DECIZIE nr. 108 din 14 februarie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 20 alin. (1) şi art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 8 martie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorAntonia Constantin - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu-ţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 20 alin. (1) şi art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Gheorghe Grameni şi Hristachi Ciamatu în Dosarul nr. 739/M/2005 al Curţii de Apel Constanţa - Secţia pentru cauze cu minori şi de familie, precum şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 891D/2005, nr. 894D/2005-902D/2005, nr. 909D/2005-911D/2005, nr. 924D/2005-927D/2005, nr. 957D/2005, nr. 960D/2005-965D/2005, nr. 1.053D/2005, nr. 1.054D/2005 şi nr. 58D/2006, care au acelaşi obiect.La apelul nominal în aceste dosare se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la Dosarul nr. 909D/2005 de către autorul excepţiei, Cristea Gâscan, pentru acordarea unui nou termen de judecată din cauza imposibilităţii de prezentare, precum şi asupra cererii depuse la Dosarul nr. 960D/2005 de către autorii excepţiei, Mariana Gâju şi Constantin Bălan, pentru amânarea judecăţii în vederea angajării unui apărător.Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea cererilor de amânare.Curtea, în temeiul art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge cererile de amânare depuse de Cristea Gâscan în Dosarul nr. 909D/2005 şi de Mariana Gâju şi Constantin Bălan în Dosarul nr. 960D/2005.Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 891D/2005, nr. 894D/2005-902D/2005, nr. 909D/2005-911D/2005, nr. 924D/2005-927D/2005, nr. 957D/2005, nr. 960D/2005-965D/2005, nr. 1.053D/2005, nr. 1.054D/2005 şi nr. 58D/2006 la Dosarul nr. 890D/2005, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucât dosarele au obiect identic.Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr . 47/1992, dispune conexare a dosarelor nr. 891D/2005, nr. 894D/2005-902D/2005, nr. 909D/2005-911D/2005, nr. 924D/2005-927D/2005, nr. 957D/2005, nr. 960D/2005-965D/2005, nr. 1.053D/2005, nr. 1.054D/2005 şi nr. 58D/2006 la Dosarul nr. 890D/2005, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate nu contravin art. 16 din Constituţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 25 octombrie 2005, pronunţate în dosarele nr. 739/M/2005, nr. 740/M/2005, nr. 741/M/2005, nr. 742/M/2005, nr. 743/M/2005, nr. 744/M/2005, nr. 745/M/2005 şi nr. 746/M/2005, prin încheierile din 18 octombrie 2005, pronunţate în dosarele nr. 645/M/2005, nr. 662/M/2005, nr. 666/M/2005, nr. 670/M/2005, nr. 671/M/2005 şi nr. 674/M/2005, prin încheierile din 8 noiembrie 2005, pronunţate în dosarele nr. 665/M/2005, nr. 669/M/2005, nr. 673/M/2005, nr. 807/M/2005, nr. 809/M/2005, nr. 811/M/2005, nr. 814/M/2005 şi nr. 816/M/2005, prin încheierile din 22 noiembrie 2005, pronunţate în dosarele nr. 805/M/2005, nr. 806/M/2005, nr. 808/M/2005, nr. 810/M/2005 şi nr. 815/M/2005, toate ale Curţii de Apel Constanţa - Secţia pentru cauze cu minori şi de familie, precum şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi prin Încheierea din 3 noiembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 2.706/2005 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia comercială şi de contencios administrativ, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 20 alin. (1) şi art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Grameni şi Hristachi Ciamatu, de Avram Ghebeni, Marian Sărăcilă şi Vintilă Sărăcilă, de Gigel Sava şi Nicolae Ilie, de Mugur Viorel Mitrana şi Alexandru Sandu, de Vasile Neicu şi Gheorghe Martinescu, de Marian Gâscan şi Octavian Erimia, de Ion Tănase şi Ion Popescu, de Vasile Băjan, Marinel Eftinca şi Ion Baciu, de Valeriu Iacoboaiea, de Constantin Radu, de Constantin Bentea şi Dumitru Nebunu, de Cristea Gâscan, de Marcela Rădulescu şi Dumitru Nedea, de Gheorghe Murat şi Ion Legănel, de Ion Roman şi Ion Bogdan, de Dumitru Dedu şi Neagu Gheorghe Tănase, de Stelian Gheorghe, de Gheorghe Frigioi, Marian Stan şi Ştefan Toma, de Eugen Dumitru şi Vasile Banu Cojocaru, de Mariana Gâju şi Constantin Bălan, de Antoaneta Mândrescu şi Ion Adam, de Dan Anica şi Pavel Crişan, de Ion Ioniţă şi Cristian Andrei, de Florin-Georgel Onescu, Ioan Dinu, Ion Burcea şi Vasile Dumitraşcu, de Ion Oprea şi Silvius Niţu, de Constantin Cimpoiaşu şi Nelu Miu, de Gabriel Tatulescu şi Ion Beiu, precum şi de Consiliul Local al Comunei Chiheru de Jos, judeţul Mureş, în cadrul unor litigii de muncă, având ca obiect plata sporului pentru vechime.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile legale criticate, prevăzând că pentru demnitari, printre care şi aleşii locali - primari şi viceprimari, unica formă de remunerare a activităţii desfăşurate o constituie indemnizaţia lunară, dreptul la sporul pentru vechime în muncă recunoscându-l numai pentru unele categorii de salariaţi, au caracter discriminativ, contrar prevederilor art. 16 alin. (1), precum şi celor ale art. 20 din Constituţie, cu raportare la art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.Curtea de Apel Constanţa - Secţia pentru cauze cu minori şi de familie, precum şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, deoarece instituirea unor reglementări juridice diferenţiate în privinţa drepturilor şi obligaţiilor unor categorii de cetăţeni care se află în situaţii diferite nu este contrară art. 16 alin. (1) din Constituţie.Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi-a exprimat opinia în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât funcţia de primar este una de demnitate publică, iar sporurile şi premiile sunt specifice salariaţilor în baza unui contract de muncă.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate nu conţin discriminări, ci legiuitorul a înţeles să reglementeze diferit situaţia primarilor şi a viceprimarilor faţă de celelalte categorii de persoane, în funcţie de criterii obiective.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, întrucât acestea se aplică tuturor persoanelor aflate în situaţiile prevăzute în ipotezele normelor legale, fără nici o discriminare pe criterii arbitrare, iar instituirea unor categorii de persoane cu sisteme de salarizare specifice este justificată de situaţia diferită a acestor categorii de persoane faţă de alţi salariaţi.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 19, art. 20 alin. (1) şi art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, precum şi dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.Dispoziţii legale criticate din Legea nr. 154/1998 au următorul conţinut:- Art. 19: "Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la o indemnizaţie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.";- Art. 20 alin. (1): "Indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 19, este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.";- Art. 24 alin. (3): "Dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiţiile de muncă, sporul pentru vechimea în muncă, alte sporuri, precum şi premiile şi stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare."Art. 35 din Legea nr. 393/2004 are următorul conţinut: "Primarii şi viceprimarii, precum şi preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului."Autorii excepţiei consideră că dispoziţiile legale atacate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, care consacră egalitatea cetăţenilor în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări, precum şi prevederilor art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 146 din 20 noiembrie 1976, care proclamă dreptul tuturor persoanelor la ocrotire egală din partea legii.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:Stabilirea sistemului de salarizare pentru sectorul bugetar este un drept şi o obligaţie a legiuitorului. În exercitarea acestui drept şi îndeplinirea acestei obligaţii a fost adoptată Legea nr. 154/1998, care, potrivit rolului definit în art. 1 lit. c), creează cadrul legislativ şi pentru remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, categorie în care se încadrează inclusiv primarii şi viceprimarii unităţilor administrativ-teritoriale.Sistemul de salarizare instituit prin această lege se bazează pe principiul stabilirii salariilor şi a indemnizaţiilor conform valorii de referinţă universale şi a valorilor de referinţă sectoriale, prevăzute în bugetul de stat, prin înmulţirea acestora cu coeficienţii de multiplicare prevăzute de lege. Valorile de referinţă sunt diferite în raport cu importanţa sectoarelor de activitate la care se referă, iar coeficienţii de multiplicare diferă la categorii de demnitari şi salariaţi.Art. 19 din Legea nr. 154/1998 prevede dreptul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică la o indemnizaţie lunară, care, potrivit art. 20 alin. (1) din aceeaşi lege, constituie unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei. Alin. (3) al art. 24 prevede aplicabilitatea dispoziţiilor altor acte normative referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt şi sporurile, în cazul categoriilor de persoane ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII.Art. 35 din Legea nr. 393/2004 prevede dreptul primarilor şi viceprimarilor, precum şi al preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene la o indemnizaţie lunară stabilită potrivit legii.Curtea constată că sporurile, premiile şi alte stimulente, acordate demnitarilor şi altor salariaţi prin acte normative, reprezintă drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie. Diferenţierea indemnizaţiilor şi a salariilor de bază pentru demnitari şi alţi salariaţi din sectorul bugetar este opţiunea liberă a legiuitorului, ţinând seama de importanţa şi complexitatea diferitelor funcţii. Legiuitorul este în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula.După cum a statuat de nenumărate ori Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, în acord şi cu practica constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, cauza Marckx împotriva Belgiei, 1979), principiul egalităţii în drepturi şi al nediscriminării se aplică doar situaţiilor egale ori analoage, iar tratamentul juridic diferenţiat, instituit în considerarea unor situaţii obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii şi nici discriminări.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, art. 20 alin. (1) şi art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Gheorghe Grameni şi Hristachi Ciamatu, de Avram Ghebeni, Marian Sărăcilă şi Vintilă Sărăcilă, de Gigel Sava şi Nicolae Ilie, de Mugur Viorel Mitrana şi Alexandru Sandu, de Vasile Neicu şi Gheorghe Martinescu, de Marian Gâscan şi Octavian Erimia, de Ion Tănase şi Ion Popescu, de Vasile Băjan, Marinel Eftinca şi Ion Baciu, de Valeriu Iacoboaiea, de Constantin Radu, de Constantin Bentea şi Dumitru Nebunu, de Cristea Gâscan, de Marcela Rădulescu şi Dumitru Nedea, de Gheorghe Murat şi Ion Legănel, de Ion Roman şi Ion Bogdan, de Dumitru Dedu şi Neagu Gheorghe Tănase, de Stelian Gheorghe, de Gheorghe Frigioi, Marian Stan şi Ştefan Toma, de Eugen Dumitru şi Vasile Banu Cojocaru, de Mariana Gâju şi Constantin Bălan, de Antoaneta Mândrescu şi Ion Adam, de Dan Anica şi Pavel Crişan, de Ion Ioniţă şi Cristian Andrei, de Florin-Georgel Onescu, Ioan Dinu, Ion Burcea şi Vasile Dumitraşcu, de Ion Oprea şi Silvius Niţu, de Constantin Cimpoiaşu şi Nelu Miu, de Gabriel Tatulescu şi Ion Beiu în dosarele nr. 739/M/2005, nr. 742/M/2005, nr. 662/M/2005, nr. 671/M/2005, nr. 811/M/2005, nr. 745/M/2005, nr. 673/M/2005, nr. 741/M/2005, nr. 670/M/2005, nr. 645/M/2005, nr. 744/M/2005, nr. 816/M/2005, nr. 809/M/2005, nr. 669/M/2005, nr. 740/M/2005, nr. 666/M/2005, nr. 746/M/2005, nr. 743/M/2005, nr. 806/M/2005, nr. 807/M/2005, nr. 808/M/2005, nr. 814/M/2005, nr. 815/M/2005, nr. 665/M/2005, nr. 674/M/2005, nr. 805/M/2005, nr. 810/M/2005 ale Curţii de Apel Constanţa - Secţia pentru cauze cu minori şi de familie, precum şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, precum şi de Consiliul Local al Comunei Chiheru de Jos, judeţul Mureş, în Dosarul nr. 2.706/2005 al Curţii de Apel Târgu Mureş - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 februarie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean__________