ORDIN nr. 1.263 din 30 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării RuraleMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea transpunerii Directivei Consiliului nr. 66/401/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea semintei de plante furajere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene P125 din 11/07/1966, ultima data amendata prin Directiva Consiliului 117/2004/EC din 22 decembrie 2004 publicată în Jurnalul Oficial L 14 din 18/01/2005.vazand referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere nr. 87474/18.11.2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulile şi normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de plante furajere. (2) Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 66/401/CEE din 14 iunie 1966, ultima data amendata prin Directiva Consiliului 2004/117/CE din 22 decembrie 2004, precum şi prevederile Directivelor Comisiei 75/502/CEE din 25 iulie 1975 şi 86/109/CEE din 27 februarie 1986, cat şi Deciziile Comisiei 2004/266/CE din 17 martie 2004, 2004/371/CE din 20 aprilie 2004 şi 2004/842/CE din 1 decembrie 2004. (3) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, certificării şi comercializării seminţelor de plante furajere în cadrul Comunităţii Europene (denumita în continuare "Comunitate"). (4) În cuprinsul prezentului ordin termenii folosiţi se definesc astfel: a) Prin "comercializare" se înţelege vânzarea, deţinerea în scopul vânzării, oferta pentru vânzare şi orice tip de cedare, furnizare sau transfer de seminţe către părţi terţe, în vederea unei exploatării comerciale, fie ca este sau nu remunerată. b) Nu se considera comercializare schimburile de seminţe care nu vizează o exploatare comercială a soiului, precum şi operaţiunile următoare: i) furnizarea de seminţe autorităţilor oficiale de testare şi inspecţie;îi) furnizarea de seminţe prestatorilor de servicii pentru prelucrare sau ambalare, cu condiţia ca prestatorul de servicii sa nu obţină nici un drept de proprietate asupra semintei furnizate în acest mod.iii) furnizarea de seminţe, în anumite condiţii, unor prestatori de servicii în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate pentru scopuri industriale, precum şi procesarea seminţelor în acest scop, nu se considera comercializare, atâta timp cat prestatorul de servicii nu obţine un drept nici pentru samanta astfel furnizată, nici asupra produsului recoltei. Furnizorul de seminţe trebuie să prezinte autorităţii de certificare o copie a părţilor relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii, iar acest contract trebuie să includă normele şi condiţiile curente corespunzătoare pentru samanta furnizată. c) Condiţiile pentru aplicarea prevederilor de la pct. i) de la lit. b) din acest alineat vor fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 2 (1) În cuprinsul acestui ordin se aplică următoarele definiţii:A. Plante furajere sunt plantele următoarelor genuri şi specii: a) Graminee:Agrostis canina L./BucatelAgrostis gigantea/Agrostis stolonifera L./Agrostis capillaris L./Alopecurus pratensis L./Coada vulpiiArrhenatherum elatius (L.) P Beauvex J.S. et K.B. Presl./OvasciorBromus catharticus Vahl/Bromus sitchensis Trin./Cynodon dactylon (L.) Pers./Pir înaltDactylis glomerata L./GolomatFestuca arundinacea Schreber/Paius înaltFestuca ovina L./Paiusul oilorFestuca pratensis Hudson/Paius de liveziFestuca rubra L./Paius roşuLolium muftiflorum Lam/Italian ryegrass (including westerwold Ryegrass)/Raigras aristatLolium perenne L./Raigras perenLolium x boucheanum Kunth/Raigras hibridPhalaris aquatica L./Phleum bertolinii DC./(Phleum pratense) L./TimofticaPhleum bertolonii DC/Poa annua L./Poa nemoralis L./Iarba deasaPoa palustris L./Poa pratensis L./FirutaPoa trivialis L./Suvar de munteTrisetum flavescens (L.) P. Beauv./Ovascior auriuAceasta definiţie cuprinde, de asemenea, hibrizii rezultaţi din incrucisarea speciilor din genul Festuca cu specii din genul Lolium (x Festulolium)/x Festulolium(b) Leguminoase:Hedysarum coronarium L./Sparceta spaniolaLotus corniculatus L./GhizdeiLupinus albus L./Lupin albLupinus angustifolius L./Lupin albastruLupinus luteus L./Lupin galbenMedicago lupulina L./Trifoi maruntMedicago sativa L./Lucerna albastraMedicago x varia T. Martyn/Lucerna hibridaOnobrychis viciifolia scop/SparcetaPisum sativum I. (partim)/MazareTrifolium alexandrinum L./Trifolium hybridum L./Trifoi hibridTrifolium incarnatum L./Trifoi incarnatTrifolium pratense L./Trifoi roşuTrifolium repens L./Trifoi albTrifolium resupinatum L./Trifoi persanTrigonella foenum-graecum L./SchindufVicia faba L. (partim)/BobVicia pannonica crantz/Mazariche de toamnaVicia sativa L./Mazariche de primavaraVicia villosa Roth/Mazariche paroasa(c) Alte specii:Brassica napus L var. napobrassica (L) Rchb./Gulie furajeraBrassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var viridis L./Varza furajeraPhacelia tanacetifolia Benth/FaceliaRaphanus sativus L. var. oleiformis Pers./Ridiche furajeraB. Samanta Baza:1. Samanta Baza a varietatilor selecţionate, înseamnă samanta: a) care a fost produsă sub directa responsabilitate a amelioratorului în conformitate cu metodele acceptate pentru menţinerea varietatii (selecţie conservativa); b) care este destinată pentru producerea de samanta din categoria "samanta Certificată"; c) care, având în vedere şi prevederile din art. 4, îndeplineşte condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 pentru samanta Baza; şi d) care a fost gasita prin examinare oficială sau, în cazul condiţiilor stabilite în Anexa nr. 2, fie prin examinare oficială fie prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, ca îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a), b) şi c) din acest alineat;2. Samanta Baza a varietatilor locale înseamnă samanta: a) care a fost produsă sub control oficial din materialul oficial acceptat al varietatilor locale existente, situate pe una sau mai multe exploataţii care sunt clar delimitate ca regiuni de origine. b) care este destinată pentru producerea de samanta din categoria "samanta Certificată"; c) care, având în vedere şi prevederile din art. 4, îndeplineşte condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 pentru samanta Baza; şi d) care a fost gasita prin examinare oficială sau, în cazul condiţiilor stabilite în Anexa nr. 2, fie prin examinare oficială sau prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, ca îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a), b) şi c) din acest alineat;C. Samanta Certificată.Samanta Certificată înseamnă samanta tuturor speciilor listate la lit. A din alineatul (1), altele decât Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. şi Medicago sativa: a) care a fost produsă direct din samanta Baza sau, la cererea amelioratorului, samanta dintr-o generaţie anterioară semintei Baza care a fost gasita prin examinare oficială ca a îndeplinit condiţiile stabilite în Anexa nr. 1 şi 2 pentru samanta Baza; b) care este destinată unei producţii, alta decât cea de samanta; c) care, având în vedere şi prevederile din art. 4 alin. (1) lit. (b), îndeplineşte condiţiile stabilite în Anexa nr. 1 şi 2 pentru samanta Certificată, şi d) care a fost gasita prin examinare oficială sau prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, ca îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a), b) şi c) din acest alineat;C.1. Samanta Certificată (C1) a primei generaţii (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. şi Medicago sativa) înseamnă samanta: a) care a fost produsă direct din samanta Baza sau, la cererea amelioratorului, samanta dintr-o generaţie anterioară semintei Baza, care poate îndeplini şi a fost gasita, prin examinare oficială ca a îndeplinit condiţiile stabilite în Anexa nr. 1 şi 2 pentru samanta de Baza; b) care este destinată pentru producerea semintei din categoria "samanta Certificată a celei de a doua generaţii (C2)" sau pentru alte scopuri decât producţia de samanta de plante furajere; c) care, având în vedere şi prevederile din art. 4 alin. (1) lit. (b), îndeplineşte condiţiile din Anexa nr. 1 şi 2 pentru samanta Certificată; şi d) care a fost gasita prin examinare oficială sau prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, ca îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a), b) şi c) din acest alineat;C.2. Samanta Certificată (C2) a celei de a doua generaţii (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. şi Medicago sativa) înseamnă samanta: a) care a fost produsă direct din samanta Baza, din samanta Certificată prima generaţie (C1) sau, dacă amelioratorul o cere, din samanta generatiei anterioare semintei Baza care poate îndeplini şi a fost gasita prin examinare oficială ca a îndeplinit condiţiile stabilite în Anexa nr. 1 şi 2 pentru samanta Baza; b) care este destinată unei producţii, alta decât cea de samanta de plante furajere; c) care, având în vedere şi prevederile din art. 4 alin. (1) lit. (b), îndeplineşte condiţiile din Anexa nr. 1 şi 2 pentru samanta Certificată; şi d) care a fost gasita prin examinare oficială sau prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, ca îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a), b) şi c) din acest alineat;D. Samanta Comercială.Samanta Comercială înseamnă samanta: a) care este identificabila ca aparţine speciei; b) care, având în vedere şi prevederile din art. 4 alin. (1) lit. (b), îndeplineşte condiţiile din Anexa nr. 2 pentru samanta Comercială, şi c) care a fost gasita prin examinare oficială sau prin examinare efectuată sub supraveghere oficială, ca îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a) şi b) din acest alineat.E. Măsuri oficiale înseamnă măsuri luate: a) de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin autorităţile oficiale responsabile: i) autoritatea oficială, naţionala, centrala, responsabilă privind calitatea seminţelor stabilită prin Legea nr. 266/2002, care este Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, denumita în continuare (INCS);îi) autorităţile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii oficiale centrale sunt Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;iii) autoritatea fitosanitara oficială care acţionează în baza legislaţiei fitosanitare, sau b) de persoane juridice de drept public sau privat, care activează sub responsabilitatea statului, sau c) de persoane fizice acreditate, pentru activităţi auxiliare care sunt de asemenea supuse controlului INCS, care se angajează pentru acest scop cu condiţia ca persoanele menţionate la lit. b) şi c) din acest alineat nu obţin profit personal necuvenit ca urmare a aplicării măsurilor în cauza.F. Ambalaje mici CE A: înseamnă ambalaje care conţin mixturi de seminţe care nu sunt destinate pentru a fi utilizate ca plante furajere, cu o greutate neta nu mai mare de 2 kg excluzând, după caz, pesticidele granulate, substantele de drajare sau alţi aditivi solizi.G. Ambalaje mici CE B: a) înseamnă ambalaje care conţin samanta Baza, Certificată, Comercială sau, b) dacă nu sunt ambalaje mici CE A, conţin o mixtura de seminţe cu o greutate neta nu mai mare de 10 kg, excluzând, după caz, pesticidele granulate, substantele de drajare sau alţi aditivi solizi.H. Modificările la lista speciilor menţionate la alin. (1) lit. A vor fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunităţii.I. Diferitele tipuri de varietati, inclusiv componentii, destinate certificării, pot fi specificate şi definite în conformitate cu procedurile Comunităţii.J. În conformitate cu procedurile Comunităţii, statele membre pot fi autorizate sa nu aplice pentru producţia proprie condiţiile stabilite în Anexa nr. 2, secţiunea I, pct. 2, lit. B. lit. l) pentru una sau mai multe specii implicate, dacă îşi poate asuma, în baza condiţiilor ecologice şi experienta anterioară, ca normele prevăzute în Anexa nr. 2, secţiunea I, pct. 2, coloana 13 din tabel sunt satisfacute. (2) Autoritatea oficială responsabilă poate să certifice ca samanta Certificată, samanta care este direct descendenta din samanta controlată oficial într-un stat membru ca samanta Baza sau samanta Certificată în conformitate cu principiile din Directiva 66/401/CE . (3) La efectuarea examinarilor sub supraveghere oficială precizată în alin. (1) lit. B pct. 1 lit. d), alin. (1) lit. B pct. 2 lit. d), alin. (1) lit. C lit d), alin. (1) lit. C pct. 1 lit. d), alin. (1) lit. C pct. 2 lit. d) şi alin. (1) lit. D lit. c) trebuie să se respecte următoarele condiţii:A. Inspecţia în camp a) inspectorii trebuie: i) să aibă calificări tehnice necesare;îi) sa nu obţină nici un câştig personal necuvenit în legătură cu efectuarea inspecţiilor;iii) să fie acreditaţi oficial de către autoritatea de certificare şi aceasta acreditare include declaraţia pe proprie răspundere a fiecăruia sau semnarea unui angajament sau contract scris prin care se obliga să respecte normele care reglementează examinarile oficiale; iv) efectuează inspecţiile sub supraveghere oficială în conformitate cu regulile aplicabile inspectorilor oficiali. b) cultura semincera supusă inspecţiei trebuie să provină din samanta verificata oficial în postcontrol, ale carei rezultate au fost satisfăcătoare. c) o proporţie din cultura semincera se verifica de către inspectorii oficiali. Aceasta proporţie va fi de cel puţin 5%. d) o proporţie a esantioanelor din loturile de seminţe recoltate din culturile semincere este prelevata pentru postcontrol oficial şi, după caz, pentru testare în laboratorul oficial privind identitatea şi puritatea varietala. e) autoritatea oficială de certificare aplica regulile privind sancţiunile aplicabile pentru încălcarea normelor naţionale oficiale prevăzute în cazul examinării sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include retragerea acreditării, prevăzută la lit. a) pct. iii) lit. A din acest alineat, dacă inspectorii acreditaţi oficiali încalcă în mod deliberat sau din neglijenţa normele care reglementează examinarile oficiale. Autoritatea oficială ia măsuri ca orice certificare a semintei examinate să fie anulată în cazul acestor contravenţii, cu excepţia în care pot demonstra ca seminţele îndeplinesc, totuşi, toate condiţiile relevante. f) procedurile, condiţiile şi regulile aplicabile în România cu privire la inspecţia în camp sub supraveghere oficială sunt stabilite în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 355/2002 din 5 august 2002, fără a afecta prevederile prezentului ordin.B. Testarea seminţelor a) testarea seminţelor se efectuează în laboratoare de testarea seminţelor care au fost acreditate în acest scop de către autoritatea de certificare în condiţiile precizate de la lit. b)-d) din acest alineat; b) i) laboratorul de testarea seminţelor trebuie să aibă un analist-şef care este direct responsabil pentru operaţiunile tehnice ale laboratorului şi are calificări necesare pentru managementul tehnic al laboratorului de testarea seminţelor.îi) analistii de samanta trebuie să aibă calificări tehnice necesare obţinute în cursuri de instruire similare celor pentru analistii de samanta oficiali şi confirmati prin examinari oficiale.iii) laboratorul trebuie să fie situat în clădiri bine întreţinute şi cu echipament considerat oficial de către autoritatea oficială şi care satisface scopul de testarea seminţelor în limitele stabilite ale autorizaţiei. iv) testarea seminţelor trebuie să se realizeze în conformitate cu metodele internaţionale în vigoare. c) laboratorul de testarea seminţelor trebuie să fie: i) un laborator independent, sauîi) un laborator care aparţine companiei de seminţe. În acest caz, laboratorul poate efectua numai analiza esantioanelor prelevate din loturile de samanta produse în nume propriu de agentul economic căruia îi aparţine laboratorul, în afară de cazul în care se convine altfel între agentul economic căruia îi aparţine laboratorul de testare, un alt agent economic care solicită certificarea şi autoritatea oficială. d) activităţile laboratorului de testare acreditat vor fi supuse supravegherii de către autoritatea oficială de certificare care a eliberat certificatul de acreditare având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002. e) în scopul supravegherii menţionat în d) din acest alineat, o proporţie din loturile de samanta intrate pentru certificare oficială vor fi supuse supravegherii de către autoritatea oficială, prin teste de control oficiale. Aceasta proporţie este, în principiu cat mai egal distribuita asupra persoanelor fizice şi juridice cu samanta intrata pentru certificare şi asupra speciilor intrate, dar poate fi de asemenea orientata sa elimine orice dubiu specific. Aceasta proporţie este de minimum 5%. f) autoritatea oficială de certificare aplica regulile privind sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor naţionale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include retragerea autorizaţiei prevăzută la lit. a) din acest alineat, ca urmare a semintei testate de laboratorul autorităţii oficiale care a constatat ca voit sau din neglijenţa au încălcat regulile privind examinarea oficială. Autoritatea oficială ia măsuri ca orice certificare a semintei examinate să fie anulată, cu excepţia cazului când se poate demonstra ca aceasta samanta, totuşi, întruneşte toate cerinţele relevante. g) procedurile, condiţiile şi regulile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calităţii seminţelor sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002, fără a afecta prevederile prezentului ordin. (4) În conformitate cu procedurile Comunităţii se pot adopta alte măsuri suplimentare care să se aplice examinarilor sub supraveghere oficială.  +  Articolul 3 (1) Samanta speciilor următoare:Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb./Gulie furajeraBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L./Varza furajeraDactylis glomerata L./GolomatFestuca arundinacea Schreber/Paius înaltFestuca pratensis Hudson/Paius de liveziFestuca rubra L./Paius roşux Festulolium/FestuloliumLolium multiflorum Lam./Raigras aristatLolium perenne L./Raigras perenLolium x bouceanum Kunth/Raigras hibridPhleum pratense L./TimofticaMedicago sativa L./Lucerna albastraMedicago x varia T. Martyn./Lucerna hibridaPisum sativum L./MazareRaphanus sativus L. var. oleiformis Pers./Ridiche furajeraTrifolium repens L./Trifoi albTrifolium pratense/Trifoi roşunu poate fi comercializata pe piaţa decât dacă a fost certificată oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificată". (2) Samanta din genurile şi speciile de plante furajere altele decât cele listate la alin. (1), nu poate fi comercializata pe piaţa decât dacă a fost certificată oficial ca "samanta Baza", sau "samanta Certificată", sau este "samanta Comercială". (3) Se poate prevedea, în conformitate cu procedurile Comunităţii, ca samanta din speciile de plante furajere altele decât cele listate la alin. (1), pentru anumite perioade determinate, nu poate fi comercializata decât dacă a fost certificată oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificată". (4) Autoritatea oficială de certificare efectuează examinarile oficiale în conformitate cu metodele internaţionale existente. (5) În conformitate cu Directiva Comisiei nr. 75/502/CEE din 25 iulie 1975 care limitează comercializarea semintei de Poa pratensis la samanta care a fost certificată oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificată", autoritatea oficială va admite comercializarea seminţelor de Poa pratensis, numai dacă acestea au fost certificate oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificată". (6) În conformitate cu Decizia Comisiei nr. 86/109/EEC din 27 februarie 1986 care limitează comercializarea anumitor specii de plante furajere, oleaginoase şi textile numai la seminţe care au fost certificate oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificată", autoritatea oficială va admite comercializarea seminţelor de: Agrostis canina, Agrostis capillaris, Agrostis gigantea, Agrostis stolonifera, Agrostis tenuis, Alopecurus pratensis, Arrenatherum elatius, Bromus catharticus, Bromus sitchensis, Festuca ovina, Lotus corniculatus, Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Medicago lupulina, Phleum bertolinii, Poa nemoralis, Poa palustris, Poa trivialis, Trisetum flavescens, Trifolium alexandrinum, Trifolium hybridum, Trifolium incarnatum, Trifolium resupinatum, Vicia faba, Vicia sativa, Vicia villosa, numai dacă acestea au fost certificate oficial ca "samanta Baza" sau "samanta Certificată", iar Lupinus spp. şi Vicia spp. ca samanta Baza, samanta Certificată prima generaţie sau samanta Certificată a doua generaţie. (7) Fără a tine seama de alin. (1) se prevăd ca pot fi comercializate: a) seminţe de selecţie din generaţii anterioare seminţelor Baza, şi b) seminţe brute, comercializate pentru prelucrare, cu condiţia ca identitatea lor să fie garantată.  +  Articolul 4 (1) ITCSMS sau LCCSMS pot da derogări de la prevederile art. 3: a) i) sa autorizeze certificarea oficială şi comercializarea seminţelor Baza care nu satisfac condiţiile prevăzute în Anexa nr. 2 în privinta germinatiei, conform prevederilor din Anexa nr. 7 cap. II pct. E 1; aceeaşi derogare se poate acorda în ceea ce priveşte samanta Certificată de Trifolium pratense în măsura în care aceasta samanta este destinată pentru producerea de alta samanta certificată;îi) în cazurile de la lit. a) pct. i) din acest alineat, se iau toate măsurile necesare de către furnizor care trebuie să garanteze o germinatie determinata pe care să o indice pe o eticheta specială, în vederea comercializării. Pe eticheta se menţionează indicele pentru care s-a acordat derogarea şi valoarea efectivă a acestuia, numele şi adresa furnizorului, numărul de referinţa al lotului. b) i) în scopul unei aprovizionari rapide, chiar dacă în realitate aceste examinari oficiale privind controlul îndeplinirii condiţiilor din Anexa nr. 2 în vederea respectării germinatiei nu au fost încheiate, autorizeaza certificarea oficială sau aprobarea şi comercializarea până la primul cumpărător a semintei din categoria "samanta Baza", sau "samanta Certificată" sau "samanta Comercială". Certificarea sau aprobarea va fi acordată numai cu prezentarea unui document de analiza provizorie a semintei şi cu condiţia ca numele şi adresa primului destinatar căruia i s-a dat samanta să fie trecute pe acest document; toate măsurile necesare trebuie luate pentru a se asigura ca acel furnizor garantează germinatia stabilită prin analiza provizorie; aceasta germinatie trebuie declarata pentru comercializare pe o eticheta specială care va purta numele şi adresa furnizorului şi numărul de referinţa al lotului.îi) prevederile de la lit. b) pct. i) din acest alineat nu se aplică semintei importate din terţe tari, exceptând prevederile din art. 15 în scopul multiplicării în afară Comunităţii. c) Statele membre care utilizează derogarile, prevăzute în alin. (1) lit. a) sau b) din acest alineat, îşi acorda reciproc asistenţa administrativă privind inspecţiile. (2) Fără a tine seama de prevederile art. 3 alin. (1), autoritatea oficială poate autoriza producătorii stabiliţi pe teritoriul României pentru a comercializa: a) mici cantităţi de seminţe, în scopuri ştiinţifice sau pentru lucrări de selecţie; b) cantităţi de samanta destinate pentru alte scopuri de testări sau experimentari, cu condiţia sa apartina unui soi pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al soiurilor de specii de plante agricole. c) în cazul materialului modificat genetic, aceasta autorizaţie poate fi acordată numai dacă au fost luate toate măsurile pentru evitarea riscurilor pentru sănătatea omului şi a mediului înconjurător. În scopul evaluării incidentelor asupra mediului, dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Directiva 2002/53/CE se aplică în consecinţa. (3) Scopurile pentru care se pot acorda autorizaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), prevederile referitoare la marcarea ambalajelor precum şi cantităţile şi condiţiile sub care statele membre pot acorda asemenea autorizaţii, se stabilesc în Anexa nr. 6 care transpune Decizia Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind comercializarea pe piaţa a seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care a fost înaintată cererea de înregistrare în catalogul naţional al soiurilor speciilor de plante agricole sau a speciilor de legume. (4) Autorizaţiile acordate înainte de data adoptării acestui ordin pentru scopul expus în alin. (2) lit. b) rămân în vigoare până la 1 august 2006. După acea data toate autorizaţiile trebuie să respecte prevederile stabilite în conformitate cu alin. (3).  +  Articolul 5 (1) Pentru producţia de seminţe din România, privitor la condiţiile stabilite în anexele nr. 1 şi 2, se stabilesc cerinţe suplimentare sau mai severe pentru certificarea semintei şi de asemenea pentru examinarea semintei Comerciale, prevăzute în Anexa nr. 7. (2) Autoritatea oficială poate restrictiona certificarea semintei de Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. şi Medicago sativa la samanta Certificată (C1) prima generaţie.  +  Articolul 6Autoritatea oficială ia măsuri ca descrierea genealogica a componentilor, care poate fi solicitată amelioratorului, dacă acesta o cere, să fie tratata confidenţial.  +  Articolul 7 (1) Pentru verificarea soiurilor, examinarea seminţelor în vederea certificării şi examinarea semintei Comerciale, esantioanele se preleveaza oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu metodele corespunzătoare. Esantionarea semintei în vederea controlului la comercializare, prevăzută în art. 19, trebuie efectuată oficial. (2) Când esantioanele se preleveaza sub supraveghere oficială, prevăzută în alin. (1), trebuie să se supună şi sa îndeplinească următoarele cerinţe: a) prelevarea seminţelor trebuie efectuată prin esantionorii care au fost acreditaţi pentru acest scop de către autoritatea oficială în condiţiile de la lit. b), c) şi d) din acest alineat; b) esantionorul trebuie să aibă calificări tehnice necesare obţinute în cursuri de instruire organizate în condiţiile aplicabile celor pentru personalul oficial şi trebuie confirmat prin examinari oficiale. Aceasta esantionare trebuie să se efectueze în conformitate cu metodele internaţionale în vigoare; c) esantionorii trebuie să fie: i) persoane fizice independente;îi) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi nu implica producţia de samanta, recolta de samanta, prelucrarea sau comercializarea; sauiii) persoane angajate de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi implica producţia de samanta, recolta de samanta, prelucrarea sau comercializarea semintei. În acest caz esantionorul poate esantiona samanta numai din loturile de samanta proprietate a angajatorului sau, în afară cazului în care exista un alt acord între angajatorul sau, solicitantul de certificare a seminţelor şi autoritatea oficială. d) performanta esantionorilor acreditaţi va fi supravegheată de autoritatea oficială. Când se esantioneaza automat, trebuie strict respectat ca operaţiunile sa corespundă procedurilor şi să fie supravegheate oficial; e) în scopul supravegherii la care se referă lit. d) din acest alineat, o proporţie din loturile de samanta intrate pentru certificarea oficială va fi esantionata - controlată de esantionori oficiali. Aceasta proporţie este în principiu cat mai egal distribuita asupra persoanelor fizice şi juridice din samanta intrata pentru certificare şi asupra speciilor intrate, dar poate fi de asemenea orientata sa elimine orice dubiu specific. Aceasta proporţie este de cel puţin 5%. Acest control al esantionarii nu se aplică esantionarii automate. Autoritatea oficială va compara eşantioanele de samanta prelevate oficial cu esantioanele aceloraşi loturi de samanta prelevate sub supraveghere oficială. f) autoritatea oficială de certificare aplica regulile privind sancţiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor naţionale oficiale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efectiv proporţionale şi preventive. Sancţiunile pot include retragerea acreditării prevăzută la lit. a) din acest alineat, dacă autoritatea oficială a constatat ca esantionorii acreditaţi, intentionat sau din neglijenţa, au încălcat regulile oficiale de examinare. În acest caz autoritatea oficială va lua măsuri ca orice certificare a semintei esantionate să fie anulată, cu excepţia cazului când se poate demonstra ca aceasta samanta, totuşi, îndeplineşte toate cerinţele relevante. (3) Procedurile, condiţiile şi regulile privind acreditarea persoanelor pentru a esantiona seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială în România sunt stabilite în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 283/2002 din 8 iulie 2002, fără a afecta prevederile prezentului ordin. (4) În conformitate cu procedurile Comunităţii pot fi adoptate măsuri suplimentare pentru efectuarea esantionarii sub supraveghere oficială. (5) În cursul examinării seminţelor pentru certificare şi a examinării semintei Comerciale, esantioanele sunt prelevate din loturi omogene. Greutatea maxima a unui lot şi greutatea minima a unui esantion sunt prezentate în Anexa nr. 3.  +  Articolul 8 (1) Comercializarea semintei Baza, a semintei Certificate şi a semintei Comerciale se efectuează numai dacă loturile sunt suficient de omogene şi în ambalaje sigilate, prevăzute cu un sistem de sigilare şi marcare, în conformitate cu art. 9 şi 10. (2) Autoritatea oficială poate, pentru comercializarea unor cantităţi mici către utilizatorul final, sa prevadă derogări de la dispoziţiile alin. (1) în ceea ce priveşte ambalajul, sistemul de sigilare şi marcare.  +  Articolul 9 (1) a) Ambalajele semintei Baza, a semintei Certificate şi a semintei Comerciale, exceptând samanta categoriei a doua (C2) pentru ambalajele mici CE B, trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială, în asa fel încât acestea sa nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără ca eticheta oficială prevăzută în art. 10 alin. (1) şi ambalajul să prezinte urmele violarii acestora. b) În vederea asigurării sigilarii, sistemul de sigilare trebuie să fie prevăzut cu eticheta oficială sau prin aplicarea unui sigiliu oficial. c) Măsurile prevăzute la lit. b) din acest alineat nu mai sunt necesare în cazul unui sistem de sigilare de unica folosinţă. d) Dacă un anumit sistem de sigilare corespunde prevederilor din acest alineat poate fi stabilit în conformitate cu procedurile Comunităţii. (2) Exceptând cazul ambalajelor mici CE B, ambalajele care au fost sigilate oficial pot fi resigilate o dată sau de mai multe ori dar numai oficial sau sub supraveghere oficială. În cazul în care ambalajele se resigileaza, se menţionează, în special pe eticheta prevăzută în art. 10 alin. (1): data ultimei resigilari şi autoritatea responsabilă. (3) a) Autoritatea ia măsuri ca ambalajele mici CE B să fie sigilate în asa fel încât ele sa nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau sa lase urmele falsificării evidente pe eticheta sau pe ambalaj. În conformitate cu procedurile Comunităţii, se poate stabili dacă un anumit sistem de sigilare corespunde sau nu prevederilor din acest alineat. Ambalajele pot fi resigilate o dată sau de mai multe ori dar numai oficial sau sub supraveghere oficială. b) Sistemul de sigilare trebuie aprobat de autoritatea oficială.  +  Articolul 10 (1) Ambalajele cu samanta Baza, samanta Certificată şi samanta Comercială, în măsura în care samanta din aceste ultime două categorii nu se prezintă sub forma de ambalaje mici CE B trebuie: a) i) să fie prevăzute cu o eticheta oficială care nu a mai fost anterior folosită şi care satisface condiţiile din Anexa nr. 4 partea A şi ale carei informaţii sunt date în una din limbile oficiale ale Comunităţii. Culoarea etichetei oficiale este alba pentru samanta Baza, albastra pentru samanta Certificată din prima generaţie după samanta Baza, roşie pentru samanta Certificată din generatiile următoare de după samanta Baza şi maron pentru samanta Comercială. Când se folosesc etichetele cu capse sau urechiusa se sigileaza cu un sigiliu oficial;îi) dacă, în cazul prevăzut în art. 4 alin. (1) lit. a), samanta Baza sau samanta Certificată nu satisface condiţiile din Anexa nr. 2 în ce priveşte germinatia, acest fapt trebuie menţionat pe eticheta;iii) folosirea etichetelor adezive oficiale este autorizata. b) În conformitate cu procedurile Comunităţii poate fi autorizata imprimarea de nesters, sub supraveghere oficială, a informaţiilor cerute, pe ambalaje, în conformitate cu modelul de eticheta. Prin Decizia Comisiei 266/2004/CE din 17 martie 2004 se autorizeaza imprimarea de nesters a informaţiilor pe ambalajele de seminţe de plante furajere, care este transpusa în acest ordin. Autoritatea oficială autorizeaza ca imprimarea de nesters a informaţiilor cerute, pe ambalajele cu seminţe din speciile de plante furajere din categoria "samanta Baza" şi "samanta Certificată" să se efectueze sub supraveghere oficială, cu respectarea următoarelor condiţii: i) informaţia cerută trebuie să fie tiparita sau marcată de nesters pe ambalaj;îi) macheta şi culoarea de imprimare sau marcare trebuie să fie în conformitate cu modelul folosit pentru eticheta;iii) informaţiile cerute, cel puţin cele din Anexa nr. 4, partea A, secţiunea I lit. (a) pct. 3 şi 4, trebuie imprimate sau marcate când esantioanele sunt prelevate în conformitate cu art. 7 alin. (5) din acest ordin, iar imprimarea sau marcarea se efectuează oficial sau sub supraveghere oficială; iv) fiecare ambalaj va avea atribuit oficial un număr de serie individual care va fi imprimat sau marcat de nesters de către firma de imprimare; aceasta firma va informa autoritatea de certificare de cantităţile de ambalaje editate, inclusiv numerele lor de serie; v) autoritatea de certificare va tine evidenta cantităţilor de seminţe astfel marcate, inclusiv numărul şi conţinutul ambalajelor fiecărui lot, ca şi numărul inseriat prevăzut la iv) lit. b) din acest alineat; vi) documentele furnizorilor sunt obiect de supraveghere a autorităţii de certificare. c) sa conţină o notita oficială de aceeaşi culoare cu cea a etichetei, cuprinzând un minimum de informaţii stabilite în Anexa nr. 4 A, secţiunea (I) lit. (a) pct. 3, 5 şi 6 şi, în cazul semintei Comerciale lit. (b) pct. 2, 5 şi 7. Notita va fi redactată de asa maniera încât sa nu poată fi confundata cu eticheta oficială prevăzută la alin. (1) lit. a) pct. i). Notita nu este necesară dacă informaţiile sunt imprimate de nesters pe ambalaj sau dacă, în conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. a) pct. i) se foloseşte o eticheta oficială adeziva sau o eticheta rezistenta la rupere. (2) Ambalajele mici CE B trebuie: a) să aibă o eticheta a furnizorului în exterior în conformitate cu Anexa nr. 4 lit. B, tiparita sau imprimata în una din limbile oficiale ale Comunităţii. În cazul ambalajelor transparente aceasta eticheta poate fi asezata în interior, cu condiţia ca să poată fi citită direct prin ambalaj. Culoarea etichetei este prevăzută în art. 10 alin. (1) lit. a) pct. i). b) i) să aibă pe eticheta furnizorului prevăzută în alin. a) un număr de serie stabilit oficial. Când se foloseşte o vigneta adeziva oficială, culoarea acesteia este prevăzută în art. 10 alin. (1) lit. a) pct. i).îi) metodele de stabilire a numărului de serie, prevăzut la pct. i) lit. b) din acest alineat, pot fi fixate în conformitate cu procedurile Comunităţii. (3) a) La comercializarea seminţelor în ambalaje mici CE B, ambalate în teritoriile lor, autoritatea poate prevedea utilizarea unei vignete adezive oficiale care să conţină părţi a informaţiilor prevăzute în Anexa nr. 4 lit. B. b) În cazul când informaţia este data pe aceasta vigneta oficială, marcarea prevăzută pentru alin. (2) lit. a) nu mai este obligatorie. Autoritatea de certificare stabileşte modelul, imprimarea informaţiilor şi numărul de serie al etichetei utilizate în România. (4) La cerere, samanta din ambalajele mici CE B trebuie să fie închisă şi marcată oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu art. 9 alin. (1) şi art. 10. (5) Autoritatea trebuie să ia toate măsurile necesare ca, în cazul semintei din ambalajele mici, identitatea semintei să poată fi verificata, în special în timpul fractionarii loturilor de seminţe. În acest scop, ambalajele mici care se fractioneaza şi reambaleaza în România trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială. (6) Prin derogare de la art. 8, 9 şi 10, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale poate prevedea sa simplifice dispoziţiile referitoare la procedeul de închidere şi marcare a ambalajelor în cazul comercializării semintei din categoria Certificată în vrac la consumatorul final. (7) Condiţiile pentru aplicarea derogarii din alin. 6 sunt determinate în conformitate cu procedurile Comunităţii. Până când acestea se adoptă, următoarele condiţii stabilite în art. 2 al Deciziei Comisiei 94/650/EC trebuie aplicate. Vânzarea seminţelor în vrac către consumatorul final, fără sa afecteze calitatea acestora, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) speciile la care se aplică aceasta derogare sunt samanta certificată din toate categoriile de mazare şi bob; b) ambalajele în care samanta este stocata pentru comercializare către consumatorul final trebuie să conţină seminţe care au fost certificate final în conformitate cu prevederile acestui ordin; c) aceasta samanta trebuie să se comercializeze direct consumatorului final; d) ambalajele cu seminţe trebuie închise după umplere de către furnizor înainte de a fi utilizate de către consumatorul final; e) fără a aduce prejudicii prevederilor art. 19 alin. (1), trebuie prelevate esantioane oficiale, cel puţin prin sondaj, în timpul umplerii ambalajelor menţionate la lit. d) din acest alineat; f) informaţiile date pe eticheta oficială trebuie să apară şi pe un document pe care furnizorul îl transmite consumatorului final; g) cantitatea de seminţe comercializata în vrac trebuie notificată de furnizor autorităţii oficiale la fiecare livrare şi la sfârşitul fiecărui an calendaristic; h) autoritatea oficială va monitoriza aceasta derogare.  +  Articolul 11 (1) În conformitate cu prevederile Comunităţii, statele membre pot solicita ca, în alte cazuri decât cele prevăzute în Directiva 66/401/CEE , ambalajele semintei Baza, semintei Certificate sau semintei Comerciale sa poarte o eticheta a furnizorului (care poate fi o eticheta separată de eticheta oficială sau poate lua forma unor informaţii ale furnizorului, imprimate direct pe ambalajul sau) sau când loturile de samanta se supun condiţiilor speciale privind prezenta lui Avena fatua, stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii şi sunt însoţite de un certificat oficial care atesta conformitatea cu acele condiţii. (2) Informaţiile speciale care trebuie menţionate pe o astfel de eticheta sunt de asemenea stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii. (3) În cazul seminţelor unui soi care a fost modificat genetic, orice eticheta sau document, oficial sau neoficial, care este aplicată sau însoţeşte lotul de samanta, trebuie să indice clar ca soiul a fost modificat genetic, în conformitate cu dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 12Autoritatea oficială ia măsuri ca orice tratament chimic la samanta Baza, Certificată sau Comercială să fie menţionat pe fiecare eticheta oficială sau a furnizorului precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 13 (1) a) Samanta de plante furajere poate fi comercializata sub forma de mixturi din diferite genuri, specii sau varietati: i) care nu este destinată a fi folosită ca plante furajere, în care caz mixtura poate conţine seminţe de plante furajere şi care nu sunt furajere în înţelesul acestui ordin;îi) care este destinată ca plante furajere, în care caz mixtura poate conţine seminţe de plante din speciile enumerate în prezentul ordin, exceptând soiurile de graminee furajere pentru care amelioratorul declara ca samanta acestor soiuri nu este destinată pentru producerea de plante furajere, şi alte specii de plante enumerate în ordinele ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale în vigoare şi anume: speciile de cereale, speciile de plante furajere, speciile de oleaginoase şi textile, speciile de legume, cu excepţia soiurilor care nu sunt destinate utilizării ca plante furajere, menţionate în art. 4 alin. (2) lit. (a) din Directiva 2003/53/CE ;iii) care este destinată pentru protecţia mediului natural în scopul conservării resurselor genetice specificate în art. 22 alin. (3) lit. (b), în care caz mixtura poate conţine seminţe de plante furajere şi seminţe de plante care nu sunt furajere; b) În cazurile prevăzute la pct. i) şi îi) de la lit. a) din acest alineat, diversele componente ale mixturii, în măsura în care ele aparţin uneia din speciile de: plante furajere, cereale, oleaginoase şi textile şi legume, listate în ordinele ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, trebuie să corespundă regulilor de comercializare care sunt aplicabile fiecărei specii înainte de a se face amestecul. (2) Alte condiţii, în cazul eliberării autorizaţiei tehnice unei firme de producere de mixturi de seminţe, care se referă la indicaţiile pe eticheta, verificarea producerii mixturii şi esantionarea loturilor care compun mixtura, sunt precizate în conformitate cu Decizia Comisiei 2004/371/EC din 20 aprilie 2004 privind condiţiile pentru plasarea pe piaţa a mixturii de seminţe destinată a fi folosită ca plante furajere, care prevede condiţii suplimentare, faţă de cele din Directiva 66/401/EEC , pentru producerea, inspecţia producţiei şi etichetarea mixturii de seminţe destinată a fi folosită ca plante furajere transpusa în prezentul alineat. Condiţiile suplimentare care se referă la indicarea pe eticheta a autorizaţiei tehnice eliberata unei firme de producere de mixturi de seminţe destinată a fi folosită ca plante furajere, controlul producerii mixturii şi esantionarea loturilor care compun mixtura precum şi a mixturii finalizate produse, sunt următoarele: a) autoritatea oficială solicita firmelor care proceseaza mixtura sa îndeplinească următoarele condiţii: i) să aibă instalate echipamente pentru efectuarea amestecului cat mai uniform;îi) să aibă proceduri corespunzătoare pentru toate operaţiunile de amestecare;iii) să aibă o persoană direct răspunzătoare pentru operaţiunea de amestecare; iv) să aibă şi sa menţină un registru al mixturii de seminţe destinată folosirii ca plante furajere. b) firmele care intenţionează sa producă mixtura trebuie să declare autorităţii cu referire la Anexa nr. 4 lit. A pct. I lit. c) pct. 2: i) procentul compoziţiei în greutate a diferitelor componente pe specii, după caz, pe soiuri;îi) numele mixturii, acolo unde exista pentru a fi trecut pe ambalaj. c) verificarea producerii mixturii, referitor la lit. b) din acest alineat, se efectuează de autoritatea oficială. Verificarea se efectuează prin: i) controlul identităţii şi greutatii totale a fiecărui component sau, cel puţin prin controale randomizate, a etichetelor oficiale identificate pe ambalajele de samanta, şiîi) controlul randomizat a operaţiunii de amestecare incluzând mixtura finala. d) i) informaţii privind scopul pentru care se folosesc plantele furajere trebuie indicate pe eticheta oficială şi/sau pe eticheta furnizorului, care vor fi de culoare verde.îi) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) pct. iii), condiţiile în care mixtura poate fi comercializata sunt determinate în conformitate cu procedurile Comunităţii. (3) i) În scopul gasirii celor mai bune alternative pentru înlocuirea anumitor prevederi din Directiva 66/401/CEE , se poate decide organizarea de experimente temporare în condiţiile specifice la nivel comunitar în conformitate cu procedurile Comunităţii.îi) În cadrul experientelor în cauza, statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii prevăzute în Directiva 66/401/CEE . Existenta acestor scutirii trebuie definită în funcţie de prevederile la care se aplică. Durata experimentului nu trebuie să fie mai mare de 7 ani.  +  Articolul 14 (1) Samanta comercializata conform prevederilor Directivei 66/401/CEE , nu este supusă, obligatoriu sau facultativ, nici unei restrictii de comercializare privind caracteristicile, condiţiile de examinare, marcare şi sigilare, decât cele prevăzute în Directiva 66/401/CEE sau în alte directive. (2) Comisia Europeană în conformitate cu procedurile Comunităţii autorizeaza pentru comercializarea seminţelor culturilor furajere, pentru întreg sau pentru părţi din teritoriul unuia sau al mai multor state membre, prevederi mai stricte decât prevederile din Anexa nr. 2 cu referire la prezenta lui Avena fatua în aceste seminţe, dacă prevederi similare prevăzute sunt aplicate pentru producţia proprie şi dacă exista o campanie de eradicare a Avenei fatua în culturile furajere din regiunile respective. (3) În vederea comercializării, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (7) lit. a) samanta generaţiilor anterioare semintei Baza (denumita în continuare samanta Prebaza) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) trebuie să fie inspectata oficial de autoritatea competentă de certificare în conformitate cu prevederile aplicabile la certificarea semintei Baza; b) trebuie să fie ambalate în conformitate cu acest ordin, şi c) i) pe ambalaje trebuie aplicată o eticheta pe care se specifică cel puţin următoarele informaţii:- autoritatea oficială: Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor sau prescurtat INCS, ITCSMS sau LCCSMS şi România sau prescurtat RO,- numărul de referinţa al lotului,- luna şi anul sigilarii, sau- luna şi anul ultimei esantionarii oficiale în vederea certificării;- specia, indicată cel puţin cu denumirea botanica, care poate fi data sub forma prescurtata şi fără numele autorilor, cu caractere latine,- soiul, indicat cel puţin cu caractere latine,- menţiunea "samanta Prebaza",- numărul de generaţii care precede samanta din categoria "samanta Certificată", sau "samanta Certificată din prima generaţie".îi) eticheta trebuie să fie de culoare alba, barata pe diagonala cu o linie de culoare violet.  +  Articolul 15 (1) Statele membre prevăd ca samanta de plante furajere: a) care a fost produsă direct din samanta Baza sau din samanta Certificată, certificată oficial fie în unul sau mai multe state membre, sau într-o ţara terta căreia i s-a acordat echivalenta conform dispoziţiilor din art. 16 alin. (1) lit. (b), sau produsă direct din incrucisarea semintei Baza certificată oficial într-un stat membru cu samanta Baza certificată oficial în una din ţările terţe în cauza, şi b) care a fost recoltata în alt stat membru, trebuie, la cerere şi fără sa aducă prejudicii dispoziţiilor din Directiva 2002/53/CE , să fie certificată oficial ca samanta Certificată în fiecare stat membru şi dacă acea samanta a fost supusă unei inspecţii în camp şi satisface condiţiile stabilite în Anexa nr. 1 pentru categoria respectiva şi dacă s-a constatat, cu ocazia unei examinari oficiale, ca sunt satisfacute condiţiile stabilite în Anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie. c) în cazul în care samanta a fost produsă direct din samanta certificată oficial din generatiile anterioare semintei Baza, statele membre pot autoriza certificarea oficială a acestora drept samanta Baza dacă sunt satisfacute condiţiile prevăzute pentru această categorie. (2) Samanta de plante furajere care este recoltata în Comunitate şi care urmează să fie certificată în conformitate cu alin. (1) trebuie să fie: a) ambalata şi etichetata cu o eticheta oficială care îndeplineşte condiţiile din Anexa nr. 5 lit. A şi B, în conformitate cu dispoziţiile Art. 9 alin. (1) şi (2); b) însoţită de un document oficial care îndeplineşte condiţiile din Anexa nr. 5 lit. C. c) se poate renunţa la prevederile de la lit. a) din acest alineat, referitoare la ambalare şi etichetare, dacă autorităţile responsabile cu inspecţia în camp, cele care întocmesc documentele pentru aceasta samanta necertificata final în vederea certificării, precum şi cele responsabile pentru certificare sunt aceleaşi, sau dacă acestea se pun de acord cu aceasta exceptare. (3) Samanta de plante furajere recoltata într-o ţara terta, la cerere, este certificată oficial dacă: a) samanta a fost produsă direct din: i) samanta Baza sau din samanta Certificată, certificată oficial fie în unul sau mai multe state membre, fie într-o ţara terta căreia i s-a acordat echivalenta conform dispoziţiilor din art. 16 alin. (1) lit. (b), sauîi) provenită direct din incrucisarea semintei Baza certificată oficial într-un stat membru cu samanta Baza certificată oficial în una din ţările terţe referitoare la pct. i) de la lit. a) din acest alineat; b) a fost supusă unei inspecţii în camp şi satisface condiţiile de echivalenta conform dispoziţiilor din art. 16 alin. (1) lit. a) pentru categoria în cauza; c) cu ocazia unei examinari oficiale sunt satisfacute condiţiile din Anexa nr. 2 pentru aceeaşi categorie.  +  Articolul 16 (1) Consiliul hotărăşte, prin majoritate calificată, la propunerea Comisiei, dacă: a) în cazul prevăzut în art. 15, inspecţiile în camp efectuate într-o terta ţara satisfac condiţiile din Anexa nr. 1; b) samanta de plante furajere recoltata într-o ţara terta prezintă aceleaşi garanţii privind caracteristicile şi măsurile pentru examinare, pentru asigurarea identităţii, pentru marcare şi control şi, acestea sunt echivalente în aceasta privinta cu samanta care se recolteaza în Comunitate şi corespunde prevederilor Directivei 66/401/CE şi acestui ordin. (2) Alin. (1) trebuie, de asemenea, să se aplice oricărui nou stat membru de la data aderării lui până la data intrării în vigoare a legilor, reglementărilor sau prevederilor administrative necesare, corespunzătoare Directivei 66/401/CEE .  +  Articolul 17 (1) Pentru depăşirea unor dificultăţi temporare existente de aprovizionare generală cu samanta de Baza, Certificată sau Comercială pe teritoriul comunităţii şi care nu se pot rezolva în alt mod, poate fi decis în conformitate cu procedurile Comunităţii ca statele membre trebuie să permită, pentru o perioadă determinata, comercializarea pe întreg teritoriul comunităţii în cantităţi necesare pentru depăşirea dificultăţilor de aprovizionare a seminţelor dintr-o categorie supusă unor cerinţe mai puţin stricte, precum şi a seminţelor din soiuri care nu sunt incluse în Catalogul Comun al Soiurilor şi Speciilor de Plante Agricole sau în Catalogul naţional al unui stat membru. (2) Pentru o categorie de samanta a unui anumit soi, eticheta oficială este cea prevăzută pentru categoria corespunzătoare. Pentru samanta soiurilor care nu sunt incluse în cataloagele menţionate mai sus, eticheta oficială este cea prevăzută pentru samanta Comercială. Eticheta indica întotdeauna condiţia ca samanta în cauza face parte dintr-o categorie supusă unor cerinţe mai puţin stricte. (3) Regulile pentru aplicarea alin. (1) pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 18Acest ordin nu se aplică seminţelor de plante furajere destinate exportului în terţe tari.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea oficială trebuie să ia măsuri ca samanta de plante furajere să fie inspectata oficial în cursul comercializării, cel puţin randomizat, pentru a verifica conformitatea cu cerinţele din acest ordin. (2) a) Fără a aduce prejudicii liberei circulatii a seminţelor pe teritoriul Comunităţii, autoritatea oficială ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca pe durata comercializării cantităţilor mai mari de 2 kg, la seminţele importate din tari terţe, informaţiile de mai jos să fie furnizate: i) specia;îi) soiul;iii) categoria; iv) ţara producătoare şi autoritatea de control oficială; v) ţara de expediţie; vi) importatorul;vii) cantitatea de samanta. b) Modalităţile de furnizare a informaţiilor de la lit. a) din acest alineat se pot stabili în conformitate cu procedurile Comunităţii. (3) În scopul aplicării prevederilor din alin. (2) samanta importata din tari terţe trebuie să fie însoţită de un document al autorităţii responsabile din ţara de producere sau ţara de expediere. O copie a acestui document va fi prezentată imediat de importatorul din România la ITCSMS sau LCCSMS, dar înainte de comercializarea semintei. Contractul de import trebuie să prevadă condiţia furnizarii documentului de către exportator la expedierea seminţelor, iar o copie a acestui document trebuie să însoţească cererea pentru import conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 20 (1) Pe teritoriul Comunităţii se efectuează teste şi încercări comparative comunitare pentru post-controlul esantioanelor de samanta de plante furajere care se comercializează în conformitate cu prevederile Directivei 66/401/CEE , obligatoriu sau facultativ, şi luate în timpul esantionarii. Testele comparative şi încercările pot include următoarele: a) samanta recoltata în terţe tari, b) samanta corespunzătoare pentru agricultura organică (ecologica), c) samanta comercializata în ceea ce priveşte conservarea "în situ" şi susţinerea utilizării resurselor genetice de plante. (2) Testele comparative şi încercările contribuie la armonizarea metodelor tehnice de certificare şi verifica satisfacerea condiţiilor pe care samanta trebuie să le îndeplinească. (3) Comisia, în conformitate cu procedurile Comunităţii, ia măsurile necesare pentru efectuarea testelor şi încercărilor comparative. Comisia va informa Comitetul despre măsurile tehnice pentru efectuarea testelor şi încercărilor şi despre rezultatele acestora. (4) Comunitatea poate contribui financiar la efectuarea testelor şi încercărilor prevăzute în alin. 1 şi 2. Contribuţia financiară nu trebuie să depăşească valoarea alocata anual decisa de către autoritatea bugetară. (5) Testele şi încercările care pot beneficia de contribuţia financiară a Comunităţii, şi detaliile regulilor pentru prevederile contribuţiei financiare, sunt stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii. (6) Testele şi încercările prevăzute în alin. 1 şi 2 pot fi îndeplinite numai de autorităţile statului respectiv sau de persoane juridice care acţionează sub responsabilitatea statului.  +  Articolul 21 (1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent pentru Seminţe şi Material de înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Silvicultura instituit prin art. 1 din Decizia consiliului 66/399/CEE . (2) a) În cazul când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică art. 4 şi 7 din Decizia 1999/468/EC din 28 iunie 1999 care stabileşte procedurile pentru exerciţiul de implementare, putere conferita de Comisie. b) Perioada prevăzută în art. 4 alin. (3) din Decizia Consiliului 1999/468/CE se stabileşte la o luna. (3) Comitetul adopta propriul regulament de procedura. (4) Reprezentantul(îi) României în Comitetului permanent pentru Seminţe şi Material de Înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Păduri va fi stabilit de către Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 22 (1) Modificările care se aduc conţinutului anexelor ca urmare a dezvoltării cunoştinţelor ştiinţifice sau tehnice se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunităţii. (2) Acest ordin nu aduce prejudicii prevederilor din legislatiile naţionale bazate prin ratiuni de protecţie a sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor sau de protecţie a proprietăţii industriale şi comerciale. (3) Se pot stabili condiţii specifice, în conformitate cu procedurile Comunităţii, ţinându-se cont de dezvoltarea în domeniile următoare: a) condiţii în care pot fi comercializate seminţele tratate chimic; b) condiţii în care pot fi comercializate seminţele în ceea ce priveşte conservarea "în situ" şi susţinerea utilizării resurselor genetice ale plantelor, inclusiv mixtura de seminţe care conţine, de asemenea, speciile menţionate în art. 1 al Directivei 2002/53/CE , şi care sunt asociate cu habitatele naturale şi seminaturale şi sunt amenintate de eroziune genetica; c) condiţii în care seminţele corespunzătoare pentru cultura organică (ecologica) pot fi comercializate. (4) Condiţiile specifice referitoare la alin. (3) includ în special următoarele puncte: a) în cazul lit. b) samanta din speciile în cauza trebuie să aibă o provenienţă cunoscută şi aprobată în fiecare stat membru de către autoritatea responsabilă de comercializarea seminţelor în zonele determinate; b) în cazul lit. b) restrictii cantitative corespunzătoare.  +  Articolul 23 (1) Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va lua toate măsurile necesare pentru conformitatea acestui ordin cu Directiva 66/401/CEE pe măsura dezvoltării acquis-ului comunitar. (2) a) Referirile la "Comunitate" şi "state membre" vor avea înţelesul de "România" de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate, în cuprinsul art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. b) pct. îi) şi lit. c), art. 7 alin. (4), art. 9 alin. (1) lit. d) şi (3) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi alin. (7), art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi (3), art. 19 alin. (2) şi art. 22. b) Prevederile cu referire la procedurile Comunităţii şi legislaţia comunitara din cuprinsul art. 1 alin. (4) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. I şi J şi alin. (2) şi (4), art. 3 alin. (3), art. 9 alin. (1) lit. d), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20, art. 21 alin. (1)-(3) şi art. 24 alin. (1), se aplică de la data aderării României la Comunitate. (3) Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. (4) a) Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2.3 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350 din 2 august 2002 se abroga la data intrării în vigoare a acestui ordin. b) Prin derogare de la prevederile lit. a) din acest alineat, seminţele de plante furajere din recolta anului 2005 şi din stocurile anilor anteriori anului 2005 pot fi certificate în condiţiile prevederilor Anexei 2.3 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 până la data de 30 iunie 2006 şi comercializate până la 31 decembrie 2006.  +  Articolul 24 (1) La solicitarea unui stat membru, în conformitate cu prevederile art. 21, acesta poate să fie scutit total sau parţial de obligaţiile de aplicare a Directivei 66/401/CEE în privinta anumitor specii, dacă samanta acelor specii nu se produce sau nu se comercializează pe teritoriul lui. (2) Prevederile acestui ordin se adresează Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, Inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor precum şi producătorilor înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor de plante furajere, care vor aplica prevederile prezentului ordin. (3) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicare.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 30 noiembrie 2005.Nr. 1.263.  +  Anexa 1 CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ CULTURA1. Culturile premergătoare în camp trebuie să fie compatibile cu producţia de seminţe a speciilor şi soiurilor de cultura, iar câmpul de producere trebuie să fie suficient liber de plante străine din culturile precedente. Rotatia după aceeaşi specie este de minimum 3 ani pentru producerea de samanta Baza şi 2 ani pentru samanta Certificată.2. Cultura respecta următoarele norme în ceea ce priveşte distanţele faţă de sursele de polen vecine, care pot provoca o polenizare străină nedorita:
  Cultura Distanta minima [m]
  1 2
  Brassica spp., Phacelia tanacetifolia: - pentru producerea de samanta Baza - pentru producerea de samanta Certificată Specii sau soiuri altele decât Brassica spp. Phacelia tanacetifolia, Pisum arvense, precum şi soiuri de Poa pratensis vizate în paragraful 4 lit. d) - pentru producerea de samanta destinată a fi multiplicata, camp de multiplicare până la 2 ha - pentru producerea de samanta destinată a fi multiplicata, camp de multiplicare peste 2 ha - pentru producerea de samanta destinată producţiei de plante furajere, camp de multiplicare până la 2 ha - pentru producerea de samanta destinată producţiei de plante furajere, camp de multiplicare peste la 2 ha 400 m 200 m 200 m 100 m 100 m 50 m
  Aceste distanţe pot sa nu fie luate în consideraţie dacă exista o protecţie suficienta împotriva oricărei polenizari străine nedorite.Condiţii speciale pentru speciile de Lolium spp. a) distanta de izolare de minimum 200 m, pentru samanta destinată a fi multiplicata, se va asigura de către producător şi între Lolium multiflorum şi Lolium perene, precum şi între Lolium perene şi Festuca pratensis; b) cultura semincera de Lolium perene poate fi păstrată mai mulţi ani, iar cultura de Lolium hibrid se menţine numai doi ani; c) pentru culturile de producere de samanta Baza, a doua recolta de samanta este considerată ca o producţie de samanta Certificată şi răspunde cerinţelor acestei categorii; d) o a doua recolta a aceluiaşi an la Lolium multiflorum şi Lolium hibrid categoria Certificată poate fi autorizata de autoritate dacă multiplicatorul are acordul mentinatorului. Cererea se depune la autoritate înainte de 15 iulie a anului respectiv.3. Plantele de alte specii ale căror seminţe sunt dificil de deosebit în laborator de cele ale speciei de cultura, trebuie să fie la un nivel scăzut.În special, cultura din speciile Lolium sau x Festulolium trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:numărul de plante neconforme speciei de Lolium sau x Festulolium nu trebuie să depăşească:- 1 la 50 mp pentru producerea de samanta Baza,- 1 la 10 mp pentru producerea de samanta Certificată.4. a) Cultura are suficienta identitate şi puritate varietala. b) În special, culturile altele decât cele din speciile Pisum sativum Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, sau de Poa pratensis trebuie să îndeplinească următoarele norme: numărul de plante ale speciei cultivate care sunt recunoscute în mod clar atipice varietatii nu trebuie să depăşească:- 1 la 30 mp pentru producerea de samanta Baza,- 1 la 10 mp pentru producerea de samanta Certificată. c) i) În cazul lui Poa pratensis, numărul de plante ale speciei cultivate care sunt recunoscute în mod clar atipice varietatii nu trebuie să depăşească:- 1 la 20 mp pentru producerea de samanta Baza,- 4 la 10 mp pentru producerea de samanta Certificată.îi) totuşi, în cazul varietatilor care sunt oficial clasificate ca "varietati apomictice monoclonale" sub procedurile admise, numărul de plante care sunt recunoscute în mod clar atipice varietatii nu trebuie să depăşească 6 la 10 mp, în culturile pentru producerea de samanta Certificată. d) La cerere, un stat membru poate fi autorizat, în conformitate cu procedurile Comunităţii, sa aprecieze respectarea normelor de puritate varietala, în cazul culturilor cu astfel de varietati de Poa pratensis, nu numai pe baza rezultatelor inspecţiei în camp efectuate în conformitate cu paragraful 6 a Anexei I, când este evident ca este garantată conformitatea cu normele de puritate varietala precizate în Anexa nr. 2 prin testarea seminţelor sau prin alte măsuri corespunzătoare. e) În cazul speciilor de Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala se aplică numai lit. a).5. Prezenta organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor este acceptată în limitele cele mai scăzute posibil.6. Respectarea normelor sau a altor condiţii menţionate anterior se verifica, în cazul semintei de Baza, în timpul inspecţiilor oficiale în camp, iar în cazul semintei Certificate fie cu ocazia inspecţiilor oficiale în camp fie cu ocazia inspecţiilor sub supraveghere oficială.Inspecţiile în camp se efectuează în conformitate cu următoarele condiţii:A. Condiţiile şi stadiul de dezvoltare a culturii permit o examinare corespunzătoare.B. Se efectuează cel puţin o inspecţie în camp.C. Mărimea, numărul şi distribuţia sondajelor elementare care trebuie inspectate în camp pentru a verifica respectarea condiţiilor prevăzute în aceasta anexa se stabilesc în conformitate cu metodele corespunzătoare.
   +  Anexa 2 CONDIŢIILE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ SAMANTA  +  Secţiunea I SAMANTA CERTIFICATĂ1. Samanta trebuie să aibă suficienta identitate şi puritate varietala.În special, samanta din speciile menţionate mai jos trebuie să respecte în special normele următoare şi alte condiţii. Puritatea minima varietala este:- Poa pratensis, varietati vizate la lit. c) îi) paragrafului 4 din Anexa nr. 1, Brassica napus var. napobrassica şi Brassica oleracea convar. acephala: 98%, a) Pisum sativum, Vicia faba:- Samanta Certificată prima generaţie: 99%- Samanta Certificată a doua generaţie: 98%.Puritatea varietala minima este controlată în principal prin inspecţii oficiale în camp efectuate în condiţiile din Anexa nr. 1.2. Samanta trebuie să respecte următoarele norme sau alte condiţii în ceea ce priveşte germinatia, puritatea fizica şi conţinutul de seminţe din alte specii de plante, inclusiv seminţe de lupin de alte culori şi seminţe de lupin amar:A. Tabel:
    SpeciaGerminaţiaPuritatea fizicăConţinutul maxim de seminţe din alte specii de plante numeric într-un eşantion de greutatea prevăzută în coloana 4 a Anexei III (total pe coloană)Condiţii privind conţinutul de seminţe de Lupin de altă culoare sau amar
    Puri- tatea fizică minimă (% din greu- tate)Conţinutul maxim de seminţe din alte specii de plante (% din greutate)
    Germinaţia minimă (% de seminţe pure)Conţi- nutul maxim de seminţe tari (% de seminţe pure)TotalO singură specieAgropyron repensAlopecurus myosur- oidesMelilotus spp.Raphanus raphanis- trumSinapis arvensisAvena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilisCuscuta spp.Rumex spp. altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus
    123456789101112131415
    GRAMINEAE                            
    Agrostis canina75 (a)   902,01,00,30,3       00 (j) (k)2 (n)  
    Agrostis gigantea80 (a)   902,01,00,30,3       00 (j) (k)2 (n)  
    Agrostis stolonifera75 (a)   902,01,00,30,3       00 (j) (k)2 (n)  
    Agrostis capillaris75 (a)   902,01,00,30,3       00 (j) (k)2 (n)  
    Alopecurus pratensis70 (a)   752,51,0 (f)0,30,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Arrhenatherum elatius75 (a)   903,01,0 (f)0,50,3       0 (g)0 (j) (k)5 (n)  
    Bromus catharticus75 (a)   971,51,00,50,3       0 (g)0 (j) (k)10 (n)  
    Bromus sitchensis75 (a)   971,51,00,50,3       0 (g)0 (j) (k)10 (n)  
    Cynodon dactylon70 (a)   902,01,00,30,3       00 (j) (k)2  
    Dactylis glomerata80 (a)   901,51,00,30,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Festuca arundinacea80 (a)   951,51,00,50,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Festuca ovina75 (a)   852,01,00,50,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Festuca pratensis80 (a)   951,51,00,50,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Festuca rubra75 (a)   901,51,00,50,3       00 (j) (k)5 (n)  
    x Festulolium75 (a)   961,51,00,50,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Lolium multiflorum75 (a)   961,51,00,50,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Lolium perenne80 (a)   961,51,00,50,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Lolium x boucheanum75 (a)   961,51,00,50,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Phalaris aquatica L.75 (a)   961,51,00,30,3       00 (j) (k)5  
    Phleum bertolonii80 (a)   961,51,00,30,3       00 (k)5  
    Phleum pratense80 (a)   961,51,00,30,3       00 (k)5  
    Poa annua75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j) (k)5 (n)  
    Poa nemoralis75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j) (k)2 (n)  
    Poa palustris75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j) (k)2 (n)  
    Poa pratensis75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j) (k)2 (n)  
    Poa trivialis75 (a)   852,0 (c)1,0 (c)0,30,3       00 (j) (k)2 (n)  
    Trisetumflavescens70 (a)   753,01,0 (f)0,30,3       0 (h)0 (j) (k)2 (n)  
    LEGUMINOSAE                            
    Hedysarum coronarium75 (a) (b)30952,51,0     0,3     00 (k)5  
    Lotus corniculatus75 (a) (b)40951,8 (d)1,0 (d)     0,3     00 (l) (m)10(o) (p)
    Lupinus albus80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)
    Lupinus angustifolius75 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)(o) (p)
    Lupinus luteus80 (a) (b)20980,5 (e)0,3 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)  
    Medicago lupulina80 (a) (b)20971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Medicago sativa80 (a) (b)40971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Medicago x varia80 (a) (b)40971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Onobrychis viciifolia75 (a) (b)20952,51,0     0,3     00 (j)5  
    Pisum sativum80 (a)20980,50,3     0,3     00 (j)5 (n)  
    Trifolium alexandrinum80 (a) (b)20971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Trifolium hybridum80 (a) (b)20971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Trifolium incarnatum75 (a) (b)20971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Trifolium pratense80 (a) (b)40971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Trifolium repens80 (a) (b)20971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Trifolium resupinatum80 (a) (b)   971,51,0     0,3     00 (l) (m)10  
    Trigonella foenumgraecum80 (a)   951,00,5     0,3     00 (j)5  
    Vicia faba80 (a) (b)5980,50,3     0,3     00 (j)5 (n)  
    Vicia pannonica85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)  
    Vicia sativa85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)  
    Vicia villosa85 (a) (b)20981,0 (e)0,5 (e)     0,3     0 (i)0 (j)5 (n)  
    ALTE SPECII                            
    Brassica napus var. napobrassica80 (a)   981,00,5       0,30,300 (j) (k)5  
    Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis75 (a)   981,00,5       0,30,300 (j) (k)10  
    Phacelia tanacetifolia80 (a)   961,00,5           00 (j) (k)    
    Raphanus sativus var. oleiformis80 (a)   971,00,5       0,30,300 (j)5
  B. Norme sau alte condiţii aplicabile cu referire la tabel în secţiunea I (2) (A) a acestei anexe: a) toate seminţele proaspete şi sanatoase negerminate după pretratament sunt considerate seminţe germinabile. b) în cadrul cantităţii maxime indicate, seminţele tari prezente sunt considerate ca seminţe capabile sa germineze. c) un conţinut gravimetric maxim total de 0,8% din greutate de seminţe de alte specii de Poa nu se considera ca impuritate. d) un conţinut gravimetric maxim de 1% din greutate de seminţe de Ttrifolium pratense nu se considera ca impuritate. e) un conţinut gravimetric maxim total de 0,5% din greutate de seminţe de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa într-o alta specie corespondenta nu se considera ca impuritate. f) procentul maxim fixat în greutate al seminţelor dintr-o singura specie nu se aplică seminţelor de Poa spp. g) un conţinut maxim total de doua seminţe de Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis într-o proba de greutate stabilită nu se considera impuritate dacă o a doua proba de aceeaşi greutate nu conţine seminţele acestor specii. h) prezenta unei seminţe de Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis într-o proba de greutate stabilită, nu se considera ca impuritate dacă o a doua proba în greutate dubla decât aceea stabilită este libera de seminţele acestor specii. i) numărarea seminţelor de Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis nu se efectuează decât dacă exista dubii cu privire la îndeplinirea condiţiilor fixate în coloana 12. j) numărarea seminţelor de Cuscuta spp. nu se efectuează decât dacă exista dubii cu privire la îndeplinirea condiţiilor fixate în coloana 13. k) prezenta unei seminţe de Cuscuta spp. într-o proba de greutate stabilită nu se considera impuritate dacă o a doua proba de aceeaşi greutate este libera de seminţele de Cuscuta spp. l) greutatea probei pentru numărarea seminţelor de Cuscuta spp. este dubla greutatii stabilită în coloana 4 a Anexei III pentru specia corespunzătoare. m) prezenta unei seminţe de Cuscuta spp. într-o proba de greutate stabilită, nu se considera impuritate dacă o a doua proba de greutate dubla este libera de seminţele de Cuscuta spp. n) numărarea seminţelor de Rumex spp, altele decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus, nu se efectuează decât dacă exista dubii cu privire la îndeplinirea condiţiilor fixate în coloana 14. o) procentul numeric de seminţe de lupin de alta culoare nu trebuie să depăşească:- 2% pentru lupinul amar,- 1% pentru lupin altul decât lupinul amar. p) procentul în număr de seminţe de lupin amar în alte varietati decât cele de lupin amar nu trebuie să depăşească 2,5%.3. Prezenta organismelor dăunătoare care reduc valoarea de utilizare a seminţelor trebuie să fie la un nivel cat mai redus posibil.
   +  Secţiunea II SAMANTA BAZASub rezerva prevederilor de mai jos, condiţiile stabilite în secţiunea I a acestei Anexe se aplică şi seminţelor Baza:1. Samanta de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conV. acephala, Vicia faba şi soiurile de Poa pratensis vizata la lit. c) îi) din paragraful 4 din Anexa nr. 1, este în concordanta cu următoarele norme sau alte condiţii:Puritatea varietala minima este de 99,7%.Puritatea varietala minima este examinata în principal prin inspecţii în camp efectuate în conformitate cu condiţiile din Anexa nr. 1.2. Samanta trebuie să satisfacă următoarele norme sau alte condiţii:A. Tabel:
    SpeciileConţinutul maxim de alte specii de planteAlte norme sau condiţii
    Total (% din greutate)Conţinutul numeric într-un eşantion de greutate prevăzută în coloana 4 a Anexei III (total pe coloană)
    O singură specieRumex spp. altele decât Rumex acetosella and Rumex maritimusAgropyron repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.
    12345678
    GRAMINEE              
    Agrostis canina0,320111   (j)
    Agrostis gigantea0,320111   (j)
    Agrostis stolonifera0,320111   (j)
    Agrostis capillaris0,320111   (j)
    Alopecurus pratensis0,320 (a)255   (j)
    Arrhenatherum elatius0,320 (a)255   (i) (j)
    Bromus catharticus0,420555   (j)
    Bromus sitchensis0,420555   (j)
    Cynodon dactylon0,320 (a)111   (j)
    Dactylis glomerata0,320 (a)255   (j)
    Festuca arundinacea0,320 (a)255   (j)
    Festuca ovina0,320 (a)255   (j)
    Festuca pratensis0,320 (a)255   (j)
    Festuca rubra0,320 (a)255   (j)
    x Festulolium0,320 (a)255   (j)
    Lolium multiflorum0,320 (a)255   (j)
    Lolium perenne0,320 (a)255   (j)
    Lolium x boucheanum0,320 (a)255   (j)
    Phalaris aquatica L.0,320255   (j)
    Phleum bertolonii0,320211   (j)
    Phleum pratense0,320211   (j)
    Poa annua0,320 (b)111   (f) (j)
    Poa nemoralis0,320 (b)111   (f) (j)
    Poa palustris0,320 (b)111   (f) (j)
    Poa pratensis0,320 (b)111   (f) (j)
    Poa trivialis0,320 (b)111   (f) (j)
    Trisetum flavescens0,320 (c)111   (i) (j)
    LEGUMINOSAE              
    Hedysarum coronarium0,3202     0 (e)(j)
    Lotus corniculatus0,3203     0 (e)(g) (j)
    Lupinus albus0,3202     0 (d)(h) (k)
    Lupinus angustifolius0,3202     0 (d)(h) (k)
    Lupinus luteus0,3202     0 (d)(h) (k)
    Medicago lupulina0,3205     0 (e)(j)
    Medicago sativa0,3203     0 (e)(j)
    Medicago x varia0,3203     0 (e)(j)
    Onobrychis viciifolia0,3202     0 (d)  
    Pisum sativum0,3202     0 (d)  
    Trifolium alexandrinum0,3203     0 (e)(j)
    Trifolium hybridum0,3203     0 (e)(j)
    Trifolium incarnatum0,3203     0 (e)(j)
    Trifolium pratense0,3205     0 (e)(j)
    Trifolium repens0,3205     0 (e)(j)
    Trifolium resupinatum0,3203     0 (e)(j)
    Trigonella foenumgraecum0,3202     0 (d)  
    Vicia faba0,3202     0 (d)  
    Vicia pannonica0,3202     0 (d)(h)
    Vicia sativa0,3202     0 (d)(h)
    Vicia villosa0,3202     0 (d)(h)
    ALTE SPECII              
    Brassica napus var. napobrassica0,3202       (j)
    Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis0,3203       (j)
    Phacelia tanacetifolia0,320          
    Raphanus sativus var. oleiformis0,3202      
  B. Norme şi alte condiţii aplicabile atunci când se face referire la tabelul din secţiunea II (2) (A) a acestei Anexe: a) un conţinut maxim total de 80 seminţe de Poa spp. nu se considera impuritate. b) condiţia stabilită în coloana 3 nu se aplică seminţelor de Poa spp. Conţinutul maxim total în seminţe de Poa spp. dintr-o alta specie decât cea examinata nu trebuie să depăşească 1 într-o proba de 500 seminţe. c) un conţinut maxim total de 20 seminţe de Poa spp. nu este considerat impuritate. d) determinarea numărului de seminţe de Melilotus spp nu se efectuează decât atunci când exista dubii cu privire la respectarea condiţiei stabilite în coloana 7. e) prezenta unei seminţe de Melilotus spp. într-o proba de greutatea fixată, nu se considera impuritate dacă o a doua proba de greutate dubla este libera de seminţe de Melilotus spp. f) condiţia c) stabilită în în secţiunea I (2) a acestei anexe nu se aplică. g) condiţia d) stabilită în secţiunea I (2) a acestei anexe nu se aplică. h) condiţia e) stabilită în secţiunea I (2) a acestei anexe nu se aplică. i) condiţia f) stabilită în secţiunea I (2) a acestei anexe nu se aplică. j) condiţiile k) şi m) stabilite în secţiunea I (2) ale acestei anexe nu se aplică. k) procentul în număr de seminţe de lupin amar în celelalte varietati de lupin amar nu trebuie să fie mai mare de 1%.
   +  Secţiunea III SAMANTA COMERCIALĂSub rezerva prevederilor de mai jos, condiţiile stabilite în secţiunea I (2) şi (3) a acestei Anexe se aplică seminţelor Comerciale:1. Procentele în greutate stabilite în coloanele 5 şi 6 ale tabelului din secţiunea I (2) (A) a acestei anexe se maresc cu 1%.2. Pentru Poa annua un conţinut maxim total de 10% din greutate de seminţe de alte specii de Poa nu se considera impuritate.3. Pentru Poa spp. altele decât Poa annua un conţinut maxim total de 3% din greutate de seminţe de alte specii de Poa nu se considera impuritate.4. Pentru Hedisarum coronarium un conţinut maxim total de 1% din greutate de seminţe de Melilotus spp. nu se considera impuritate.5. Condiţia d) stabilită în secţiunea I (2) a acestei Anexe pentru Lotus corniculatus nu se aplică.6. Pentru speciile de lupin: a) puritatea fizica minima este de 97% din greutate; b) procentul numeric de seminţe de lupin de alta culoare nu trebuie să depăşească:- pentru lupinul amar: 4%,- pentru speciile de lupin altele decât lupinul amar, 2%.7. Pentru Vicia spp. un conţinut maxim total de 6% din greutate de seminţe de Vicia pannonica, Vicia villosa sau de alte specii cultivate aparţinând altor specii corespondente, nu se considera impuritate.8. Pentru Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa puritatea fizica minima este de 97% din greutate.
   +  Anexa 3 GREUTATEA LOTURILOR ŞI ESANTIOANELOR
  Speciile Greutatea maxima a lotului (tone) Greutatea minima a unui esantion prelevata dintr-un lot (grame) Greutatea esantionului pentru numaratorile prevăzute în coloanele 12 la 14 din Anexa nr. 2 (I) (2) (A) şi coloanele 3 la 7 din Anexa nr. 2 (II) (2) (A) (grame)
  1 2 3 4
  GRAMINEE Agrostis canina Agrostis gigantea Agrostis stolonifera Agrostis capillaris Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Bromus catharticus Bromus sitchensis Cynodon dactylon Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra x Festulolium Lolium multiflorum Lolium perenne Lolium x boucheanum Phalaris aquatica L. Phleum bertolonii Phleum pratense Poa annua Poa nemoralis Poa palustris Poa pratensis Poa trivialis Trisetum flavescens LEGUMINOSAE Hedysarun coronarium - fruit - seed Lotus corniculatus Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus Medicago lupulina Medicago sativa Medicago x varia Onobrychis viciifolia - fruit - seed Pisum sativum Trifolium alexandrinum Trifolium hybridum Trifolium incarnatum Trifolium pratense Trifolium repens Trifolium resupinatum Trigonella foenumgraecum Vicia faba Vicia pannonica Vicia sativa Vicia villosa OTHER SPECIES Brassica napus var. napobrassica Brassica oleracea convar. acephala Phacelia tanacetifolia Raphanus sativus var. oleiformis 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 25 25 10 10 10 10 10 25 10 10 10 10 10 10 10 25 20 25 20 10 10 10 10 50 50 50 50 100 200 200 200 50 100 100 100 100 100 200 200 200 200 100 50 50 50 50 50 50 50 50 1000 400 200 1000 1000 1000 300 300 300 600 400 1000 400 200 500 300 200 200 500 1000 1000 1000 1000 200 200 300 300 5 5 5 5 30 80 200 200 5 30 50 30 50 30 60 60 60 60 50 10 10 10 5 5 5 5 5 300 120 30 1000 1000 1000 50 50 50 600 400 1000 60 20 80 50 20 20 450 1000 1000 1000 1000 100 100 40 300
  Greutatea maxima a unui lot nu poate fi depăşită cu mai mult de 5%.
   +  Anexa 4 MARCAREAA. Eticheta oficialăI. Informaţii obligatorii a) Pentru samanta Baza şi Certificată:1. "Reguli şi norme CE"; "Reguli şi norme România sau RO" până la aderarea României la Comunitate.2. Autoritatea de certificare şi statul membru sau initialele lor. Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO.3. Numărul de referinţa al lotului.4. Luna şi anul sigilarii, exprimate prin menţiunea: "sigilat .... (luna şi anul)", sau luna şi anul ultimei esantionari oficiale în vedere certificării, exprimate prin menţiunea: "esantionat ... (luna şi anul)".5. Specia, menţionată cel puţin cu denumirea botanica, sub forma prescurtata şi fără numele autorilor, cu caractere latine. În cazul lui x Festulolium numele speciei trebuie menţionat prin numele genului.6. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.7. Categoria.8. Ţara de producere.9. Greutatea neta sau bruta declarata sau numărul de seminţe pure declarate.10. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală.11. Pentru samanta Certificată generatia a doua (C2) şi generatiile ulterioare după samanta de Baza: numărul generaţiilor după samanta Baza.12. Pentru samanta varietatilor de graminee furajere care nu au fost expuse la un examen de valoare culturală şi de utilizare în conformitate cu Art. 4 alin. (2) lit. a) din Directiva Consiliului No 2002/53/CE privind catalogul comun al speciilor de plante agricole: "nu este destinată producţiei de plante furajere".13. În cazul când germinatia a fost reanalizata, se menţionează cuvintele "reanalizat .... (luna şi anul)" şi serviciul oficial care este responsabil de noua analiza. Aceste informaţii pot fi înscrise pe o vigneta oficială, aplicată pe eticheta oficială.14. În conformitate cu procedurile Comunităţii, statele membre pot fi scutite de la obligativitatea de a indica denumirea botanica pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit ca inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativitati depăşesc avantajele preconizate pentru comercializarea seminţelor. b) Pentru samanta Comercială:1. "Reguli şi norme CE"; "Reguli şi norme România sau RO" până la aderarea României la Comunitate.2. "Samanta Comercială (necertificata ca soi)".3. Autoritatea de supraveghere şi statul membru sau initialele lor, Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO.4. Luna şi anul închiderii exprimate prin menţiunea: "sigilat ..." (anul şi luna).5. Numărul de referinţa al lotului.6. Luna şi anul sigilarii, exprimate prin menţiunea: "sigilat ..." (luna şi anul),sauluna şi anul ultimei esantionari oficiale în vedere certificării, exprimate prin menţiunea: "esantionat ..." (luna şi anul).7. Specia, menţionată cel puţin cu denumirea botanica, sub forma prescurtata şi fără numele autorilor, cu caractere latine.8. Regiunea de producţie.9. Greutatea neta sau bruta declarata sau numărul de seminţe pure declarate.10. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală.11. În cazul când germinatia a fost reanalizata, se menţionează cuvintele "reanalizat .... (luna şi anul)" şi serviciul oficial care este responsabil de noua analiza. Aceste informaţii pot fi înscrise pe o vigneta oficială, aplicată pe eticheta oficială.12. În conformitate cu procedurile Comunităţii statele membre pot fi scutite de obligativitatea de a indica denumirea botanica pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit ca inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativitati depăşesc avantajele preconizate pentru comercializarea seminţelor. c) Pentru mixtura de seminţe:1. "Mixtura de seminţe pentru ...... (destinaţia folosirii)".2. Autoritatea responsabilă pentru închidere şi statul membru sau initialele lor, Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO.3. Numărul de referinţa lot.4. Luna şi anul sigilarii exprimate prin menţiunea: "sigilat ...." (luna şi anul).5. Procentul în greutate a diferiţilor componenţi indicat în dreptul fiecărei specii şi, după caz, soiurile, amândouă indicate cel puţin cu caractere latine; dacă exista un nume al mixturii, se trece doar acesta pe eticheta, iar la autoritate trebuie să fie notificat în scris procentul din greutate pe specii, pentru a putea fi comunicat cumpărătorului, la cererea acestuia;În cazul lui x Festulolium numele speciei trebuie menţionat prin numele genului Festuca şi Lolium.6. Greutatea neta sau bruta declarata sau numărul de seminţe pure declarate.7. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală.8. În cazul când germinatia a fost reanalizata, se menţionează cuvintele "reanalizat .... (luna şi anul)" şi serviciul oficial care este responsabil de noua analiza. Aceste informaţii pot fi înscrise pe o vigneta oficială, aplicată pe eticheta oficială.9. Culoarea etichetei este verde.II. Dimensiuni minime110 x 67 mmB. Eticheta furnizorului sau informaţiile înscrise pe ambalaj (ambalaj mic CE)Informaţii obligatorii a) Pentru samanta Certificată:1. "Ambalaj mic CE B",2. Numele şi adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau marca (codul) sau de identificare,3. Numărul de ordine, atribuit oficial,4. Serviciul care a atribuit numărul de ordine şi numele statului membru sau initialele lor, Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO,5. Numărul de referinţa dacă numărul de ordine atribuit oficial nu permite identificarea lotului de samanta certificat,6. Specia, menţionată cel puţin cu caractere latine,7. Soiul, indicată cel puţin cu caractere latine,8. Categoria,9. Greutatea neta sau bruta sau numărul de seminţe pure,10. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală,11. Pentru samanta soiurilor de graminee furajere care nu au fost expuse la un examen de valoare culturală şi de utilizare în conformitate cu Art. 4 alin. (2) din Directiva Consiliului No 2002/53/CEE (6) din 13 iunie 2002 privind catalogul comun al speciilor de plante agricole: "nedestinat pentru producţia de plante furajere". b) Pentru samanta Comercială:1. "ambalaj mic CE B",2. Numele şi adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul sau de identificare, dacă e cazul, sau serviciul prevăzut la pct. 4,3. Numărul de ordine, atribuit oficial,4. Serviciul care a atribuit numărul de ordine Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO,5. Numărul de referinţa dacă numărul de ordine atribuit oficial nu permite identificarea lotului de samanta controlat,6. Specia, menţionată cel puţin cu caractere latine,7. "Samanta Comercială",8. Greutatea neta sau bruta sau numărul de seminţe pure,9. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală. c) Pentru mixtura de seminţe:1. "ambalaj mic CE A" sau "ambalaj mic CE B",2. Numele şi adresa furnizorului responsabil pentru marcare sau codul sau de identificare, dacă e cazul, sau serviciul prevăzut la pct. 4,3. Ambalaj mic CE B: numărul de ordine atribuit oficial,4. Ambalaj mic CE B: serviciul care a atribuit numărul de ordine şi numele statului membru sau initialele lor, Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO,5. Ambalaj mic CE B: numărul de referinţa, dacă numărul de ordine atribuit oficial nu permite identificarea loturilor de samanta utilizate,6. Ambalaj mic CE A: numărul de referinţa care permite identificarea loturilor de samanta utilizate,7. Ambalaj mic CE A: statul membru sau initialele lui,8. "Mixtura de seminţe pentru ......... (utilizarea prevăzută)",9. Greutatea neta sau bruta sau numărul de seminţe pure,10. În cazul în care se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure şi greutatea totală,11. Procentul în greutate al diferiţilor componenţi pe specii şi, după caz, pe soiuri, ambele menţionate cel puţin cu caractere latine.  +  Anexa 5 ETICHETA ŞI DOCUMENTUL PREVĂZUTE ÎN CAZUL SEMINŢELOR NECERTIFICATE FINAL ŞI RECOLTATE ÎN ALTE STATE MEMBREA. Informaţii obligatorii pentru eticheta1. Autoritatea responsabilă de inspecţia în camp şi statul membru sau initialele lor, Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, INCS (NIQS) ITCSMS (TIQSPM) sau LCCSMS (CLQSPM) şi România sau sigla acesteia RO.2. Specia, menţionată cel puţin cu denumirea botanica, sub forma prescurtata şi fără numele autorilor, cu caractere latine.3. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.4. Categoria.5. Numărul de referinţa al Documentului de inspecţie în camp sau numărul de referinţa al lotului.6. Greutatea neta sau bruta declarata.7. Menţiunea "samanta necertificata final".În conformitate cu procedurile Comunităţii, statele membre pot fi scutite de obligativitatea de a indica denumirea botanica pentru anumite specii şi, după caz, pentru perioade limitate, atunci când s-a stabilit ca inconvenientele care rezultă din respectarea acestei obligativitati depăşesc avantajele preconizate pentru comercializarea seminţelor.B. Culoarea eticheteiEticheta este de culoare gri.C. Informaţii obligatorii care figurează pe document1. Autoritatea care eliberează documentul.2. Specia, menţionată cel puţin cu denumirea botanica, sub forma prescurtata şi fără numele autorilor, cu caractere latine.3. Soiul, indicat cel puţin cu caractere latine.4. Categoria.5. Numărul de referinţa al semintei folosite la însămânţare în camp şi numele tarii sau ţărilor care a certificat aceasta samanta.6. Numărul de referinţa al Documentului de inspecţie în camp sau numărul de referinţa al lotului.7. Suprafaţa cultivată pentru producerea lotului precizat în document.8. Cantitatea semintei recoltate şi numărul de ambalaje.9. Numărul generaţiilor ulterioare semintei Baza, în cazul semintei Certificate.10. Documentul prin care condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cultura din care a provenit samanta au fost satisfacute.11. După caz, rezultatele unei analize preliminare a semintei.  +  Anexa 6 Reguli de acordare a autorizaţiei pentru plasarea pe piaţa a semintei din soiuri pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al soiurilor de plante agricolePrevederile prezentei anexe transpun prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004 privind plasarea pe piaţa a seminţelor aparţinând unor soiuri pentru care a fost înaintată o cerere de înregistrare în catalogul naţional al varietatilor speciilor vegetale agricole sau a speciilor de legume.  +  Capitolul I Prevederi generaleScopul acestei anexe este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizaţii pentru plasarea pe piaţa a semintei din soiurile speciilor de plante furajere pentru care s-a depus o cerere de înscriere în catalogul naţional al unui stat membru, prevăzut în art. 1 alin. (2) al Directivei 2002/53/EC , în conformitate cu prevederile din cap. II.  +  Capitolul II Prevederi speciale1. Autorizarea a) ITCSMS sau LCCSMS pot autoriza producătorii stabiliţi pe teritoriul lor sa plaseze pe piaţa seminţe de plante furajere dintr-un soi pentru care a fost depusa o cerere pentru înregistrare în catalogul naţional al varietatilor, în concordanta cu prevederile acestui capitol; b) ITCSMS sau LCCSMS se vor asigura ca atunci când se acordă o autorizaţie conform prezentelor reguli, deţinătorul autorizaţiei se conformează cu fiecare condiţie sau restrictie menţionată în autorizaţie.2. Cererea a) autorizaţia poate fi cerută de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiului respectiv în catalogul naţional, denumit în continuare solicitant, incluzând în acest termen şi reprezentantul acestei persoane, dacă reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectiva şi se va conformă tuturor condiţiilor sau restrictiilor menţionate în autorizaţie; b) solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informaţii: i) testele şi încercările prevăzute;îi) numele statului sau statelor membre în care se fac aceste teste şi încercări;iii) descrierea soiului; iv) mentinatorul soiului.3. ScopulAutorizaţiile vor fi date numai pentru testări sau încercări efectuate în unităţi agricole pentru a se putea aduna informaţii despre cultura sau utilizarea soiului.4. Condiţii tehniceSamanta de plante furajere trebuie să se conformeze condiţiilor din Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 pentru: samanta Certificată (toate speciile altele decât Pisum sativum şi Vicia faba); sau "samanta Certificată a celei de a doua generaţii" (Pisum sativum, Vicia faba).5. Inspecţia a) inspecţia se efectuează oficial sau sub supraveghere oficială şi în conformitate cu metodele internaţionale actuale, în măsura în care aceste metode exista. b) pentru evaluarea conformitatii cu condiţiile referitoare la identitatea şi puritatea varietala se va utiliza descrierea soiului asa cum este ea furnizată de solicitant sau când este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinării oficiale a gradului de distinctivitate, stabilitate şi uniformitate. c) pentru examinare, esantioanele se preleveaza oficial sau sub supraveghere oficială, în conformitate cu metodele corespunzătoare. d) esantioanele trebuie prelevate din loturi omogene, iar greutatea maxima a unui lot şi greutatea minima a esantionului este redata în Anexa nr. 3.6. CantităţiCantităţile autorizate pentru fiecare soi nu trebuie să depăşească procentele de seminţe din aceeaşi specie utilizata anual în statul sau statele membre unde este destinată:- 0,1% pentru toate speciile de plante furajere cu excepţia mazarii;- 0,3% pentru mazare.Totuşi, dacă asemenea cantităţi nu sunt suficiente pentru a se semana 10 ha pe stat membru pentru care samanta este destinată, se poate autoriza o cantitate necesară pentru a acoperi aceasta suprafaţa.7. Ambalarea şi sigilareaSeminţele pot fi comercializate numai în ambalaje sau containere sigilate.Ambalajele şi containerele cu samanta trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială astfel încât sa nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără a lasă urme de violare pe eticheta oficială prevăzută la pct. 8 sau pe ambalaj. În scopul asigurării sigilarii, sistemul de sigilare trebuie să cuprindă cel puţin eticheta oficială sau fixarea unui sigiliu oficial.8. Etichetarea a) ambalajele cu seminţe trebuie să poarte o eticheta oficială în limba română şi, dacă e cazul, într-o limbă oficială a Comunităţii. b) informaţiile care se menţionează pe eticheta prevăzută la lit. a) sunt următoarele: i) autoritatea de certificare şi statul membru sau initialele acestora: Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor, INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau RO;îi) numărul de referinţa al lotului;iii) luna şi anul sigilarii; iv) specia; v) denumirea soiului sub care urmează a fi comercializate seminţele (denumirea propusă de mentinator sau aprobată) şi numărul oficial de înregistrare a cererii, după caz; vi) indicaţia "soiul nu este înscris oficial în lista";vii) indicaţia "numai pentru teste şi încercări";viii) după caz, menţiunea "soi modificat genetic"; ix) greutatea neta sau bruta declarata sau numărul de seminţe pure, după caz, seminţe multiple; x) atunci când se indica greutatea şi utilizarea pesticidelor granulate, a substanţelor de drajare sau a altor aditivi solizi, se indica şi tipul aditivului precum şi raportul aproximativ dintre greutatea seminţelor pure sau, după caz, a seminţelor multiple şi greutatea totală. c) Eticheta prevăzută la lit. a) este de culoare portocalie.9. Tratamentele chimiceOrice tratament chimic trebuie notat fie pe eticheta oficială fie pe o eticheta a furnizorului şi pe ambalaj, sau în interiorul acestuia, sau pe container.10. Perioada de timpFără a aduce prejudicii pct. 12 şi 13, autorizaţiile acordate în conformitate cu prevederile acestui ordin trebuie să fie valabile pentru o perioadă de timp care să nu depăşească un an şi fiecare trebuie reînnoită pentru perioade care să nu depăşească un an conform pct. 11.11. Cererea de reinnoire a) fără a afecta prevederile pct. 12 şi 13, autorizaţiile la care se referă pct. 1 trebuie însoţite de următoarele documente: i) o referire la autorizaţia originala;îi) orice informaţie disponibilă care suplimenteaza informaţia deja oferită asupra descrierii, menţinerii şi/sau cultivarii sau folosirii soiului care face subiectul autorizaţiei originale;iii) dovada ca evaluarea pentru înscrierea în catalog a soiului se efectuează în continuare, dacă evaluarea nu este disponibilă.12. Încetarea valabilităţiiAutorizaţiile nu mai sunt valabile dacă cererea de înscriere în catalogul naţional este retrasă sau respinsă, sau soiul este trecut (înscris) în catalog.13. Măsuri de siguranţăCu toate ca o autorizaţie a fost acordată conform pct. 1, un stat membru poate interzice utilizarea soiului pe întreg teritoriul sau, sau pe o parte a teritoriului sau, sau poate stabili condiţii corespunzătoare de cultivare a soiului, în concordanta cu condiţiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultura: a) atunci când cultivarea soiului este considerată potenţial dăunătoare din punct de vedere al sănătăţii plantelor în raport cu alte soiuri sau specii, sau b) atunci când încercările oficiale de cultura efectuate în statul membru unde s-a depus solicitarea arata ca soiul nu produce, în nici o parte a teritoriului sau, rezultate corespunzătoare cu acelea a altor soiuri acceptate pe teritoriul sau, sau atunci când se ştie ca soiul nu este adaptat pentru a fi cultivat în nici o parte a teritoriului sau din cauza grupei de maturitate, sau c) atunci când sunt motive serioase să se considere ca soiul prezintă un risc pentru sănătatea omului sau a mediului;14. Obligaţii de raportare a) După acordarea autorizaţiei, ITCSMS sau LCCSMS care a autorizat, sau ISTIS, poate cere persoanei autorizate să raporteze: i) rezultatele testelor sau al încercărilor efectuate în unităţile agricole pentru a strânge informaţii asupra cultivarii sau utilizării soiului;îi) cantităţile de seminţe plasate pe piaţa în timpul perioadei de autorizare şi statul membru pentru care samanta a fost destinată. Aceste informaţii trebuie tratate confidenţial.15. Verificări de menţinereStatul membru care a acordat autorizaţia poate verifica menţinerea soiului. Atunci când menţinerea are loc într-un stat membru, altul decât statul membru care autorizeaza, cele doua state trebuie să se asiste administrativ în ceea ce priveşte verificările necesare. Un stat membru poate accepta menţinerea într-o terta ţara, cu condiţia ca verificările practicilor de menţinere să permită aceleaşi garanţii ca şi cele efectuate în statele membre în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. (b) al Directivei 2002/53/CE .16. NotificareaStatele membre trebuie să notifice, unul celuilalt şi Comisiei, următoarele: a) despre fiecare cerere de autorizare, de îndată ce este primită, sau de respingerea cererii de autorizare; şi b) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea autorizaţiei.17. Schimbul de informaţiiStatele membre vor utiliza sistemul informaţional computerizat pentru a facilita schimbul de informaţii cu privire la cererile de acceptare a soiurilor în cataloagele naţionale şi autorizaţia pentru seminţele soiurilor neînscrise încă în lista.ITCSMS sau LCCSMS vor utiliza sistemul informaţional computerizat naţional al INCS pentru notificarea informaţiilor de la punctul 16.18. Publicarea unei liste a soiurilorComisia poate, pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, sa publice o lista de soiuri care au fost autorizate.INCS împreună cu ISTIS, în baza informaţiilor de la pct. 17, va publică pe internet o lista a soiurilor autorizate în România.  +  Anexa 7 Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şi comercializarea semintei de plante furajere în RomâniaI. PRODUCEREA SEMINŢELORA. Înscrierea la multiplicare a culturilor semincere1. Agenţii economici înregistraţi pentru producerea de samanta pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere de plante furajere pe un document denumit "Declaraţie de multiplicare", prevăzut în Anexa nr. 8, care se înaintează de către aceştia autorităţii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde este amplasata cultura semincera, până la data de 1 decembrie pentru culturile semincere de toamna, 1 mai pentru culturile semincere de primavara. După aceste date, prin excepţie, dacă inspectarea culturii la data depunerii "Declaraţiei de multiplicare" permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetaţie, de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea.2. O cultura semincera se poate înscrie pentru multiplicare dacă Declaraţia de multiplicare este însoţită de: a) un contract de multiplicare Între multiplicator (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) şi un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau b) o declaraţie proprie, din care să reiasă ca multiplicatorul (amelioratorul sau mentinatorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra semintei) îşi multiplica singur samanta; sau c) o declaraţie sau contract de redeventa din care să reiasă ca mentinatorul îşi da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator; d) în cazul semintei importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicării: acordul mentinatorului sau furnizorului semintei soiului respectiv pentru comercializarea semintei multiplicate sau, acordul (acceptul) autorităţii de certificare din ţara din care provine samanta pentru multiplicarea soiului şi condiţiile sub care se multiplica samanta, transmis la INCS.3. "Declaraţia de multiplicare" va fi, de asemenea, însoţită de următoarele documente: a) copie după documentele de calitate în care se stabileşte provenienţă sau originea şi categoria biologica; b) toate etichetele oficiale din care, după verificare, inspectorul retine o eticheta din fiecare lot; c) schita topografica de amplasare a culturii şi a culturilor premergătoare; d) descrierea morfologica şi fiziologica a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul naţional sau nu sunt disponibile autorităţii de certificare.4. O cultura se considera înscrisă dacă, în urma verificării documentelor şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru înfiinţarea acesteia.5. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maxim 10 zile de la data solicitării.6. Fiecare cultura semincera admisă în vederea certificării oficiale sau sub supraveghere oficială poarta unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe "Declaraţia de multiplicare". Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii şi a partidei de samanta.7. Agenţii economici înregistraţi pentru producerea de samanta trebuie să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia de amestecare a unor partide.B. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru producerea de samantaAgenţii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor (multiplicatorii) au următoarele obligaţii: a) sa ceara autorităţii de certificare, prin "Declaraţia de multiplicare", la termenele fixate, înscrierea pentru inspecţia în camp a culturilor semincere destinate multiplicării; b) sa însoţească, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecţia în camp şi sa contrasemneze de primirea unei copii a "Fisei de control"; c) sa pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţelor, inclusiv metoda de producere şi descrierea componentilor sau a soiurilor; d) să permită mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, sa verifice respectarea normelor de menţinerea identităţii şi puritatii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a seminţelor; e) sa ţină evidenta producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrari şi iesiri"; f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS şi LCCSMS; g) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de cate ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; h) în plus, mentinatorii trebuie să completeze la zi registrul de selecţie conservativa; i) în plus, mentinatorii trebuie să elibereze documentul de garantarea autenticităţii pentru samanta Amelioratorului, destinată multiplicării; j) sa anunţe cu 3 zile înainte de recoltat, data, respectiv ora, începerii recoltatului, pentru ca inspectorul sa esantioneze un esantion martor din fiecare lot sau partida, înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuare a amestecului. Esantionul se divide în doua subesantioane pentru păstrare, unul la ITCSMS sau LCCSMS şi celălalt la producător, respectiv prelucrator; k) să respecte prezentele reguli şi norme;C. Inspecţia în camp a culturilor semincereObiectivele de control efectuate de inspectori în camp.1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, după caz, provenienţă sau originea şi categoria biologica la înfiinţarea unei culturi semincere sunt:A. Documente emise în România: a) Registrul de selecţie conservativa, pentru menţinerea seminţelor din categoriile biologice samanta Amelioratorului, Prebaza, Baza, după caz; b) Act de garantarea autenticităţii, pentru samanta Amelioratorului; c) "Documentul oficial de certificare" al lotului de samanta pentru samanta certificată oficial sau sub supraveghere oficială, care poate fi formularul tipizat oficial sau "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului" şi/sau eticheta oficială, vigneta oficială sau "Documentul de inspecţie în camp";B. Documente emise în tari membre CE: a) Eticheta oficială tip CE; b) Certificat sau buletin de analiza, eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat şi recunoscut de autoritatea din ţara respectiva; c) Eticheta furnizorului pentru ambalajele mici CE A sau CE B;C. Documentele de calitate insotitoare ale seminţelor din import din tari terţe sunt: a) Certificat de puritate varietala, tip OCDE pentru ţările afiliate la acest sistem sau "Field inspecţion" pentru celelalte tari; b) Certificat (buletin) internaţional de analiza tip ISTA, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat de Asociaţia Internationala de Testare a Seminţelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut de autoritatea din ţara respectiva; c) Eticheta tip OCDE.2. În cadrul inspecţiei culturii semincere inspectorul verifica următoarele: a) documentele de provenienţă şi documentele de descriere a caracterelor genealogice a componentilor sau descrierea caracterelor morfologice şi însuşirilor fiziologice; b) distanţele de izolare, rotatia, identificarea culturii semincere printr-o eticheta la fiecare lot (parcela); c) determinarea puritatii varietale având în vedere metodele descrise în "Manualul OCDE privind certificarea puritatii varietale a seminţelor destinate comerţului internaţional, Anexa nr. 2: Inspecţia în camp a culturilor semincere".În cadrul inspecţiei se examinează un număr cat mai mare de plante, acest număr depinzand de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele componentilor parentali, ai soiului şi uniformitatea lor. Examinarea se efectuează prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficială DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în "Fişa de control", stabilită de autoritatea oficială şi adaptată de inspector cerinţelor de control al speciei sau soiului, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informaţional naţional al INCS; d) cultura semincera se examinează în perioadele optime de vegetaţie, în special în perioada inspicatului la graminee furajere, în perioada infloritului la leguminoase furajere şi se urmăreşte dacă s-au eliminat plantele atipice şi cele atacate de organismele dăunătoare; e) numărul de verificări este de minimum una, sau de câte ori inspectorul considera necesar, iar mărimea, numărul şi distribuţia punctelor de verificare elementare, se stabilesc de inspector în conformitate cu metodele în vigoare; f) în cazul când cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme, inspectorul anunta, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspectie. Dacă şi în urma reinspectiei cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentul ordin, aceasta se respinge şi inspectorul eliberează documentul "Document de inspecţie în camp" cu decizia "respinsă", conform modelului din Anexa nr. 8; g) în cazul când cultura semincera nu îndeplineşte condiţiile din prezentele reguli şi norme pentru categoria respectiva, dar îndeplineşte condiţiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anunta, în scris, multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă doreşte declasarea. În cazul când se hotărăşte declasarea, inspectorul poate elibera "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "admisă cu declasare". Dacă multiplicatorul nu doreşte declasarea, cultura se respinge şi inspectorul eliberează documentul "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "respinsă"; h) declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anunţată multiplicatorului cu 3 zile înainte de recoltare; i) în cazul în care culturile semincere nu îndeplinesc unele condiţii de aprobare în camp datorită unor cauze care pot fi remediate până la certificarea finala sau dacă inspectorul considera ca samanta poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura şi eliberează documentul "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "admis sub rezerva", care presupune efectuarea unor examinari ulterioare recoltarii seminţelor, în sarcina şi sub responsabilitatea producătorului; j) se resping de la aprobarea în camp culturile semincere care nu îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "respinsă"; k) se aproba în camp culturile semincere care îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "admisă"; l) se pot elibera, în cazul unei diferentieri evidente a uniformitatii culturii, documente de inspecţie separate pentru fiecare porţiune caracteristica; m) se poate elibera pentru acelaşi soi, categorie biologica şi provenienţă, pentru mai multe parcele care pot constitui o partida, un singur document de inspecţie dacă nu sunt alte restrictii legale; n) numărul "Documentului de inspecţie în camp" este numărul de identitate al partidei de seminţe sau a câmpului; o) inspectorul va preleva un esantion martor din fiecare partida recoltata înainte de expedierea semintei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului şi care se divide în cel puţin două subesantioane pentru păstrare: una la producător sau, după caz, la prelucrator şi una la ITCSMS sau LCCSMS; p) cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspectie, se rezolva în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinarilor efectuate în camp, de alt inspector oficial în prezenta directorului executiv şi a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, al INCS. r) modelul "Documentului de inspecţie în camp" este redat în Anexa nr. 8, iar modelul "Actului de inspecţie în camp" utilizat în conformitate cu Ordinul MAAP nr. 350/2002 rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare şi va fi recunoscut ca document oficial atât timp cat îşi va produce efect asupra seminţelor din stoc.D. Recoltarea şi depozitarea seminţelor1. Recoltarea se efectuează pe partide din aceeaşi specie, soi şi categorie, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspecţia în camp consemnate în documentele de inspecţie în camp, urmărindu-se evitarea oricăror impurificari ale semintei. Operaţiunea de recoltare se efectuează cu acordul inspectorului responsabil cu inspecţia în camp care eliberează "Documentul oficial de inspecţie în camp". Orice mijloc de transport al recoltei de seminţe de la producător la statia de prelucrare trebuie să fie însoţit de documentul "Adeverinta de transport seminţe", inseriat de autoritate, conform modelului din Anexa nr. 8, care se completează de producător pentru fiecare mijloc de transport.2. Depozitarea recoltei de seminţe, atât înainte de condiţionare cat şi după condiţionare, atât la producător cat şi la prelucrator se face strict pe specii, soiuri, categorii biologice, pe proveniente respectiv pe partide, în măsura în care prezentele reguli şi norme nu prevăd altfel. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiul de depozitare şi recolta de samanta sunt următoarele: a) spaţiile de depozitare a recoltei de seminţe trebuie să fie curate, dezinfectate şi să ofere cerinţe de mediu specifice speciei; b) recolta depozitata va fi marcată pentru identificare cu o eticheta pe care vor fi înscrise următoarele: producătorul, numărul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria biologica, cantitatea, anul recoltei; c) recolta de samanta dintr-un anumit soi, din categoriile Prebaza şi Baza poate fi constituită din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiaşi producător, din aceeaşi provenienţă, sau, după caz, din partide de la mai mulţi producători dacă nu sunt aplicabile alte restrictii legale; d) recolta de samanta dintr-un anumit soi, din categoria Certificată poate fi constituită din partide de la mai mulţi producători, în special dacă au aceeaşi provenienţă, cu condiţia evidenţierii cantităţilor care formează amestecurile pe producător şi a documentelor de inspecţie în camp; e) amestecul se notifica de către producător sau prelucrator la ITCSMS sau LCCSMS. În cazul unui amestec, se înregistrează partidele cu numerele de identitate iniţiale care intră în amestec, iar amestecul va primi, după caz, numărul de identitate al partidei cu indicii de calitate inferiori sau un alt criteriu de identificare.II. PRELUCRAREA ŞI CERTIFICAREA SEMINŢELORA. Înscrierea pentru certificarea seminţelor1. Agenţii economici multiplicatori proprietari de samanta pot cere esantionarea şi certificarea oficială printr-un document denumit "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta", conform modelului din Anexa nr. 8, care se înaintează de către aceştia autorităţii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde se afla statia de prelucrare şi ambalare;2. Proprietarii de samanta pot cere esantionarea şi certificarea oficială prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta", dacă deţin statie de prelucrare şi sunt autorizaţi ca prelucratori sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării şi ambalarii, fără transferul proprietăţii asupra semintei;3. Prelucrarea seminţelor se finalizează prin ambalare, închidere, sigilare şi etichetare în conformitate cu prezentele reguli şi norme;4. "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta" va fi însoţită de următoarele: a) elemente de identificare şi puritate varietala din "Documentul de inspecţie în camp" cu decizia "admisă"; b) contractul de prestare de servicii în cazul în care proprietarul semintei nu deţine instalaţii proprii de prelucrare a semintei; c) documentul care atesta acordul mentinatorului varietatii brevetate; d) notificarea la autoritate de intenţia sa de a amesteca unele partide sau loturi; e) elemente de identificare a loturilor care rezultă.5. Cererea se considera admisă dacă, în urma verificării documentelor de către autoritate şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, condiţiile preliminare obligatorii sunt satisfacute.6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maxim 3 zile de la data solicitării.B. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru prelucrarea de samantaAgenţii economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor au următoarele obligaţii: a) sa ceara autorităţii de certificare, esantionarea şi certificarea oficială a loturilor de seminţe prin documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta"; b) să aibă instalaţii şi echipamente specifice activităţii pe care o desfăşoară; c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile efectuate de ITCSMS şi LCCSMS; d) sa răspundă de menţinerea identităţii şi puritatii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare; e) să permită mentinatorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, sa verifice respectarea normelor de menţinerea identităţii şi puritatii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a seminţelor; f) sa depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; g) sa înregistreze pe fluxul de prelucrare într-un registru, pe ore şi cantităţi, schimbarea soiului, categoriei biologice şi provenientei, după caz; h) în cazul când poseda un laborator acreditat trebuie să respecte toate condiţiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum şi măsurile luate de autoritate; i) sa utilizeze ambalaje, etichete şi sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli şi norme; j) sa ţină evidenta producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrari şi iesiri"; k) sa pună la dispoziţia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării semintei; l) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi sa nu efectueze aceste operaţiuni înainte de verificarea şi acordul autorităţii; m) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; n) sa stabilească şi sa menţioneze pe eticheta proprie şi pe "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", prevăzut în Anexa nr. 8, după caz, perioada de valabilitate, ţinând cont de condiţiile de depozitare, de tratamentul aplicat semintei şi de particularităţile speciei sau soiului şi sa garanteze utilizatorului de samanta, cantitatea şi calitatea seminţelor pe perioada de valabilitate.C. Prelucrarea, formarea loturilor de samanta, ambalarea, sigilarea şi marcarea oficială1. Prelucrarea semintei se efectuează de către prelucratori înregistraţi în acest scop de către ITCSMS sau LCCSMS.2. Loturile se formează după condiţionare pe specii, soiuri, categorii biologice şi, dacă e cazul, pe proveniente.Loturile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) loturile trebuie să fie omogene din punct de vedere al identităţii şi al condiţiilor tehnice de calitate; b) dintr-o partida care are un număr de identitate se formează unul sau mai multe loturi; c) fiecare lot se identifica printr-un număr de referinţa. Numărul de referinţa se atribuie oficial; d) loturile trebuie marcate în depozit pentru identificare cu o eticheta de lot care cuprinde următoarele menţiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologica, numărul lotului, numărul de ambalaje, cantitatea şi data formării lotului sau, după caz, data modificării mărimii lotului; e) loturile de seminţe din stoc se restivuiesc cu ocazia reesantionarii, sau de câte ori se considera necesar, dar nu mai târziu de 18 luni; f) loturile pot fi blocate şi sigilate oficial de inspectorii autorităţii oficiale; g) greutatea maxima a loturilor este redata în Anexa nr. 3.3. Ambalarea se efectuează în ambalaje de diverse marimi şi confectionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitarii, transportului şi care să nu afecteze calitatea seminţelor.Ambalajele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) pentru un lot se foloseşte un singur tip de ambalaj, iar greutatea sau numărul seminţelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie aceeaşi, cu excepţia ultimei fractii rămase; b) ambalajele din materiale netesute care sunt închise prin coasere trebuie să aibă pe una din laturile deschiderii imprimate un şir de numere, litere sau un desen care să arate ca ambalajul şi-a menţinut dimensiunile iniţiale. c) ambalajele din hârtie sau plastic, cu condiţia ca ele sa nu poată fi deschise decât prin partea sistemului de umplere, sunt închise prin presiunea greutatii semintei umplute asupra sistemului de închidere, dar nu mai puţin de 22% din lăţimea ambalajului.Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevăzute în acest ordin.4. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuată oficial sau sub supraveghere oficială având în vedere următoarele: a) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilari noi, decât oficial sau sub supraveghere oficială. Sistemul de sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS. b) sigiliul folosit de autoritate poate fi banda autoadeziva cu menţiunea INCS, aceasta fiind folosită pentru sigilarea esantioanelor oficiale, pentru acoperirea sparturilor în ambalajele de hârtie ca urmare a esantionarii, pentru sigilarea parţială sau totală a ambalajelor cu seminţe care au fost deschise de reprezentanţii ITCSMS, LCCSMS sau în alte situaţii de sigilare oficială. Autoritatea poate folosi şi alt tip de sigiliu în alte situaţii.5. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se efectuează cu eticheta oficială care poate fi o eticheta adeziva sau nu, fie o vigneta oficială, stabilite de autoritate, având în vedere: a) eticheta trebuie confectionata dintr-un material suficient de rezistent la rupere şi intemperii, şi fixată în asa fel încât să facă imposibila înlocuirea ei cu o alta eticheta sau să poată fi reutilizata; b) toate informaţiile vor fi imprimate, neadmitandu-se adăugiri prin manuscriere, iar mărimea literelor şi cifrelor să fie uşor lizibila. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele părţi ale etichetei; c) etichetele se prind la ambalajele de seminţe prin coasere, lipire, în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.D. Controlul oficial, esantionarea, testarea şi certificarea seminţelor1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii autorităţii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura ca puritatea varietala s-a menţinut pe tot parcursul operaţiunilor de condiţionare, ambalare, sigilare şi etichetare. Inspectorii autorităţii au în vedere următoarele: a) în urma stabilirii punctelor critice, urmăresc în principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenientei, precum şi evidentele din "Registrul de intrari şi iesiri"; b) urmăresc şi intervin în orice situaţie considerată a crea suspiciuni privind menţinerea puritatii varietale şi a condiţiilor tehnice de calitate a seminţelor şi pot respinge sau bloca lotul de samanta. Lotul poate fi blocat până la obţinerea rezultatelor din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigileaza. Se pot cere sau efectua orice fel de investigaţii tehnice, ştiinţifice sau de litigiu.2. Prelevarea esantioanelor: a) prelevarea esantioanelor în scopul testarii şi certificării oficiale este efectuată de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate în acest scop, sub supraveghere oficială. b) prelevarea esantioanelor poate fi efectuată şi mecanic (automat) de către prelucratorii care dispun de instalaţii prevăzute cu dispozitive automate, reglate corespunzător, sub controlul şi cu autorizarea autorităţii oficiale; c) prelevarea esantioanelor pentru analize efectuate de persoane fizice sau juridice neautorizate, nu este oficială, în care caz analiza informativa reprezintă numai esantionul analizat şi nu e reprezentativa pentru întreaga cantitate de seminţe din care s-a esantionat. La cerere, se pot preleva esantioane de către personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate, din loturi sau partide de seminţe pentru analize informative, în care caz analiza informativa reprezintă lotul sau partida. Esantioanele pentru analize informative nu fac obiectul certificării oficiale; d) esantioanele pentru teste oficiale speciale (testări virotice, prezenta organismelor de carantina, etc.) se preleveaza numai de personal oficial; e) pentru loturile de seminţe destinate exportului în sistem OCDE, esantioanele se preleveaza de personalul din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, împuternicit de LCCSMS; f) sparturile din ambalajele de hârtie rezultate în urma esantionarii seminţelor cat şi dacă pentru extragerea esantioanelor oficiale este nevoie să se desfaca ambalajele, acestea se acoperă sau se vor resigila cu banda adeziva cu sigla INCS; g) după efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de samanta rămasă, se sigileaza şi se păstrează ca esantion martor la autoritatea oficială, cel puţin un an de la data eliberării documentelor; h) greutatea minima a unui esantion şi greutatea maxima a unui lot sunt prezentate în Anexa nr. 3.3. Testarea seminţelor: a) testele efectuate la seminţele destinate comercializării se efectuează după metodele ISTA transpuse în standardele naţionale în vigoare. Testele pentru export se efectuează conform regulilor ISTA în funcţie de afilierea tarii de destinaţie la organizaţiile internaţionale, sau prevederilor din contract. b) testarea seminţelor şi rezultatele testarii, în cadrul Comunităţii Europene, trebuie să răspundă normelor şi altor condiţii precizate în Anexa nr. 2; c) testele oficiale se pot efectua la samanta netratata sau tratata specificându-se acest lucru pe documentul eliberat; d) în funcţie de rezultatele testarii, loturile de seminţe pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destinaţiei; e) stocurile de seminţe trebuie reanalizate oficial anual, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţa, excepţie făcând ambalajele mici închise ermetic care vor fi reanalizate, prin sondaj, la doi ani sau, la expirarea termenului de valabilitate; f) analiza componentelor mixturii în cazul stocului, se efectuează pe fiecare specie în parte şi pe buletinul de analiza se specifică ca germinatie finala media ponderată a germinatiei componentilor. Valoarea mediei ponderate trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu germinatia normata a componentului cu germinatia cea mai mica. g) testele care se efectuează în urma unor acţiuni de control, altele decât cele obligatorii sau la cerere, nu se plătesc de agenţii economici în cauza.4. Certificarea seminţelor: a) certificarea oficială finala se efectuează când samanta îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în acest ordin; b) certificarea oficială se efectuează, la cerere, de către proprietarul semintei prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta"; c) pentru certificarea oficială a unui lot de samanta, autoritatea va elibera următoarele documente: "Documentul oficial de certificare", eticheta oficială sau, eticheta oficială adeziva sau, vigneta oficială, după caz. "Documentul oficial de certificare", prevăzut ca model în Anexa nr. 8, se întocmeşte în doua exemplare, un exemplar, originalul, la solicitantul declaraţiei de certificare şi un exemplar la emitent. În caz de necesitate se poate elibera încă un exemplar, duplicat; d) se aproba mixtura sub forma de amestec din speciile şi/sau soiurile de plante furajere, eventual cu cereale, oleaginoase şi textile, legume conform prevederilor acestui ordin. Componentii care alcătuiesc mixtura trebuie ca, înainte de efectuarea amestecului, să fie certificate conform prezentelor reguli şi norme aplicabile fiecărei specii; e) prin excepţie, în cazul certificării la cerere, a necesarului propriu, în vrac, al agricultorilor multiplicatori, se poate admite, cu respectarea celorlalte prevederi, esantionarea oficială a unor loturi distincte, în cazul în care condiţiile tehnice de calitate din aceste reguli şi norme corespund şi nu sunt impuse alte restrictii de ambalare, sigilare şi marcare prin alte prevederi în vigoare; f) în cazul redeschiderii de către vânzător a ambalajelor cu seminţe certificate oficial, în scopul tratarii înainte de vânzare, samanta se recertifica oficial sau sub supraveghere oficială, aceasta notificandu-se autorităţii oficiale, iar pe noile documente oficiale sau ale furnizorului menţionându-se substanţa de tratare; g) în cazul redeschiderii de către utilizatorul de samanta în vederea tratarii prin prestare de servicii, după vânzarea şi recepţia de către beneficiar, recomandarea privind perioada de timp în care trebuie efectuat semanatul va fi data de persoana autorizata care executa tratamentul şi care va informa utilizatorul semintei de acest lucru şi substanţa de tratare, pe un document propriu însoţitor al semintei; h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectuează de prelucrator în momentul sigilarii ambalajelor şi al esantionarii; i) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua înainte de obţinerea documentului oficial, la cerere, pe proprie răspundere a prelucratorului, pe baza documentelor informative, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale pentru certificare sa indice necertificarea sau declasarea sau neconcordanta între informaţiile menţionate pe eticheta şi documentul oficial de certificare, cazuri în care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de către ITCSMS sau LCCSMS sau înlocuirea lor; j) inspectorii oficiali verifica lotul de samanta în vederea admiterii sau respingerii pe un document "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului" conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, document care sta la baza admiterii şi eliberării "Documentului oficial de certificare" sau, după caz, respingerii de la comercializare a lotului sau pentru necesar propriu; k) seminţele care nu întrunesc condiţiile de calitate din aceste norme se depozitează separat şi îşi vor schimba destinaţia, aceasta notificandu-se autorităţii.E. Derogarea calităţii seminţelor, resondarea, fractionarea, reambalarea, reconditionarea şi declasarea1. Derogarea calităţii seminţelor. a) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogări pentru certificarea şi comercializarea seminţelor Prebaza şi Baza care nu îndeplinesc condiţiile de germinatie din Anexa nr. 2, în conformitate cu art. 4 a) din prezentul ordin. Aceasta derogare se poate acorda până la 10% din procentul de germinatie normat al fiecărei specii, iar peste acest procent derogarea poate fi acordată numai de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la solicitarea agentului economic.Autoritatea va elibera "Documentul oficial de certificare" a lotului de samanta, eticheta oficială sau vigneta oficială, cu menţiunea "Samanta cu derogare" şi indicele pentru care s-a dat derogarea. Furnizorul trebuie să garanteze germinatia pentru care s-a aprobat derogarea şi sa menţioneze pe o eticheta proprie indicele efectiv al acesteia, numele şi adresa sa, cat şi numărul de lot. b) ITCSMS sau LCCSMS poate, la solicitarea agentului economic, acorda derogări de la germinatie în vederea certificării necesarului propriu. ITCSMS sau LCCSMS va elibera "Buletin de analiza oficială" a lotului de samanta, cu menţiunea "Samanta cu derogare" şi indicele pentru care s-a dat derogarea. Aceasta derogare se poate acorda până la 10% din procentul de germinatie normat al fiecărei specii. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea realizării unei culturi corespunzătoare scopului propus. c) derogarea de la germinatia normata prevăzută prin prezentul ordin în scopul comercializării categoriilor Certificată, Certificată prima şi a doua generaţie poate fi acordată numai de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în conformitate cu procedurile Comunităţii.2. Resondarea seminţelor: a) un prelucrator poate cere o noua esantionare a unui lot fără o prelucrare ulterioară, cu menţiunea "resondare" pe documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de seminţe". b) la samanta stocurilor din anii precedenti sau în alte situaţii, precum şi la cerere, se efectuează testări la seminţe, în special pentru germinatie şi se aplică o vigneta oficială pentru germinatie cu menţiunea "reanalizat ... (luna şi anul)" şi ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceasta vigneta se aplică pe eticheta oficială.Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dacă acesta se modifica.3. Fractionarea şi reambalarea: a) fractionarea loturilor şi a conţinutului ambalajelor cu seminţe se efectuează numai de prelucratori sau ambalatori înregistraţi, la cererea acestora, şi sub supravegherea autorităţii. Înainte de a se recurge la fractionare şi reambalare, aceasta se notifica autorităţii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele şi sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării acestora la controlul reprezentanţilor autorităţii; b) se considera fractionarea lotului: i) când părţi dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalata va avea un număr nou de lot şi se efectuează reetichetarea, resigilarea şi recertificarea şi se notifica autorităţii prin documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta";îi) când părţi dintr-un lot se reambaleaza şi resondeaza, partea reambalata are un număr nou de lot şi se reeticheteaza şi resigileaza; c) când se reambaleaza întreg lotul, cu acelaşi tip de ambalaj, iar masa sau numărul seminţelor din fiecare ambalaj este aceeaşi, se poate menţine acelaşi număr de lot pe noua eticheta; d) fiecare lot de samanta va fi esantionat de inspectorii oficiali în timpul reambalarii şi reetichetarii, iar esantionul se va stoca cel puţin un an în magazia de esantioane a autorităţii; e) fractionarea, reambalarea şi reetichetarea unui lot de seminţe din import în sistem OCDE, se notifica autorităţii oficiale şi trebuie să aibă acordul autorităţii naţionale din ţara de origine a seminţelor, care va fi transmis autorităţii oficiale INCS. Pentru samanta reambalata şi reetichetata sub schemele OCDE se va recunoaşte "Samanta certificată în conformitate cu Schemele OCDE". f) în cazul reambalarii şi reetichetarii unui lot din import în sistem OCDE, etichetele şi sistemul de sigilare vor fi scoase şi toate operaţiunile se fac în prezenta autorităţii oficiale care supraveghează reambalarea şi reetichetarea. Fiecare lot de samanta va fi esantionat oficial în timpul reambalarii şi reetichetarii. O parte din esantion poate fi trimisa la laboratorul de analiza pentru diverse analize şi, după caz, în postcontrol, iar o parte se va stoca cel puţin un an în magazia de esantioane a autorităţii. Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referinţa, iar acestea reproduc toate informaţiile date pe eticheta de origine, incluzând ţara de provenienţă. Informaţiile vor include şi menţiunea "reambalat ....". Numărul de referinţa original nu se mai foloseşte. O copie a informaţiilor care au apărut pe eticheta poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj dar trebuie clar diferenţiată de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice, exceptând mixtura, a carei culoare este verde; g) în cazul mixturii, autoritatea oficială va tine o lista cu toate numerele de referinţa a loturilor care compun mixtura şi proporţia fiecărui lot din amestec. Dacă loturile componente ale amestecului au fost produse în diferite tari, toate ţările de producere trebuie menţionate pe eticheta; h) ambalajele în care se face reambalarea pot fi de marimi diferite; i) pe eticheta se va menţiona "reambalat .... (luna şi anul)" şi numele autorităţii responsabile de noua eticheta.4. Reconditionarea seminţelor: a) prelucratorul cere recertificarea unui lot după reconditionare pe o noua "Declaraţie de certificare a loturilor de samanta"; b) ambalajele vor purta intactă eticheta şi sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentanţilor autorităţii, iar etichetele iniţiale vor fi retrase de autoritate şi lotul se va reeticheta cu un număr de referinţa nou.5. Declasarea seminţelor: a) samanta poate fi declasata la o alta categorie biologica (generaţie) inferioară, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de norme pentru aceasta, după cum urmează: i) samanta Prebaza poate fi declasata în: Baza; Certificată; Certificată prima sau a doua generaţie (C1 sau C2), după caz;îi) samanta Baza poate fi declasata în: Certificată, Certificată prima sau a doua generaţie (C1 sau C2), după caz;iii) samanta Certificată prima generaţie (C1) poate fi declasata în: Certificată a doua generaţie (C2). b) declasarea prevăzută la pct. i) se poate face la cerere, numai la mentinator sau cu acceptul acestuia şi numai dacă s-a efectuat pre sau postcontrolul categoriei supusă declasarii şi rezultatele obţinute permit aceasta declasare; c) declasarea prevăzută la pct. îi) şi iii) se poate face la cerere, la mentinator sau cu acceptul acestuia şi dacă s-a efectuat postcontrolul categoriei supusă declasarii sau a unei generaţii anterioare acesteia; d) dacă declasarea se face după reconditionarea unui lot sau după fractionare şi reambalare, aceasta operaţiune se notifica autorităţii şi se efectuează sub supraveghere oficială. Etichetele iniţiale sunt retrase, iar sigilarea şi etichetarea ambalajelor se efectuează în conformitate cu prezentele norme.F. Documente oficiale şi documente neoficiale eliberate în urma testarii seminţelor1. Documente oficiale pentru seminţele certificate oficial: a) "Documentul oficial de certificare", model prezentat în Anexa nr. 8, destinat circulaţiei sau comercializării pentru însămânţare a seminţelor certificate oficial. Se eliberează de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz.Documentul se eliberează în următoarele cazuri: i) loturilor certificate în care samanta îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în prezentele reguli şi norme, fără restrictii de comercializare sau folosire;îi) reambalarii loturilor, sau a unor părţi de lot, sub supraveghere oficială şi atunci când documentele emise anterior atesta calitatea corespunzătoare a acestora, cu menţiunea "Certificare prin supraveghere oficială", iar informaţiile se preiau din documentele oficiale ce însoţesc samanta, dacă aceasta se afla în termen de valabilitate;iii) în cazul seminţelor de mazare şi bob certificate final, în vrac, cu condiţia să fie containerizat şi marcat oficial. b) "Buletinul de analiza oficială" model prezentat în Anexa nr. 8, document eliberat de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat cu numere atribuite de autoritate, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbena.Acest document se eliberează în următoarele cazuri: i) "Buletin de analiza oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când condiţiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli şi norme, cu menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare";îi) "Buletin de analiza oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat pentru necesarul propriu în vrac, când condiţiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli şi norme, cu menţiunile "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea";iii) "Buletin de analiza oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când se reanalizeaza toate sau unele dintre condiţiile tehnice de calitate a seminţelor. Când acestea corespund prezentelor reguli şi norme, buletinul va purta menţiunea "Samanta admisă pentru însămânţare" şi este valabil numai împreună cu "Documentul oficial de certificare" emis anterior, sau cu documentul corespunzător, dacă samanta provine din import. Când acestea nu corespund prezentelor reguli şi norme, "Buletinul de analiza oficială" va purta menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare".În ambele cazuri, se va menţiona la denumirea buletinului "reanaliza parţială sau totală", după caz; iv) "Buletin de analiza oficială" parţială, eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, pentru reanaliza mixturii. Când condiţiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli şi norme, "Buletinul de analiza oficială" va purta menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare". Când condiţiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli şi norme, buletinul va purta menţiunea "Samanta admisă pentru însămânţare".2. Documentele oficiale prevăzute la punctul 1 arata calitatea seminţelor din lotul respectiv, la data esantionarii, respectiv a sigilarii ambalajelor.3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale şi le va adapta imprimarii prin mijloace electronice şi cerinţelor sigilarii.4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate în scop informativ. a) "Buletinul de analiza informativ" este documentul destinat testelor solicitate în scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie alba şi cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum şi menţiunile "Acest buletin este informativ" şi "Samanta nu poate fi comercializata". Buletinul nu conţine decizii sau concluzii şi arata calitatea seminţelor din esantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testarii.G. Postcontrolul seminţelor certificate1. Verificarea identităţii şi puritatii varietale se efectuează în pre sau postcontrol şi se organizează de către Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS) şi se efectuează de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS).2. Verificarea seminţelor în pre sau postcontrol urmăreşte: a) dacă caracterele soiurilor au rămas distincte, uniforme şi stabile în cursul multiplicarilor conform descrierii oficiale în baza căreia a fost înregistrat soiul în catalogul oficial şi, dacă puritatea varietala este conformă normelor; b) interzicerea la multiplicare sau în producţia pentru consum a loturilor de seminţe necorespunzătoare ca identitate, puritate şi stare fitosanitara; c) supravegherea şi monitorizarea activităţii agenţilor economici înregistraţi care produc şi multiplica sau prelucreaza şi comercializează samanta în vederea păstrării identităţii şi puritatii varietale; d) verificarea şi îmbunătăţirea funcţionarii sistemului de asigurare a calităţii seminţelor.3. Precontrolul se efectuează în parcele de control în camp, spaţii protejate şi/sau prin analize de laborator.În parcelele de precontrol se urmăreşte: a) în precontrol se insamanteaza parcele de control la marginea sau în interiorul culturii semincere Prebaza sau Baza destinate multiplicării (precontrolul poate reprezenta şi postcontrolul generatiei anterioare); b) examinarea plantelor crescute din esantionul de samanta se efectuează în fazele care permit observarea caracterelor esenţiale; c) când rezultatul din parcelele de precontrol arata ca identitatea şi puritatea varietala nu au fost menţinute, autoritatea oficială nu certifica samanta obţinută din parcelele sau loturile respective; d) precontrolul se poate efectua şi în perioada de extrasezon în sere sau zone climatice care permit creşterea plantelor în perioada de iarna.4. Postcontrolul se efectuează în microculturi în camp pe baza metodologiei ISTIS sub supravegherea INCS.4.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci când: a) este destinat producerii unei noi generaţii de seminţe (postcontrolul în acest caz reprezintă precontrolul generatiei următoare); b) samanta provine din alte tari pentru multiplicare, când, dacă ISTIS nu deţine o proba de referinţa pentru soiul respectiv, se ridica un esantion de referinţa din fiecare lot de samanta înainte de semanat şi se trimite în postcontrol odată cu esantioanele ridicate din loturile de samanta multiplicata şi, dacă e cazul, cu descrierea soiului respectiv. Nu se ridica esantioane de referinţa din samanta soiurilor înregistrate în catalogul oficial al României; c) când samanta a fost produsă în afară tarii de înregistrare a soiului, cele doua autorităţi vor cădea de acord în privinta efectuării testelor de postcontrol; d) se verifica în postcontrol samanta din toate loturile destinate exportului, atât samanta certificată final cat şi samanta necertificata final;4.2. Esantioanele de samanta, pe categorii biologice, care se preleveaza în vederea verificării în postcontrol sunt: a) pentru samanta Prebaza şi Baza se verifica un esantion din fiecare lot; b) pentru samanta Certificată sau Certificată prima generaţie se preleveaza un esantion din fiecare lot, iar o fracţiune din esantioanele a 4 loturi dintr-o partida, formează esantionul care se trimite şi se verifica în postcontrol; c) nu se trimit în postcontrol esantioanele prelevate în urma reambalarii şi reetichetarii, însă autoritatea oficială poate trimite o parte din esantionul prelevat pentru verificare în postcontrol, după caz; d) autoritatea oficială poate stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau lot de seminţe când considera necesară verificarea; e) în postcontrol, caracteristicile trebuie controlate în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan internaţional;5. Esantioanele destinate pre sau postcontrolului la samanta prelucrata se esantioneaza de către persoanele oficiale din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, în conformitate cu standardele în vigoare aliniate la metodele internaţionale.6. Esantioanele se expediază la Centru de Testarea Seminţelor însoţite de un borderou în care se va specifică: specia, soiul, categoria biologica, lotul sau partida; un exemplar al borderoului se va trimite şi la INCS.Esantioanele se expediază la CTS Sibiu, pentru specii de plante furajere până la data de 31 ianuarie;7. Cantitatea de samanta a esantionului pentru pre sau postcontrol este de 50 g pentru speciile cu bobul mai mic decât mărimea bobului de grâu şi de 500 g pentru speciile cu bobul mai mare decât mărimea bobului de grâu.8. Se considera corespunzătoare puritatea varietala determinata în postcontrol cel puţin egala cu normele de puritate varietala din Anexa nr. 2 sau mai reduse cu maxim 1%.III. COMERCIALIZAREA SEMINŢELORA. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor1. Agenţii economici înregistraţi de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea seminţelor au următoarele obligaţii: a) să facă dovada certificării, provenientei, tranzacţiilor, a cantităţilor preluate şi vândute şi a stocurilor de seminţe în "Registrul de intrari şi iesiri"; b) să aibă sau să fie asistat de personal calificat în domeniul de activitate desfăşurat în materie de seminţe, cu excepţia celor a căror activitate se rezuma la vânzarea de seminţe ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesionisti dar care, totuşi, trebuie să cunoască regulile de comercializare a seminţelor, instruit şi atestat de ITCSMS şi LCCSMS; c) să asigure menţinerea identităţii şi puritatii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare şi comercializare; d) sa depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale şi sa păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicată pe ambalaj; f) sa nu comercializeze seminţe necertificate oficial, neambalate, neetichetate şi nesigilate sau preluate de la agenţi economici neinregistrati; g) sa notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de reambalare şi reetichetare, dacă agentul economic este şi prelucrator înregistrat pentru ambalare; h) sa retragă din circulaţie seminţele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli şi norme sau afectate de organisme dăunătoare, sa accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor şi sa ia măsuri de îndepărtare urgenta a acestor cantităţi către alte scopuri, în prezenta unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS; i) să solicite refacerea analizelor privind condiţiile tehnice de calitate a seminţelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul; j) sa pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activităţii în domeniul comercializării semintei; k) sa sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor;B. Punerea pe piaţa şi comercializarea seminţelora. Samanta necertificata final1. Samanta poate circula ca samanta necertificata final de pe raza teritorială a unui ITCSMS pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS sau într-o alta ţara, înainte de a cunoaşte rezultatul certificării finale, cu condiţia sa fi fost admisă în urma inspecţiei în camp şi însoţită de eticheta oficială de culoare gri şi documentul oficial prevăzut în Anexa nr. 5.2. Samanta necertificata final poate fi: a) samanta bruta, ambalata sau vrac în containere sau mijloace de transport curate, închise, sigilate şi însoţită de eticheta oficială şi documentul oficial din Anexa nr. 5; b) samanta condiţionată, neambalata dar în containere sau ambalata, etichetata oficial, care nu a fost esantionata oficial sau după esantionare oficială dar înaintea obţinerii rezultatelor certificării finale însoţită de eticheta oficială şi documentul din Anexa nr. 5.3. Samanta necertificata final, produsă pe raza teritorială a unui ITCSMS sau LCCSMS şi care se prelucreaza pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS, trebuie să fie însoţită de eticheta oficială şi documentul oficial din Anexa nr. 5, iar multiplicatorul va depune "Declaraţia de certificare a loturilor de samanta" la autoritatea pe raza căreia se prelucreaza samanta;4. Samanta necertificata final care s-a produs şi se comercializează pentru prelucrare în aceiaşi zona, sub aceeaşi autoritate responsabilă cu inspecţia în camp şi cu certificarea oficială, trebuie să fie însoţită de documentul din Anexa nr. 5 lit. C şi Adeverinta de transport.b. Condiţii pentru comercializarea semintei certificată final1. Samanta poate fi plasata pe piaţa dacă a fost certificată oficial ca samanta Prebaza, Baza, Certificată, Certificată prima şi a doua generaţie, sau Comercială, după caz, în funcţie de specie şi condiţiile din prezentul ordin.2. Samanta certificată final se comercializează numai ambalata, sigilată, etichetata oficial şi însoţită de documente oficiale.3. Loturile de samanta care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE şi au rămas în ţara pot fi comercializate, dacă soiul este admis pentru comercializare, pe baza "Documentului oficial de certificare" şi a etichetei tip OCDE, dacă samanta corespunde condiţiilor din acest ordin, dacă nu se recurge la deschiderea ambalajelor.4. Samanta se comercializează însoţită de documentele de calitate, în termenul de valabilitate al acestora, şi anume: a) la livrarea en gros: "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului", modelul prevăzut în Anexa nr. 8, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din "Documentul oficial de certificare". Documentele insotitoare din import, Certificat sau buletin de analiza sau, documentele din statele membre preluate în "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului" şi/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale; b) la livrarea cu amănuntul eticheta oficială este obligatorie şi poate tine loc de document de calitate şi conformitate, iar la cererea cumpărătorului furnizorul poate emite "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului".5. În cazul comercializării seminţelor din import din terţe tari în sistem OCDE trebuie respectate regulile şi normele de echivalenta ale Comunităţii Europene, iar etichetele tip OCDE sa conţină menţiunile: "Reguli şi norme CE" şi "Testate prin metoda ISTA (sau alta metoda echivalenta)".6. În timpul depozitarii şi comercializării, umiditatea seminţelor nu va depăşi: a) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai mic decât mărimea bobului de grâu, 10%; b) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai mare decât mărimea bobului de grâu, 14%; c) facelia, 14%.7. Samanta rămasă pe stoc după fiecare campanie va fi declarata de agenţii economici la autoritatea oficială teritorială, conform înregistrărilor din "Registrul de intrari şi iesiri", până la 31 decembrie şi 30 iunie.c. Seminţe destinate comerţului internaţional1. Importul de seminţe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează din statele membre CE până la data aderării României, în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi a Ordinului MAAP nr. 257/2002 privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor şi, din alte tari cărora li s-a acordat echivalenta CE în conformitate cu art. 15 şi 16 din prezentul ordin şi în conformitate cu sistemul OCDE.2. Importatorul trebuie să prevadă în contractul de import ca seminţele sa îndeplinească cel puţin condiţiile tehnice şi de calitate din prezentul ordin şi soiul să fie înscris în Catalogul comun al CE sau în catalogul unui stat membru sau, până la data aderării României la CE în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultura din România, sau alte soiuri înscrise în Catalogul OCDE care se multiplica în vederea exportului în sistem OCDE în tari necomunitare.3. Importatorii care multiplica seminţele importate din terţe tari afiliate la sistemul OCDE au obligaţia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, iar contractele să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispoziţia ITCSMS sau LCCSMS o dată cu "Declaraţia de multiplicare".4. În cazul importului în vederea multiplicării în sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura ca acceptul de multiplicare al autorităţii naţionale al tarii respective a fost transmis la INCS.5. În cazul importurilor din terţe tari, în cantităţii mai mari de 2 kg se aplică art. 19 alin. 2 din prezentul ordin.6. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o ţara terta, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării seminţelor de către autoritatea oficială de certificare din ţara respectiva, cu condiţia ca aceasta autoritate să fie recunoscută ca echivalenta. Documentele care însoţesc samanta care se exporta sunt prevăzute în regulile OCDE, eliberate de ITCSMS sau LCCSMS, sau alte organisme acreditate de acestea, în original sau duplicat.7. Exportul în terţe tari se realizează pe baza unui contract care poate prevedea condiţii mai puţin restrictive faţă de regulile şi normele din prezentul ordin.8. Pentru export se impune acordul mentinatorului soiului sau al titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referinţa pentru loturile care se exporta, esantionarea, testarea şi eliberarea documentelor oficiale OCDE.IV. EVIDENTA CULTURILOR SEMINCERE ŞI A SEMINŢELORA. Evidentele ţinute de agentul economic1. Agenţii economici producători, prelucratori şi comercianţi trebuie să ţină evidenta la zi a producţiei, tranzacţiilor şi stocurilor într-un "Registru de intrari şi iesiri".2. Agenţii economici producători, prelucratori şi comercianţi trebuie să ţină evidenta separată a documentelor privind cantitatea şi calitatea seminţelor: "Documentele de inspecţie în camp", "Adeverintele de transport seminţe şi material săditor", "Documentele oficiale de certificare", "Buletinele de analiza oficiale", Buletinele de analiza informative, Procesele verbale de luare a probelor, "Document de calitate şi conformitate al furnizorului" eliberate, precum şi evidenta stricta a producţiei, a etichetelor, a intrărilor şi iesirilor de partide, a loturilor necertificate final sau certificate final, a ambalajelor.3. Amelioratorii sau mentinatorii care produc samanta Prebaza sau Baza, care efectuează lucrări de selecţie conservativa şi fitosanitara, sunt obligaţi sa ţină la zi "Registrul de selecţie conservativa".4. Agenţii economici producători, prelucratori şi comercianţi trebuie să ţină evidenta esantioanelor martor, prelevate de către inspectorii oficiali, din partidele şi loturile de samanta produse sau prelucrate şi să le stocheze în condiţii optime de păstrare cel puţin un an.B. Evidentele ţinute de ITCSMS sau LCCSMS1. ITCSMS sau LCCSMS va tine următoarele evidente: a) evidenta agenţilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a autorizaţiilor eliberate; b) evidenta laboratoarelor acreditate şi a persoanelor acreditate cat şi evidenta rezultatelor supravegherii şi monitorizarii acestora; c) evidenta "Declaraţiilor de multiplicare", a "Fişelor de control", "Documentele de inspecţie în camp", "Adeverintele de transport seminţe şi material săditor", "Declaraţiilor de certificare a loturilor de samanta", "Documentele oficiale de certificare", "Buletinele de analiza oficială", "Buletinele de analiza informative", Procesele verbale de luare a probelor, "Document de calitate şi conformitate al furnizorului"; d) evidenta loturilor acceptate, respinse, declasate, cu derogare, reconditionate, fractionate, reambalate; e) evidenta etichetelor oficiale, a vignetelor oficiale utilizate sau retrase; f) evidenta prelevarii esantioanelor; g) evidenta importurilor şi exporturilor; h) evidenta Fişelor de analiza a seminţelor; i) evidenta copiilor borderourilor şi a rezultatelor obţinute în pre sau postcontrol; j) evidenta esantioanelor prelevate şi păstrate în magazia de esantioane; k) alte evidente cerute de INCS;2. Toate documentele se arhiveaza la ITCSMS sau LCCSMS şi se păstrează 6 ani.3. Supravegherea şi monitorizarea inspectorilor acreditaţi care efectuează inspecţia în camp, sondatorilor acreditaţi şi laboratoarelor acreditate.  +  Anexa 8 *Font 7*    A. Formular model "Declaraţie de multiplicare":    ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: ______________    Agent economic: ____________                        DECLARAŢIE DE MULTIPLICARE NR. ________________┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────┬───────┐│Agent economic multiplicator*) │Cod │Provenienţă, nr. lot:│1. ││ │autorizaţie│ │ ││ │ ├─────────────────────┼───────┤│ │ │2. │3. │├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│Agricultor multiplicator │Cod │Categorie biologica │1. ││ │autorizaţie│ │ ││ │ ├─────────────────────┼───────┤│ │ │2. │3. │├───────────┬───────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼───────┤│Specia │Soiul │Categoria │Cantitate lot: │1. ││ │(se specifică dacă soiul este modificat│ ├─────────────────────┼───────┤│ │genetic şi codul de identificare) │ │2. │3. │├───────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┴─────────────────────┴───────┤│Suprafaţa │Producţia propusă UM │Document de calitate şi conformitate, ││totală (ha)│ │nr., data, emitent conf. Document oficial││ │ │de certificare a semintei nr. │├───────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Mentinator │Contract (acord) multiplicare │Etichete oficiale, Nr. buc./lot││ │Număr şi data │serie şi număr │└───────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘_______    *) În cazul în care nu exista contract de multiplicare, rubrica se       completează cu numele agricultorului multiplicator. Parcele semanate cu material având aceeaşi provenienţă (loturi provenite din aceeaşi partida):┌──┬───────────────┬───────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ │Denumirea │Rotaţie│Pl. premergătoare│Suprafaţa │Distanta │Număr ││ │parcelei │ (ani) │ │ (ha) │de izolare│identitate││ │ │ │ │ │ │atribuit │├──┼───────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│1.│ │ │ │ │ │ │├──┼───────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│2.│ │ │ │ │ │ │├──┼───────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│3.│ │ │ │ │ │ │├──┼───────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│4.│ │ │ │ │ │ │├──┼───────────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5.│ │ │ │ │ │ │└──┴───────────────┴───────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘       Agent economic multiplicator, Agricultor multiplicator,          (numele şi prenumele, (numele şi prenumele,           semnatura şi ştampila) semnatura şi ştampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(se completează de ITCSMS/LCCSMS)INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞIMATERIALULUI SĂDITOR/LCCSMS: ______________Se repartizează pentru control şi certificare │ÎNSCRIERE: │conform Ordin MAPDR nr. ........ inspectorului │ADMISĂ/RESPINSĂ │TARIF CONTROL ÎN CAMPresponsabil .................................. │INSPECTOR RESPONSABIL: │................. LEI.............................................. │.........................│    ÎNREGISTRARE Data şi Nr.: DIRECTOR EXECUTIV,    Notă: Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. .......... .    Formular tip Ordin MAPDR nr.    B. Formular model "Document de inspecţie în camp":    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    ITCSMS/LCCSMS ______________________________    (adresa, telefon/fax, e-mail)    DOCUMENT DE INSPECŢIE ÎN CAMP NR.:    Partida compusa din: ..........................┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┐│Agent economic multiplicator │Cod autorizaţie │Provenienţă samanta │├───────────────────────────────────────────────┤ │Număr referinţa lot:││Contract (acord) de multiplicare nr. │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ ││Agricultor multiplicator │Cod autorizaţie │ ││ │ │ │├───────────────────────────┬───────────────────┴────────────────────────┤ ││Specia │Soiul │ ││ │(se specifică dacă soiul este modificat │ ││ │genetic şi codul de identificare) │ ││ │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Suprafaţa │Categ. biologica propusă │Categorie biologica ││ │ │ │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤ ││Parcela: │Premergătoare: │ ││ │ │ │└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘     REZULTATE INSPECŢIE: (puritatea speciei şi puritatea varietala)     Specifice culturii     DECIZIA ITCSMS/LCCSMS     În urma inspecţiei în camp, pe baza constatărilor şi determinarilor efectuate,     în conformitate cu prevederile Regulilor şi Normelor Ordin MAPDR nr. ........,     suprafaţa şi producţia realizată este:┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ADMISĂ: ha UM │RESPINSĂ: ha UM ││ADMISĂ SUB REZERVA: ha UM │CAUZE: ││ADMISĂ CU DECLASARE: ha UM │ ││CATEGORIA APROBATĂ: ha UM │ │└──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘     Ridicat esantion de verificare:     Eliberat la data:                                               Inspector responsabil,    Formular tip Ordin MAPDR nr.    C. Formular model "Adeverinta de transport":    ADEVERINTA DE TRANSPORT SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR    SERIA: .......... NR.: ...............┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Agricultor multiplicator: │Cod autorizaţie: ││ │ │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Specia: │Soiul: ││ │(se specifică dacă soiul este modificat ││ │genetic şi codul de identificare) │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Categoria biologica: │Nr. identitate: ││ │ │├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│Cantitatea: │An recolta: ││ │ │└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘    Se expediază în condiţiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ......    cu mijlocul de transport nr.: .............. .    Subsemnatul ...... responsabil tehnic garantez ca samanta provine din    producţia aprobată în camp cu documentul nr. ..... eliberat de ITCSMS ....    şi că nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii biologice    pe timpul recoltarii şi transportului la statia de prelucrare.    Contract de prelucrare Nr. ............... (dacă este cazul)    Receptionat: kg      Responsabil tehnic, Responsabil prelucrator,      (numele, prenumele (numele, prenumele        şi semnatura) şi semnatura)    Certificat de atestare nr.: Cod autorizaţie:    Notă: Se întocmeşte în trei exemplare din care unul rămâne la          multiplicator, al doilea însoţeşte samanta la prelucrator,          al treilea se depune la ITCSMS.    Formular tip Ordin MAPDR nr.    D. Formular model Declaraţie de certificare a loturilor de samanta:    ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: ________________    Agent economic:           DECLARAŢIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr. .............┌────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┐│Agent economic │Cod │Partida/Agricultor multiplicator ││ │autorizaţie │(Document de inspecţie în camp/UM)││ │ │(Nr. identitate, kg) │├────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ ││Prelucrator (prestator de servicii) │Cod │1. ││ │autorizaţie │ │├───────────────────────┬────────────────────┴─────────────┤2. ││Specia: │Soiul: │ ││ │(se specifică dacă soiul este │3. ││ │modificat genetic şi codul de │ ││ │identificare) │4. │├───────────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││Categoria biologica: │Puritate varietala: │5. │├───────────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││Cantitate partida: to│Contract prestări servicii nr. │ ││ │ │ │└───────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘   Samanta se tratează cu: .....................................................   Solicitam esantionarea oficială, certificarea şi atribuirea unui număr de ................   etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru următoarele loturi:                                              ┌───────────────────────────────────────────────┐                                              │ (Se completează de către I.T.C.S.M.S.) │┌────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┼─────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ Număr/ │ Analiza │ Număr │ Etichete oficiale atribuite ││Nr. │Greutate│ Ambalat │Greutate│informativa│referinţa├─────────┬─────────┬─────────┬──────-┤│lot │ Kg │ în: │ambalaj │ Nr./data │ lot │Nr. total│ Seria │Nr. de la│Până la│├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 8. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│ 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴     Prelucratorul se angajează să respecte prevederile Regulilor şi Normelor     din Ordinul MAPDR nr. ........ .     Garantăm păstrarea autenticităţii şi puritatii biologice a seminţelor     avute înainte de condiţionare.     Observaţii:         Agent economic proprietar      (sau împuternicit al acestuia), Prelucrator,         (numele şi prenumele, (numele şi prenumele,           semnatura şi ştampila) semnatura şi ştampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ITCSMS/LCCSMS ___________ TARIF PT. CERTIFICARE ______________ LEIÎNSCRIERE ACCEPTATĂ/RESPINSĂ DATA: __________Se repartizează pentru control şi certificare:INSPECTOR RESPONSABIL _____________________ DIRECTOR EXECUTIV,    Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ... .    Formular tip Ordin MAPDR nr.    E. Formular model: "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului"    INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI    MATERIALULUI SĂDITOR ..................    (LCCSMS)    RAPORT FINAL DE RECEPŢIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:    ................. din data: ................    Inspector oficial: ................. Produs: ...............    Agent economic: │Cod autorizaţie:──────────────────────────┬────────────────────┼────────────────────────────────Prelucrator: │ │Cod autorizaţie:──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────Specia: │Soiul: │Categoria biologica:──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────Nr. lotului: │An recolta: │Tratament:──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────Ambalaje tip: │Număr: │Loc depozitare:──────────────────────────┴────────────────────┼────────────────────────────────Cantitate: │Ţara de producţie:───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────                                         serie nr. de la până la  Etichete/vignete oficiale atribuite: ............ ............... ..........            Nr. total: .............  În urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform:            Fisei de analiza nr. ............ data .................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Data recepţie lot: ..........................    Etichete/vignete oficiale: - utilizate, nr. total ............. buc.                               - retrase, nr. total ............... buc.    Termen de valabilitate atribuit de deţinător: ..............................            În urma verificării, cantitatea de: ..... kg/nr., ambalata în: .....    nr. ambalaje: ........., greutate-nr./ambalaj .............. a fost    recepţionată ca lot: ADMIS/RESPINS pentru comercializare/necesar propriu.    Menţiuni:     Inspector responsabil, Agent economic,            Semnatura: Semnatura:    Formular model Ordin MAPDR nr.    F. Formular model Document oficial de certificare a semintei:    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development    Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    Naţional Inspecţion for Quality of Seeds    Bd. Carol I, nr. 24, Sector 3 - Bucureşti    DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de samanta nr. ......    OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no. ......┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Agent economic (nume, adresa) │Cod autorizaţie │Data esantionarii oficiale Esantionor││Name of applicant (name, address) │Registration number: │Date of official sampling Sampler ││ │ │ │├───────────────┬────────────────────────────┼──────────────────────┤ ││Specia │Soiul (se specifică dacă │Categoria aprobată │Numărul de referinţa al lotului ││Species │soiul este modificat genetic│Approved category │Reference lot number ││ │şi codul de identificare) │ │ ││ │Variety │ │ ││ │ │ │ │├───────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Greutate lot │Număr ambalaje şi tip │Loc depozitare │Data sigilarii ││Lot weight │No and type of packages │Storage place │Date of lot sealing ││ │ │ │ │├───────────────┴────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul │Tratamente efectuate │Data recepţie esantion Număr ││Official labels, series, number, type │Treated with: │analiza ││ │ │Date of sample receiving Analysis││ │ │number │└────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────┘     Document de inspecţie în camp nr.: .................................     Field Inspecţion Document no. ......................................     Agricultor multiplicator ...........................................     Grower .............................................................     Ţara de producţie:     Country of production:     REZULTATE ANALIZE:     ANALYSIS RESULTS┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ PURITATE PURITY │ GERMINATIE GERMINATION │ ││ (% din greutate/weight) │ (% în număr/number) │ │├───────┬───────┬────────────────┼───────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┤UMIDITATE││Samanta│Materii│Seminţe de alte │Germinatia │ Germeni │Seminţe│ Seminţe │ Germeni │Seminţe│ % ││ pura │inerte │ specii plante │ totală │ normali │ tari │proaspete│anormali │moarte │MOISTURE ││ Pure │ Inert │Other crop seeds│ Total │ Normal │ Hard │ Fresh │Abnormal │Dead │ CONTENT ││ seeds │matter │ │Germination│seedlings│ seeds │ seeds │seedlings│seeds │ │├───────┼───────┼────────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴────────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┘    Natura materiilor inerte:    Kind of inert matter:    Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):    Other seeds:    Alte determinări:    Other tests:    Metoda de analiza:    Analysis method:                  SAMANTA PRODUSĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ŞI NORMELE RO (CE)                     SEED PRODUCED ÎN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS RO (CE)    Data: .......................    Emitent: ...............................    (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv,                                                      (nume, prenume,                                                     semnatura, ştampila)    Formular tip Ordin MAPDR nr.    G. Formular model Buletin de analiza oficială:    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţionala pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    Bd. Carol I, nr. 24, Sector 3 - Bucureşti    BULETIN DE ANALIZA OFICIALĂ NR.:┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Agent economic (nume, adresa) │Cod autorizaţie │Data esantionarii oficiale Esantionor││Name of applicant (name, address) │Registration number:│Date of official sampling Sampler ││ │ │ │├────────────┬────────────────────────────┼────────────────────┤ ││Specia │Soiul (se specifică dacă │Categoria aprobată │Numărul de referinţa al lotului ││Species │soiul este modificat genetic│Approved category │Reference lot number ││ │şi codul de identificare) │ │ ││ │Variety │ │ ││ │ │ │ │├────────────┼────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Greutate lot│Număr ambalaje şi tip │Loc depozitare │Data sigilarii ││Lot weight │No and type of packages │Storage place │Date of lot sealing ││ │ │ │ │├────────────┴────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│Etichete oficiale, seria şi numărul, │Tratamente efectuate│Data recepţie esantion Număr ││tipul │Treated with: │analiza ││Official labels, series, number, type │ │Date of sample receiving Analysis││ │ │number │└─────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┘    Document de inspecţie în camp nr.: .............................    Field Inspecţion Document no. ..................................    Agricultor multiplicator .......................................    Grower .........................................................    Ţara de producţie:    Country of production:     REZULTATE ANALIZE:     ANALYSIS RESULTS┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ PURITATE PURITY │ GERMINATIE GERMINATION │ ││ (% din greutate/weight) │ (% în număr/number) │ │├───────┬───────┬───────────────┼───────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┤ UMIDITATE ││Samanta│Materii│Seminţe de alte│Germinatia │ Germeni │Seminţe│ Seminţe │ Germeni │Seminţe│ % ││ pura │inerte │specii plante │ totală │ normali │ tari │proaspete│anormali │moarte │ MOISTURE ││ Pure │ Inert │ Other crop │ Total │ Normal │ Hard │ Fresh │Abnormal │ Dead │ CONTENT ││ seeds │matter │ seeds │Germination│seedlings│ seeds │ seeds │seedlings│ seeds │ │├───────┼───────┼───────────────┼───────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┴───────┴───────────────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────────┘    Natura materiilor inerte:    Kind of inert matter:    Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):    Other seeds:    Alte determinări:    Other tests:    Metoda de analiza:    Analysis method:    CONCLUZII:    Emitent: ...............................   (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv,                                                      (nume, prenume,                                                    semnatura, ştampila)    Formular tip Ordin MAPDR nr.    H. Formular model Document de calitate şi conformitate al furnizorului:    ROMÂNIA    FURNIZOR:    COD AUTORIZAŢIE:    DOCUMENT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI    Nr. ........... data ............    Beneficiar ........................................┌────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Specia │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┬─────┬─────┤│Soiul │ │ │ ││(se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de │ │ │ ││identificare) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Categoria biologica │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Nr. de referinţa al lotului │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Cantitatea livrata (kg) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Nr. de ambalaje şi tip │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Document oficial de certificare a semintei nr. .............│ │ │ ││emitent ................... data ...........................│ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Etichete oficiale, seria şi nr., de la ...... până la ......│ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Calitatea lotului: │ │ │ ││- puritate fizica: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- seminţe străine nr. .../...% │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- umiditate % │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- germinatia totală %: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- masa a 1000 boabe: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- stare sanitară: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Alte determinări: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│- Cold test: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Producător: │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┤│Ţara de producţie: │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┘   - Samanta tratata cu .....................................   - Termen de valabilitate (garanţie) ......................    Menţiuni:    Samanta se livreaza în condiţiile art. ........ din Legea nr. 266/2002.    Samanta corespunde pentru însămânţare conform regulilor şi standardelor    Ordin MAPDR nr.    Locul de depozitare - livrare ................    Furnizor .................................    (numele, prenumele, semnatura şi ştampila)                              Beneficiar ...............................                              (numele, prenumele, semnatura şi ştampila)    Formular tip Ordin MAPDR nr.___________