RECTIFICARE nr. 18 din 21 februarie 2006la Ordinul nr. 18/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 10 martie 2006    În anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 13, cu referire la alin. (3^1), în loc de: "(3^1) S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5..." se va citi: "(3^1) S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2, 4 şi 5..."-------------