HOTĂRÎRE Nr. 468 din 30 iunie 1995privind constituirea şi componenta Comandamentului antiepizootic central
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 17 iulie 1995    În temeiul art. 15 alin. 3 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă constituirea şi componenta Comandamentului antiepizootic central prevăzută în anexa.  +  Articolul 2Atribuţiile şi răspunderile Comandamentului antiepizootic central sunt cele prevăzute în Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată.  +  Articolul 3La data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri se abroga H.C.M. nr. 37 din 31 martie 1981 privind constituirea Comandamentului antiepizootic central şi H.C.M. nr. 23 din 6 februarie 1986 pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.M. nr. 37 din 31 martie 1981 privind constituirea Comandamentului antiepizootic central.  +  Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM - MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu Tabarap. Ministrul sănătăţii,Dan Georgescu,secretar de stat  +  Anexa 1 COMPONENTAComandamentului antiepizootic centralPreşedinte: - Ministrul agriculturii şi alimentaţieiSecretar: - Directorul general al Direcţiei generale a producţieianimale din Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiSecretar tehnic: - Directorul general al Agenţiei naţionale sanitareveterinare din Ministerul Agriculturii şi AlimentaţieiMembrii: - Reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale:- Ministerul de Interne- Ministerul Apărării Naţionale- Ministerul Justiţiei- Ministerul Sănătăţii- Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale- Ministerul Transporturilor- Ministerul Finanţelor- Ministerul Comerţului- Ministerul Turismului- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului- Ministerul Afacerilor Externe- Ministerul Industriilor- Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.---------------------