RECTIFICARE nr. 16 din 22 februarie 2006la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 22 martie 2006    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 27 februarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 8 [referitor la art. 3^1 alin. (1)], în loc de: "...o declaraţie autentică, pe propria răspundere,..." se va citi: "...o declaraţie pe propria răspundere,...".------------