al grupurilor de producători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 19 august 2004, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind constituirea şi recunoaşterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole nr. 174/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 23 martie 2004, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 13 martie 2006.Nr. 171.  +  AnexăNORMA 13/03/2006