ORDIN nr. 149 din 1 martie 2006privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 149 din 1 martie 2006
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 308 din 1 martie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006  Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România şi Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul UNICSe aprobă completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa la prezentul ordin.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuPreşedintele Institutului Naţional de Statistică,Vergil Voineagu  +  Anexa LISTA OCUPAŢIILORcare completează Clasificarea ocupaţiilor din România
         
    1.Agent de turismcodul - 341402
    2.Agent de turism touroperatorcodul - 341403
    3.Agent de turism transport turistic intern/internaţional/ ticketing/rezervări/cazare/publicitate/marketing/asistenţă turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afacericodul - 341404
    4.Director de agenţie de turism, touroperatoare, detailistă/filială/sucursalăcodul - 131509
    5.Director de club (hotelier)codul - 131510
    6.Director de cazarecodul - 131511
    7.Instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme, etc.codul - 347508
    8.Inspector calitate producţie culinarăcodul - 349306
    9.Lenjereasă de hotelcodul - 413113
    10.Bucătar specialist/vegetarian/dieteticiancodul - 512203
    11.Barman preparatorcodul - 512306
    12.Lucrător pensiune turisticăcodul - 514911
    13.Îngrijitor spaţii hotelierecodul - 913202
    14.Lucrător bucătărie (spălător vase mari)codul - 913203
    15.Director de centru de informare turisticăcodul - 131513
    16.Director de departament organizare evenimente/banquetingcodul - 131514
    17.Director de departament alimentaţiecodul - 131515
    18.Director de departament cateringcodul - 131516
    19.Director de departament ticketingcodul - 131517
    20.Barman şefcodul - 349303
    21.Cofetar şefcodul - 349305
    22.Pizzarcodul - 512202
    23.Animator de hotelcodul - 349402
    24.Ghid de animaţiecodul - 349401
    25.Ghid de turism montan, drumeţie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună, zonă montană/habitat natural floră, faună zonă umedă/ supraveghetor/turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru/codul - 349104
    26.Ghid de turismcodul - 349101
    27.Ghid naţional de turism (touroperator)codul - 349103
    28.Ghid de turism sportiv/alpinism şi căţărări pe stânci/schi/ bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra uşoare (deltaplan, parapantă)codul - 349105
    29.Tehnician compartiment securitate hotelcodul - 349205
    30.Director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/ camping/sat de vacanţă/popas turisticcodul - 131507
    31.Conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/ montanăcodul - 131105
    32.Director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/berărie/ grădină de vară/bar de noapte/bar de zi/cafe bar-cafenea/ disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităţi tip fast-food/cofetărie/patiseriecodul - 131508
    33.Instructor autocodul - 334011
    34.Manager tehnologia informaţiei şi comunicaţieicodul - 123607
    35.Manager relaţii financiare externecodul - 123111
    36.Specialist coordonator de securitate la incendiucodul - 315103
    37.Mamoş porcinecodul - 612107
    38.Lucrător în procesare de fructe de pădure şi ciuperci de pădurecodul - 741404
    39.Producător audio videocodul - 245533
    40.Editor coordonator programe TVcodul - 245534
    41.Director de creaţiecodul - 245535
    42.Conducător grup turistic se înlocuieşte cu însoţitor grup turisticcodul - 511301
    43.Lucrător room service hotelcodul - 512305
    44.Ocupaţia manager în activitatea de turism înlocuieşte responsabil complex hotel-restaurant şi va aveacodul - 122501
    45.Ocupaţia organizator activitate turism (studii medii) va aveacodul - 511302
    46.Ocupaţia de animator socio-educativ va aveacodul - 511303
    47.Ocupaţia de animator centre de vacanţă va aveacodul - 511304
    48.Ocupaţia de ranger va aveacodul - 511305
    49.Ocupaţia de custode arii protejate va aveacodul - 511306
    50.Ocupaţia fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune va aveacodul - 816106
    51.Patron unitate agrement se înlocuieşte cu şef complex hoteliercodul - 131502
    52.Patron unitate alimentaţie publică se înlocuieşte cu şef agenţie/oficiu turismcodul - 131503
    53.Ghid de turism intern (local) se mută de la 511304 lacodul - 349102
    54.Administrator hotel codul - 512108 se mută lacodul - 131505
    55.Şef restaurant de mută de la 512109 lacodul - 131506
    56.Ghid montan, ghid galerii de artă, ghid interpret, ghid sportiv, ghid supraveghetor, se exclud de la grupa de bază 5113 şi va aveacodul - 349104
    57.Recepţioner de hotel se mută de la codul 422202 lacodul - 349201
    58.Lucrător concierge se mută de la codul 422205 lacodul - 349202
    59.Şef de recepţie hotel se mută de la codul 422203 lacodul - 349203
    60.Guvernantă de hotel/etaj se mută de la codul - 514205 lacodul - 349204
    61.Şef de sală restaurant (maître d'hotel) se mută de la codul 512110codul - 349301
    62.Tehnolog alimentaţie publică se mută de la codul 512204codul - 349302
    63.Bucătar şef se mută de la codul 512203 lacodul - 349304
    64.Ocupaţia cabanier se mută de la 512103 lacodul - 131512
    65.Şef unitate balneoclimaterică se mută de la 122936 lacodul - 131504
    66.Ocupaţia paznic de vânătoare de exclude de la 321310 şi se include lacodul - 615401
    în locul ocupaţiei de vânător
    67.Uceniccodul - 941101
    68.Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţuluicodul - 241935
  Se introduce Subgrupa majoră 94 Ucenici, Grupa minoră 941, Grupa de bază 9411 cu următoarea descriere: "Ucenicul munceşte şi se pregăteşte profesional în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; îndeplineşte sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care îi permit formarea competenţelor specifice calificării pe care urmează să o dobândească, în conformitate în conformitate cu programa de pregătire profesională prin ucenicie la locul de muncă".Se modifică denumirea Grupei de bază 1225 după cum urmează: Conducători în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement cu următorul cuprins: "Conducătorii din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement în subordinea directorilor responsabili, planifică, coordonează şi supraveghează activitatea de care răspund şi utilizează eficient resursele aflate în administrare"Se modifică denumirea Grupei de bază 1315 după cum urmează: Conducători de întreprinderi mici din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement cu următorul cuprins: "Conducătorii de întreprinderi mici din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement coordonează activitatea unităţilor, planifică şi urmăresc realizarea activităţilor de care răspund şi utilizează eficient resursele aflate în administrare"Se introduce o grupă minoră 349Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement cu următoarea descriere: Tehnicienii în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie, activităţi de agrement şi asimilaţi se ocupă de asigurarea serviciilor specifice destinate clienţilor, informează clientela asupra particularităţilor serviciilor ofertate, furnizează diverse servicii solicitate de clienţi organizează activitatea la locul lor de muncă.Se introduce grupa de bază 3491 Tehnicieni în turism şi asimilaţi cu următoarea descriere: Tehnicieni în turism şi asimilaţi promovează şi vând programe şi servicii turistice, planifică şi organizează servicii turistice pentru clienţi, comunică informaţii necesare clienţilor despre serviciile cazare, masă, transport, agrement, acces la atracţiile din zonă, rezolvă prompt solicitările şi reclamaţiile, în măsura competenţei lor, oferă explicaţii privind contractul cadru şi clauzele contractuale (condiţiile generale de efectuare a programului turistic, drepturile şi obligaţiile clientului, drepturile şi obligaţiile furnizorilor de servicii, termenele de plată, penalizări în caz de retragere, situaţii de forţă majoră); asistă turiştii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, întreţin un dialog permanent cu turiştii şi acţionează pentru îmbunătăţirea programelor turistice pe care le derulează/organizează şi însoţesc persoanele sau grupuri de persoane în plimbări călare sau cu atelaje.Se introduce grupa de bază 3492 Tehnicieni în activităţi ospitaliere şi asimilaţi cu următoarea descriere: Tehnicienii în activităţi ospitaliere şi asimilaţi se ocupă de asigurarea unui sejur agreabil în structurile de cazare turistice; rezervă spaţii de cazare, primesc clientul, îl cazează, îl asistă pe toată durate sejurului, prestează servicii suplimentare, întocmesc nota de plată şi încasează contravaloarea serviciilor prestate, rezolvă solicitările clienţilor, reclamaţiile, situaţiile particulare, ţin evidenţa consumurilor clientului, asigură corespondenţa cu clienţii conform normelor interne, gestionează mijloacele de plată, gestionează documentele de evidenţă specifică şi materialele promoţionale, reprezintă hotelul în faţa clientului în toate etapele sejurului său în hotel.Se introduce grupa de bază 3493 Tehnicieni în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi cu următoarea descriere: Tehnicienii în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi se ocupă de asigurarea condiţiilor pentru a satisface cerinţele clienţilor în unităţile de alimentaţie; coordonează activităţile din salonul de restaurant, organizează serviciile, participă efectiv la realizarea lor, efectuează operaţiuni de mare îndemânare în faţa clientului, încasează nota de plată, oferă servicii personalizate, ţinând cont de obiceiuri, gusturi ale clienţilor, gestionează reclamaţiile clienţilor, participă la organizarea de evenimente.Se introduce grupa de bază 3494 Tehnicieni în activităţi de agrement şi asimilaţi cu următoarea descriere: Tehnicienii în activităţi de agrement şi asimilaţi se ocupă de asigurarea unui sejur agreabil pentru clientela care aderă la programe turistice sau utilizează structuri ospitaliere, organizează activităţile de agrement oferite, asigură necesarul de terenuri, spaţii, echipamente, materiale, personal pentru fiecare activitate de agrement, permanenta funcţionare a dotărilor, echipamentelor, stabileşte sistemul de reguli pentru fiecare activitate de agrement, coordonează activitatea instructorilor pe activităţi.Se modifică denumirea grupei de bază 3414 din Agenţi de voiaj în Agenţi de turism cu următorul cuprins: Agenţii de turism concep, rezervă, oferă, şi vând pachete de servicii turistice , fac rezervări de locuri la unităţi ospitaliere, unităţi de alimentaţie şi unităţi de agrement pentru clienţi, fac rezervări pentru transportul aerian, auto, feroviar şi maritim, organizează excursii, drumeţii şi evenimente pentru turişti, oameni de afaceri persoane cu motivaţii diferite (tratament, practicanţi de sport, participanţi la manifestări sportive, culturale, religioase etc.).Se modifică denumirea grupei minore 511 însoţitori de zbor şi ghizi în însoţitori de zbor şi organizatori de activităţi turisticeSe modifică denumirea grupei de bază 5113 Ghizi în Organizatori de activităţi turistice cu următorul cuprins: Organizatorii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbări, le asigură confortul şi oferă explicaţii asupra punctelor de interes turistic, organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turişti în timpul sejurului supraveghează copii aflaţi în staţiune, organizează activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru turiştii români şi străini.Se modifică denumirea grupei de bază 6154 din Vânători în Paznici de vânătoare cu următorul cuprins: Paznicii de vânătoare se ocupă cu asigurarea pazei şi cu gospodărirea fondurilor de vânătoare, cu paza, ocrotirea şi îngrijirea animalelor sălbatice din fondurile de vânătoare, cu asigurarea şi distribuirea hranei complementare speciilor de vânat din fondurile de vânătoare, cu desfăşurarea de activităţi agricole pentru asigurarea hranei vânatului, cu combaterea dăunătorilor cu păr şi cu pene ai speciilor de vânat, cu prevenirea şi descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea şi menţinerea în stare de funcţionare a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor vânătoreşti.Se modifică denumirea ocupaţiei Conducător de întreprindere mică patron (girant) învăţământ, sănătate, sport, informatică etc. codul - 131901----------