DECRET-LEGE nr. 9 din 31 decembrie 1989privind abrogarea unor acte normative
EMITENT
  • CONSILIUL FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 31 decembrie 1989    În scopul inlaturarii imediate din legislația tarii noastre a unor reglementări legale emise de fostul regim dictatorial care prin caracterul lor discriminator, nedrept, au adus grave prejudicii materiale și morale poporului român, intereselor legitime ale tuturor cetățenilor, desfășurării unor relații normale cu celelalte state, Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează: Sînt și rămîn abrogate următoarele acte normative:1. Legea nr. 17/1968 pentru reglementarea unor condiții de remunerare a salariaților care îndeplinesc funcții de conducere, tehnico-administrative și de specialitate, publicată în Buletinul Oficial nr. 80 din 22 iunie 1968.2. Legea nr. 19/1968 cu privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor, publicată în Buletinul Oficial nr. 81 din 24 iunie 1968.3. Art. 44-50 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974.4. Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situației unor bunuri, publicat în Buletinul Oficial nr. 152 din 6 decembrie 1974.5. Legea nr. 1/1975 cu privire la depunerea jurămîntului de credința și devotament față de Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial nr. 30 din 21 martie 1975.6. Decretul nr. 51/1975 cu privire la stabilirea programului de funcționare a unităților comerciale și de alimentație publică, publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 30 mai 1975.7. Legea nr. 25/1976 privind încadrarea într-o munca utila a persoanelor apte de muncă, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 11 noiembrie 1976.8. Decretul nr. 189/1977 privind unele măsuri referitoare la încheierea actelor juridice cu caracter patrimonial de către personalul din unele organe centrale și locale de stat și obștești, precum și din alte instituții de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 54 din 28 iunie 1977.9. Art. 64 lit. t) din Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, precum și la funcționarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti și autogestiunii economico-financiare, publicată în Buletinul Oficial nr. 56 din 12 iulie 1978.10. Decretul nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea rațională a personalului din unitățile socialiste, nepublicat.11. Decretul nr. 306/1981 privind măsuri pentru prevenirea și combaterea unor fapte care afectează buna aprovizionare a populației, publicat în Buletinul Oficial nr. 77 din 9 octombrie 1981.12. Decretul nr. 402/1982 privind obligațiile persoanelor care cer și li se aproba să se stabilească definitiv în străinătate de a plati integral datoriile pe care le au față de stat, organizații socialiste și persoane fizice, precum și de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu școlarizarea lor, publicat în Buletinul Oficial nr. 95 din 1 noiembrie 1982.13. Legea nr. 3/1983 cu privire la contractul-angajament, publicată în Buletinul Oficial nr. 51 din 9 iulie 1983.14. Decretul nr. 96/1983 privind vînzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum și unele măsuri pentru asigurarea respectării prețurilor maximale de mercurial, publicat în Buletinul Oficial nr. 19 din 29 martie 1983.15. Prevederile referitoare la obligațiile de contractare și livrare a produselor agricole, precum și la planurile de cultura și de creștere a animalelor, cuprinse în Decretul nr. 69/1984 privind contractările și achizițiile de produse agricole vegetale și în Decretul nr. 70/1984 privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale, publicate în Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984.16. Decretul prezidential nr. 208/1985 privind instituirea stării de necesitate și a regimului militarizat în unitățile din sistemul energetic național publicat în Buletinul Oficial nr. 50 din 18 octombrie 1985.17. Legea nr. 3/1989 privind interzicerea creditelor din străinătate, publicată în Buletinul Oficial nr. 14 din 25 aprilie 1989.18. Art. 134 din Codul civil, introdus prin Decretul nr. 80 din 31 martie 1950, pentru modificarea art. 134, 139 și 166 din Codul civil, publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 31 martie 1950.19. Art. 253 din Codul penal - refuzul reinapoierii în țara.20. Decretul nr. 358/1948 pentru stabilirea situației de drept a fostului cult greco-catolic.21. Art. 37 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine. PREȘEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALEION ILIESCU-------------------