HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 ianuarie 2005 (*republicată*)pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 17 martie 2006    --------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 617/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001.  +  AnexăREGULAMENT (R) 13/01/2005